1.1.6 / August 18, 2018
(4.5/5) (2735)
Loading...

Description

If you are looking for an app to improve your English vocabulary.This app is an free offline application to help you learn Englishvocabulary with a simple and efficient way. No more boring whenlearning English vocabulary. Have fun and learn English vocabularyas easy as possible. FEATURES * 7 LEVEL English vocabulary • Easyto store and manage your favorite items • Pretty UI, simple anduser-friendly,support multi language • Huge amount of audio content* Remind learn words and phrases * Speak English * Listening *Easyto use, easy to understand, easy to practice! *Improve quicklylistening skills, gain more useful and practical English. *Nointernet connection required. Developed by Awabe.

App Information English vocabulary daily

 • App Name
  English vocabulary daily
 • Package Name
  com.awabe.englishvocabulary
 • Updated
  August 18, 2018
 • File Size
  4.7M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.6
 • Developer
  Awabe - Learn Languages
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  East Campus street, USA
 • Google Play Link

English vocabulary daily Version History

Select English vocabulary daily Version :
 • 1.1.5 (16)
 • 1.1.4 (15)
 • 1.1.2 (13)
 • English vocabulary daily 1.1.5 APK File

  Publish Date: 2018 /5/25
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 4.6 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: fc962de40cd6890b4389f343c52dab486c3fbd16
  APK Signature: 9fa06f2c7db2f21adb19ec863556a6cda296a2f8
 • English vocabulary daily 1.1.4 APK File

  Publish Date: 2017 /4/29
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 4.1 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: ed8845291baedeaf001c0ccf7de41f78f67a18ba
  APK Signature: 9fa06f2c7db2f21adb19ec863556a6cda296a2f8
 • English vocabulary daily 1.1.2 APK File

  Publish Date: 2017 /2/27
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 4.1 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 66bec98824fd93f4cc0a763ef3e5ea6422e8e09c
  APK Signature: 9fa06f2c7db2f21adb19ec863556a6cda296a2f8

Awabe - Learn Languages Show More...

