4.0 / December 24, 2015
(4.7/5) (388)
Loading...

Description

Kitabın adı: Əhli-beyt (ə) (məqamı və yolu)Müəllif:Ə-BəlağTərcüməçi: İslam araşdırmalar qrupuNaşir: Ə-Bəlağ

App Information Ehli-beyt (e)in meqami

 • App Name
  Ehli-beyt (e)in meqami
 • Package Name
  com.alimovla.ehlibeytinmeqami.second
 • Updated
  December 24, 2015
 • File Size
  805k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  4.0
 • Developer
  Alimovla
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Alimovla Show More...

Sureler gulustani 4.0 APK
Alimovla
SURӘLӘR GÜLÜSTАNIMÜӘLLİF: USTАD MӘHӘMMӘDHÜSЕYN CӘFӘRİTӘRCÜMӘ ЕDӘN:MӘHӘMMӘD АZӘRİKitаbın аdı: Surәlәr gülüstаnıMüәllif: MәhәmmәdhüsеynCәfәriTәrcümә еdәn: Mәhәmmәd Аzәri“АLLАHIN PАK ЕTDİYİ АİLӘ”YӘTӘQDİM ОLUNUR“Аllаh siz Әhli-Bеytdәn çirkinliyi yох еtmәk, sizipаklаmаq istәyir.” (“Әhzаb”, 33)“Bu Qur’аn nаzil еtdiyimiz mübаrәkbir kitаbdır. Оnа tаbе оlub, itаәtsizlikdәn çәkinin ki, bәlkә sizәrәhm еdilә.” (“Әn’аm”, 155)Hәzrәt Mәhәmmәd (s): “Mәn sizin üçün ikiаğır әmаnәt qоyurаm: оnlаrın böyüyü Аllаhın kitаbı, kiçiyi isәӘhli-bеytim, mәnim аilәmdir... Bu iki şеyә sаrınsаnız, hеç vахtyоlunuzdаn аzmаzsınız.”( “Bihаrül-әnvаr”, c. 92, sәh. 27)HәzrәtMәhәmmәd (s): “Mәn qiyаmәt günü Qur’аn vә öz Әhli-bеytimlә әziz vәcәbbаr Аllаhın hüzurunа vаrid оlаcаq ilk şәхsәm. Sоnrа isә ümmәtimgәlәr. Hәmin vахt оnlаrdаn sоruşаrаm: Аllаhın kitаbı vә mәnimӘhli-bеytimlә nеcә rәftаr еtdiniz?” (“Üsuli-kаfi”, c. 4, sәh. 400)
Hicab 4.0 APK
Alimovla
Müәllif:Ustаd Mürtәzа MütәhhәriTәrcümә еdәn:M.SülеymаnоvNәşrеdәn:Şәhriyаr
Mead 4.0 APK
Alimovla
Kitabın adı: MəadMüəllif:Şəhid Əbdülhüseyn DəstğeybNəşredən:TəharətÇap tarixi:2006964-95613-6-6
40 movzu 40 heqiqet 4.0 APK
Alimovla
Kitabın adı: 40 mövzu 40 həqiqətTərcüməçi: Tərcümə qrupuNaşir:Şəhriyar
DiniCavab - Risale 1.0.4 APK
Alimovla
Bu tətbiq ilə siz dini suallar verə vəcavablar ala bilərsiniz.Tətbiq internet ilə işləyir.Tətbiqdə offline vəziyətində Risale vardir.Sualınızın cavabı haqda telefona bildiriş ilə gələcək. Əlavə olaraqe-mailinizi qeyd etməklə cavabı məktubla da ala bilərsiniz.Mütəmadi olaraq şəri və ümumi məsələlər haqda məqalələr yazılır vətelefona bildirişlə gəlirAsan interfeys ilə rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz.With this application,you can get answers to religious questions.The application works with the Internet.There Risala vəziyətində offline practice.The answer to your question about the notification will come withthe phone. In addition to the letter, you can get the answer bye-mail note.Written articles on issues of religious and regularly comes to thephone notificationWith the easy interface, you can easily use.
500 hedis 4.0 APK
Alimovla
Kitabın adı: Məsumların nurlu kəlamlarından 500 hədis Toplayan: ƏliHəmədaniTərcümə edən: MiqdadNəşr edən: Faiz
Imam Huseyn (e)in heyati 4.0 APK
Alimovla
Kitabın adı: İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatıMüəllif: MehdiPişvayiTərcüməçi: M. AğaverdiyevNaşir: Şəhriyar
Ilahi nesihetler 4.0 APK
Alimovla
İLAHİ NƏSİHƏTLƏRAYƏTULLAH MƏHƏMMƏDTƏQİ MİSBAH YƏZDİTərcümə edən:Əli Nur
Loading...