3.0 / January 14, 2018
(4.9/5) (190)
Loading...

Description

Emoji vs Blocks Canının bitmesini engellemek için en düşük kutularıkır.To play Slither vsEmoji vs Blocks your finger to move left orright on screen to move slither.Emoji vs Blocks eat balls to getlonger. Hit the blocks as many as possible to get high score inSlither vs Bricks.Take care for hitting balls, Emoji vs Blocks willdie if its shorter than strength of block. To make your gameinteresting first eat balls to avoid die. See How long you survivein Slither vs Blocks.Amazing game for Challenge your friends andfamily to beat your score, they will love to score high and alwaystry to beat you in Slither vs Block.Be worlds top scorer withleaderboard in Emoji vs Blocks vs Block. Achieve as manyachievements you can and show your talent and progress to the worldby playing addictive Emoji vs Blocks game.HOW TO PLAY- Touch yourFinger on screen and swipe to left or right to move Emoji vsBlocks.- Eat the balls on the road to increase snake length.- Ablock you destroy will increase score by one.- Avoid high strengthblock then your length otherwise Emoji vs Blocks will die inSlither vs Blocks game.- Take every super power to get more scorein Leaderbord.Game Power- Added new Booster powers like Magnet,Shield, 2x speed and Bomb.- Magnet pull all the ballz to Emoji vsBlocks in Balls vs Blocks Game.- Shield prevent life loss ofslither from high strength block once.- Bomb break all the blocksonce in a game.- 2X Speed increase speed of Slither and alsoprevent life loss of slither from all blocks.Game Features:- Freeto play ballz vs blocks game.- Endless game play.- Smooth gamecontrol.- Challenge your friends.Share and Enjoy Playing Emoji vsBlocks.Emoji lowest broke box to prevent the end of the Blocks,etc. Can.Slither vsemoj to play vs Blocks to move your finger leftor right on the screen to move slither.Emoji etc. Blocks eat ballsto get longer. Hit the blocks as many as possible to get the highscore in Slither vs Bricks.Take care for hitting balls, etc. BlocksEmoji will die if its shorter the strength of the block. To makeyour game interesting first eat balls to avoid die. See How longyou survive in Slither, etc. Blocks.Amazing game for Challenge yourfriends and family to beat your score, they will love to scorehigher and always try to beat you in Slither, etc. Block.B worldstop scorer in the leaderboard with Emoji etc etc Blocker Blocks.Achieve as many achievements and show your talent and you canprogress to the world by playing addictive Emoji etc. Blocksgame.HOW TO PLAY- Finger Touch on your screen and swipe left orright to move to Emoji etc. Blocks.- Eat the balls snake on theroad to the increased length.- block you will destroy the increasedscores by one.- Avoid high strength block length than your Emojiotherwise will die in Slither etc. etc. Blocks Blocks game.- Takeevery super power to get more score in Leaderbord.Game Power- Addednew Booster powers like Magnet Shield, 2x speed and Bomb.- Magnetspull all the ballz to Emoji etc. etc. Blocks Blocks in Game Balls.-Shield preventer loss of life slither from high strength blockonce.- Bomb break all the blocks once in a game.- 2X speed of theincreased loss of life Slither slither preventer and also from allblocks.Game Features:- Free to play vs. ballz blocks game.- Endlessgame play.- Smooth game controller.- Challenge your friends.Shareand Enjoy Playing Blocks vs. Emoji.

App Information Emoji vs Blocks

 • App Name
  Emoji vs Blocks
 • Package Name
  net.alikurt.emojivsblocks
 • Updated
  January 14, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  Ali KURT
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Ali KURT Show More...