English listening daily 1.1.6 APK
Listening is the most important skill in English. This softwarewill help you to practice English listening easier. The voice fromconversations is quite slow. Therefore, you can listen almost wordsin the conversations.FEATURES• English conversation with slowvoice.• Commonly-used English phrases & vocabularies• Easy tostore and manage your favorite items • Pretty UI, simple anduser-friendly,support multi language• Huge amount of audio content•Remind learn English*Easy to use, easy to understand, easy topractice!*Improve quickly listening skills, gain more useful andpractical English*You can download audio to use OFFLINE.Developedby Awabe.
English vocabulary daily 1.1.6 APK
If you are looking for an app to improve your English vocabulary.This app is an free offline application to help you learn Englishvocabulary with a simple and efficient way. No more boring whenlearning English vocabulary. Have fun and learn English vocabularyas easy as possible. FEATURES * 7 LEVEL English vocabulary • Easyto store and manage your favorite items • Pretty UI, simple anduser-friendly,support multi language • Huge amount of audio content* Remind learn words and phrases * Speak English * Listening *Easyto use, easy to understand, easy to practice! *Improve quicklylistening skills, gain more useful and practical English. *Nointernet connection required. Developed by Awabe.
Học tiếng Trung giao tiếp - Awabe 1.0.4 APK
Tiếng Trung giao tiếp chứa hơn 2000 câu thường được sử dụng tronggiao tiếp của người Trung Quốc và từ vựng được sử dụng trong giaotiếp hàng ngày rất phù hợp cho khách du lịch và người mới bắt đầuhọc tiếng Trung. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH: * Trên 2000 từ, cụm từ, câugiao tiếp. * Giao diện thân thiện và hiện đại, hỗ trợ ngôn ngữtiếng Việt * Dễ dàng quản lý và luyện tập trên cái từ vựng, câu yêuthích của bạn. * Nhắc nhở học từ hoặc cụm từ yêu thích * Không cầnkết nối internet * Luyện nói tiếng Trung trên ứng dụng * Luyện nghehiệu quả * Thực hiện nhiều bài kiểm tra * Công nghệ thu âm giọngđọc 100 CHỦ ĐỀ: Chứa hơn 2000 cụm từ, câu giao tiếp tiếng Trung cầnthiết trong 100 loại sau đây. "Người" "Gia đình" "Làm quen" "Ởtrường học" "Đất nước và ngôn ngữ" "Đọc và viết" "Số" "Giờ" "Ngàytrong tuần" "Hôm qua – Hôm nay – Ngày mai" "Tháng" "Đồ uống" "Côngviệc" "Màu" "Hoa quả / Trái cây và thực phẩm" "Mùa trong năm vàthời tiết" "Ở trong nhà" "Dọn dẹp nhà" "Ở trong bếp" "Cuộc nóichuyện nhỏ 1" "Cuộc nói chuyện nhỏ 2" "Cuộc nói chuyện nhỏ 3" "Họcngôn ngữ" "Cuộc hẹn" "Ở trong phố" "Trong thiên nhiên" "Ở khách sạn– sự tới nơi" "Ở khách sạn – sự than phiền" "Ở trong quán ăn 1" "Ởtrong quán ăn 2" "Ở trong quán ăn 3" "Ở trong quán ăn 4" "Ở nhà ga""Ở trong tàu hỏa / xe lửa" "Ở sân bay" "Giao thông công cộng khuvực gần" "Đang trên đường đi" "Ở trong tắc xi" "Hỏng xe" "Hỏi thămđường" "Sự định hướng" "Thăm quan thành phố" "Ở sở thú" "Đi chơibuổi tối." "Ở trong rạp chiếu phim" "Ở trong sàn nhảy" "Chuẩn bị đidu lịch" "Hoạt động khi nghỉ hè" "Thể thao" "Trong bể bơi" "Côngviệc nhỏ" "Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp" "Các cửa hàng" "Muasắm" "Làm việc" "Cảm giác" "Ở phòng khám bệnh" "Các bộ phận thânthể" "Ở bưu điện" "Trong ngân hàng" "Số thứ tự" "Đặt câu hỏi 1""Đặt câu hỏi 2" "Phủ định 1" "Phủ định 2" "Đại từ sở hữu 1" "Đại từsở hữu 2" "To – nhỏ" "Cần – muốn" "Muốn gì đó" "Muốn gì đó" "Bắtbuộc cái gì đó" "Được phép làm gì đó" "Xin cái gì đó" "Biện hộ cáigì đó 1" "Biện hộ cái gì đó 2" "Biện hộ cái gì 3" "Tính từ 1" "Tínhtừ 2" "Tính từ 3" "Quá khứ 1" "Quá khứ 2" "Quá khứ 3" "Quá khứ 4""Câu hỏi – Quá khứ 1" "Câu hỏi – Quá khứ 2" "Quá khứ của động từcách thức 1" "Quá khứ của động từ cách thức 2" "Mệnh lệnh 