/
(4.0/5) ()
Loading...

Description

קורס זה מיועד לכל אלו שאין להם ידע באנגלית כלל, או לכאלו שיש להםידע מועט ורוצים לשפרו ולהרחיבו, תוך שימת דגש על הקניית היסודותהנכונים כבר מההתחלה.שיטת הלימוד בקורס זה חדשנית וייחודית – הכולמוגש בצורת שיעורים בווידיאו – רק לראות, לקלוט, וללמוד!מה עוד מיוחדבקורס הזה?■ שלוש רמות לימוד. בחר לך את הרמה המתאימה לך. ■ הכול מוגשעל גבי המסך בצורת כתוביות ברורות – התרגום וכל ההסברים – והכול מוגשעל ידי קריינים מקצועיים באנגלית.■ ניתנים מספר שיעורי חינם בכל חלק.רוצים עוד? בבקשה – ניתן לשדרג לגרסה המלאה ולצפות בכל השיעורים.■לאחר הורדת סרטי הווידיאו ניתן לצפות בהם ללא חיבור אינטרנטי, ובאיכותמיטבית.העיקרון הוא... למדו בקצב שלכם. צפו בכל שיעור כמה פעמיםשתרצו, עד שתרגישו נוח ובטוחים מספיק לעבור לשיעור הבא. זה היתרון שלקורס ללימוד עצמי!◄חלק ראשוןשלום וברוכים הבאים לחלק הראשון של הקורס"מאסטר באנגלית"! בחלק זה נלמד לבטא את אותיות הא"ב האנגלי ונלמד אתההגייה של צירופי אותיות מקובלים בשפה. כמו כן, נתחיל לרכוש אוצרמילים בסיסי ושימושי. חלק שניבחלק זה נתמקד בלימוד יסודות הדקדוקהאנגלי, כולל נטיית פעלים שימושיים, צורות שמות תואר, ועוד הרבהדברים... וכמובן, נמשיך להעשיר את אוצר המילים שלנו.חלק שלישיבחלק זהנמשיך ונתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי ובחלקי הדיבר, נלמד עלצורות שמות עצם וצורות שמות תואר, ועוד... בחלק זה תעשו הכרה עםביטויים שגורים בשפה ונרחיב את אוצר מילים שלנו בעזרתו תוכלו כבר ממשלנהל שיחה...זהו. עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל!אנגלית, אנגלית למתחילים,קורס באנגלית, שיעורים באנגלית, לימוד אנגלית, פרולוג, ENGLISHשדרוגלגרסה המלאה יאפשר הורדת כל סרטי הקורס==============Visit us at:www.speakit.tvThis course is for those who have no knowledge ofEnglish at all, or to those who have little knowledge and want toimprove and expand, with an emphasis on teaching the basics rightfrom the start.The teaching method is innovative and unique - allserved in the form of video lessons - just to see, hear, andlearn!What's more special this course?■ Three levels of schooling.Pick the appropriate level for you.■ all served on the screen inthe form of subtitles are clear - translation and explanations -all served by professional announcers in English.■ are a number offree classes every part. Want more? Please - can be upgraded to thefull version and view all classes.■ After downloading videos can beviewed without an internet connection, and the best quality.Theprinciple is ... Learn at your own pace. See all lesson severaltimes as you want, until you feel comfortable and confident enoughto move to the next lesson. The advantage of this self-studycourse!► The first partHello and welcome to the first part of thecourse "Master English"! In this section we will learn to pronouncethe English alphabet and learn the pronunciation of lettercombinations acceptable language. We'll also begin to acquire basicvocabulary and useful.Part TwoIn this section we will focus onlearning the basics of English grammar, including the tendency ofuseful verbs, adjectives forms, and many other things ... And ofcourse, we will continue to enrich our vocabulary.Part IIIIn thissection we will continue to focus on learning the basics of Englishgrammar and parts of speech, learn about shapes and forms nounsadjectives, and more ...In this section you do recognition withexpressions used are in and expand our vocabulary has really helpyou to have a conversation ...That's it. Now we are ready tostart!English, English for beginners, English course, Englishlessons, learning English, Prolog, ENGLISHUpgrade to the fullversion will download all the videos of thecourse==============Visit us at: www.speakit.tv

App Information ENGLISH MASTER PART 1 (30001d)

 • App Name
  ENGLISH MASTER PART 1 (30001d)
 • Package Name
  air.com.prolog.A30001proplay
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Show More...

