1.8 / August 17, 2018
(4.1/5) (4634)
Loading...

Description

Oglądaj bramki i skróty meczów polskiej Ekstraklasy. Sprawdźaktualne informacje tworzone przez fachowców i pasjonatów. Śledźrelacje z meczów na żywo, a dzięki usłudze powiadomień, nieprzegapisz żadnego meczu swojego ulubionego zespołu. Pobierzaplikację Ekstraklasa.TV i bądź na bieżąco. - Bramki i skrótymeczów Ekstraklasy – jedyna aplikacja, która oferuje legalnie i wpełni darmowo możliwość oglądania bramek i skrótów z meczówEkstraklasy. Dzięki tej aplikacji możesz śmiało powiedzieć: Wiem,jak wyglądała najlepsza bramka tego spotkania. - Aktualnewiadomości - gorące informacje i ekskluzywne materiały przygotowaneprzez redakcję najchętniej odwiedzanego serwisu sportowego w Polscei zaprezentowane w bardzo przyjaznej formie. - Tabele i wyniki –zestawienie tabel, wyników, terminarzy i klasyfikacji strzelcówEkstraklasy. - Powiadamiania push – kto wygrał mecz? jaki był wynikTwojej ulubionej drużyny? kto nie zagra w najbliższym meczu? - otakich i wielu innych ważnych informacjach dowiesz się jakopierwszy dzięki usłudze powiadomień. - Na żywo – nie możeszobejrzeć meczu swojej ulubionej drużyny? Dzięki aplikacjiEkstraklasa.TV możesz śledzić aktualnie trwające mecze wraz zprowadzonym na żywo komentarzem tekstowym. - Kalendarz – wiemy, jaktrudno zapamiętać wszystkie terminy meczów swojej ulubionejdrużyny. Dlatego w naszej aplikacji przygotowaliśmy kalendarz,dzięki któremu nie przegapisz już żadnego z nich. Watch the goalsand Abbreviations matches Polish Ekstraklasa. Check-dateinformation created by experts and enthusiasts. Follow relationswith the matches live, and thanks to the alerts service, you willnot miss any match of your favorite team. Download the appEkstraklasa.TV and stay updated. - Goals and abbreviationsEkstraklasa matches - the only application that provides legallyand completely free of charge opportunity to watch the goals andshortcuts from the Ekstraklasa matches. With this application youcan confidently say: I know what she looked like the best goal ofthe meeting. - Current news - hot information and exclusivematerials prepared by the editors of most visited sports site inPoland and presented in a very friendly way. - Tables and results -summary tables of results, schedules and scorer of Ekstraklasa. -Push Notification - who won the game? What was the outcome of yourfavorite team? who did not play in the next match? - Of these, andmany other important information you will be the first to benotified through. - Live - you can not watch the match of yourfavorite team? With this application you can keep trackEkstraklasa.TV currently ongoing matches with live commentary kepton the text. - Calendar - we know how difficult it is to rememberall the dates of matches of your favorite team. Therefore, in ourapplication we have prepared a calendar, so that you do not missany of them already.

App Information Ekstraklasa.TV

 • App Name
  Ekstraklasa.TV
 • Package Name
  tv.ekstraklasa
 • Updated
  August 17, 2018
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  Onet Holding sp. z o.o.
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Onet Holding sp. z o.o. ul. Domaniewska 52 02-672 Warszawie
 • Google Play Link

Ekstraklasa.TV Version History

Select Ekstraklasa.TV Version :
 • 1.8 (610) - Latest Version
 • 1.3.2 (520)
 • 1.3.2 (520)
 • 1.1.1 (449)
 • Ekstraklasa.TV 1.8 APK File

  Publish Date: 2019 /2/15
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 10.5 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 3d06450dd2d3a3cf9bd2e506f367959bbec4dfbe
  APK Signature: 757df6941301fb91a94725b4e5dff427053809dc
 • Ekstraklasa.TV 1.3.2 APK File

  Publish Date: 2017 /3/19
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 11.6 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 9c5fc87eb2b3bed816929db899949e303b3a7992
  APK Signature: 757df6941301fb91a94725b4e5dff427053809dc
 • Ekstraklasa.TV 1.3.2 APK File

  Publish Date: 2017 /4/28
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 11.6 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 9c5fc87eb2b3bed816929db899949e303b3a7992
  APK Signature: 757df6941301fb91a94725b4e5dff427053809dc
 • Ekstraklasa.TV 1.1.1 APK File

  Publish Date: 2016 /1/19
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 6.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 58d3fd24f2f4c2625d56dcb31f77fdbd3272edaa
  APK Signature: 757df6941301fb91a94725b4e5dff427053809dc

Onet Holding sp. z o.o. Show More...