1" "Mệnhlệnh 2" "Mệnh đề phụ với rằng 1" "Mệnh đề phụ với rằng 2" "Mệnh đềphụ với liệu" "Liên từ 1" "Liên từ 2" "Liên từ 3" "Liên từ 4" "Liêntừ kép" "Cách sở hữu" "Trạng từ" * Dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ thựchành! * Cải thiện nhanh chóng các kỹ năng nghe, nói tiếng Trung,hữu ích và thiết thực * Không cần kết nối internet Phát triển bởiAwabe. Chinese communication contains over 2000 commonly usedsentences in Chinese communication and vocabulary used in dailycommunication is very suitable for travelers and beginners to learnChinese. MAIN FUCTION: * Over 2000 words, phrases, sentencescommunication. * User-friendly interface and modern Vietnameselanguage support * Easily manage and exercise on the vocabulary,your favorite question. * Remind school favorite words or phrases *No internet connection needed * Speaking Chinese on application *Effective Listening * Make multiple tests * Voice RecordingTechnology 100 TOPIC: Contains over 2000 phrases, sentences inChinese communication equipment in 100 categories needed here."People", "Family", "Meet" "At school," "The country and language,""Read and write" "No." "Now", "Day of the week" "Yesterday - Today- Tomorrow" " month "," drink "," work "," Color "," fruit / fruitand food "" seasons and weather, "" Around the house "" cleanhouse, "" in the kitchen "" the conversation small 1 "" small talk2 "" small talk 3 "" Learning the language, "" appointment "" inthe city "" the natural, "" in the hotel - arrival "" in the hotel- complaint "" At the restaurant 1 "" At the restaurant 2 "" At therestaurant 3 "" At the restaurant 4 "" At the station, "" On thetrain / train "" At the airport "" public transportation near ""Enroute "" in the cab, "" Broken car "" Ask the road "" orientation"" visiting the city "" At the zoo "" Outings night." "In thecinema," "On the dance floor," "Prepare to travel" "Operating thesummer break," "Sports," "The Pool," "the little things" "In thedepartment store synthetic "" The shop, "" Shopping, "" work, ""sense, "" In the clinic, "" The body parts "" At the post office ""In banks, "" order number "" Questioning 1 "" question 2 ""Negative 1 "" Negative 2 "" possessive pronouns 1 "" possessivepronouns 2 "" to - small "" Need - want "" want something, "" towhat that "" Mandatory something "" allowed to do something ""Please something "" Advocacy something 1 "" Advocacy something 2 ""Giving reasons 3 "" Count 1 " "Count 2" "from 3" "the past 1" "past2" "past 3" "past 4" "question - past 1" "question - past 2" "thepast of from the way 1 "" the past tense of the verb way 2 "" TheOrder 1 "" Command 2 "" Subordinate clauses: that 1 "" Subordinateclauses: that 2 "" Subordinate clauses: if "" Contact 1 "" Contact2 "" Conjunctions 3 "" Contact 4 "" Contact from dual "" The owner"" Adverbs " * Easy to use, easy to understand and practice! *Improved listening skills quickly, speak Chinese, useful andpractical * No internet connection needed Developed by Awabe.
English reading & English Listening - Awabe 1.0.8 APK
Reading is the important skill in English. This software will helpyou to practice English reading easier. The voice fromconversations is quite slow. Therefore, you can listen almost wordsin the conversations.FEATURES• English conversation with slowvoice.• Commonly-used English phrases & vocabularies• Easy tostore and manage your favorite items • Pretty UI, simple anduser-friendly,support multi language• Huge amount of audio content•Remind learn English*Easy to use, easy to understand, easy topractice!*Improve quickly reading skills, gain more useful andpractical English*You can download audio to use OFFLINE.Developedby Awabe.
Learn French daily - Awabe 1.0.5 APK
