4.0 / October 19, 2017
(4.1/5) (11)
Loading...

Description

* ✌ * With the application you can use your phone as a flashlight.*✌ * Completely user-focused.* ✌ * Optimized battery consumption.* ✌* If you press the back button, the handgrip will turn offcompletely.* ✌ * When you press the backspace key on your phone,your application backplane continues to work and Flashlightcontinues to light you.All the feedback you will do is important tous. ☏

App Information Emoji Flashlight

 • App Name
  Emoji Flashlight
 • Package Name
  com.euphrates.proelfeneri
 • Updated
  October 19, 2017
 • File Size
  2.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  4.0
 • Developer
  EUPHMED INC.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

EUPHMED INC. Show More...

Luxury Cars Race 2018 3.1 APK
EUPHMED INC.
Luxury Cars Race is the most thrilling, super charged action pacecar simulator for car racing lovers to burn rubber and race forking of speed on android devices! This car racing simulation is theultimate drag race on asphalt streets, featuring numerous worldclass sports cars, tons of missions to complete, stunning optimizedgraphics, immersing gameplay, intense Nitro booster and realistictraffic condition! Luxury Cars Race City is a true-to-life racinggame, which you can experience real high-speed driving andfuriously collision while driving a bunch of luxury cars to battletop racers. If you are a big fan of arcade racing fan, you won’tmiss the exciting and challenging Traffic Racer Simulator. Getready to drive high performance at high speed in specially designedtracks for car racing? Now grip the wheel and push your ride toit’s limit, put your foot to the floor and drive! LUXURY CARS RACEFEATURES ✓ Super charged action pace car racing simulation, ✓ Mostrealistic driving simulator on android devices, ✓ intuitive andsensitive on-screen touch control, ✓ Full customize vehiclesoptions with hard earned money, ✓ Racing on specially designedtracks, ✓ insane feeling of powerful sports car, ✓ Nitro Boosterfor super-speed road racing, ✓ Advanced shield to protect, ✓ FREEgame with optional In-app purchases, GAMEPLAY ✓ Control yourvehicle with or touch the motion sensor, ✓ Touch the right side ofthe screen to accelerate, ✓ Touch the left side of the screen toslow down, SPUTTER POINTS ✓ The faster you go, the more points andmoney you'll earn. ✓ While driving over 100 kmh, overtaking thecars earns extra points and money. ✓ Going from the opposite lanein Dual-Way mode adds extra points and money.
Word Extrem - Hunt That Word / Crossword 3.1 APK
EUPHMED INC.
✍ Hello everybody, EUPHMED INC proudly presents Word Puzzle Game ✍✌✌ Welcome our Word Game or with our name Word Extrem - Hunt ThatWord / Crossword. In this game you will hunt the word. Word Extremis a game wich you must the correct word. HOW TO PLAY ? ✍ ✌ 1 ✌First you must select your word level, ✌ 2 ✌ After selection youmust find the word in your mind, than you must go straight ahead onthe correct words. Special Note : Sometimes there will me sameword. When you select one and you coudnt complete puzzle try toselect the other. Because its important to finish all word if youwant to finish that level. ✌ 3 ✌ If you need clue you can use hint.✌ 4 ✌ Every 12 hours you will get 10 hint with finishing bonuslevel. Do not forget come every 12 hours. ✌ 5 ✌ If you want to buyhint you can press 100 , 250 , 500 or 1000 hint buttons. Than youcan make payment. WORD GAME / WORD PUZZLE FEATURES ? ✌ 1 ✌ Ultra HDgrafic, ✌ 2 ✌ More than 30 categories, more than 750 level, ✌ 3 ✌Selling Hint to help you, ( You can press hint image in mainscreen, when you finish payment, hints will load your account, ✌ 4✌ You can get every free Word Puzzle Game update, ✌ 5 ✌ This gameis OFFLINE game, you can play Word puzzle every time withoutinterneti,✌ ✌ In thıs game sometimes you can be mad. Please relaxthan use hint. We will give you a letter from the word. Than maymeyou will find easily word in word game. ✌ ✌ In thıs word game youhave more than 500 levels. If you finish all of them, tell us thisis over and we will add more levels too for you. ✌ ✌ Word searchgame is good you brain, and this game will help you to improve yourmemory..✌ ✌ Every level has a special words about that categories.When you are thinking thin about that categorie.✌ ✌ Thank you fordowlanding our Word Game / Word Puzzle. We are really glad to serveyou this extremly hard and good Word Game. If you want to give achange to us to improve our Word Game, do not forget to makefeedback. Have a good day with letters and words.✌ ✌ Thanks for allof u to dowland Word Extrem - Hunt That Word / Crossword. Do notforget make a comment and give us 5 stars.SEE YOU ..  