Ekstraklasa.TV 1.8 APK
Oglądaj bramki i skróty meczów polskiej Ekstraklasy. Sprawdźaktualne informacje tworzone przez fachowców i pasjonatów. Śledźrelacje z meczów na żywo, a dzięki usłudze powiadomień, nieprzegapisz żadnego meczu swojego ulubionego zespołu. Pobierzaplikację Ekstraklasa.TV i bądź na bieżąco. - Bramki i skrótymeczów Ekstraklasy – jedyna aplikacja, która oferuje legalnie i wpełni darmowo możliwość oglądania bramek i skrótów z meczówEkstraklasy. Dzięki tej aplikacji możesz śmiało powiedzieć: Wiem,jak wyglądała najlepsza bramka tego spotkania. - Aktualnewiadomości - gorące informacje i ekskluzywne materiały przygotowaneprzez redakcję najchętniej odwiedzanego serwisu sportowego w Polscei zaprezentowane w bardzo przyjaznej formie. - Tabele i wyniki –zestawienie tabel, wyników, terminarzy i klasyfikacji strzelcówEkstraklasy. - Powiadamiania push – kto wygrał mecz? jaki był wynikTwojej ulubionej drużyny? kto nie zagra w najbliższym meczu? - otakich i wielu innych ważnych informacjach dowiesz się jakopierwszy dzięki usłudze powiadomień. - Na żywo – nie możeszobejrzeć meczu swojej ulubionej drużyny? Dzięki aplikacjiEkstraklasa.TV możesz śledzić aktualnie trwające mecze wraz zprowadzonym na żywo komentarzem tekstowym. - Kalendarz – wiemy, jaktrudno zapamiętać wszystkie terminy meczów swojej ulubionejdrużyny. Dlatego w naszej aplikacji przygotowaliśmy kalendarz,dzięki któremu nie przegapisz już żadnego z nich. Watch the goalsand Abbreviations matches Polish Ekstraklasa. Check-dateinformation created by experts and enthusiasts. Follow relationswith the matches live, and thanks to the alerts service, you willnot miss any match of your favorite team. Download the appEkstraklasa.TV and stay updated. - Goals and abbreviationsEkstraklasa matches - the only application that provides legallyand completely free of charge opportunity to watch the goals andshortcuts from the Ekstraklasa matches. With this application youcan confidently say: I know what she looked like the best goal ofthe meeting. - Current news - hot information and exclusivematerials prepared by the editors of most visited sports site inPoland and presented in a very friendly way. - Tables and results -summary tables of results, schedules and scorer of Ekstraklasa. -Push Notification - who won the game? What was the outcome of yourfavorite team? who did not play in the next match? - Of these, andmany other important information you will be the first to benotified through. - Live - you can not watch the match of yourfavorite team? With this application you can keep trackEkstraklasa.TV currently ongoing matches with live commentary kepton the text. - Calendar - we know how difficult it is to rememberall the dates of matches of your favorite team. Therefore, in ourapplication we have prepared a calendar, so that you do not missany of them already.
Zapytaj Onet 1.5.0 APK
Często szukasz informacji w sieci? Dzięki naszej aplikacjiotrzymasz odpowiedź na swoje pytanie nawet w trzy minuty! Darmowaaplikacja Zapytaj Onet to dostęp online do bazy milionów pytań,odpowiedzi i porad. Jeśli czegoś nie wiesz - po prostu zadajpytanie. Jeśli czujesz się ekspertem w danej dziedzinie - dziel sięswoją wiedzą z innymi i gromadź punkty. Nigdy wcześniej nie było totak łatwe. I to bezpłatnie!Aplikacja Zapytaj Onet to idealnerozwiązanie dla:- graczy (nasi użytkownicy wiedzą wszystko o RPG,MMO, Minecraft i wielu innych) - uczniów i studentów (w naszejbazie znajdziesz testy i zadania wraz z rozwiązaniami, porozmawiaszo problemach nastolatków)- przyszłych i obecnych kierowców (znakidrogowe, prawo jazdy i samochody - wiemy o nich wszystko!)-miłośników dobrego stylu (pytaj o modę, makijaż i kosmetyki,konsultuj stylizacje i swój wygląd)- kucharzy amatorów (szukajprzepisów i porad, pytaj o triki)- ludzi aktywnych (doradzimy,gdzie pojechać na wakacje i jakie zobaczyć atrakcje turystyczne,jakie ćwiczenia fitness wybrać oraz od czego zacząć przygodę zwędkarstwem)- ciekawych świata (dyskutuj o polityce i rządzie,komentuj aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie)-przedsiębiorczych i ostrożnych (sprawdzaj ceny telewizorów itelefonów, szukaj promocji oraz informacji o giełdzie, bankach iwalutach)- szukających rozrywki (podpowiemy fajne filmy i serialena wieczór oraz książki, które warto przeczytać)- pań domu(konsultuj wystrój wnętrz, dowiedz się, jak dbać o kwiaty, pytaj osprytne rozwiązania)- złotych rączek (budownictwo, DIY i naprawasamochodu to z nami pestka!)