1.3.1 / October 27, 2016
(4.6/5) (273)
Loading...

Description

Eggggg is a ridiculous two-touch platform game about vomit. It's anaction packed and crazy experience, and tailored for mobiledevices. Gilbert has an extreme allergy to eggs. Eating them willliterally make him vomit like a fountain. He escapes from his meanaunt Doris in order to get to a birthday party, and needs to usehis vomiting superpower to survive a world of angry cyborgchickens... of course."The most unique platformer mobile's everseen?" - Pocket Gamer"The final story level is by far one of myfavorite video game levels. Period." - TouchArcade "I could raveabout Eggggg all day. If you consider yourself a fan of 2Dplatformers or gross-out 90s cartoons, buy it." - PlatformalistInthis game you will find* A fun and playful game for young and old*20 crazy levels of vomiting action* Smooth game controls – tailoredfor touch devices* Included sticker pack for iMessage on iOS 10*Eggg, Egggg, Eggggg and Egggggg* Awesome and unique visual style bythe Spanish illustrators BrosmindThe game is developed by theNorwegian studio Hyper Games, and is based on the movie "Gilbert'sCruel Revenge" by Maipo Film.

App Information Eggggg - The Platform Puker

 • App Name
  Eggggg - The Platform Puker
 • Package Name
  no.hypergames.eggggg
 • Updated
  October 27, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.3.1
 • Developer
  Hyper Games
 • Installs
  5,000+
 • Price
  $1.99
 • Category
  Action
 • Developer
  Maridalsveien 87 0461 Oslo Norway
 • Google Play Link

Hyper Games Show More...

Eggggg - The Platform Puker 1.3.1 APK
Hyper Games
Eggggg is a ridiculous two-touch platform game about vomit. It's anaction packed and crazy experience, and tailored for mobiledevices. Gilbert has an extreme allergy to eggs. Eating them willliterally make him vomit like a fountain. He escapes from his meanaunt Doris in order to get to a birthday party, and needs to usehis vomiting superpower to survive a world of angry cyborgchickens... of course."The most unique platformer mobile's everseen?" - Pocket Gamer"The final story level is by far one of myfavorite video game levels. Period." - TouchArcade "I could raveabout Eggggg all day. If you consider yourself a fan of 2Dplatformers or gross-out 90s cartoons, buy it." - PlatformalistInthis game you will find* A fun and playful game for young and old*20 crazy levels of vomiting action* Smooth game controls – tailoredfor touch devices* Included sticker pack for iMessage on iOS 10*Eggg, Egggg, Eggggg and Egggggg* Awesome and unique visual style bythe Spanish illustrators BrosmindThe game is developed by theNorwegian studio Hyper Games, and is based on the movie "Gilbert'sCruel Revenge" by Maipo Film.
Spleiselaget: Byen 1.2 APK
Hyper Games
Velkommen til Byen! Du har fått æren av å være borgermester her, ogdet er din jobb å sørge for at innbyggerne har det bra. Det ermange ulike mennesker som bor her, og alle har ulike behov oginteresser. Å gjøre alle fornøyd er en umulig oppgave, men du mågjøre en god nok jobb til at du vinner igjen ved neste valg! For åklare det må du ta mange vanskelige avgjørelser, og forvalte Byenspenger på en god måte.«Byen» er et læringsspill om samfunn, skattog arbeidsliv for elever i ungdomsskolen. Det er en underholdendemåte å lære på, og dekker kompetansemål i mange av skolensfag.Welcome to town!You have been given the honor of being mayorhere, and it's your job to make sure that residents are doing well.There are many different people who live here, and everyone hasdifferent needs and interests. Making everyone happy is animpossible task, but you must do a good enough job that you winagain at the next election! To do that you need to take manydifficult decisions, and manage the city's money in a good way."Thecity" is an educational game about social, tax and employment forstudents in middle school. It is an entertaining way of learning,covering competence in many school subjects.
Ape på jungeleventyr APK
Hyper Games
La barna dine ta del i en lærerik og morsomopplevelse sammen med Ape i «Ape på Jungeleventyr».Her kan barna hjelpe Ape å mate de forskjellige dyrene med frukt deliker, og finne de riktige hjelpemidlene for å få jungeldyrene tilå sove eller våkne. De kan også bli med Ape på snorkeltur for åmate fisker og andre morsomme sjøskapninger, samt samle inn fruktpå havets bunn. Om det er natt eller dag kan barnet selv velge,oppgavene og belønningene varierer deretter.I «Ape på Jungeleventyr» trenes barnas motoriske og sosiale evner.Oppgavene oppfordrer til utforsking, trener barnets hukommelse ognysgjerrighet. Med frodige illustrasjoner og et levende lydbilde erdet også en veldig underholdende app. Ape på Jungeleventyr passerfor barn fra 2 år og oppover, og er vel så gøy for de eldre barnaogså.Dette spillet er laget for Safari Yoghurt som markedsføres avFjordland AS. Appen viser ingen produktreklame til barna somspiller, og det er ingen kjøp eller eksterne lenker ispillet.Let your kids take partin an educational and fun experience with the Ape in "Monkey onJungle Adventure."Children can help Ape to feed the different animals with the fruitthey like, and find the right tools to get the jungle animals tosleep or wake up. They can also join Ape on snorkellers to feedfish and other fun sea creatures and collect fruit on the oceanfloor. If it is night or day, the child choose, duties and rewardsvary accordingly.In "Monkey on Jungle Adventure" trained children's motor and socialskills. The assignments encourage exploration, exercising child'smemory and curiosity. With lush illustrations and a lively sound,it is also a very entertaining app. Ape in Jungle Adventure issuitable for children from 2 years and up, and are just as fun forthe older kids too.This game is made for Safari Yoghurt marketed by Fjordland AS. Theapp shows no product advertising to kids playing, and there is nopurchase or external links game.
Bibliotek Albert APK
Hyper Games
NB: Denne begrensede versjonen av spillet "Hokus Pokus AlbertÅberg"er kun tilgjengelig for norske bibliotek. Du får ikke spiltspilletuten passord.I dette innholdsrike spillet for små barn (3-9år) skal duhjelpeAlbert å bygge en trehytte så han kan få en gave frafantasivennensin, Skybert. Etter hvert som du bygger hytta høyere,etasje foretasje, låser du opp mange nye karakterer og minispill -sompiratdueller, huslige utfordringer, trylletriks og sang.Etterhvert som historien utfolder seg får du også mulighet tilådekorere trehytta som du vil.NB:Thislimited version of the game "Hocus Pocus Alfie Atkins" isonlyavailable for Norwegian libraries. You can not play thegamewithout a password.In this eventful game for young children (3-9år) shouldhelpAlbert to build a tree house so he can get a gift from hisfriendimagination, Skybert. As you build the cabin higher floor byfloor,unlock many new characters and mini-games - pirate duels,domesticchallenges, magic tricks and singing. As the story unfolds,youalso get the opportunity to decorate the tree house asyouwant.
Happy Birthday, Alfie Atkins! 1.1 APK
Hyper Games
This game is an exploration game for the youngest children.It'sabout looking for hidden gifts in Alfie Atkins's home - andplayingwith the items and characters you discover. The game isdesigned insuch a way that small kids can learn to explore and playwith Alfieand his friends.The game is developed by Hyper Games,whopreviously made the popular kids' game Hocus Pocus Alfie Atkins.
Loading...