/ November 30, 2017
(4.8/5) (4)

Description

De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.

Altijd op de hoogte
• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.
• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.
• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.

Puur leescomfort
• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.
• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.

Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine
• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.
• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.


Wat hebt u nodig?
•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.

Systeemeisen
• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.
• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.
EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.

Always know
• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.
• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.
• Even if you're not online you can view downloadedpublications.

Pure reading comfort
• The intuitive screen reads very comfortable.
• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.

Actively work with your e-book / e-magazine
• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.
• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.


What do you need?
• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.

system Requirements
• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.
• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.

App Information eDis NL2

 • App Name
  eDis NL2
 • Package Name
  nl.kluwer.ereader
 • Updated
  November 30, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
 • Developer
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Libraries & Demo
 • Developer
  Visit website Email webmaster@kluwer.nl Privacy Policy
  Zuidpoolsingel 2 2408 ZE Alphen aan den Rijn
 • Google Play Link

eDis NL2 Version History

Select eDis NL2 Version :
 • 2.5.119 (2510119)
 • eDis NL2 2.5.119 APK File

  Publish Date: 2015 /12/3
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 31.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 907cb1807ffebc674519b2e2a7fd1de4b8aa8f89
  APK Signature: 25b69c7a198d7f77df8aece007d9fccb84e4c2af

Wolters Kluwer Nederland B.V. Show More...

eDis NL2 APK
De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.Altijd op de hoogte• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.Puur leescomfort• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.Wat hebt u nodig?•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.Systeemeisen• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.Always know• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.• Even if you're not online you can view downloadedpublications.Pure reading comfort• The intuitive screen reads very comfortable.• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.Actively work with your e-book / e-magazine• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do you need?• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.system Requirements• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.
Advapp 1.4.1 APK
Dé app voor advocaten in Nederland:Al uw collega's, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders en alleinformatie uit het Advocatenmemo altijd bij de hand.De adresgegevens in Advapp komen uit de Gids rechterlijke macht enworden maandelijks bijgewerkt in een update.Het advocatenmemo dat integraal is opgenomen in Advapp isgeschreven door :· mr. Evelien de Jonge-Wiemans- Immix advocaten www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest van Berkel- Bosselaar& Strengersadvocaten www.bs-advocaten.nl ,· mr. Marijke Stevens- Immix advocaten www.immix.nlThe app for lawyers inthe Netherlands: All your colleagues, all Dutch bailiffs and all information fromthe Attorneys Memo is always at hand. The address in Advapp come from the Guide judiciary and are updatedmonthly in an update. The attorneys memo that is completely contained within Advapp waswritten by: · Evelien de Jonge-Wiemans-Immix lawyers www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest Berkel-Bosselaar & Strenger lawyerswww.bs-advocaten.nl,· Marijke Stevens Immix lawyers www.immix.nl
Mr. Online 1.4 APK
Met Mr. Nieuws ontvangt u al het Mr.nieuwsdirect GRATIS op uw mobiel. Iedere dag de juridischeactualeitdirect beschikbaar. U bent altijd op de hoogte van delaatsteontwikkelingen, de nieuwste deals, de actuele vacatures ende meestrecente overstap of benoeming. Mr. Nieuws actueel,snel,gemakkelijk.Mr. nieuws is onderdeel van Mr. magazine voor juristen. InMr.leest u over actualiteiten en juridische discussies, maar ookovercollega's, hun werk, hun clienten en hun visie opuiteenlopendejuridische onderwerpen. Mr magazine is persoonlijk,betrokken enafwisselend.Met meer dan 30.000 vaste abonnees bereikt Mr. zo goed alsalleadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van Justitieenhigh potentials (studenten rechten). Terwijl Mr. onlinemaandelijks18.000 unieke bezoekers telt. Ook beschikt Mr. over eenwekelijksenieuwsbrief met daarin het laatste nieuws voor dejurist.With Mr. News youreceiveall of the Mr. FREE news direct to your mobile. Every daythe legalactualization leit readily available. You are always awareof thelatest developments, the latest deals, current vacancies andthelatest transfer or appointment. Mr. NEWS updates, fast, easy.Mr. news is part of Mr. magazine for lawyers. In Mr. You canreadabout current events and legal discussions, but alsocolleagues,their work, their clients and their views on variouslegal topics.Mr. magazine is personal, relevant and varied.With over 30,000 regular subscribers Mr. achieved. as well asallattorneys, lawyers, judges, prosecutors and high potentials(studentfees). While Mr. Online 18,000 monthly unique visitorscounts. Alsoincludes Mr. a weekly newsletter with the latest newsfor thelawyer.
Arresten Game 2.1.0 APK
ARRESTEN GAMEDe ideale app voor je tentamensDeze app helpt je op eenvoudige wijze de jurisprudentie voor jetentamen uit je hoofd te leren. Het idee is dat je de uitspraken aleens hebt doorgenomen door bijvoorbeeld een handboek te bestuderenen/of een arrestenbundel door te lezen.Arresten Game kan je gebruiken voor het echte stampwerk.- Zoek de juiste omschrijving bij de roepnamen- Klik door voor meer informatie over de uitspraak- Lees de casus en de essentie- Ruim honderd standaardarresten (klassiekers) zijn opgenomenDe ArrestenGame is powered by Stibbe www.stibbe.comJUDGMENTS GAMEThe ideal app for your examsThis app helps you learn. Case for your exam in your head easilyThe idea is that you're done for example by studying a manual and /or a judgment beam to read. Statements once theJudgments Game can be used for the real cramming. - Find the right description for the callsigns- Click through for more information concerning the decision- Read the case study and the essence- More than a hundred default judgments (classics) areincludedThe Judgment Game is powered by Stibbe www.stibbe.com
JWB 1.4 APK
In de app van JWB (civiel) vindt udesamenvattingen van de meest actuele civiele uitspraken van deHogeRaad en de eerder gepubliceerde uitspraken. JWB (civiel) ismetname bedoeld voor de juridische professional.JWB (civiel) is de mobiele applicatie van de websitewww.JWB.nl.Bekijk deze site ook vanaf de computer.In the app JWB (civil)arethe summaries of the latest civil judgments of the SupremeCourt andthe previously published statements. JWB (civil) isintendedprimarily for the legal professional.JWB (civil) is the mobile application from the websitewww.JWB.nl.See also this site from the computer.

Top Apps Show More...

WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered