1.1.4 / February 20, 2018
(5.0/5) (5)

Description

Eğitim Kataloğundan size en uygun eğitimleri seçin ve öğrenmeyehemen başlayın. Firmanızın çalışanlarını da E.Kobi'ye davet ederek,onların da gelişimine katkıda bulunabilir ve sektörünüzde farkyaratabilirsiniz.Select the most appropriate training for you andstart learning from the training catalog. the employees of yourcompany by inviting the e.kobi, they also contribute to thedevelopment and can make a difference in your sector.

App Information e.kobi

 • App Name
  e.kobi
 • Package Name
  com.enocta.ekobi
 • Updated
  February 20, 2018
 • File Size
  9.3M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.4
 • Developer
  Enocta
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Enocta Smart Plaza B Blok Rüzgarlıbahçe Mah.Kavak Sok. No:31/1 Kat:3 34805 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL
 • Google Play Link
Enocta Show More...
e.mobil 2.3.9 APK
Enocta
E-Öğrenmede Mobil Devri Başladı! e.mobil ile kurumunuzun sağladığıeğitim platformundaki online materyallere istediğiniz zaman,istediğiniz yerden erişebileceksiniz. e.mobil uygulamasınıkullanabilmek için, çalıştığınız kurumun eğitim platformu içinmobil uygulama lisansını almış olması gerekmektedir. Kurumunuzdaeğitim portalınıza eriştiğiniz kullanıcı adı ve şifrenizikullanarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Sadece Enocta EğitimPlatformu kullanan ve mobil lisansı almış kurumların kullanıcılarıuygulamaya giriş yapabilmektedir. e.mobil uygulaması ile; • Mobiluyumlu e-eğitimlerinizi alabilir, mobil desteği olmayan diğereğitimlerinizin listesini görebilirsiniz. • Kurumunuzun sunduğuzengin içerik koleksiyonlarından faydalanabilirsiniz. Kurumunuzunlisansına bağlı olarak aşağıdaki örnek koleksiyonlar ve dahafazlası bu uygulama üzerinden sunulmaktadır. o Enocta EğitimFilmleri o Skillsoft Leadership Development Channel (LDC) Videolarıo Acar Baltaş Video Koleksiyonu o Mehmet Auf Video Koleksiyonu oKaynak Dergisi Makaleleri o Mobil Eğitimler o Zengin bir PodCastKoleksiyonu o Kurumunuzun hazırladığı özel içerik koleksiyonları •Eğitimler, sosyal etkinlik ve paylaşım düzeyiniz gibi alanlardakendi durumunuzu iş arkadaşlarınızla karşılaştırabilirsiniz. •Kurumunuzdaki eğitim platformunda sosyal özellikler açıksa, sosyalgruplarınızı görüntüleyebilir, gruplardaki yazışmalara dahil olaraktelefonunuzdaki fotoğrafları gruplarda paylaşabilirsiniz. •Kurumunuzun özel yarışma ve kampanyaları ile ilgili En İyilerlistesini görüntüleyebilirsiniz. • Size önerilen kişi, ilgi alanı,blog, e-eğitim gibi önerileri uygulama üzerinden takipedebilirsiniz. * Online sınav ve offline içerik izleme özelliklerişu anda uygulamada bulunmamaktadır ancak ileriki versiyonlardageliştirilmesi planlanmaktadır. Not: e.mobil kurumunuzun eğitimplatformu ile iletişim kuran bir uygulamadır. e.mobil, kurumunuztarafından sunulan tüm içeriklerin mobil uyumlu olduğunu garantiedemez. Özel koleksiyon ve mobil eğitimlerle ilgili düzenlemelerinkurum tarafından yapılması gerekmektedir. Uygulama ile ilgili birsıkıntı yaşadığınızda, kurumunuzun eğitim platformu destekekiplerine ulaşabilir ya da bu sayfada “App Support” butonu ileyaşadığınız sıkıntıyı bildirebilirsiniz.
Finarmoni 2.3.9 APK
Enocta
Finarmoni Mobil Uygulaması ile gelişim yolculuğunuz istediğinizanda her yerde devam ediyor! Buradan, eğitim takviminizi takipedebilir, mobil eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca,Finarmoni Cadde’deki sosyal gruplarınıza istediğiniz andaerişebilir ve paylaşımda bulunabilirsiniz. Gelişim şimdi cebinizde!
Bankacılık Okulu 2.3.9 APK
Enocta
Ziraat Akademi ile kurumunuzun eğitim platformundaki onlinemateryallere istediğiniz zaman, istediğiniz yerdenerişebileceksiniz. Ziraat Akademi uygulaması ile Eğitim takviminizitakip edebilir, mobil uyumlu e-eğitimlerinizi alabilir, mobildesteği olmayan diğer eğitimlerinizin listesini görebilirsiniz.
e.mobil akademik 1.0.4 APK
Enocta
e.mobil akademik ile derslerinizi takip edebilirsinizYou can followthe course with academic e.mobil
e.kobi 1.1.4 APK
Enocta
Eğitim Kataloğundan size en uygun eğitimleri seçin ve öğrenmeyehemen başlayın. Firmanızın çalışanlarını da E.Kobi'ye davet ederek,onların da gelişimine katkıda bulunabilir ve sektörünüzde farkyaratabilirsiniz.Select the most appropriate training for you andstart learning from the training catalog. the employees of yourcompany by inviting the e.kobi, they also contribute to thedevelopment and can make a difference in your sector.