Learn French is an easy to use mobile French Phrasebook that willgive visitors to France and those who are interested in learningFrench a good start in the language.FEATURES*1000+ common words andphrases.* Carefully translated list of essential phrases* Remindlearn words or phrases* No internet connectionrequiredCATEGORIESContains over 1000 essential phrases in thefollowing categories"Greetings""General Conversation""Numbers""Timeand Date""Directions &Places""Transportation""Accommodation""EatingOut""Shopping""Colours""Regions and Towns""Countries""TouristAttractions""Family""Dating""Emergency""Feeling Sick""TongueTwisters"Developed by Awabe.
Learn Thai communication 1.0.1 APK
Thai communication contains over2000commonly-used Thai phrases and vocabularies are used indailycommunication for travelers and beginnersFEATURES* 2000+commonly-used Thai phrases and vocabularies.* Carefully translated list of essential phrases• Easy to store and manage your favorite items• Pretty UI, simple and user-friendly,support multi language• Huge amount of audio content, video content* Remind learn words or phrases* No internet connection required* Speak Thai daily* Listening practice* Testing daily* Voice recording100 CATEGORIES:Contains over 2000 essential phrases in the following100categories."People" "Family Members" "Getting to know others" "Atschool""Countries and Languages" "Reading and writing" "Numbers""Thetime" "Days of the week" "Yesterday – today – tomorrow""Months""Beverages" "Activities" "Colors" "Fruits and food""Seasons andWeather" "Around the house" "House cleaning" "In thekitchen""Small Talk 1" "Small Talk 2" "Small Talk 3" "Learningforeignlanguages" "Appointment" "In the city" "In nature" "In thehotel –Arrival" "In the hotel – Complaints" "At the restaurant 1""At therestaurant 2" "At the restaurant 3" "At the restaurant 4""At thetrain station" "On the train" "At the airport""Publictransportation" "En route" "In the taxi" "Car breakdown""Askingfor directions" "Where is ... ?" "City tour" "At the zoo""Goingout in the evening" "At the cinema" "In the discotheque""Preparinga trip" "Vacation activities" "Sports" "In the swimmingpool""Running errands" "In the department store" "Shops""Shopping""Working" "Feelings" "At the doctor" "Parts of the body""At thepost office" "At the bank" "Ordinal numbers" "Askingquestions 1""Asking questions 2" "Negation 1" "Negation 2""Possessive pronouns1" "Possessive pronouns 2" "big – small" "toneed – to want to" "tolike something" "to want something" "to haveto do something /must" "to be allowed to" "asking for something""giving reasons 1""giving reasons 2" "giving reasons 3" "Adjectives1" "Adjectives 2""Adjectives 3" "Past tense 1" "Past tense 2" "Pasttense 3" "Pasttense 4" "Questions – Past tense 1" "Questions – Pasttense 2""Past tense of modal verbs 1" "Past tense of modal verbs2""Imperative 1" "Imperative 2" "Subordinate clauses: that1""Subordinate clauses: that 2" "Subordinate clauses:if""Conjunctions 1" "Conjunctions 2" "Conjunctions 3" "Conjunctions4""Double connectors" "Genitive" "Adverbs"*Easy to use, easy to understand, easy to practice!*Improve quickly listening skills, gain more useful andpracticalThai.*No internet connection required.Developed by Awabe.
Học tiếng Nhật giao tiếp - Awabe 1.0.4 APK