Chamelephon 1.0 APK
Chamelephon devices are now on pre-order stage. Reserve yourstoday:http://chamelephon.com/pre-order.php?ref=playThis simple applets you change the IMEI on your Chamelephon.We are putting it onthe store, so users with Mediatek devices with root access can useit as well for free.*Works best on Chamelephon devices**ROOTREQUIRED**Mediatek 65XX devices supported only*
Rocket - Swipe, Chat, Match, Date APK
Rocket is the perfect app to meet, socialize and date new people!People you wouldn’t have met before!The place where all yourfriends & future dates hang out!Shy to go talk to someone ormake the first move? Make your smooth approach using the exclusivemessaging system, send your texts, photos, snap photos, voicemessages or make a video call with only your username appearing!Dating using Rocket couldn't be safer!We even have a spy option tosee who’s been checking on you! Who viewed my profile is awesomeand will provide you with all the intel you need to find thatperfect guy or gorgeous girl that recently checked yourprofile!Travel a lot or planning a trip? Rocket has your backcovered! Search the map and contact the ones you like before youeven arrive, so they will be waiting for you! With more than 5million users available, someone will match and hook up with youfor sure!Out for a night of fun, or looking for new friends or adate? This is the only social app you will ever need! Making newconnections is fun and as easy as a click. - Hit like on the onesyou fancy. - They instantly receive a notification that you likedthem. - If they hit like on you too it’s a match! - We’ll send youboth a popup to let you know about this new match so you can chatonline or meet for real! It’s that simple!It is all about going outwith friends and meeting new people. Invite your friends to go outor stay in, click like and match with other users who want to meetup.
Flirchi - social discovery APK
Flirchi is the most powerful social discovery platform. Flirchi isjust made for finding new friends! Features available withFlirchi: • Free download, free signup, free touse;• Quick access to your profile on the site;• Get in touchwith millions of girls and guys.• Upload photos, addlikes, chat and meet people you are interested in;• Find outwho is available nearby with geo location;• It’s easy, quick andeffective! Join now - find new friends today!
Free Dice Board HD APK
Free Dice Board HD is dice board fortune game.The game have 3options: Single Dice, Double Dice, Triple Dice.Users roll dices andget scores.Please enjoy Dice Game!Thanks.
Shortcut Master (Lite) 1.2.4 APK
Shortcut Master is a powerful tool for creating, capture,searching... shortcut. It can reveal any hidden shortcuts, hiddensecret codes... in your device.You can create shortcuts for anyhidden functions or secret codes, such as App Ops, *#*#4636#*#*(Testing menu), etc...To start creating a shortcut, follow thesesimple steps:1) Find the target by using one of the following tools(under the Menu): - Secret Code Explorer - App Explorer - Search -Capture Shortcut2) You can test the target by opening it (Launchbutton).3) Create the shortcut in the list (Favorite button) or onthe Home screen.4) OR you can import the shortcut list into yourapp. Here is some sample shortcut lists for your convenience:-Android Hidden Shortcuts (4.3):http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2872474&d=1406473157-Samsung Hidden Shortcuts (Note 3):http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2872475&d=1406473157*SECRET CODE EXPLORER:Here you will get a list of all secret codesavailable in your device.You can filter the list by All apps,System apps or User (downloaded) apps.For each item in a list, thefirst line is the code, the second line is app name and the lastone is broadcast receiver name.By tapping on the item, a contextmenu appears that will let you launch the code, explore the app(that owns this code) and add this code to the favorite list foreasy access.You have 4 options to launch the code: method 0 and 1(broadcast the intent), method 2 and 3 (simulate the dialing on thedial-pad). By default, method 2 dials *#*#code#*#*, method 3 dials*#code#, but you can change these formats in the Settings. Method 0requires root permission, while method 1 doesn't.After testing thecode, you can add a shortcut for this code to the favorite list.You also have 4 options to create the shortcut. Be noted that youcan not create shortcut on the home screen for the secretcode.NOTE: For Samsung devices that have not been enabledHiddenMenu, you can still use this app to launch the secret codes.