3.0 / June 7, 2019
(4.1/5) (91)
Loading...

Description

Ertuğrul Gazi İle Destansı Bir mücadeleye Hazır mısınız? Türktarihinin temellerini oluşturan, Ertuğrul Gazi'nin hayatındanesinlendiğimiz oyunumuzda sende hemen yerini al. Haçlıları veMoğolları nefes kesen mücadelelerde alt et. Obanda ki insanlaraYardım Et ve görevleri Tamamla. Diyar diyar gez, Düşmanları yok etve ganimetleri topla. En keskin kılıcı, en iyi yayı, en güçlükalkanı ve en sağlam kask ile Ertuğrul Gaziyi yenilmez birkahramana Dönüştür. Obadan ayrılırken Yanına Şifacıdan ilaç,Demirciden Ok almayı Unutma. Her seviyede daha çetin düşmanlarlaÇarpış Ve seviye atla. Seviye yükseldikçe Dövüş ustasından yenibeceriler öğren. Yanına sadık dostun Bozkurt'u alarak ErtuğrulGaziyi Yenilmez yap. Hemen sende indir ve Ertuğrul gazi son savaşdestanına katıl. Üstelik Reklamsız ve kesintisiz bir şekilde oyununtadını çıkartın. Ücretli Sürüm ile Ücretsiz Sürüm ArasındakiFarklar: Reklamsız bir şekilde oyunun tadını çıkartabilirsiniz.Atmaca kılıcını Ve Pars kılıcını kullanabilirsiniz. Hıncal kalkanıve Kunt kalkanını kullanabilirsiniz. Kurt dişi yayınıkullanabilirsiniz. Tanyu börgünü kullanabilirsiniz. Sadık dostBozkurt Ertuğrul Gaziye Daha fazla özellik verir. BozkurdunErtuğrul Gaziye verdiği özellikler. Özellik---------------ÜcretsizSürümde---------------Ücretli SürümdeCan-------------------%25--------------------------------------%30Güç-------------------%25--------------------------------------%30Defans--------------%10---------------------------------------%25Enerji----------------%25---------------------------------------%30Saldırı Gücü------%15----------------------------------------%25kritik vuruş--------%05----------------------------------------%10Eklenen Yeniliklerin Detayları: Seviye Atlama efekti değiştirildive Seviye atlama sesi eklendi. Bozkurt Ertuğrul Gaziye %30 can, %30güç, %25 defans, %30 enerji, %25 Saldırı gücü ve %30 Kritik vuruşdeğeri verir. Sistem Gereksinimleri: Android 5.0 "Lollipop" Veüzeri. API Level 21 Ve üzeri. Minimum 2GB ram ve üzeri. Uyarı!Telefon Ayarlarından Uygulama Verilerini ve ön belleğitemizlerseniz oyundaki tüm kayıtlarınız Silinir. Are you ready foran epic battle with Ertugrul Gazi? Inspired by the life of ErtuğrulGazi, which forms the foundations of Turkish history, take yourplace in our game. Destroy the Crusaders and Mongols inbreathtaking struggles. Help the people in Obanda and Complete thetasks. Destroy the enemies and collect the loot. Ertuğrul Gaziyiwith his sharpest sword, his best bow, his strongest shield and hismost rugged helmet Convert to an undefeated hero. Going to the sideof the drug, healers from the healer, Do not forget to take thearrow from Demirciden Ok. Collide with more arduous enemies in eachlevel and Jump level. As you level up, learn new skills from theMartial master. Take Ertuğrul Gaziyi Invincible by taking yourloyal friend Bozkurt. Download now and join the last battle epic ofErtugrul Gazi. Moreover, enjoy the game without ads and withoutinterruption. Differences Between Paid Version and Free Version:You can enjoy the game without ads. You can use the Atlasca swordAnd Pars sword. You can use Hıncal shield and Kunt shield. You canuse the Wolf tooth publication. You can use the Tanyu day. Faithfulfriend Bozkurt Ertugrul Gaziye gives more properties.Characteristics of Bozkurdun Ertuğrul Gaziye. Feature--------------- Free Edition --------------- Paid Version Can---------------------------- ------------------- 25% ---------- 30%Power ---------------------------- ------------------- 25%---------- 30% Defense -------------- 10%--------------------------------- ------ 25% Energy------------------------------- ---------------- 25% -------- 30%Attack Power ------ 15% ----------------------------------------25% critical hit -------- 05%-------------------------------------- - 10% Details of AddedInnovations: Level Jump effect has been changed and Level skipsound has been added.  Bozkurt Ertugrul Gaziye gives 30%power, 30% power, 25% defender, 30% energy, 25% Attack strength and30% Critical impact. System requirements: Android 5.0 "Lollipop"And above. API Level 21 and above. Minimum 2GB ram and above.Warning! If you clear Application Data and cache from PhoneSettings, all of the entries in the game will be deleted.

App Information Ertuğrul Gazi Son Savaş (Full Sürüm)

Wolfie Games Show More...

