1.0 / February 21, 2016
(4.5/5) ()
Loading...

Description

Exhibiting the real paintings invirtualreality (VR) environment, i.e. 3D-modelled gallery spaceELKA,opens up new possibilities in the field of exhibitionpractices,beyond the traditional and institutionalized art system.VR GalleryELKA is unbounded by space, time, and dimensions, andcontinuouslytransformed through interactions with users / visitors.Transposedinto VR space, the real images are available to anunlimited numberof users at all times via smart mobile devices thatsupport 3Dapps, unlike the traditional exhibition practices thatareconstrained by a specific locality, time period, and theaudience.Thanks to the networked VR stations, the ELKA Gallery willbe apart of a wider network in which it will exist as a permanentbuttransformable exhibition, as a place of synthesis of pixelsandpigments.

Mogućnost da u okruženju virtuelne realnosti (VR), odnosno3Dmodelovanom galerijskom prostoru ELKA izložimo realneslike,otvorila je potpuno nove mogućnosti u polju izlagačkih praksiizvantradicionalnog, institucionalizovanog sistema umetnosti.VRgalerija ELKA je prostorno, vremenski i dimenzionalnoneomeđenprostor koji se konstantno transformiše u interakcijisakorisnicima / posetiocima. Transponovana u VR prostor, realnaslikadostupna je neograničenom broju korisnika u svakomtrenutkuzahvaljujući pametnim mobilnim uređajima koji podržavaju3Daplikacije, za razliku od tradicionalnih izlagačkih praksi kojesuograničene na određeni lokalitet, vremenski period ipubliku.Zahvaljujući umreženosti VR stanica, galerija ELKA će bitideo širemreže putem koje će egzistirati trajno kao vremenskineomeđena, alii promenljiva postavka, kao mesto sinteze piksela ipigmenta.

App Information Elka 3D Gallery

 • App Name
  Elka 3D Gallery
 • Package Name
  rs.clickman.Elka
 • Updated
  February 21, 2016
 • File Size
  74M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Design Studio ClickMan
 • Installs
  5 - 10
 • Price
  Free
 • Category
  Personalization
 • Developer
  Visit website Email office@clickman.rs
  Vojnički trg 16/20, 26300 Vršac, Serbia
 • Google Play Link

Design Studio ClickMan Show More...

