1.2 / December 16, 2013
(4.7/5) (253)
Loading...

Description

AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "EVRENSEL SIRLAR" eserinin androiduygulamasıdır. Bilgi : Dünyanın düz bir tepsi ve kâinatın merkeziolduğu yolundaki ilkel düşünceden; milyarlarca galaksi arasındakibir galaksinin, 400 milyar yıldızından bir tanesinin, küçük biruydusunun Dünya olduğu idrakine ulaştı insanlık ilmi! Ama hâlâ, herşeyi beş duyu ile algıladıklarından ibaret sanıp; maddi ve hayalîdeğerler peşinde koşarak ömrünü tüketenler, sonra da sahipolduklarını sandıkları her şeyi madde dünyasında istemeyerekbırakıp gidenler, çoğunlukta!.. Tüm yıldızlar arası boşluklar(?),galaksiler ve evren cansız (!), bilinçsiz (!); ancak, aklı gözboyundan ileri geçemeyen ihtiras dolu insanlar, dünyaları ilebirlikte evrenin en mükemmelleri, efendileri ve de hakimleri!Böylesine bir ortamda, bu kitap niçin yazıldı? Ne anlatılmakisteniyor? Bir hayal mi bu kitaptakiler... Bir fantezi mi... birkurgu – bilim mi... bir hikâye mi.. bir roman mı?.. Beş duyu ilealgılanan dünyanın ötesindeki gerçek değerlere ışık tutmaya çalışanbir mesaj mı? Veya çok daha başka bir şey mi? İdepya, Kurgas dizeyıldızlarının en yücesi. Dünya bilimine göre yıldız bile sayılmaz!Çünkü O'nun maddesel bir yapısı ve görüntüsü yoktur! O, bir"ışınsal kitle" yıldızıdır. Beş duyuyla sınırlı insanların onlarıtespit etmesi imkânsızdır... İdepyalı Elf, görgüsünü genişletmekiçin Dünya'lı Cem ile iletişim kuruyor ve ona ÖZünü tanıma,"Evrensel Gerçekleri" kavrama yolunda elinden gelen hiçbir yardımıesirgemiyor. Dünyalılar'ın göresel gerçekleri ötesindeki "EvrenselGerçekler" nelerdir? Bugüne kadar şartlanma yollu edindiğinizbilgilerle oluşan bakış açınızı alt üst edecek fikirlerin sunulduğubu kitapla düşünce dünyanızda depremler yaşayacak, kendinizdekikozmik bilinç boyutuna ait özellikleri ve güçleri keşfedip yaşamayolculuğunda olduğunuzu fark edeceksiniz... EVRENSEL SIRLAR'DABADDAH'

App Information EVRENSEL SIRLAR

 • App Name
  EVRENSEL SIRLAR
 • Package Name
  com.evrenselsirlar
 • Updated
  December 16, 2013
 • File Size
  2.2M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  BRAINTECH
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

BRAINTECH Show More...

İNSAN VE SIRLARI 1.1 APK
BRAINTECH
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "İNSAN VESIRLARI" eserinin android uygulamasıdır.Din ansiklopedisi mahiyetinde olan bu Kitapta, Dinin temelgerçeklerini, İNSAN kavramının içerdiği sırları ve ALLÂH ismi ileişaret edilenin var ettiği Sistem ve Düzenin işleyişine dairbilgileri bulacaksın!..Düşünen beyinlere!.. Hazmı ile!..Bilgi:Cehennem nedir ve nerededir? Abdest temizlik içinse niçin yüzünüzetoprak sürüyorsunuz? Zikir beyni nasıl geliştiriyor? Beynin gerçekişlevi nedir? RUH nedir, yapısı, özellikleri nelerdir? Beyinlernasıl programlanıyor? Kader nasıl ve nereye yazıldı? Allâh'a ermeknedir ve nasıl olur? Dinin temelindeki bilimsel gerçekler nelerdir?Dinle emrolunan bir kısım fiillerin ardındaki gerçekler nelerdir?Din niçin gelmiştir? Ölüm ötesine niçin inanmak zorundayız? İnsandenilen varlık nedir, nasıl oluşmuştur, hangi tesirlerin hükmüaltındadır, neleri meydana getirebilme özelliklerine sahiptir?İnsan nereden geldi? Neden geldi? Nasıl geldi? Nereye gidiyor?İnsan denilen varlığın sahip olduğu eşsiz hazine BEYİN! Beyneverilmiş hayalimizden bile geçirmediğimiz sayısız özellikler!Esasen bu kitap iki ana bakış açısını izah etmektedir:A) ZÂHİR yönüyle, dinin dayandığı gerçekler.B) BÂTIN yönüyle dinin insana idrak ettirmek istediği,HAKİKATİ.