Vizyon Koleji 2.0.0 APK
Enocta
Bu uygulama,Vizyoner Ebeveyn Akademisi, Vizyoner Öğretmen AkademisiveProfesyonel Gelişim Akademisi'ninonline eğitim içeriklerine mobil cihazlarınızdan erişmenizisağlayanuygulamadır.This applicationVisionary Parents Academy, Visionary Teacher Academy and theAcademyof Professional Developmentthe online training content is the application that lets youaccessyour mobile device.
e.analitik 1.2.1 APK
Enocta
Uygulama kullanıcı girişi ile çalışır.Herkurum içerisindeki eğitim yöneticisi yetkisindekikullanıcılaruygulamaya login olarak raporlarınıgörüntüleyebilirler. Anaekranda 6 farklı veri başlığı bulunur. Anaekranda her bir veribaşlığı için önemli olan rakam ana ekrandailgili kısımdagörünür.Uygulamada 6 ana başlıktaki veriler sunulur:• Anahtar performans göstergesi : Sistem üzerindebelirlenmişhedeflerin ve bu hedeflere gerçekleşme durumunugösterir.o Kullanıcı başı atanan ortalama E-Eğitim sayısıo Tamamlanan E- Eğitimlerin, Atanan E-Eğitimlere göre oranıo Kullanıcı Başına E-Eğitimlerde geçirilen süreo Kullanıcı başına Tamamlanan Ortalama E-Eğitim sayısı• Temel veriler :o Toplam aktif kullanıcı sayısıo Sisteme giriş yapan toplam özgün kullanıcı sayısıo Sistemde yeralan eğitim sayısıo Toplam aranan AdamxEğitim sayısıo Kullanımda olan eğitim sayısı• Tamamlama oranları : Belirlenen tarih aralığında tamamlanan,devameden, başlanmayan eğitim sayılarını grafiksel olarakgösterir.• Saatlere göre kullanıcı girişleri : 24 saat dilimiiçerisindebelirlenen tarih aralığında kullanıcıların girişyaptıkları saatlerve en çok giriş yapılan saat gösterilir. Ayrıcaen çok girişyapılan saat bilgisi grafikte gösterilir.• Aylara göre kullanıcı girişleri : belirlenen tariharalığındaaylara göre kullanıcı girişleri sayısı graifüzerindegösterilir.• Tercih edilen eğitimler : sitemde bulunan eğitimlero En çok süre geçirileno En çok kayıt olunano En beğenileno En çok önerilenEğitimler olarak listelenir.The application workswithuser input. Each institution under the authority oftrainingmanagers in the application log of users can view thereports. Themain screen has 6 different data items. Home screen,which isimportant for each data item numbers appear in therelevantsections on the main screen.In practice, data is presented in 6 main headings:• Key performance indicators: System on the set objectivesandindicates the status of the realization of these goals.it is assigned per user per number of e-Educationo Completion of the E-Education, E-Learning based on theassignedratethat the time spent per user in e-Educationhe completed per user Average number of e-Education• Basic data:o Total number of active usersThe total number of unique users that logged in to the systemthat the number of systems that take part in trainingo Total number of items of adamxeğito Number of training in use• Completion rate: completed in the specified date range,ongoinggraphically shows the number of training does notstart.• Hours based on user input: 24 time zones within the specifieddaterange and most users input their hours of entry time is shown.Inaddition, most home made time information is shown inthegraphic.• Also according to user input: by month in the specified daterangeare displayed on the user inputs the number graif.• Preferred training: the training in myMost times it is passedMost registry when it becameo Topsuggested that mostTraining is listed as.
Aras Akademi 2.3.5 APK
Enocta
Aras Akademi nedir ve neler yapar? Aras Akademi, Aras Kargoçalışanlarının hem mesleki hem de kişisel öğrenme yolculuğunudestekleyecek ve gelişimini sağlayacak çok çeşitli eğitimiçeriklerinin ve materyallerinin sunulduğu bir öğrenmeplatformudur. Neler yapar? • Kurumsal kültüre destek, • Kurumsalstratejiye hizmet, • Değer yaratan eğitim yönetimi, • Yeni nesilçevik eğitim, • Liderlik potansiyelini geliştirmek, • Davranışsalbecerileri geliştirmek, • Teknik becerileri geliştirmek, • İşperformansına ve kariyere destek vermek, • Yaşam boyu öğrenmekabiliyetini inşa etmek, • Bütünsel yetenek yönetimine hizmet, •Çalışan bağlılığını güçlendirmek.
Loading...