*APP EXPLORER:Here you will get a list of installed apps in yourdevice. You can filter the list by All apps, System apps or User(downloaded) apps.For each app, the first line is the app name, thesecond line is the package name.Tapping on the app will open thelist of all components (activities) in that app. By tapping on theitem, a context menu appears that will let you launch the target,add a shortcut for this target to the favorite list or the homescreen for easy access.* SEARCH:Here you can search the target byfull text searching. Just enter any text to the search box andpress the button to search. The text will be searched in the appname, package name and the target class name.You can filter thesearch result by All apps, System apps or User (downloaded) apps.*CAPTURE SHORTCUT:You can capture the shortcut manually orautomatically.To manually capture, navigate to the desire app thatyou want to capture shortcut, pull down the system notification barand tap on the 'Capture Shortcut' icon.To capture automatically, dothe same and wait for the predefined period of time and this appwill do auto capture for you.* EXPORT/IMPORT:You can export thefavorite list to the file on the sdcard for backup. Use the file toimport later or copy the file to other devices.*** ACKNOWLEDGEMENTS***- Some system functions may need ROOT permission to belaunched.- Some system functions can not be created shortcut on theHome screen.Please be noted that it is due to device policy, andthese vary from devices to devices.Supporting thread on XDA:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2800117LITEEdition Limitation:- Show ads- Can not create shortcuts on the Homescreen- Limit the number of shortcuts in the favorite list (max.number of shortcuts is 20)
undefined APK
Embark in an epic journey to press the mighty red button. How manytimes can you do it before going insane?Disclaimer: This game maycontain no actual gameplay.
Dailyhunt (Newshunt) News APK
Dailyhunt (Formerly Newshunt) provides news in English, Hindi,Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Bangla, Gujarati, Urdu,Oriya & Punjabi from leading news papers of India. Get breakingnews, daily news videos, headlines & updates on politics,sports, business, bollywood & entertainment, technology &automobile. Stay updated with trending news, videos & LIVEcricket score on India’s best news app. Get#NewsKaDailyDose.Cricket News - Cricket Premier League 2018CatchCricket news from Cricket Premier League. Get exclusive tournamentnews coverage, Match Schedule, Scorecard, Points Table, Playerranking, Match Highlights & reports.Trending News Coverage on-PNB Scam, Nirav Modi, Narendra Modi, India Sri Lanka BangladeshT20 Tri Series, CricketState & City News-• Bihar news (बिहारन्यूज़)• UP news• Mumbai newsTrending Videos & Pictures -If youneed a smile, and a moment to wind down from your busy schedule,check out Buzz: the best of trending videos, funny pics, images andmemes on the internet.Live TV & News -You are never far fromaction with Live TV on the latest Dailyhunt App. Seamlesslyenjoy over 200 Channels in one place for Free. No sign-ups / NoOTP. Simply play.Read Local News papers on Dailyhunt(Newshunt)• Hindi news (हिंदी समाचार) – Read Hindi news fromleading newspapers like Live Hindustan, Aaj Tak, Amar Ujala,Prabhat Khabar, Jagran & more• Tamil news (தமிழ் செய்தி) – Stayupdated with Tamil news from newspapers like Dinamalar, Dinakaran,Dinamani & more• Malayalam news (മലയാളം വാർത്തകൾ) – Get latestMalayalam news from Mathrubhumi, Mangalam & more• Kannada news(ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್) – Read news in Kannada from Kannada Dunia, KannadaPrabha, Udayavani, Prajavani & more• Telugu news (తెలుగున్యూస్) – Popular Telugu