- niezdecydowanych (zapytaj o pomysłyna prezenty, opisy i cytaty na Facebooka, a nawet jak zaprosić narandkę lub zakończyć flirt)Wybierz kategorie, które interesują Cięnajbardziej, zadaj pytanie, dołącz do niego zdjęcie (także zwłasnego telefonu!) i czekaj na powiadomienia o odpowiedziach!Możesz też zostać ekspertem i zdobyć uznanie milionowejspołeczności.A gdy już znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, uczsię i baw dzięki tysiącom quizów, sond i ankiet, niezależnie odmiejsca, w którym jesteś. Z naszą aplikacją na pewno nie będzieszsię nudzić!Often looking for information on the Web? With ourapplication you will get the answer to your question even threeminutes! Free Application Ask Onet is online access to the databaseof millions of questions, answers and advice. If you do not know -just ask a question. If you feel like an expert in your field -share your knowledge with others and collect points. Never beforewas it so easy. And it's free!Application Ask Onet is the idealsolution for:- Players (our users know all about the RPG, MMO,Minecraft, and many others)- Pupils and students (in our databaseyou will find tests and tasks, along with solutions talk about theproblems of teenagers)- Present and future drivers (road signs,driving license and car - we know all about them!)- Lovers of goodstyle (ask about fashion, makeup and cosmetics, styling and consultyour appearance)- Amateur cooks (look for rules and tips, ask fortricks)- Active people (advise where to go on vacation and you seethe tourist attractions, which fitness exercises to choose andwhere to get started with angling)- Curious (discuss about politicsand government, comment on current events in Poland and the world)-Entrepreneurial and conservative (check prices of televisions andphones, search for promotions and information about the stockmarket, banks and currencies)- Seeking entertainment ('ll help coolmovies and TV series for the evening, and the book that is worthreading)- Housewives (consult decor, learn how to care for flowers,ask for clever solutions)- Golden handles (construction, DIY andcar repair is a breeze with us!)- Undecided (ask for gift ideas,descriptions and quotes on Facebook, and even invite on a date orterminate flirt)Choose the categories that interest you most, ask aquestion, join him picture (also from your phone!) And wait fornotification of responses! You can also become an expert and gainrecognition millionth community.And when you find answers to yourquestions, learn and have fun with thousands of quizzes, surveysand probes, regardless of where you are. With our application youwill definitely not be bored!
MobiRadar najlepsze aplikacje 1.6.0 APK
Zwiększaj swoją mobiWiedzę i mobiUmiejętności - z MobiRadarwykorzystasz w pełni potencjał swojego smartfona, nie będziesz jużinstalował dziesiątek słabych, niepotrzebnych aplikacji, awybierzesz tylko te, które rzeczywiście są najlepsze. Co znajdzieszw MobiRadar? - najlepsze recenzje i zestawienia aplikacji naAndroida - najbardziej aktualne newsy ze świata mobilnego -poradniki dla początkujących i nieco bardziej zaawansowanychużytkowników - galerie zdjęć i materiały wideo - testy akcesoriówmobilnych - pomoc w wyborze najlepszych usług on-line Najlepszeaplikacje na Androida? Najlepsze akcesoria do Twojego smartfona?Najlepsze usługi on-line? Które z nich wybrać, a na które najlepiejnie zwracać uwagi? W MobiRadar znajdziesz wyczerpujące, rzetelne iaktualne informacje ze świata aplikacji, usług i akcesoriówmobilnych. W MobiRadar otrzymasz też odpowiedzi na wszystkie swojepytania związane z Androidem. Jeśli chcesz wiedzieć na przykład: -Jak mam skonfigurować Androida? - Czy mój telefon otrzymaaktualizację? - Jaka jest najlepsza nawigacja na mojego Androida? -Jak mogę zapłacić swoim smartfonem za parking albo bilety do kinalub na pociąg? - Jak zabezpieczyć telefon przed zagrożeniami? - Jaksprawdzić jakość powietrza przy użyciu smartfona z Androidem? -Jaką aplikację sportową zainstalować? - Jaką aplikację do edycji iretuszu zdjęć zainstalować na swoim Androidzie? - Jak wykorzystaćsmartfon do pracy, jak przygotowywać na nim dokumenty, arkuszekalkulacyjne i prezentacje? - Jakie gry warto zainstalować? WMobiRadar otrzymasz odpowiedzi na wszystkie te, i znacznie więcejpytań związanych z optymalnym wykorzystaniem smartfona z Androidem.W MobiRadar znajdziesz wyłącznie najlepsze recenzje i zestawieniaaplikacji, poradniki, testy akcesoriów i usług mobilnych. Naszepublikacje przygotowuje zespół znakomitych dziennikarzytechnologicznych, uznanych specjalistów w swoich dziedzinach.Jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w świecie Androida,żeby przekazywać Ci