MOJKraj.rs 1.1 APK
MOJKraj.rs je mreža lokalnih nezavisnihinformativnih portala. Nastala je iz potrebe da se vesti salokalnog nivoa, za koje, često, nema mesta u nacionalnim medijima,nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.Nezavisni informativni lokalni portali u okviru mreže MOJKraj.rsbave se temama od javnog interesa, a osim autorskih vesti, prenosei sadržaje drugih lokalnih ili nacionalnih medija.Putem komentara građani mogu izneti svoje stavove, a u rubriciGLAS NARODA moguće je anonimno postavljati pitanja, sugestije,pohvale ili kritike.Informativni portali mreže MOJKraj.rs pospešuju poslovanjelokalnih privrednih subjekata kroz sistem za POPUSTE i ADRESARAfirmi i organizacija, dok je građanima dostupno i besplatnopostavljanje OGLASA.MOJKraj.rs is a networkof local independent news portal. It was out of necessity that newsfrom the local level, for which we often have no place in thenational media, find themselves in one place and contribute tobetter informing citizens.Independent local news portals within the network MOJKraj.rsdeal with matters of public interest, unless the copyright news,reports and content from other local or national media.Through comments, citizens can express their views, while thesection voice of the people can anonymously ask questions,suggestions, praise or criticism.Information Portals Network MOJKraj.rs enhance the business oflocal businesses through a system of discounts and Addresses ofcompanies and organizations, while the citizens available and freeadvertisement.
Elka 3D Gallery 1.0 APK
Exhibiting the real paintings invirtualreality (VR) environment, i.e. 3D-modelled gallery spaceELKA,opens up new possibilities in the field of exhibitionpractices,beyond the traditional and institutionalized art system.VR GalleryELKA is unbounded by space, time, and dimensions, andcontinuouslytransformed through interactions with users / visitors.Transposedinto VR space, the real images are available to anunlimited numberof users at all times via smart mobile devices thatsupport 3Dapps, unlike the traditional exhibition practices thatareconstrained by a specific locality, time period, and theaudience.Thanks to the networked VR stations, the ELKA Gallery willbe apart of a wider network in which it will exist as a permanentbuttransformable exhibition, as a place of synthesis of pixelsandpigments.Mogućnost da u okruženju virtuelne realnosti (VR), odnosno3Dmodelovanom galerijskom prostoru ELKA izložimo realneslike,otvorila je potpuno nove mogućnosti u polju izlagačkih praksiizvantradicionalnog, institucionalizovanog sistema umetnosti.VRgalerija ELKA je prostorno, vremenski i dimenzionalnoneomeđenprostor koji se konstantno transformiše u interakcijisakorisnicima / posetiocima. Transponovana u VR prostor, realnaslikadostupna je neograničenom broju korisnika u svakomtrenutkuzahvaljujući pametnim mobilnim uređajima koji podržavaju3Daplikacije, za razliku od tradicionalnih izlagačkih praksi kojesuograničene na određeni lokalitet, vremenski period ipubliku.Zahvaljujući umreženosti VR stanica, galerija ELKA će bitideo širemreže putem koje će egzistirati trajno kao vremenskineomeđena, alii promenljiva postavka, kao mesto sinteze piksela ipigmenta.
FarmFavor 1.1 APK
Najveća prodavnica rezervnih delova u ovom delu Evrope. Brzo, lakoi sigurno do potrebnog dela putem aplikacije ili naše prodavnice.Završite radove u polju na vreme uz FarmFavor. Naš tim i prodavnicarade 24/7 samo za Vas.
Vehicles - Learn & Play 1.0 APK
VEHICLES - LEARN & PLAY Learn about vehicles and play twofullfeatured memory games! Learning can be fun. Let your childenjoy inamazing illustrations, great animations and awesome audiowhilelearning vehicle names pronunciation. Play MEMORY GAME andmatchall the cards in shortest time and with REPEAT GAME exerciseyourmemory and improve learning skills.
Oklagija.rs 1.2 APK
Njupko Oklagijević Vas poziva da probate "najukusnijiu"mobilnuaplikaciju koju je lično sam "skrčkao" za Vas - posetioceikorisnike "Najukusnijeg internet portala" - Oklagija.rs * * *Putemaplikacije mnogo je lakše i brže pratiti zanimljivosti isavete alii novoobjavljene recepte i to direktno na naslovnojstraniciaplikacije. Unutar aplikacije omogućena je brza pretragaarhive odskoro 7.000 recepata. Prijavite se Vašim korisničkimimenom ilozinkom sa Oklagija.rs i pristupite Vašim omiljenimreceptima.Srećno oklagijanje... Njupko
Eskada 1.0 APK
Igrajte Eskada bar igricu i osvojite vredne nagrade. Zabavitese,budite bolji od Vaših prijatelja. A zašto ne biste bili inajboljiu gradu a možda i šire? Postavite rekord i osvojite glavnunagraduu Vašem omiljenom ESKADA baru. Cilj igrice je da"lopticu"provlačite kroz razne oblike prepreka skupljajućizvezdice, odnosnopoene, vodeći računa o boji loptice koja možeproći samo krozistobojne delove prepreka! Iz glavnog menijapristupite celokupnojponudi ESKADA bara i izaberite Vaše sledećeosveženje. Kao i uvekuživajte i srećna zabava - Vaš ESKADA BAR! :)
5678Community 1.0 APK
5678 je zajednica nastala sa idejom novog pristupa igri,kojaokuplja ljubitelje plesa širom sveta i stručnjake iz oveoblasti.Prvi događaj ove zajednice biće 5678 festival koji će seodržati24. i 25. novembra u Sava Centru u Beogradu.
ABC Learn & Play 1.0 APK
Let learning alphabet be fun. Enjoy in amazing illustrations,greatanimations and awesome audio while learning letters. Flipthroughpages, hear pronunciation and find out fun facts. PlayMEMORY GAMEand match all the cards in shortest time. With REPEATGAME exerciseyour memory and improve learning skills. Let the funbegin! :)
Loading...