Kolay Matematik 5.0.0 APK
Ali KURT
Kolay Matematik uygulamasını kullanarak eğlenceli bir şekilde temelmatematik yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Hem tabletinizde hemtelefonunuzda kullanabileceğiniz hem eğitsel hem eğlenceli biruygulama.4 İŞLEM OYUNU; TOPLAMA, ÇIKARMA, ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMYETENEĞİNİZİ ARTTIRMAYA YÖNELİK EĞLENCELİ BİR OYUNDUR.SORUYA YANLIŞCEVAP VERİRSENİZ OYUN BİTER.SÜRESİ İÇİNDE SORUYU YANITLAMAZSANIZOYUN BİTER.HER SORU 1 PUANDIR.Kolay Matematik, Toplama, Çıkartma,Çarpma ve Bölme işlemini öğreten bir uygulamadır. Tüm işlemlerBasit , orta ve zor şeklinde üç farklı seviyede tasarlanmıştır.Öğrenciler bu sayede basit ten başlayıp işlem kabiliyetlerini aşamaaşama geliştirebilirler. Öğrenciler dört işlemi kendi seviyelerinegöre basit, orta veya zor olarak seçim yapıp çalışabilirler. Dörtişlem matematik uygulaması Sınırsız sayıda işlem mevcuttur. Busayede öğrenciler herdefasında farklı bir soru çözme olanağınasahip olurlar. Dört işlemi biliyor olsalar bile sürekli antrenmanyaparak işlem hızlarını yükselte bilirler.Uygulamada sürükle bırakmantığı ile rakamlar yerlerine yerleştirilir. Öğrenci yardım almakisterse yüz simgesine dokunarak işlemin görüntülü ve sesli olarakaşama aşama tamamlanmasını seyredebilir. Bu sayede öğretmenyardımına ihtiyaç duymadan sanal öğretici ile işlemleriöğrenebilir. Kolay Matematik uygulaması, işlemleri okullardaöğretilen standartta görsel ve sesli olarak sunduğundan diğeruygulamalardan çok daha başarılıdır. Uygulama yarışma tarzındadeğil öğretici bir tarzda çalışmaktadır.Dört işlem matematikuygulaması toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemini öğrenmeyikolayaştırıcı bir uygulamadır. Sınırsız sayıda işlem yeteneğisayesinde öğrencilerin sürekli olarak farklı problemlerle kendisinigeliştirmesini sağlar.Dört işlem matematik uygulamasında Türkçe veİngilizce dil desteği mevcuttur.OYUN SONUNDA PUANLARINIZKAYDEDİLEBİLİR VE YÜKSEK PUANLAR BÖLÜMÜNDE LİSTELENİR.Matematikteönemli bir yer tutan"Dört İşlem" konusunda öğrenci arkadaşlarayardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.* Kolaydan zora doğruçeşitli seviyelerde pratik yapabilirsiniz.* Arkadaşlarınızla veonline oyuncularla yarışma yapabilirsiniz.Oyun çok basit.Havucaulaş, seviyeyi tamamla.Başarılar...4 İşlem++++++++++++++++++++Benimadım ToplamaÜst üste ve yan yanaSayıları ver banaToplayayım bensana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bana derler ÇıkarmaHiçaklından çıkarmaEksilen, Çıkan gelsinFark'ım var ne deolsa××××××××××××××××××××Tanışalım ben ÇarpmaKatlarımÇarpan'larlaTablom bile var benimEzberle degörelim÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷Bende varım ben BölmeGörmemezliktengelmeBölünen, Bölen, BölümKalan'ı da siz bulunDört işlemde iyiolduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bir de çılgın matematik oyununudeneyin! Ekranda çıkan işlemlerin doğru olup olmadığınıişaretleyin, en uzun seriyi yakalayarak arkadaşlarınızdan üstünolduğunuzu kanıtlayın. Matematik bilginizi geliştirmek ya dakendinizi test etmek istiyorsanız bu oyun tam size göre.Bugünekadar oynadığınız tüm matematik oyunlarını unutun... ÇılgınMatematik ile çıldırmaya hazır olun. Dört işlemin hızlı ve doğruşekilde yapılması temeline dayanan Çılgın Matematik oyununda kimizaman sinirlenip kimi zaman kendinize güveniniz gelecek. Ancakbaşarı seviyeniz ne olursa olsun mutlaka çok eğleneceksiniz.Klasikmatematik oyunlarının aksine hızın daha ön planda olduğu ÇılgınMatematik'te, 3 oyun seviyesi bulunuyor. Kolay, normal ve çılgınolarak adlandırılan bu seviyeler işlemin yapılması