Sözcük Avı - Kelime Bulmaca TÜRKÇE 2.0 APK
EUPHMED INC.
Sözcük Avına Hazır Mısınız ? ✍Merhaba arkadaşlar hepiniz oyunumuzahoşgeldiniz.. Hepimiz daha önce gazeteler üzerinden KELİME BULMACAoyununu oynamışızdır.. İşte sizin için bu kelime oyununu androidtelefonunuza taşımaya karar verdik.. Oyunumuz da 26 kategoridenoluşmakta olup, 2500 ' den fazla kelime bulunmaktadır.Nasıl Oynanır? ✍ * ✌ * Kelime Bulmaca oyununa sizlere öğretmek için BEBEK ADIMIadı altında 3 kategori oluşturduk bu kategorilerde ilk başta buoyunu nasıl oynayabileceğinizi öğreneceksiniz. Daha sonrasında harfsayısı artmaya devam edecektir. * ✌ * 2X2 ' den başlamak üzere 8X8' e kadar ilerleyen bulmacalar ile karşılaşacaksınız..* ✌ * Eğerbir bölümü tamamlamakta zorluk çekiyorsanız İPUCU kullanarakkelimeleri tahmin etme konusunda bizden biraz yardım alabilirsiniz.* ✌ * İPUCU almanıza rağmen kelimenin ne olduğu tahmin etmekte halamı zorluk çekiyorsunuz o zaman o bulmacayı bırakıp diğer kategoriyegeçebilirsiniz. Sizler için HER KATEGORİNİN İLK BULMACASINI AÇIKBIRAKTIK. Bu sayede bir kategoriyi tamamen bitiremezseniz bilediğer kategoriye başlayabilecek siniz. * ✌ * Her bulmacayıtamamlamanız ile bizden ücretsiz olarak + 2 İPUCU kazanacaksınız.Bu ipuçlarını daha zor kelimelerde kullanabilirsiniz. * ✌ * Oyuniçinde bulunan ödüllü videoyu izleyerek + 7 İPUCU kazanabilirsiniz.* ✌ * Oyunda ayrı bir bölüm oluşturduk bu bölümün adı GÜNLÜKBULMACA. Her gün günlük bulmacayı çözerek + 20 İPUCUkazanabilirsiniz. * ✌ * Oyun içinde bulduğunuz her hatayı lütfene-mail adresi üzerinden bizlere iletiniz ve anında çözümünü sizleriçin gerçekleştirelim..* ✌ * Sadece sürekli kullanılan kelimeleridüşünmeyin sizleri zorlayacak şekilde en eski kelimelere kadarindir. Aman Allahım böyle bir kelime mi vardı diyeşaşıracaksınız.Oyun Özellikleri Nelerdir ? ✍ * ✌ * Oyunumuzun anaamacı sizlere beyin fırtınası yaptırmaktır. Sözcük Avı'nda bulunankategoriler de ki kelimeleri tahmin ederek levelleritamamlayabilirsiniz. * ✌ * Oyun içinde İPUCU kavramı bulunmaktadır.Nedir bu İPUCU derseniz ? Kısacası aşta bulunan kelimelerden birharfi açılacak ve sizde artık bu harfin çevresinde düşünmeyebaşlayacaksınız.* ✌ * Oyun içinde daha fazla yorulmamak yada stressolmamak için dilerseniz İPUCU satın alabilirsiniz. * ✌ * Oyuntasarlanırken gözleriniz yormayacak ve adeta sizi dinlendirecek biraltyapı kullanmaya çalıştık, ama sizi rahatsız eden bir kısımolursa bizlere KELİME BULMACA oyunumuzun altında bulunan e-mailadresi üzerinden ulaşabilirsiniz.Kelime Oyunu Cevapları.. ✍Dilerseniz sizlere vereceğimiz link üzerinden kelime oyununcevaplarına ulaşabilirsiniz..https://euphmed.com/sozcuk-avi-kelime-bulmaca-turkce-kategori-cevaplari/SözcükAvı - Kelime Bulmaca TÜRKÇE oyunumuzu indirdiğiniz için sizlereteşekkür ederiz. Sizden gelecek olan geri beslemeler bizim içinönemlidir. Are You Ready word hunt? ✍ Hello friends all welcome toour game .. We previously out of newspaper WORD PUZZLE mUşUzdUrplay the game .. Here we decided to move to this word game androidon your phone for you .. consists of our game in 26 categories the2500 'are also of many words. How to Play? ✍ * ✌ * to teach you theWord Puzzle games BABY STEP We've created three categories underthe name first in this category will learn this game how to playcan. Later the number of letters will continue to increase. * ✌ *2X2 'to begin from 8X8' e until later greeted with puzzles .. * ✌ *If you have difficulty completing a section of the Tip can get alittle help from us to predict words. * ✌ * Although