1.0.19 / February 5, 2015
(4.0/5) (406)
Loading...

Description

Taro application in Spanish. Divination with tarot cards and Tarotcards meaning. A great mentor anywhere and anytime!

App Information eTarot - Tarot (Spanish)

 • App Name
  eTarot - Tarot (Spanish)
 • Package Name
  air.etarotesp
 • Updated
  February 5, 2015
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.19
 • Developer
  ikki
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

ikki Show More...

eTaro ru гадание на таро 1.0.9 APK
ikki
Гадание на картах таро и толкование (значение) карт таро. Удобная ипрактичная программа для тех кто любит гадать на картах таро.Программа для гадание поможет прояснить ситуацию в любой моментвашей жизни. Если вам удобнее гадать на своих собственных картах,то будет очень удобно иметь под рукой наше приложение с толкованиемкарт.Divination by Tarot cards and the interpretation (meaning) oftarot cards. Comfortable and practical program for those who liketo speculate on the Tarot. The program for divination will help toclarify the situation at any point in your life. If you prefer tospeculate on their own maps, it will be very handy to have ourapplication to the interpretation of cards.
eTarot 1.0.8 APK
ikki
Virtual divination by eTarot is closely approximated to divinationbyreal tarot cards. However, if you prefer your divination withrealtarot cards, the card interpretation & meaning provided bythe app will be veryhelpful and always at your fingertips. The mainadvantage of such adivination is get answers to important questionsfor your self at anytime and place, and get valuable advice how tohandle the currentsituation.You will be able to get advice onmoney, work, love, health andother issues. You do not have topractice remembering the manymeanings of cards,Your only job is tofocus on your question or problem. Just click onthe deck to startdivine. Choose one of the 78 tarot cards, which willprovide ananswer to your question or tell you about the near future.
eTaro - zīlēšana ar taro 1.0.24 APK
ikki
Virtuālā zīlēšana ir maksimāli pietuvināta zīlēšanai ar īstāmkārtīm. Taču, ja dodat priekšroku zīlēšanai ar savām Taro kārtīm,tad kāršu skaidrojumi, ko sniedz programma, jums būs ļoti noderīgiun vienmēr pa rokai.Galvenā priekšrocība šādai zīlēšanas sistēmaiir jebkurā laikā un vietā iegūt atbildes uz sev būtiskiemjautājumiem, kā arī iegūt vērtīgu padomu, kā rīkoties konkrētāsituācijā.Jums nav jācenšas atcerēties daudzās kāršu nozīmes, jūsuvienīgais uzdevums ir koncentrēties uz savu jautājumu vai problēmuun uzklikšķināt uz kāršu kavas, lai sāktu zīlēt. Pēc tamizvēlieties vienu no 78 taro kārtīm, kas arī sniegs atbildi uz jūsujautājumu vai pastāstīs jums par tuvāko nākotni.eTaro is an Latvianlanguage app. Useful Tarot app for people who love theTarot.Virtual divination divination is maximally approximated withreal cards. However, if you prefer divination with her tarot cards,the card explanations provided by the program, you will be veryhelpful and always at your fingertips.The main advantage of such asystem of divination at any time and place to get answers to theiressential questions, as well as gain valuable advice on how tohandle a particular situation.You should not try to remember themany meanings of cards, your only task is to focus on your questionor problem and click on the deck to start the divine. Then, selectone of the 78 taro cards, which will also provide an answer to yourquestion or tell you about the nearest future.ETAR Latvian languageis an app. Useful Tarot app for people who 'love the Tarot.
eTarot - Tarot (Spanish) 1.0.19 APK
ikki
Taro application in Spanish. Divination with tarot cards and Tarotcards meaning. A great mentor anywhere and anytime!
Loading...