istenen süreyegöre değişiklik gösteriyor.You can improve your basic math abilityin a fun way using the Easy Math practice.both educational and funapps you can use both your phone and your tablet.4 GAME PROCESSING;Addition, subtraction, and FUN FOR A GAME TO INCREASE YOUR ABILITYmultiplication and division operations.If DATA WRONG ANSWER TOQUESTION GAME OVER.If you do GAME ENDS IN TIME ANSWERINGQUESTIONS.EVERY QUESTION 1 is SCORE.Easy Math, Addition,Subtraction, Multiplication and Division is an application whichteaches the process. All operations are simple, designed in theform of three different levels, medium and hard. Students canimprove their ability to process so simple skin startingstages.Students are four simple process according to their level,whether they can work as a medium or difficult. Four mathapplication process is available for an unlimited number oftransactions. In this way, they have the ability to solve adifferent problem of students each time. Even though they know theycan upgrade process four processing speeds through continuoustraining.Drag and drop the practice put in place by the logic ofnumbers. Students can watch the video if you want to help theprocess by touching the face and the voice icon in stagescompleted. This allows you to learn the process without the needfor teacher help with virtual tutorials.Math Made Easy applicationprocesses from other applications that visual and audible taught inschools as a standard offering is much more successful. Practicecompetition is not working in a tutorial-style.Four applications ofmathematical operations of addition, subtraction, multiplicationand division of the learning process is an applicationkolayaştırıc. Thanks to an unlimited number of process capabilityallows the students to develop itself constantly with differentproblems.Four processing applications of mathematics in English andTurkish language support is available.END GAME SCORE may have SAVEDAND HIGH SCORES is listed in the section.It holds an importantplace in Mathematics"Four Operations" in student friendsIt has beenprepared with the purpose to help.* You can practice right atvarious levels from easy to difficult.* You can contest with yourfriends and online players.The game is very simple.Contact Carrots,complete the level.Achievements...4Transactions++++++++++++++++++++My name CollectionOverlapping andjuxtaposedGive me the numbersI'm gather you- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -Removing me sayNever remove it from yourmindDiminishing, Out comeThere are differences, thoughneither××××××××××××××××××××I Tanışalım CrashI factored floorsI evenhave my TableLet also memorize÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷I've got I'mCompartmentDo not ignoreDivided by the divisor, ChapterYou foundthe remainingDo you think you're good in four transactions? Tryalso crazy math game!Check whether the correct operation of thescreen, prove that you are superior to your friends by capturingthe longest series.If you want to test yourself to improve yourknowledge of mathematics or this game is for you.Forget all themath games that you played so far ... Be prepared to go crazy withCrazy Math. Four transactions quickly and correctly in Crazy Mathgame based on the fundamental sometimes made you trust yourself toget upset sometimes the future. But whatever your level of successyou will surely have fun too.Unlike conventional speed math gameCrazy Math is more prominent, the game has 3 levels. Easy, normaland execution of the operation called crazy these levels varydepending on the desired period of time.
