2.3.4 / April 5, 2016
(4.0/5) (60)

Description

This application is a systematic way to record the behavior ofstudents during class or outside, and aims to inform and review.Thestudent's behaviors are recorded by the teacher and created ascoring system.This scoring system will help by acting as areinforcement for students to control their behaviorThus, theevaluation of teachers' control of the class and the students'behavior management will become easier.Current BasicFunctions:-Using student pictures instead of icons-End of courseassessment-Adding behavior with multi-selection of students-Classadd, edit, delete,-Course add, edit, delete,-Students add, edit,delete,-Behavior add, edit, delete,-The student's behavior, saving,viewing, deleting,-Viewing behavior records filtered or notfiltered -Top Students order by class and course-Backup andrestore-Take more than one backup fileScheduled functions:-TopStudents order by grade and date-Create Custom Lists... and muchmore (about 10 more function)

App Information e-class Behavior Management

Okuloskop Show More...
LGS 20 20.0.1 APK
Okuloskop
Orta öğretim kurumlarının şehir, ilçe, okul türü ve okulların 2020LGS ilk yerleştirme tahmini taban puanlarına göre listelenmesimümkündür. Ayrıca 2020 yüzdelik dilimleri de görüntüleyebilirsiniz.Bu listeleme ile okulların -Bilgilerini paylaşabilir-Beğendiklerinizi işaretleyebilir -İnternet sitelerine göz atabilir-Okullara yorum yapabilir -Okulları takip edebilirsiniz. Not: Puanhesaplama yönteminde ortalama puanlar ve standart sapmakullanıldığı için sınav yapılmadan önce gerçek puanlarınhesaplanması mümkün değildir. Bu uygulamada puan hesaplamayapılırken 2020 puanları baz alınarak yapay zeka kullanılmaktadır.Dolayısıyla hesaplama ile elde edeceğiniz puanlar yaklaşık birdeğer gösterir.
EasyTake ID Photo Manager 1.1 APK
Okuloskop
This application is designed for companies, schools, clubs etc.Manager can take ID photos of employees, students or members.- Setdesired image sizes from menu- Enter an unique ID - Take a newphoto from camera- Or choose an existing image from gallery- Typename and select department (Optional)- In list tab long press itemsand open action menu- Delete, share or send to archive- You cansort list items
Robot Control 1.0 APK
Okuloskop
If you dont have bluetooth module on your robot but you have lightsensors, you can control your robot with this app viabluetoothRequirements;2 android devices with bluetooth (Phone ortablet)At least 2 light sensorsA box that you put one of thedevices inHow to UseInstall the app on both devices.Fix lightsensors suitable place to device screen facing If you want you canadd distance sensor.Connect the light and distance sensors on therobot and the engine needed connections.Install the appropriatesoftware for your robot.Make the Bluetooth connection by runningthe application on both devices. The first connection may need topair the devices.Put the device into one box. Make sure the boxinside is dark enough.Start by touching the other device's screento control the robot.The right to go right, go left to the otherside, to go forward, touch both sides.
Platon Optik 2.1.0 APK
Okuloskop
Platon Yayınları tarafından hazırlanan çeşitli derslere aittestleri mobil cihazınızın kamerası ile rahatlıkla okuyabilirsiniz.You can read the tests of various courses prepared by PlatonPublications with the camera of your mobile device.
Robot Control Pro 1.4 APK
Okuloskop
If you dont have bluetooth module on your robot but you have lightsensors, you can control your robot with this app via bluetoothRequirements; 2 android devices with bluetooth (Phone or tablet) Atleast 2 light sensors A box that you put one of the devices in Howto Use Install the app on both devices. Fix light sensors suitableplace to device screen facing If you want you can add distancesensor. Connect the light and distance sensors on the robot and theengine needed connections. Install the appropriate software foryour robot. Make the Bluetooth connection by running theapplication on both devices. The first connection may need to pairthe devices. Put the device into one box. Make sure the box insideis dark enough. Start by touching the other device's screen tocontrol the robot. The right to go right, go left to the otherside, to go forward, touch both sides. You can use the 3rd layoutto play the siren or go backward. You can take pictures,hide/showjoystick and buttons using the menu.