Şunu kesinlikle bilelim ki...Din bugün çoğunluğun sandığı gibi yüzeysel emirler - yasaklarbütünü değildir!Dinde öyle "SIRLAR" vardır ki, bunlara muttali olan bir kişininbütün hayatı değerlendiriş şekli mutlaka değişir! Ve bunlar ancakyüksek tefekkür gücüne sahip olarak yaratılmış beyinlere hasilimlerdir!Öyle ise, bizler de artık beyinlerimizi çalıştırıp, 5 duyuylakayıtlı mahluklar olarak yaşama seviyesinden; Allâhu Teâlâ'nınkendisine "HALİFE" olarak meydana getirdiği, "en şerefli" olmamertebesine ulaşalım!Unutmayalım ki, dünyaya bir daha geri dönüş söz konusudeğildir... Şu anda neler elde edebilirsek, ebedi bir yaşam boyuncaonlarla yetinmek zorunda kalacağız.Dinin temelindeki bilimsel gerçek ve gerekçeleri izah edenkonusunda tek kitap.Cehennem nedir ve nerededir?..Abdest temizlik içinse niçin yüzünüze toprak sürüyorsunuz?..(Teyemmüm)Zikir beyni nasıl geliştiriyor?..Beynin gerçek işlevi nedir?..RUH nedir? Yapısı, özellikleri...İlk defa bu kitaptaaçıklanmakta...Beyinler nasıl programlanıyor?..Kader nasıl ve nerede yazıldı?.. Kader konusunun âyet vehadislere göre içyüzü..Allâh'a ermek nedir ve nasıl olur?..ÖZ'ün olan Kozmik bilince nasıl kavuşulur?..Ahmed Hulusi veryvaluable "HUMAN AND SECRETS" of the work is android application.Encyclopedia of Religion in the nature of this book, thefundamental truths of religion, which includes the concept of HUMANsecrets and is indicated by the name of Allah that He has createdand the Order of the workings of the system, you will findinformation! ..Thinking brains! .. Digestion with! ..Information:What and where is hell? As for cleaning your face, why are youtaking ablution earth? Dhikr how the brain is developing? What isthe real function of the brain? What is the SPIRIT structure, whatare the features? How the brain are scheduled? How and where totake destiny? What is coming to Allah and how? What are thescientific facts on the basis of religion? Listen commanded whatare the facts behind a portion of the verbs? Why has religion? Whywe have to believe beyond death? What is being called man, how wasobtained, which is under the jurisdiction of action, has theability to bring about what? People come from? Why did it come? Howdid it come? Where is he going? Human owned entity called BRAINunique treasures! We have not even been to the brain numerousfeatures our dream!Essentially this book is to explain the two mainperspectives:A) Zahir aspect of religion is based on facts.B) BAT wished to comprehend the human aspect of religion,truth.Let us know that we certainly ...Superficial religious orders such as the ark of the majoritytoday - are not banned totality!In religion it is "SECRETS" There are, their whole life of aperson who muttali assesment changes shape to do! And they have thepower but high contemplation as knowledge specific to the brain arecreated!If so, we no longer exercise our brains, be registered with thecritters living as a level 5; Allah the Almighty himself "Caliph"has caused the "most honorable" in order that we call!Let's not forget, it comes back again to the world is not whatyou can get ... Currently, we have to settle with them for aneternal life will remain.On the basis of religion, the only book about the scientificfacts and explaining the reasons.What and where is hell? ..As for cleaning your face, why are you taking ablution earth? ..(Teyemmüm)Dhikr how the brain is developing? ..What is the real function of the brain? ..What is SPIRIT? Structure, properties are described in this bookfor the first time ... ...How the brain are scheduled? ..How and where to take destiny? .. Fate verses and hadithsaccording to the insight of the subject ..What is coming to Allah and how? ..How the Cosmic consciousness is the essence of Converged? ..