you can stilltake TIP Did you having difficulty in estimating what the word thenyou can switch to the other categories drop the puzzle. For you ALLCATEGORIES we DROP ON THE FIRST PUZZLE on. In this way, even if youdo not have a category you could start to finish completely theother categories. * ✌ * to complete each puzzle with us for free +2 TIP will earn. You can use these tips more difficult in words. *✌ * Located within the game award-winning video watching + 7 TIPcan earn. * ✌ * We create a separate partition on the name of thegame in this section DAILY PUZZLE . Every day, solving the dailypuzzle + 20 TIP can earn. * ✌ * every error, please send to us viae-mail and instant solution of carrying you find in the game foryou .. I * ✌ * Just thinking of you constantly used words up to theoldest word to force download. Was there such a word Oh my God hewill be surprised. Game Features What? ✍ * ✌ * The main aim of ourgame will make you brainstorm. guessing at the words found in theword categories of prey can complete the level. * ✌ * in Games TipThere are concepts. TIP What is this you say? In short, in a letterfrom the word and it will no longer be opened over you start tothink in the vicinity of this letter. * ✌ * You can buy TIPS if youwish to not to stress or fatigue more in the game. * ✌ * will nottire your eyes Game designing and tried to speak using aninfrastructure that will refresh you, but if there is a part thatyou turn us WORD PUZZLE at the bottom of our games E Simply -mailaddress. Word Game Answers .. ✍ If you wish, you can reach willgive you a link to quibble over the answers..https://euphmed.com/sozcuk-avi-kelime-bulmaca-turkce-kategori-cevaplari/WordHunt - Thank you for downloading our Turkish word puzzle game.feedback coming from you is important to us.
Puzzle Block Extra 9,0 APK
EUPHMED INC.
✘✘ Hi everybody; welcome my Puzzle Block & Arrange Blocksgames.✌ This game probably reduce your stress but it can be make ua little angry. Dont think about it. ✌ Let me explain to you PuzzleBlock game;✌ In my game there is three different game mod. ✌ * ✌First one is Standart Game : Standart Puzzle Block target is; 1 )You have three different blocks, you must place them in blocks. 2 )When all blocks was expired like up to down they will disappear.3 )Then u can place this part new blocks. Our game second name iscoming from there Arrange Blocks. ✌ When you do not have any placeto blocks game will be over. When game over your best score will beseen.✌ * ✌ Second game mode is Plus Game mode ; In this game modeyou have different shape of blocks. And its a bit harder thanstandart game mode.✌ * ✌ Third game mode is Bomb Game mode. Are uready for Puzzle Block with bomb ? Bomb start to countdown it willexplode. Before the explosion disappear the bomb.✌ Let me explainto u have to play this game mode. ✌ If a bomb appear you mustdirectly arrange the blocks bomb line or column to destroy bomb.✌In Puzzle Block Legend game there is a leadership. Are u ready forbe the first ? When your friends play this game u can race withthem. ✌ To look which rows u are u must press ranking image then uwill see where u are.✌ Ohh, i was forgeting talk about my blockpuzzle game's price, Puzzle Block is Free.✌ Block puzzle games mainpurpuse is use your mind. We can say this is puzzle block mania.And dont be to mad. (: Any way this is world puzzle block.✌ Thanksfor all of u to dowland Puzzle Block and Arrange Blocks. Do notforget make a comment and give us 5 stars.SEE YOU ..  
