1.1 / February 5, 2019
(4.5/5) (2)
Loading...

Description

In dark ages humans had to fight for their lives. Theygreatestenemies were mighty dinosaurs. Unfortunately they didn'thad anyother weapons than stones. They had to throw that stonesatdinosaurs. Many stones at many dinosaurs (those giant reptileswereresistant). Are you ready to face dino-enemies in oursimulator?Are you persistent enough?

App Information E-Thrower

 • App Name
  E-Thrower
 • Package Name
  com.zyndata.dinothrow
 • Updated
  February 5, 2019
 • File Size
  36M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  zyndata
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 21A/4 POLAND
 • Google Play Link

zyndata Show More...

Qbik - kalkulator kubików 1.4 APK
zyndata
Oblicza miąższość (objętość) drzewa. Wyniki odpowiadają danym ztablic miąższości drewna okrągłego.Możliwość zapisu danych wwygodnym dzienniku pomiarów do późniejszego odczytania.Łatwyeksport dziennika na skrzynkę pocztową.Calculates the thickness(volume) of the tree. The results correspond to the thickness ofthe boards of roundwood.The ability to record data in a convenientdaily measurements for later read.Easy export the log on themailbox.
Shaman Shop 1.0 APK
zyndata
Shaman Shop was created during the global game jam 2016. Now it isavailable to all.Help the villagers. Create medicine byprescription. Do not confuse the components.Check who is the bestshaman in the leader board.Shaman Shop was created during theglobal game jam 2016. Now it is available to all.Help thevillagers. Create medicine by prescription. Do not confuse thecomponents.Check who is the best shaman in the leader board.
OK Sms 1.2 APK
zyndata
Create your own list of favourite objects and make a quick note ofthe entries by using the SMS system. Functions: - Sending the SMSconfirming the entry by pressing the given position on the list. -Editing and deleting the object after a long press on the list item. - In the settings you can edit the default phone number to sendthe SMS.
AirSoft Gun Battery Calculator 1.3 APK
zyndata
The ASG Battery Calculator tool allows you to calculate the exacttime of the AEG battery charging. Charging time calculations arebased on the battery capacity and the charge rate currentparameters.After relevant charging time application notifies thecharging end by playing a loud notification sound. You can chooseyour sound in the settings.
Libere - szkoła tańca 1.2 APK
zyndata
Aplikacja Szkoły Tańca Libere ułatwi komunikację, a takżeinformowanie o wszystkich ważnych wydarzeniach z życia szkoły.Dzięki niej będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami,organizowanymi przez nas warsztatami, czy tanecznymi eventami.Znajdziesz w niej szybki dostęp do grafiku zajęć, oraz informacjekontaktowe. Umożliwi również bezproblemowy dojazd do Szkoły TańcaLibere dzięki wbudowanej możliwości nawigacji.To co dla Ciebienajważniejsze, to fakt, że za pośrednictwem aplikacji poinformujemyCię o ważnych informacjach związanych z naszą codzienną pracą i ześrodowiskiem Szkoły Tańca Libere, takich jak np. informacja oodwołanych zajęciach, czy o wspólnym wyjeździe na tanecznewarsztaty z grupową zniżką.W Szkole Tańca Libere uczymy jak tańczyćsolo, jak tańczyć w parze, a przede wszystkim jak świetnie się przytym bawić. Salsa, bachata, taniec użytkowy, zajęcia solo dlakobiet, a także dla dzieci to tylko część naszej bogatej oferty.Dzięki aplikacji już zawsze będziesz na bieżąco z nowymi kursami.Poinformujemy Cię również gdzie możesz wykorzystać nabyteumiejętności, integrując się i bawiąc ze swoją grupą naorganizowanych przez nas imprezach tanecznych.Nie zastanawiaj się -ściągnij apkę i bądź już zawsze na bieżąco!Application Dance SchoolLibere facilitate communication, as well as information about allthe important events in the life of the school. Thanks to you up todate with all the news, we organized workshops, and dance eventami.You will find it quick access to schedule activities, and contactinformation. It will also enable seamless access to the DanceSchool Libere with built-in navigation capabilities.What is mostimportant to you, is the fact that, through the application willinform you about important information related to our daily workand environment Dance School Libere, such as eg. The informationabout canceled classes, and a common departure for dance workshopswith a group discount.The School of Dance Libere learn how to dancesolo, how to dance together, and above all as great at the sametime. Salsa, bachata, dance utility classes for solo women andchildren is only part of our rich offer. With this applicationyou'll always keep abreast of new courses. We will inform you whereyou can also take advantage of existing skills, integrating andplaying with his group at the events organized by us dance.Do nothesitate - download Apke and either already always up to date!
E-Thrower 1.1 APK
zyndata
In dark ages humans had to fight for their lives. Theygreatestenemies were mighty dinosaurs. Unfortunately they didn'thad anyother weapons than stones. They had to throw that stonesatdinosaurs. Many stones at many dinosaurs (those giant reptileswereresistant). Are you ready to face dino-enemies in oursimulator?Are you persistent enough?
Loading...