E-Sınıf Öğretmen 1.0.2 APK
Okuloskop
E-Sınıf Davranış Yönetimi uygulaması ile paylaşılan veriler ilehazır sınıf ve öğrenci bilgilerini kullanan bu uygulama öğrencidavranışlarını takip edebileceksiniz.Bu uygulama ders esnasındaveya dışında öğrenci davranışlarını sistemli bir şekildekaydetmeyi, değerlendirmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.Öğretmen tarafından öğrencinin göstermiş olduğu davranışlarıncihaza kaydedilmesiyle öğrenciler için bir puanlama sistemioluşturulur. Bu puanlama sistemi öğrenciler için bir pekiştireçgörevi üstlenerek onların davranışlarını kontrol etmesine yardımedecektir. Böylelikle öğretmenin hem sınıf kontrolü hem de öğrencidavranış değerlendirmesinde işi kolaylaşmış olacaktır. Mevcut Temelİşlevler:-SMS Modülü-E-Sınıf Veli Entegrasyonu-Davranış ekleme,düzenleme, silme-Öğrenci davranışlarını kaydetme, görüntüleme,silme-Davranış kayıtlarını toplu yada filtreleyerekgörüntüleme-Sınıf ve ders bazında sıralama-Yedekleme ve gerialma-Öğrenciler için simge yerine fotoğrafların kullanılması-Derssonu değerlendirme-Çoklu öğrenci seçimi ile davranış ekleme-Birdenfazla dosya yedeği alabilmeE-Classroom Behaviour Managementapplications with data shared with these applications usingready-class and student information will be able to track studentbehavior.Student behavior during class or outside of this practicein a systematic way of recording, evaluation and aims to inform.The teacher showed the student's behavior was recorded by thedevice, a scoring system created for students. This scoring systemfor students by serving as a reinforcement will help to controltheir behavior. Thus, evaluation of teacher and student behavior inclass control both the job will become easier.Available BasicFunctions:-SMS ModuleParent-E-Class Integration-Conduct add, edit,delete,Student behavior saving, viewing, deleting,-Conduct publicrecords or imaging by filteringAnd lectures by some in-Class-Backupand Undo-Students use pictures instead of the iconEnd-of-Courseassessment-Multiple students with the choice to add behaviors-Morethan one file to receive replacement
e-class Behavior Management 2.3.4 APK
Okuloskop
This application is a systematic way to record the behavior ofstudents during class or outside, and aims to inform and review.Thestudent's behaviors are recorded by the teacher and created ascoring system.This scoring system will help by acting as areinforcement for students to control their behaviorThus, theevaluation of teachers' control of the class and the students'behavior management will become easier.Current BasicFunctions:-Using student pictures instead of icons-End of courseassessment-Adding behavior with multi-selection of students-Classadd, edit, delete,-Course add, edit, delete,-Students add, edit,delete,-Behavior add, edit, delete,-The student's behavior, saving,viewing, deleting,-Viewing behavior records filtered or notfiltered -Top Students order by class and course-Backup andrestore-Take more than one backup fileScheduled functions:-TopStudents order by grade and date-Create Custom Lists... and muchmore (about 10 more function)
GPSCam Viewer 1.2.1 APK
Okuloskop
Supported Cameras - VIOFO - - A118c - - A118c(x40) - - A119 - -A119s - MINI - - mini-0807 - - mini-0903 - - mini-0905 - -mini-805p - Street Guardian - - SG9665GC - JooVuu X -b40d (Is yourcamera not in the list? Inform us:gpscamvideo@gmail.com) P.S.:Problems may occur due the Firmwares. Share original raw videos viaGoogle Drive or other file upload platforms togpscamvideo@gmail.com Do not forget to mention your camera model.
Loading...