Tips10 - Daily Vip Tips by Experts 6.1 APK
EUPHMED INC.
Hi everbody; Welcome Tips10 - Daily VipTips.. ✌ ✌ The best featureof this application when the matches lost , you can get your creditback from where I bought it. ☝ ☝ ✌ Our app main purpuse is give youchance to WIN. Daily Vip Tips is a professional tips and that wasset for one reason to help people make money from sports pet. ✌Daily VipTips gives users experttips,predictons from an experincedteam. ✌ Daily VipTips analysts matches and gives best possible sureand high oddstips everyday. ✌ This app has two function one isabsolutely free and the other function is VIP.. Both of function ofthis app has realy high success rate. ✌ In this app you will findevery sportstips. ✌ You have to understand that nothing in life issure, but we come pretty damn close with our high success rate. ✌Daily football matchestips, predictions as free tips and vip tips,You will be notified with notifications when new matches are added.✌ If you want to win almost everyday come and join Daily Vip Tips.When you join Daily VipTips by Experts it will give you ; ✍ HighWin Rate, ✍ Daily Tips, ✍ Daily Matches, ✍ Expert Team, ✍Notification Service, ✍ Everyday free tips, ✍ Over 2.5 - Under 2.5Goals tips, ✍ 90 % Strike Rate! , ✍ All Tips Update Before 12AM , ✍Winning Tips Picked From 30 Leagues Across The World, ✍ Differentkids of sportstips and predictions, ✍ Mobile data friendly cleanand simple user interface.. ✍ For your any question (about price,tips, odds, payment errors, etc.). Please Contact Us ✍
Emoji Flashlight 4.0 APK
EUPHMED INC.
* ✌ * With the application you can use your phone as a flashlight.*✌ * Completely user-focused.* ✌ * Optimized battery consumption.* ✌* If you press the back button, the handgrip will turn offcompletely.* ✌ * When you press the backspace key on your phone,your application backplane continues to work and Flashlightcontinues to light you.All the feedback you will do is important tous. ☏
Puzzle Emoji Crush 1.4 APK
EUPHMED INC.
Hi everybody, welcome our PUZZLE EMOJI CRUSH game. I want to giveyou some information about our game. Puzzle Emoji Crush is the mostfun and addicting matching game on the Play Store !This game mainpurpuse is match-2. You have too match at least 2 same EMOJI.PuzzleEmoji Match is easy, and every age can play easly, just play one ortwo game than you can learn our game. Emoji crush must be in yourandroid phone. You can pass your time good.How to Play Puzzle EMOJICRUSH, Puzzle EMOJI MATCH ? * 1 * First of all you have to dowlandour puzzle game ( Do not forget our puzzle emoji game is completlyFREE. ) * 2 * Press Setting tab than select which character youwant, we have a BOY and A GIRL. After selection do not forget SAVEbutton. * 3 * Do not forget if sound disturbing you , you can closethem..* 4 * After that press START. When you press Start EmojiCrush game you will see a map. In this map lots of level willapear.. You must finish all of level to finish puzzle emoji game.Match 2 or more adjacent Emojis to complete missions and clearlevel and pass the other level.If you are match more than Emoji'sthere will be apear a gift for you.. We call this boosters... ✔ ✔If you match 5 Emoji your booster will HORIZONTAL OR VERTICAL BOMB.✔ ✔ If you match 6 Emoji your booster will DYNAMITE. ✔ ✔ If youmatch 7 or more Emoji your booster will COLOR BOMB. Let meintruduce you Puzzle EMOJI Crush's Color blocks, Special blocks,Blockers, Boosters and Combos .❈❈❈ EMOJI CRUSH'S SPECIAL BLOCKS ? ✔Stones only explode when a match happens in one of the neighbourtiles. Stones never fall down due to gravity.✔ Balls only explodewhen a match happens in one of the neighbour tiles. Balls alwaysfall down due to gravity.✔ Flowers only explode when they reach thebottom of the level. Flowers always fall down due to gravity.