Emoji vs Blocks 3.0 APK
Ali KURT
Emoji vs Blocks Canının bitmesini engellemek için en düşük kutularıkır.To play Slither vsEmoji vs Blocks your finger to move left orright on screen to move slither.Emoji vs Blocks eat balls to getlonger. Hit the blocks as many as possible to get high score inSlither vs Bricks.Take care for hitting balls, Emoji vs Blocks willdie if its shorter than strength of block. To make your gameinteresting first eat balls to avoid die. See How long you survivein Slither vs Blocks.Amazing game for Challenge your friends andfamily to beat your score, they will love to score high and alwaystry to beat you in Slither vs Block.Be worlds top scorer withleaderboard in Emoji vs Blocks vs Block. Achieve as manyachievements you can and show your talent and progress to the worldby playing addictive Emoji vs Blocks game.HOW TO PLAY- Touch yourFinger on screen and swipe to left or right to move Emoji vsBlocks.- Eat the balls on the road to increase snake length.- Ablock you destroy will increase score by one.- Avoid high strengthblock then your length otherwise Emoji vs Blocks will die inSlither vs Blocks game.- Take every super power to get more scorein Leaderbord.Game Power- Added new Booster powers like Magnet,Shield, 2x speed and Bomb.- Magnet pull all the ballz to Emoji vsBlocks in Balls vs Blocks Game.- Shield prevent life loss ofslither from high strength block once.- Bomb break all the blocksonce in a game.- 2X Speed increase speed of Slither and alsoprevent life loss of slither from all blocks.Game Features:- Freeto play ballz vs blocks game.- Endless game play.- Smooth gamecontrol.- Challenge your friends.Share and Enjoy Playing Emoji vsBlocks.Emoji lowest broke box to prevent the end of the Blocks,etc. Can.Slither vsemoj to play vs Blocks to move your finger leftor right on the screen to move slither.Emoji etc. Blocks eat ballsto get longer. Hit the blocks as many as possible to get the highscore in Slither vs Bricks.Take care for hitting balls, etc. BlocksEmoji will die if its shorter the strength of the block. To makeyour game interesting first eat balls to avoid die. See How longyou survive in Slither, etc. Blocks.Amazing game for Challenge yourfriends and family to beat your score, they will love to scorehigher and always try to beat you in Slither, etc. Block.B worldstop scorer in the leaderboard with Emoji etc etc Blocker Blocks.Achieve as many achievements and show your talent and you canprogress to the world by playing addictive Emoji etc. Blocksgame.HOW TO PLAY- Finger Touch on your screen and swipe left orright to move to Emoji etc. Blocks.- Eat the balls snake on theroad to the increased length.- block you will destroy the increasedscores by one.- Avoid high strength block length than your Emojiotherwise will die in Slither etc. etc. Blocks Blocks game.- Takeevery super power to get more score in Leaderbord.Game Power- Addednew Booster powers like Magnet Shield, 2x speed and Bomb.- Magnetspull all the ballz to Emoji etc. etc. Blocks Blocks in Game Balls.-Shield preventer loss of life slither from high strength blockonce.- Bomb break all the blocks once in a game.- 2X speed of theincreased loss of life Slither slither preventer and also from allblocks.Game Features:- Free to play vs. ballz blocks game.- Endlessgame play.- Smooth game controller.- Challenge your friends.Shareand Enjoy Playing Blocks vs. Emoji.
Color Jump 2 APK
Ali KURT
Oyunumuzun ismi Renkli Top, oyundaki amacınız mevcutengelleriaşarak en yüksek skor’a ulaşmaktır.Tabi mevcut oyunarenkli bir topile başlarsınız ve engeller sizi yakmak için giderekzorlaşacaktır.Hal böyle olunca oyunun mantığından biraz bahsetmekistiyoruz.Oyuna kırmızı renk ile başladığınızı varsayarsak ilkçıkan engel dekarşınıza çeşitli renkler çıkacaktır. Yani engel 3parçayabölünmüştür bir kısmı yeşil, bir kısmı sarı ve bir kısmıkırmızıolmak üzere. Siz kırmızı renk olduğunuz için sadece kırmızırenginiçinden geçebilirsiniz diğer yerlere basarsanızmaalesefyanarsınız.Oyun içerisinde skor arttırmak için belli başlıbir iconyani puan nesnesi vardır. Onu aldığınızda skor tablonuzartacak verenginiz değişecektir.Oyun zorluk seviyesi ilerledikçeengellerinzorluk