Kuranı Kerim Çözümü 2.0 APK
BRAINTECH
Değerli Okur, Bu uygulama ile tamamen ücretsiz ve reklamsız olarakKuranı Kerim okuyabilirsiniz. Ahmed Hulusi'nin çok değerli "Allahİlminden Yansımalarla Kur'an-ı Kerim Çözümü" eserinin androiduygulamasıdır. Kur'ân-ı Kerîm'in ruhuna ulaşmak için, öncelikle"Anlamak İçin Ön bilgiler" bölümünde yer alan dört yazının çok iyianlaşılarak "OKU"nmasını tavsiye ederiz. Bugüne kadarkarşılaştığınız Kur'ân meal ve tefsirlerden çok farklı bir biçimdeonu içinizde, kendinizde hissedecek, canlı olduğunu, içinizden sizekonuştuğunu fark edeceksiniz. Kısa Bilgi: "OKU"mak amacıyla elinizealdığınız bu çalışmanın orijinali olan metin, gökteki bir tanrının,yeryüzündeki postacı-peygamberine indirmiş olduğu yazılı birkitaptaki buyrukları veya fermanı, değildir! O, âlemlerin Rabbiolanın irsâl ettiği (risâlet işleviyle açığa çıkardığı) Rasûlüne,(boyutsal derinliğinden bilincine) inzâl ettiği "Hakikat Bilgisi"ve "Sünnetullâh" açıklamasıdır! Baştan vurgulayalım ki...Okuyacağınız bu metin ne Türkçe Kurân'dır ne çeviri ne de meâl!..Asla Kur'ân yerine geçmez! Kurân'daki çok anlamlı anlatımlarınbir-iki yönünü göstermeye çalışır ancak! Bu metin yalnızca, AhmedHulûsi isimli Allâh Kulu'na bahşedilmiş bakış açısından Kurân'aaçılan bir penceredir!.. Bu pencereden görülenlerin bir kısmınınsizlere yansıtılmasıdır! Allah İlminden Yansımalarla Kur'an-ı KerimÇözümü
DOST’TAN DOSTA 1.0 APK
BRAINTECH
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "DOST’TAN DOSTA" eserinin androiduygulamasıdır. Hadis: "SORU İLMİN YARISIDIR." Hz. MUHAMMED (a.s.)Bilgi: “ALLÂH” bilinciyle başlarım! Kelime anahtarları, eğerbeyinde düşünce kilitlerini açabilirse, insan tefekkür âlemininsonsuzluğuna kanat çırpar. Esasen, sonsuzluk için var olan insan,ya şuur boyutunda kendisini tanıyıp “Sonsuz”a ayna olma huzur vesaadetini yaşayacak; ya da ilim ve idrak yetersizliği sebebiylekemâlini şartlanmalara bırakmış bir hâlde, “Ben bir maddeyim” vehmiile hücre batağında mahvolacaktır! Özellikle 1968-69-70 yıllarındakâğıda geçirdiğimiz bu sözler; şayet üzerinde ağırlıklı olarakdurulur ve önyargısız bir şekilde değerlendirilirse, yepyeniufuklara ve hedef tespitlerine vesile olabilecektir. Okuyacağınızcümlelerin çok büyük bir kısmında, ikiden fazla mânâ mevcuttur.Hatta tasavvufla ilgilenenler, pek çok mertebeden değişik anlamlarıbu satırlarda bulabilirler. Dostlarıma tavsiyem odur ki, busatırları okurlarken... Elden geldiğince kendilerini, kelimelerinmânâ denizine salıvereler. Ne anlam çıkartırlarsa çıkartsınlar,bununla yetinmeyip, daha değişik mânâların da olabileceğinidüşüneler. Zâhirden-bâtına, bâtından-ahadiyet hakikatlerine kadarher boyuta işaretlerin satırlar arasına gizlenmiş olduğunu bileler.Ve nihayet kendilerine ulaşan kelimelerin “DOST’un SESLENİŞİ”olduğunu hissetmeye gayret ederler. Biline ki Dostum... Halktanalıp halka satanlardan değil; HAKK’ın bağışını ulaştıranlardanız,Elhamdulillâh! Ahmed HULÛSİ 21.6.1987 Şehremini / İSTANBUL
YAŞAMIN GERÇEĞİ 1.1 APK
BRAINTECH
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "YAŞAMINGERÇEĞİ"eserinin android uygulamasıdır.Bilgi:Bu kitap, düşünen, sorgulayan, "Yaşamın Gerçeği"ni anlamakisteyenbeyinler için yazıldı...İnsan nedir, nereden gelmekte ve nereye gitmektedir?DİN nedir, niçin bildirilmiştir ve ne önermektedir?"Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur, sadece Allâh" diyen"İslâm"neyi açıklıyor?"Holografik Evren" gerçeğinde "İnsan" ve "Din"in yeri nedir?Bunları bilmek insana neler kazandırır?İşte ana hatlarıyla bu sorulara cevap veren çağdaş gerçekler,hemde bütün çıplaklığıyla!..Ahmed Hulusi veryvaluable"reality of life" of the work is android application.Information:This book, thinking, questioning, "The Fact of Life" for thebrainto understand this was written ...What is man, and where is it coming from?What is RELIGION, why is reported and what is proposed?"There is no concept of God and Godhead, only Allah,"said,"Islam," explains what?"The Holographic Universe" truth "Human" and "Religion" Whatisthe place?These people know what gives?Here are answers to these questions, which outlinescontemporaryrealities, as well as all its nakedness! ..