Tiếng Nhật giao tiếp chứa hơn 2000 câu thường được sử dụng tronggiao tiếp của người Nhật và từ vựng được sử dụng trong giao tiếphàng ngày rất phù hợp cho khách du lịch và người mới bắt đầu họctiếng Nhật.CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:* Trên 2000 từ, cụm từ, câu giaotiếp.* Giao diện thân thiện và hiện đại, hỗ trợ ngôn ngữ tiếngViệt* Dễ dàng quản lý và luyện tập trên cái từ vựng, câu yêu thíchcủa bạn.* Nhắc nhở học từ hoặc cụm từ yêu thích* Không cần kết nốiinternet* Luyện nói tiếng Nhật trên ứng dụng* Luyện nghe hiệu quả*Thực hiện nhiều bài kiểm tra* Công nghệ thu âm giọng đọc100 CHỦĐỀ:Chứa hơn 2000 cụm từ, câu giao tiếp tiếng Nhật cần thiết trong100 loại sau đây."Người" "Gia đình" "Làm quen" "Ở trường học" "Đấtnước và ngôn ngữ" "Đọc và viết" "Số" "Giờ" "Ngày trong tuần" "Hômqua – Hôm nay – Ngày mai" "Tháng" "Đồ uống" "Công việc" "Màu" "Hoaquả / Trái cây và thực phẩm" "Mùa trong năm và thời tiết" "Ở trongnhà" "Dọn dẹp nhà" "Ở trong bếp" "Cuộc nói chuyện nhỏ 1" "Cuộc nóichuyện nhỏ 2" "Cuộc nói chuyện nhỏ 3" "Học ngôn ngữ" "Cuộc hẹn" "Ởtrong phố" "Trong thiên nhiên" "Ở khách sạn – sự tới nơi" "Ở kháchsạn – sự than phiền" "Ở trong quán ăn 1" "Ở trong quán ăn 2" "Ởtrong quán ăn 3" "Ở trong quán ăn 4" "Ở nhà ga" "Ở trong tàu hỏa /xe lửa" "Ở sân bay" "Giao thông công cộng khu vực gần" "Đang trênđường đi" "Ở trong tắc xi" "Hỏng xe" "Hỏi thăm đường" "Sự địnhhướng" "Thăm quan thành phố" "Ở sở thú" "Đi chơi buổi tối." "Ởtrong rạp chiếu phim" "Ở trong sàn nhảy" "Chuẩn bị đi du lịch""Hoạt động khi nghỉ hè" "Thể thao" "Trong bể bơi" "Công việc nhỏ""Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp" "Các cửa hàng" "Mua sắm" "Làmviệc" "Cảm giác" "Ở phòng khám bệnh" "Các bộ phận thân thể" "Ở bưuđiện" "Trong ngân hàng" "Số thứ tự" "Đặt câu hỏi 1" "Đặt câu hỏi 2""Phủ định 1" "Phủ định 2" "Đại từ sở hữu 1" "Đại từ sở hữu 2" "To –nhỏ" "Cần – muốn" "Muốn gì đó" "Muốn gì đó" "Bắt buộc cái gì đó""Được phép làm gì đó" "Xin cái gì đó" "Biện hộ cái gì đó 1" "Biệnhộ cái gì đó 2" "Biện hộ cái gì 3" "Tính từ 1" "Tính từ 2" "Tính từ3" "Quá khứ 1" "Quá khứ 2" "Quá khứ 3" "Quá khứ 4" "Câu hỏi – Quákhứ 1" "Câu hỏi – Quá khứ 2" "Quá khứ của động từ cách thức 1" "Quákhứ của động từ cách thức 2" "Mệnh lệnh 1" "Mệnh lệnh 2" "Mệnh đềphụ với rằng 1" "Mệnh đề phụ với rằng 2" "Mệnh đề phụ với liệu""Liên từ 1" "Liên từ 2" "Liên từ 3" "Liên từ 4" "Liên từ kép" "Cáchsở hữu" "Trạng từ"* Dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ thực hành!* Cải thiệnnhanh chóng các kỹ năng nghe, nói tiếng Nhật, hữu ích và thiếtthực* Không cần kết nối internetPhát triển bởi Awabe.Japanesecommunication contains over 2000 commonly used sentences inJapanese communication and vocabulary used in daily communicationis very suitable for travelers and beginners learning Japanese.MAINFUCTION:* Over 2000 words, phrases, sentences communication.*User-friendly interface and modern Vietnamese language support*Easily manage and exercise on the vocabulary, your favoritequestion.* Remind school favorite words or phrases* No internetconnection needed* Japanese Speaking on application* EffectiveListening* Make multiple tests* Voice Recording Technology100TOPIC:Contains over 2000 phrases, sentences to communicate inJapanese needed in the following 100 types."People", "Family","Meet" "At school," "The country and language," "Read and write""No." "Now", "Day of the week" "Yesterday - Today - Tomorrow" "month "," drink "," work "," Color "," fruit / fruit and food ""seasons and weather, "" Around the house "" clean house, "" in thekitchen "" the conversation small 1 "" small talk 2 "" small talk 3"" Learning the language, "" appointment "" in the city "" thenatural, "" in the hotel - arrival "" in the hotel - complaint ""At the restaurant 1 "" At the restaurant 2 "" At the restaurant 3"" At the restaurant 4 "" At the station, "" On the train / train"" At the airport "" public transportation near "" Enroute "" inthe cab, "" Broken car "" Ask the road "" orientation "" visitingthe city "" At the zoo "" Outings night." "In the cinema," "On thedance floor," "Prepare to travel" "Operating the