rzetelne, sprawdzone i zawsze najbardziejaktualne wiadomości. Jeśli szukasz najlepszych aplikacji na swojegoAndroida, najlepszych usług on-line i najlepszych akcesoriów dosmartfona, MobiRadar da Ci jasne, jednoznaczne rekomendacjewskazujące optymalne rozwiązania. Nie musisz już przeszukiwaćdziesiątek stron internetowych, blogów, czy for w poszukiwaniuodpowiedzi na swoje pytania dotyczące aplikacji, usług czyakcesoriów na Androida. Znajdziesz je wszystkie w MobiRadar.Zobaczyłeś w MobiRadar aplikację, którą chciałbyś zainstalować?Możesz zrobić to łatwiej niż dotąd – wystarczy, że skorzystasz znaszego Paska Instalacji, który znajdziesz w każdym naszymartykule. Już nie musisz ręcznie wyszukiwać aplikacji w sklepie.Spodobały Ci się testowane przez nas akcesoria, chciałbyś miećktóreś z nich? Skorzystaj z Paska Akcesoriów w publikacji i przejdźdo sklepu z najniższą ceną. Napisz nam, o czym jeszcze chciałbyśprzeczytać w MobiRadar! Szukasz konkretnej aplikacji, ale niewiesz, którą wybrać? Masz problem z Androidem i nie wiesz, jak gorozwiązać? Napisz do nas na adres: redakcja@mobiradar.pl Masz uwagidotyczące MobiRadar? Chcemy poznać Twoje zdanie o nas. Napisz donas na adres: pomoc@mobiradar.pl Zapraszamy też na profileMobiRadar w mediach społecznościowych:https://facebook.com/mobiradar/ https://twitter.com/_mobiradarIncrease your mobiWiedzę and mobiUmiejętności - MobiRadar use upthe full potential of your smartphone, you will no longer installdozens of poor, unwanted applications, and choose only those thatreally are the best.   What's in MobiRadar?  - BestReviews and rankings of the Android app  - the most currentnews from the world of mobile  - guides for beginners andslightly more advanced users  - photo galleries and video - tests mobile accessories  - assistance in choosing thebest online services   The best applications for Android? Thebest accessories for your smartphone? The best on-line services?Which one to choose, and that is best not to pay attention? InMobiRadar you find a comprehensive, accurate and updatedinformation from the world of applications, services, and mobileaccessories. In MobiRadar also you receive answers to all yourquestions related to Android. If you want to know, for example: - How do I configure Android?  - Is my phone willreceive the update?  - What is the best navigation on myAndroid?  - How can I pay for parking with your smartphone ormovie tickets or a train?  - How to protect your phone againstthreats?  - How to check the air quality using a smartphonewith Android?  - What sports application installed?  -What is an application for editing and retouching install on yourAndroid?  - How to use your smartphone to work on how toprepare the documents, spreadsheets and presentations?  - Whatgames should I install?   In MobiRadar you will get answers toall these and many more questions about the optimal use of theAndroid smartphone.   In MobiRadar you will find only the bestreviews and rankings applications, guides, test accessories andmobile services. Our publications prepares a team of excellentjournalists technology, recognized specialists in their fields. Weare up to date with everything happening in the world of Android,to provide you accurate, reliable and always the most current news.If you are looking for the best apps on your Android, the beston-line services and the best accessories for your smartphone,MobiRadar will give you a clear, unambiguous recommendationsindicating the optimal solution. No longer you have to searchdozens of websites, blogs, or in the search for answers to yourquestions about the applications, services or accessories forAndroid. You'll find them all in MobiRadar.   MobiRadar seenin the application you want to install? You can make it easier thanever - simply go to our Toolbar installation, which you will findin each of our article. You no longer need to manually searchapplications in the store. You liked tested by us accessories wouldlike to have one of them? Use the Toolbar accessories in thepublication and go to the store with the lowest price.   Tellus what else you would like to read in the MobiRadar!   Youare looking for a specific application, but you do not know whichone to choose? You have a problem with Android and you do not knowhow to solve it? Write to us at the following address:redakcja@mobiradar.pl   You have a comment on MobiRadar? Wewant to know your opinion about us. Write to us at the followingaddress: pomoc@mobiradar.pl We enjoy a MobiRadar profiles in socialmedia: https://facebook.com/mobiradar/https://twitter.com/_mobiradar
Loading...