EVRENSEL SIRLAR 1.2 APK
BRAINTECH
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "EVRENSEL SIRLAR" eserinin androiduygulamasıdır. Bilgi : Dünyanın düz bir tepsi ve kâinatın merkeziolduğu yolundaki ilkel düşünceden; milyarlarca galaksi arasındakibir galaksinin, 400 milyar yıldızından bir tanesinin, küçük biruydusunun Dünya olduğu idrakine ulaştı insanlık ilmi! Ama hâlâ, herşeyi beş duyu ile algıladıklarından ibaret sanıp; maddi ve hayalîdeğerler peşinde koşarak ömrünü tüketenler, sonra da sahipolduklarını sandıkları her şeyi madde dünyasında istemeyerekbırakıp gidenler, çoğunlukta!.. Tüm yıldızlar arası boşluklar(?),galaksiler ve evren cansız (!), bilinçsiz (!); ancak, aklı gözboyundan ileri geçemeyen ihtiras dolu insanlar, dünyaları ilebirlikte evrenin en mükemmelleri, efendileri ve de hakimleri!Böylesine bir ortamda, bu kitap niçin yazıldı? Ne anlatılmakisteniyor? Bir hayal mi bu kitaptakiler... Bir fantezi mi... birkurgu – bilim mi... bir hikâye mi.. bir roman mı?.. Beş duyu ilealgılanan dünyanın ötesindeki gerçek değerlere ışık tutmaya çalışanbir mesaj mı? Veya çok daha başka bir şey mi? İdepya, Kurgas dizeyıldızlarının en yücesi. Dünya bilimine göre yıldız bile sayılmaz!Çünkü O'nun maddesel bir yapısı ve görüntüsü yoktur! O, bir"ışınsal kitle" yıldızıdır. Beş duyuyla sınırlı insanların onlarıtespit etmesi imkânsızdır... İdepyalı Elf, görgüsünü genişletmekiçin Dünya'lı Cem ile iletişim kuruyor ve ona ÖZünü tanıma,"Evrensel Gerçekleri" kavrama yolunda elinden gelen hiçbir yardımıesirgemiyor. Dünyalılar'ın göresel gerçekleri ötesindeki "EvrenselGerçekler" nelerdir? Bugüne kadar şartlanma yollu edindiğinizbilgilerle oluşan bakış açınızı alt üst edecek fikirlerin sunulduğubu kitapla düşünce dünyanızda depremler yaşayacak, kendinizdekikozmik bilinç boyutuna ait özellikleri ve güçleri keşfedip yaşamayolculuğunda olduğunuzu fark edeceksiniz... EVRENSEL SIRLAR'DABADDAH'
İslam'ın Temel Esasları 1.1 APK
BRAINTECH
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "İSLAM","İSLAM'INTEMEL ESASLARI", "DİN'İN TEMEL GERÇEKLERİ" ve "ANLADIĞIMİSLAM"eserlerinin android uygulamasıdır.Bilgi:Değerli Dostlarım…Allah’ın bu fakîre fark ettirdiklerine göre…Bugün çok büyük bir çoğunlukla Kutsal Kitabımız Kur’ânıKerimi,Allah Rasûlünü ve İslâm Dinini maalesef çokyanlışyorumlamaktayız…Bu yanlışımızı da, her konuyu birbirinden kopuk olarakelealdığımız; mevcut doneleri bir sistem içinde, birbirinebağlıolarak incelemediğimiz için farketmemekteyiz!.Düşünür ile diğer insanlar arasındaki fark da buradadır.Düşünür için, hiç bir konu kendi başına ele alınmaz!… Mutlaka,okonu, onu çevreleyen konular içinde ve onlarla bağlantılı olarakvehep birlikte ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.Tıpkı bir puzzle gibi, her parça kendi yerini bularak sonuçtatekbir resmi ortaya çıkartmalıdır.Düşünür olmayan içinse, -etiketi ne olursa olsun-, önemli olan;otek resmi meydana getiren yüzlerce veya binlerce parçayı birkutununiçinde toplamaktır!. O, sadece elindeki küçük görüntüyleyetinir; vehatta toplamda açığa çıkan tek resimden bahsedenitekfir bileedebilir.Bu arada parçaların birbiriyle uyumsuzca yanyanakoyulmasınıyanlış bulan sınırlı akıllılar da, resmi suçlar, hiç birşeyebenzemiyor, ne saçma derler, elindeki puzzlıdeğerlendiremiyenleryüzünden!.Din iki