summer break,""Sports," "The Pool," "the little things" "In the department storesynthetic "" The shop, "" Shopping, "" work, "" sense, "" In theclinic, "" The body parts "" At the post office "" In banks, ""order number "" Questioning 1 "" question 2 "" Negative 1 ""Negative 2 "" possessive pronouns 1 "" possessive pronouns 2 "" to- small "" Need - want "" want something, "" to what that ""Mandatory something "" allowed to do something "" Please something"" Advocacy something 1 "" Advocacy something 2 "" Giving reasons 3"" Count 1 " "Count 2" "from 3" "the past 1" "past 2" "past 3""past 4" "question - past 1" "question - past 2" "the past of fromthe way 1 "" the past tense of the verb way 2 "" The Order 1 ""Command 2 "" Subordinate clauses: that 1 "" Subordinate clauses:that 2 "" Subordinate clauses: if "" Contact 1 "" Contact 2 ""Conjunctions 3 "" Contact 4 "" Contact from dual "" The owner ""Adverbs "* Easy to use, easy to understand and practice!* Improvedquick listening skills, speaking Japanese, useful and practical* Nointernet connection neededDeveloped by Awabe.
Learn Spanish communication 1.0 APK
Spanish communication contains over2000commonly-used Spanish phrases and vocabularies are used indailycommunication for travelers and beginnersFEATURES* 2000+commonly-used Spanish phrases and vocabularies.* Carefully translated list of essential phrases• Easy to store and manage your favorite items• Pretty UI, simple and user-friendly,support multi language• Huge amount of audio content, video content* Remind learn words or phrases* No internet connection required* Speak Spanish daily* Listening practice* Testing daily* Voice recording100 CATEGORIES:Contains over 2000 essential phrases in the following100categories."People" "Family Members" "Getting to know others" "Atschool""Countries and Languages" "Reading and writing" "Numbers""Thetime" "Days of the week" "Yesterday – today – tomorrow""Months""Beverages" "Activities" "Colors" "Fruits and food""Seasons andWeather" "Around the house" "House cleaning" "In thekitchen""Small Talk 1" "Small Talk 2" "Small Talk 3" "Learningforeignlanguages" "Appointment" "In the city" "In nature" "In thehotel –Arrival" "In the hotel – Complaints" "At the restaurant 1""At therestaurant 2" "At the restaurant 3" "At the restaurant 4""At thetrain station" "On the train" "At the airport""Publictransportation" "En route" "In the taxi" "Car breakdown""Askingfor directions" "Where is ... ?" "City tour" "At the zoo""Goingout in the evening" "At the cinema" "In the discotheque""Preparinga trip" "Vacation activities" "Sports" "In the swimmingpool""Running errands" "In the department store" "Shops""Shopping""Working" "Feelings" "At the doctor" "Parts of the body""At thepost office" "At the bank" "Ordinal numbers" "Askingquestions 1""Asking questions 2" "Negation 1" "Negation 2""Possessive pronouns1" "Possessive pronouns 2" "big – small" "toneed – to want to" "tolike something" "to want something" "to haveto do something /must" "to be allowed to" "asking for something""giving reasons 1""giving reasons 2" "giving reasons 3" "Adjectives1" "Adjectives 2""Adjectives 3" "Past tense 1" "Past tense 2" "Pasttense 3" "Pasttense 4" "Questions – Past tense 1" "Questions – Pasttense 2""Past tense of modal verbs 1" "Past tense of modal verbs2""Imperative 1" "Imperative 2" "Subordinate clauses: that1""Subordinate clauses: that 2" "Subordinate clauses:if""Conjunctions 1" "Conjunctions 2" "Conjunctions 3" "Conjunctions4""Double connectors" "Genitive" "Adverbs"*Easy to use, easy to understand, easy to practice!*Improve quickly listening skills, gain more useful andpracticalSpanish.*No internet connection required.Developed by Awabe.
Loading...