1.0.3 / December 22, 2015
(3.7/5) ()
Loading...

Description

Eventi jest narzędziem umożliwiającym proste i szybkie zamawianieusług przez Internet i/lub aplikację mobilną, a ich wykonawcomułatwia proces ofertowania i obsługi zleceń, także za pomocąaplikacji mobilnych. Są to główne przewagi Eventi w stosunku doistniejących na rynku systemów ogłoszeniowych. Platforma umożliwiaobecnie organizowanie wydarzeń takich jak śluby, przyjęcia,urodziny, imprezy firmowe, konferencje itd. Łatwy w użyciu kreatoreliminuje konieczność uciążliwego wyszukiwania dostawcówposzczególnych usług, dostępnych w wymaganym terminie i w ramachokreślonego budżetu. Kreator zawiera szablony zestawów usług dlakilkunastu najpopularniejszych typów eventów, a także pozwala nawyszukiwanie dostawców poszczególnych rodzajów usług. Systemautomatycznie rozsyła zapytania do oferentów, którzy mogązrealizować konkretną potrzebę klienta, z uwzględnieniem ichbudżetu i dostępności (integracja z Google Calendar). Oferenciotrzymują powiadomienia push/SMS/e-mail z możliwościąnatychmiastowej odpowiedzi (akceptacji, potwierdzającej możliwośćrealizacji danej usługi lub odmowy – wyrażenia brakuzainteresowania). Klienci z kolei otrzymują najlepsze oferty odwykonawców usług, zainteresowanych realizacją zlecenia w danymterminie i budżecie.Eventi is a tool for quick and easy orderingservices via the Internet and / or mobile application and theircontractors simplifies the process of quotation and orderprocessing, also using mobile applications. These are the mainadvantages Eventi in relation to existing advertising systems onthe market. The platform now makes it possible to organize eventssuch as weddings, receptions, birthdays, corporate events,conferences, etc. Easy to use wizard eliminates the need forcumbersome search for suppliers of the individual servicesavailable within the required time and within budget. Wizardcontains templates sets of services for several popular types ofevents, and also allows you to search for specific types of serviceproviders. The system automatically sends queries to bidders whocan handle specific customer needs, taking into account theirbudget and availability (integration with Google Calendar). Biddersreceive push notifications / SMS / e-mail with the possibility ofimmediate response (acceptance, confirming the feasibility of aservice or refusal - to express a lack of interest). Customers, inturn, receive the best offers from contractors interested infulfilling orders in a given time and budget.

App Information Eventi

 • App Name
  Eventi
 • Package Name
  com.eventi
 • Updated
  December 22, 2015
 • File Size
  5.1M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Eventi Developer
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Eventi Developer Show More...

Eventi 1.0.3 APK
Eventi jest narzędziem umożliwiającym proste i szybkie zamawianieusług przez Internet i/lub aplikację mobilną, a ich wykonawcomułatwia proces ofertowania i obsługi zleceń, także za pomocąaplikacji mobilnych. Są to główne przewagi Eventi w stosunku doistniejących na rynku systemów ogłoszeniowych. Platforma umożliwiaobecnie organizowanie wydarzeń takich jak śluby, przyjęcia,urodziny, imprezy firmowe, konferencje itd. Łatwy w użyciu kreatoreliminuje konieczność uciążliwego wyszukiwania dostawcówposzczególnych usług, dostępnych w wymaganym terminie i w ramachokreślonego budżetu. Kreator zawiera szablony zestawów usług dlakilkunastu najpopularniejszych typów eventów, a także pozwala nawyszukiwanie dostawców poszczególnych rodzajów usług. Systemautomatycznie rozsyła zapytania do oferentów, którzy mogązrealizować konkretną potrzebę klienta, z uwzględnieniem ichbudżetu i dostępności (integracja z Google Calendar). Oferenciotrzymują powiadomienia push/SMS/e-mail z możliwościąnatychmiastowej odpowiedzi (akceptacji, potwierdzającej możliwośćrealizacji danej usługi lub odmowy – wyrażenia brakuzainteresowania). Klienci z kolei otrzymują najlepsze oferty odwykonawców usług, zainteresowanych realizacją zlecenia w danymterminie i budżecie.Eventi is a tool for quick and easy orderingservices via the Internet and / or mobile application and theircontractors simplifies the process of quotation and orderprocessing, also using mobile applications. These are the mainadvantages Eventi in relation to existing advertising systems onthe market. The platform now makes it possible to organize eventssuch as weddings, receptions, birthdays, corporate events,conferences, etc. Easy to use wizard eliminates the need forcumbersome search for suppliers of the individual servicesavailable within the required time and within budget. Wizardcontains templates sets of services for several popular types ofevents, and also allows you to search for specific types of serviceproviders. The system automatically sends queries to bidders whocan handle specific customer needs, taking into account theirbudget and availability (integration with Google Calendar). Biddersreceive push notifications / SMS / e-mail with the possibility ofimmediate response (acceptance, confirming the feasibility of aservice or refusal - to express a lack of interest). Customers, inturn, receive the best offers from contractors interested infulfilling orders in a given time and budget.
Loading...