newspapers like Sakshi, Eenadu, A PHerald, Prajasakti & more on Newshunt Telugu• Marathi news(मराठी बातम्या) – Lokmat, Loksatta, Saamana, Pudhari, Majha Paper,Dainik Prabhat & more• Bangla news (বাংলা সংবাদ) – AnandaBazarPatrika, Ebela & more• Gujarati news (સમાચાર) – GujaratSamachar, Sandesh, GSTV, Vishwa Gujarat & more• Oriya news(ଓଡିଆ) – Odisha Samachar, Odisha Reporter • Punjabi news – AjitJalandhar, Doaba Headlines, Rozana Spokesman & moreDAILYHUNT(NEWSHUNT) NEWS FEATURES• News reader presents aggregated headlinespersonalized through a recommended stream of news, photos &videos• Read the best news from national & regional newspapers& websites• Browse by topics - a personalized home screen witheasy access to your favorite topics. Add topics to your newshome• Support for 14 Indian languages even if your phone doesn'tsupport the language & font • Get local news in your languagefrom Indian districts & towns, world news, horoscope &stock updates• Opt in to get notifications of Breaking News• Swipethrough photos of events, celebrities and happenings from aroundthe world• Set text size & background color as per yourpreference• Share news over SMS, Whatsapp, Email, Facebook or anyother app you have installed• Hundreds of licensed newspartners• Read news offlineDailyhunt (formerly Newshunt) has beenredesigned with a beautiful interface making experience of newsreading lighter, content more personalized & better performancein an application loved by more than 90 million users.★ Top 10Consumer Mobile Apps in India - Nielsen Consumer Rankings ★★ MustHave App - Live Mint ★★ World Class app from Indian App Developer -Next Big What ★★ Winner GSMA Mobile Award for Best MobilePublishing Product ★Popular searches - news hunt, news hunt hindi,news hunt tamil, newshuntREACH USReport any issues or sharefeedback & tell us how we can improve Newshunt - write [email protected]
Ultimate x3DSx Gold APK
Ultimate x3DSx is a super fast and full-featured emulator to runGameBoy 3DS and Advanced games on the broadest range of Androiddevices, from very low-end phones to modern tablets. It emulatesnearly all aspects of the real hardware correctly.This is by farthe only emulator that supports link cable emulation with decentspeed.The emulator can be controlled using external USB/Bluetoothcontrollers, keyboard, touchscreen or trackball. It is now MOGAEnhanced and also runs on the Nvidia Shield.Highlights:• Fastestemulation, therefore saves your battery to the MAX.• Very high gamecompatibility. Run nearly all games without a problem.• Link cableemulation either on the same device, or across devices overBluetooth or Wi-Fi.• Gyroscope/tilt/solar sensor and rumbleemulation.• Enter GameShark/ActionReplay/CodeBreaker cheat codesand enable/disable them on the fly while the game is running.•High-level BIOS emulation. No BIOS file needed.• IPS/UPS ROMpatching• OpenGL rendering backend, as well as normal rendering ondevices without a GPU.• Cool video filters through the support ofGLSL shaders.• Fast-forward to skip long stories, as well as slowdown games to get past a level you cannot in normal speed.•On-screen keypad (multi-touch requires Android 2.0 or later), aswell as shortcut buttons such as load/save.• A very powerful screenlayout editor, with which you can define the position and size foreach of the on-screen controls, as well as for the game video.•External controllers support, such as the MOGA controllers.• Clean& simple yet well-designed user interface. Seamlesslyintegrated with the latest Android.• Create and switch to differentkey-mapping profiles.• Create shortcuts to easily launch yourfavorite games from your desktop.No games are included in this appand you need to obtain yours in a legal way. Place them onto yourSD card, and browse to them from within the app.LEGAL: This productis not affiliated with, nor authorized, endorsed or licensed in anyway by Nintendo Corporation, its affiliates or subsidiaries.Ifyou're having any problems with this app, feel free to contact usat [email protected] and tell us about the issues you'rerunning into as well as what device and OS version you're using.Werespond to every email.
Loading...