Ertuğrul Gazi Son Savaş (Full Sürüm) 3.0 APK
Wolfie Games
Ertuğrul Gazi İle Destansı Bir mücadeleye Hazır mısınız? Türktarihinin temellerini oluşturan, Ertuğrul Gazi'nin hayatındanesinlendiğimiz oyunumuzda sende hemen yerini al. Haçlıları veMoğolları nefes kesen mücadelelerde alt et. Obanda ki insanlaraYardım Et ve görevleri Tamamla. Diyar diyar gez, Düşmanları yok etve ganimetleri topla. En keskin kılıcı, en iyi yayı, en güçlükalkanı ve en sağlam kask ile Ertuğrul Gaziyi yenilmez birkahramana Dönüştür. Obadan ayrılırken Yanına Şifacıdan ilaç,Demirciden Ok almayı Unutma. Her seviyede daha çetin düşmanlarlaÇarpış Ve seviye atla. Seviye yükseldikçe Dövüş ustasından yenibeceriler öğren. Yanına sadık dostun Bozkurt'u alarak ErtuğrulGaziyi Yenilmez yap. Hemen sende indir ve Ertuğrul gazi son savaşdestanına katıl. Üstelik Reklamsız ve kesintisiz bir şekilde oyununtadını çıkartın. Ücretli Sürüm ile Ücretsiz Sürüm ArasındakiFarklar: Reklamsız bir şekilde oyunun tadını çıkartabilirsiniz.Atmaca kılıcını Ve Pars kılıcını kullanabilirsiniz. Hıncal kalkanıve Kunt kalkanını kullanabilirsiniz. Kurt dişi yayınıkullanabilirsiniz. Tanyu börgünü kullanabilirsiniz. Sadık dostBozkurt Ertuğrul Gaziye Daha fazla özellik verir. BozkurdunErtuğrul Gaziye verdiği özellikler. Özellik---------------ÜcretsizSürümde---------------Ücretli SürümdeCan-------------------%25--------------------------------------%30Güç-------------------%25--------------------------------------%30Defans--------------%10---------------------------------------%25Enerji----------------%25---------------------------------------%30Saldırı Gücü------%15----------------------------------------%25kritik vuruş--------%05----------------------------------------%10Eklenen Yeniliklerin Detayları: Seviye Atlama efekti değiştirildive Seviye atlama sesi eklendi. Bozkurt Ertuğrul Gaziye %30 can, %30güç, %25 defans, %30 enerji, %25 Saldırı gücü ve %30 Kritik vuruşdeğeri verir. Sistem Gereksinimleri: Android 5.0 "Lollipop" Veüzeri. API Level 21 Ve üzeri. Minimum 2GB ram ve üzeri. Uyarı!Telefon Ayarlarından Uygulama Verilerini ve ön belleğitemizlerseniz oyundaki tüm kayıtlarınız Silinir. Are you ready foran epic battle with Ertugrul Gazi? Inspired by the life of ErtuğrulGazi, which forms the foundations of Turkish history, take yourplace in our game. Destroy the Crusaders and Mongols inbreathtaking struggles. Help the people in Obanda and Complete thetasks. Destroy the enemies and collect the loot. Ertuğrul Gaziyiwith his sharpest sword, his best bow, his strongest shield and hismost rugged helmet Convert to an undefeated hero. Going to the sideof the drug, healers from the healer, Do not forget to take thearrow from Demirciden Ok. Collide with more arduous enemies in eachlevel and Jump level. As you level up, learn new skills from theMartial master. Take Ertuğrul Gaziyi Invincible by taking yourloyal friend Bozkurt. Download now and join the last battle epic ofErtugrul Gazi. Moreover, enjoy the game without ads and withoutinterruption. Differences Between Paid Version and Free Version:You can enjoy the game without ads. You can use the Atlasca swordAnd Pars sword. You can use Hıncal shield and Kunt shield. You canuse the Wolf tooth publication. You can use the Tanyu day. Faithfulfriend Bozkurt Ertugrul Gaziye gives more properties.Characteristics of Bozkurdun Ertuğrul Gaziye. Feature--------------- Free Edition --------------- Paid Version Can---------------------------- ------------------- 25% ---------- 30%Power ---------------------------- ------------------- 25%---------- 30% Defense -------------- 10%--------------------------------- ------ 25% Energy------------------------------- ---------------- 25% -------- 30%Attack Power ------ 15% ----------------------------------------25% critical hit -------- 05%-------------------------------------- - 10% Details of AddedInnovations: Level Jump effect has been changed and Level skipsound has been added.  Bozkurt Ertugrul Gaziye gives 30%power, 30% power, 25% defender, 30% energy, 25% Attack strength and30% Critical impact. System requirements: Android 5.0 "Lollipop"And above. API Level 21 and above. Minimum 2GB ram and above.Warning! If you clear Application Data and cache from PhoneSettings, all of the entries in the game will be deleted.
Farm Jump 1.7 APK
Wolfie Games
Access the highest score by creating platforms beneathyourcharacter with your finger. Watch out for Sledgehammer andBarbedwires. Catch the balloon and become immortal for a whileandincrease your score quickly. Buy new characters from the shopbycollecting gold.
com.Moonstargame.CandyBalance 1.3 APK
Wolfie Games
If you trust your reflexes, it's just a game for you and it'sfreeto play. Catch the candy falling from the sky, try to keepthembalanced for a certain period of time. Watch out for bombsanddynamite trying to disrupt your balance. En get high score andriseto highest rank. Produce hearts from the stars you collect andpickup .
Loading...