❈❈❈EMOJI CRUSH'S BLOCKERS ? ✔ Ice blockers are only destroyed when amatch happens with the block inside the ice.❈❈❈ EMOJI CRUSH'SBOOSTERS ? ✔ Horizontal bombs destroy all the blocks located in thesame row.✔ Vertical bombs destroy all the blocks located in thesame column.✔ Dynamites destroy all the neighbor blocks.✔ Colorbombs destroy all the blocks of the same, random color in thelevel.❈❈❈ EMOJI CRUSH'S COMBOS ? ✔ Two horizontal bombs combinedwill explode three rows instead of one.✔ Two vertical bombscombined will explode three columns instead of one.✔ A horizontalbomb combined with a vertical bomb will explode both a row and acolumn.✔ Two dynamites combined will explode a bigger neighboringsquare of blocks.✔ Two color bombs combined will explode all theblocks in the level.Best Puzzle Game EMOJI CRUSH Features ?* ✌ *First of all we are planning to add more than 1000 thousandlevel..* ✌ * In game there are rewarded videos, you can watchingvideo and get 150 coins for every watching.* ✌ * You can select youGIRL or BOY in game setting. You can close Sound and Music too.* ✌* Puzzle Emoji Crush is a type of puzzle game and its free to playand totally addictive!* ✌ * Exciting gameplay, just dowland andstart to play, its free!* ✌ * Puzzle Block Games are awesome andrelaxing game to play with family and friends. So Emoji Crush isone of them..* ✌ * We are calling our game as a Puzzle Emoji Crushbut you can call it Puzzle Emoji Match too. (: * ✌ * Puzzle Emojigame has plenty of excited levels which help to train your brain.✌✌ Thanks for all of u to dowland Puzzle Emoji Crush . Do not forgetmake a comment and give us 5 stars.SEE YOU ..
Math Puzzle - Math Puzzle For Your Brain 1.0 APK
EUPHMED INC.
Hi everybody, welcome our ✍ Math Puzzle Game ;Let me explain youpurpuse of the Math Puzzle, there is 8 * 8 blocks. Every level youwill see in this block numbers and mathematical operation. You mustchose correct numbers and correct operation then you will get blueblocks. ( Every level difficulty will increase.. )MATH PUZZLEFEATURES ?✍ 8 * 8 block grids,✍ Math puzzle has endless mode,✍Colorfull design,✍ Math puzzle games will increase your brainpower,✍ This type of game ( math puzzle ) will help you to increaseyour math ability.HOW TO PLAY ?✍ First screen will show you; ✌ ✌Best level, ( Maksimum which level you get sucses in math puzzle )✌ ✌ Best Combo, ( Your best combo in math puzzle ) ✌ ✌ Accuration,✌ ✌ Time Spent, ( How much time you spent in math puzzle game ) ✌ ✌Play Math Puzzle Game, ( To play math puzzle game press here ) ✌ ✌Play Count, ( How many times you play Math Puzzle Game ) ✌ ✌Correct, ( How many correct answer you have in math puzzle game ) ✌✌ Wrong, ( How many wrong answer you have in math puzzle game ) ✌ ✌Retries.. ( How many time you press retries buton )✍ Than you willsee math play game screen; In this game screen you will see Choosethe black grids that equals with blue grids ) After you finish allblocks you will pass the other level..✍ Top of the secreen you willsee time, do not forget the finish level in that time.. If you cantfinish math puzzle will over. ✍ When you press STOP button timewill stop ( Do not worry if you dont have time press stop, afteryou have speare time you can countiune math puzzle. )✍ On the rightparth you will see RELOAD button.. If you cant find last answer youcan press this button than try again but do not forget time willnot reset.. When it be 00 : 00.. Tell Bye Bye to math puzzle.. ✍ IfTime's Up ! you will see in this screen your math puzzle ; ✌ ✌ Lastscore; ✌ ✌ Last level, ✌ ✌ Best Combo..✍ In this screen if you wantyou can start new math puzzle game or will make a comment and givestars us or you can go fisrt screen.. ✌ ✌ Thanks for all of u todowland Math Puzzle - Math Quiz Puzzle For Brain. Do not forgetmake a comment and give us 5 stars.SEE YOU ..  
Loading...