oranı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Oyundadiğerrakipleriniz ile rekabet halinde olduğunuz için skortablonuzyayınlanmaktadır.Top Oyunu Nedir?Top oyunu Türk yapım biroyundur.Oyun içerisinde renkli bir top ile oyuna başlarsınız busüreçtensonra oyunumuz Arcade Game kategorisine dahil olmuş olur.Zorlukseviyesi giderek ilerlediği için Top oyunumuzda Skor yapmakbirhayli zor hale gelmektedir. Top oyunu oyna olarak mobiloyundünyasına eklediğimiz ve çocuk oyun kategorisinde yer alanRenkliTop oyununda herkese başarılar dileriz.Top Oyunu OynaGooglePlayüzerinde birçok top oyunu yer alsa da kısa zaman içindegerçektendikkat çeken ve Oyun içerisine eklenecek modlarla beraberçok dahafazla kullanıcıya erişecek bir oyundur. Mobile Games yaniTümDünyaya kısa zaman da yapılacak bir Colored Balls versiyonudaçıkacaktır.Top Oyunu HakkındaArcade oyun sektörü gerçektengiderekgelişen bir sektör bu kapsamda The Games olarak yapmışolduğumuztüm oyunlarda bunu dikkate alıyor ve çıkarmış olduğumuz buZıplayanTop oyunundada buna dikkat etmiş bulunmaktayız.Hal böyleoluncailgininde doğru orantılı olarak artacağını düşünüyoruz.Oyunumuzdiğer oyunlar gibi level sistemi eklenerek ve çeşitlimodlar ilezenginleştirilecektir. Oyuna toplamda 3 farklı mod ve 4farklı topseçeneği eklemeyi düşünüyoruz. Mevcut skor kısımlarıaltın olacakve her topun kendine ait özellikleri olacaktır. Buşekilde hemhareketler hem de daha zengin bir görünümkazandıracağız.Top OyunuAmacıRenkli Top oyunu, oyun severlertarafından istek üzerinegeliştirilmiştir. Oyun içerisinde sarırenkli top ile oyunabaşlarsınız. Amacınız seri ve aksiyonlu biroyun olduğu için hızlıbir şekilde engelleri aşarak puan ve yol katetmektir. Durum böyleolunca oyundaki skor tablosu sayesinde kısasürede rakiplerinizinönüne geçme fırsatı yakalayacaksınız.topoyunu, top oyunu oyna, topoyunları oyna ve daha birçok top oyunukategorisinde yeralmaktadır.Renkli Top oyunu ismi neredengelmektedir?Oyunumuzunismi oyuna başlamış olduğunuz topun rengininsürekli değişmesi veçeşitli renklere dönüştüğü için Renkli Topismikonulmuştur.Oyunumuz diğer oyunlara nazaran çok dahasürükleyici vebir ara popüler olan kuş oyunu gibidir. Tasarım vekodlama yönündenbasit gibi dursa da sizlere istediğiniz zevk veheyecanı vereceğinidüşündüğümüz bir oyundur. Oyun içerisinde topunzıplama sesi,halkaların geçiş süresi ve saniyesi her ne kadar zorgibi görünsede sizlerin bu oyunu daha da çok sevmeniz açısındanayarlanmış özelfonksiyonlardan oluşmaktadır.top oyunu, top oyunuoyna, topoyunları oyna, top oyununu oyna, ball games, oyun oyna,oyunu oyna,oyunlar oyna, kız oyunları, erkek oyunları oyna, oyun,oyunlar,bebek oyunları, giydirme oyunları, oyunları oynayınTopColor nameof our game, your goal is to overcome the currentobstaclesulaşmaktır.tab the highest score in the game, you startwith acolored ball, with existing games and obstacles willbecomeincreasingly difficult to burn you. Hal would like to mentiona bitlike when the game's logic. Assuming that the game begins withthered color to your face several obstacles colors will comeoutfirst. That obstacle is divided into 3 parts of a portion ofthegreen, yellow and red, including a portion of a part. You canpassthrough only if you press the red for the red lights tootherplaces, unfortunately you.To increase the score in the gamethereare certain points that an icon object. When you receive itand youwill increase your leaderboard color değişecektir.oprogresses thedifficulty level of difficulty also increases indirect proportionto the ratio of obstacles. Your other competitorsin the game youare in your leaderboards for competition ispublished.Top Game Whatis it?Top Turkish-made game is a game. Youstart the game with acolored ball in the game after this processwould have beeninvolved in our game Arcade Game category. Top Scorein our game tomake the move is becoming increasingly difficulty isquitedifficult. Add to the mobile gaming world as we play ballgames andchildren's play area in the Color category in the ballgame and wewish success to everyone.Top Gamemany ball games onGoogle Play hasaccrued a place that attracts attention in a shorttime and reallyinto the game is a game mode will be added alongwith access tomany more users. Worldwide Mobile