tür inananına hitap eder…1.Anlamadan korkuyla sarılıp, kendini kurtarmak isteyenanlayışısınırlıya…2.Dini anlıyarak değerlendirmek isteyen düşünenbeyinsahiplerine…Düşünen beyinler, gerek Kurân’ı gerekse Allah Rasulünügeldiğigünün şartları içinde değil; zamanüstü olarak evrenselboyuttadeğerlendirirler; bin yıl sonrasına bile hitap edebilecekşekliyleanlamaya çalışırlar…Kelimenin şeklinde veya yalnızca geldiği günün kullanımalanındadeğil; tüm yaşamlarda nasıl anlaşılması gerektiğiüzerindedururlar..Gelen âyetin veya söylenen sözün “ruhu”nu anlamayaçalışırlar…Hangi amaçla, neyi neyle, neden değiştirmek için gelmişo âyet vesöyleniş o söz, bunu araştırırlar…İşte bu araştırmaları, düşünen beyinleri Kur’ânın“RUHU”na,Rasullüğün “HAKİKAT”ına eriştirir… Bunun sonucu da…“Allah indinde DİN İSLAM’dır” gerçeğine varmak olur!.Allah hepimize, İndindeki Din İslam’a ermeyi, kendikısırdeğerlendirmelerimizden kurtulmayı nasip etsin.Ahmed Hulusi veryvaluable"ISLAM", "BASIC PRINCIPLES OF ISLAM", "BASIC FACTS OFRELIGION" and"I UNDERSTAND ISLAM" is android application works.Information:Dear Friends ...According to this move of God to the poor realize ...Today, a large majority of our Holy Book, the Quran Kerim,theMessenger of Allah and Islam, unfortunately, have beeninterpretedvery wrong ...This flaw in our every subject we discussed in isolationfromeach other; Indications available in a system areinterconnectedfarketmemekt for our views!.Here is the difference between other people think.To think, no issue can not be dealt with on its own! ...Surely,those topics, and the issues surrounding it in conjunctionwiththem and should be addressed and should be consideredtogether.Just like a jigsaw puzzle, each piece ultimately findingtheirown place should reveal a single image.For the non-thinkers, whatever-to-tag, which is important;thatone part of the image forming hundreds or thousands to gatherin abox!. It is only in the hands of content with a small image;andeven released a total area Takfir can even mention asingleimage.Meanwhile, put the parts together incorrectly incompatiblewitheach other by finding the smartest limited, the officialcrime,does not look like anything, what they say is ridiculous,becausewho değerlendiremi in the hands of the puzzle!.I would appeal to two types of religion believers ...1.Anl wrapped with fear before, has a limited understandingofwho wants to redeem himself ...Case 2 by instant owners who wish to evaluate brainthinks...Thinking brain, requirements as well as the Koran came totheMessenger of Allah is not in the circumstances of the day;zamanüsevaluate as universal dimension; Even after a thousand yearsto tryto understand as it will be able to cater ...On the day the only use of the word in the form or not; shouldbeunderstood that all stand on in life ..Or spoken word from the revelations of the "spirit" to trytounderstand ... what purpose, what what, why and to changethepronunciation of the revelations that have come to mentionit,search it up ...That research, thinking brains of the Qur'an "SPIRIT"na,Rasullüg the "TRUTH" ... All this results in the final endina..."RELIGION before Allah is Islam" would arrive at the truth!.God, all of us, sooner index to the religion of Islam,theirvicious bestowed get rid of our evaluation.