Games so short atime to do theColored Balls version will come out.About TopGameArcade gameindustry is really becoming a growing sector in allthe games wehave done in this context as The Games are taking thisinto accountand we have an interest in these Bouncing Ball forOmaha, we havepay attention to it.We think Hal will increaseproportionally insuch circumstances interest. Our game will beenriched with theaddition of system level like other games and avariety of modes.We are thinking of adding a total of 3 differentgame modes and 4different ball options. Current score portions willbe gold andunique characteristics of each ball. In this way, bothmovementswill give a richer appearance.Top Game ObjectivesColorball game,the game is developed on request by lovers. You start thegame witha yellow ball in the game. Your goal is to quicklyovercomebarriers series and for acting as a game and points the wayto thefloor. With the score table in such a situation in a shorttimewhen the game will have the opportunity to get ahead ofyourcompetitors.ball game, play ball games, play is located in theballgame ball games and many more categories.Color ball game Wheredidthe name come from?constantly changing the color of the ballyouhave to start our game and the name of the game Color Topnamebecause it was put to a variety of colors.Our game is as muchanintermediate gripping and popular game bird compared toothergames. If you d like simple in terms of design and codingpleasureto you and you want a game that we thought we wouldgiveexcitement. Sound bounce the ball in the game, and thetransitionperiod seems like every second of rings you set in termsof howdifficult these games you love even more is composed ofspecialfunctions.ball game, play ball games, play ball games, playtheball game, ball games, play games, play games, play games,girlsgames, play boys games, games, dolls games, dressup games,playgames
Death Combat 3D 3.1 APK
Ali KURT
Terrorist are emerging all around the world, and now they areplanning to attack on your city. They are planning something. Nowhuge responsibility is on your shoulders. Use your high classskills and experience to defeat all the threatening enemies.Features -3D high definition graphics -Enhance your shooting skills-Ultimate gaming experience -Excellent quality sound Effects-Experience the thrills of war -Dangerous environments includingdesert environment -Excellent and different GUI -Addictive game
Speedy GoKart 1.0 APK
Ali KURT
In this car racing game, you can drive a car and you also getmorethrillers and you can drift and feel the race on sport car. Allyouhave to do is take control and drive real super-cars on some ofthefastest race tracks around. Race will be in high speed andyoushould got 1postion to clear a level and knockout theothers.Select a car to drive, Choose a track to drive on, You canuse anitro to boost you speed, Enhanced you skills. Objectives:Wins arace to get a more cars.
Wild Hunter: Sniper 2.2 APK
Ali KURT
In this game you can hunt different wild animals likeDeer/stage,wolf, Bear and Birds . Use your sniper gun to shootthem. Kill or be killed, be a part of ultimate battle between youwild animals! Hunting these animal can attack on you and can killyou.
Critical Shooter 1.0 APK
Ali KURT
One of the Most Amazing’s game giving user the best experienceforthe game with Fascinating Graphic and realistic Characters.Everytask will become mover Challenging then the previous one’s.Havingthe most Beautiful ENVIRONMENT and every Mission will beondifferent places you have to find the terrorist and kill them.TheGame is totally free of cost. Features: Beautiful 12 Guns8+Avatars Enemies & Heroes
Thai-Fu 3D 1.5 APK
Ali KURT
ThaiFu 3D is an awesome and fast-paced fighting simulator inwhichyou must compete in brutal and intense 1on1 battles of hand tohandcombat. You can train against a friend using dual controlstofurther test out your skills. The gameplay is fast and you mustactquickly and keep blocking and attacking to maintain heavypressureon your opponent. Try to create move combinations andunleashdevastating special attacks. Game features: 20 uniquecharactersSeveral game modes High quality graphics Handy system ofcontrols
Loading...