Gavsiye Açıklaması 1.0 APK
BRAINTECH
Ahmed Hulusi'nin pek kıymetli 'Gavsiye Açıklaması' eserininuygulamasıdır. Uygulama Özellikleri : - Gece modu ile koyu renklitemada okuyabilirsiniz. - Gündüz modu ile açık renkli temadaokuyabilirsiniz. - Kaldığınız yerden okumaya devam edebilir ve buözelliği ayarlar bölümünden aktif/pasif yapabilirsiniz. Allahİlmi'nin karşılığı alınmaz prensibi gereğince bu uygulama tamamenücretsizdir ve hiçbir şekilde reklam içermez. Eser Hakkında :"Tasavvuf"tan gaye, kişinin Allâh'ı bilmesi; Allâh indînde veilminde "yok"luğunu hissedip yaşaması; ve nihayet "ALLÂH ismiyleişaret olunan, BAKIY'dır" hükmünün tespit olmasıdır. İster,vahdet-i vücud; ister, vahdet-i şuhûd; ister şuhûd-u Zât;tasavvuftaki hangi görüş olursa olsun, hepsinin de esasıTEK'liktir!.. İşte bu sebepledir ki, bütün tarikatların -elbette kitasavvuf tarikatlarının- konusu, "ALLÂH'ın TEK'liği"ninanlaşılması, hazmedilmesi ve yaşanmasıdır... Gerçek tasavvuf ehli,hangi yoldan olursa olsun, bir diğer kişiye "gayrılık" gözüylebakmaz ve hakkında menfi konuşmaz; çünkü yetiştiricisi kâmil iseöğretmiştir ki, konuştuğu söz Hakk'a ulaşacaktır!.. Evet, niçin"Gavsiye açıklaması"? "Vahdet" konusunu, İmam Gazâli'den bir hayliönce de, Gavs-ı Â'zâm Abdülkâdir Geylânî Hazretleri "GAVSİYERİSÂLESİ" isimli eserinde açıklamıştır... Genelde, tarikatseviyesinde kitapları bilinen Hazreti Gavs'ın, "HAKİKAT" bahsinianlatan bu eseri, tasavvufla ilgilenen, hangi yoldan olursa olsun,herkes için son derece önemli bir eserdir. Bu yüzdendir ki, talebinkimden geldiğini elhamdulillâh gördük ve günümüz diliyle, günümüzinsanının anlayacağı bir biçimde açıklayarak sizlere sunduk.
RUH İNSAN CİN 1.0 APK
BRAINTECH
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "RUH İNSAN CİN" eserininandroiduygulamasıdır. Bilgi: Ruh ve yapısı hakkındaduymadığınızgerçekler... İnsanın yapısı hakkında hiç yazılmamışbilgiler...Melekler hakkında bilimsel açıklamalar... Uzaylılarkimlerdir,nereden geliyorlar, gayeleri nelerdir? Kurân'a göreinsanlarınEKSERİYETİ cinlerin hükmü altındadır! Niçin? Nasıl? Herşehirdebirkaç "MEHDİ" var! Niçin kendilerini "MEHDİ"sanıp,çevrelerindekileri de istemeyerek yanlış yolasürüklüyorlar?Sigaranın beyne en büyük zararı yanı sıra cinlerlebağlantısı ne?Sigarayı terketmekten aciz süper mürşitler! Büyünedir? Hangisisteme dayandırılır? Maddeciliği esas alan görüşsahiplerinin,"RUH" hakkında bilgi sahibi olamayacaklarını Kur'ânbildiriyor. Ve;"Ey cin topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüzaltına aldınız"işareti ile de maddesel değer yargılarındankurtulamayanların,cinlerin etkisinde olduğu anlatılıyor. Nasılkurtulabiliriz? Bukitap ile OKU!..
Loading...