1.3.4 / July 23, 2018
(5.0/5) (10)
Loading...

Description

Exploring the virtual reality has become much easier now.CheckEVRYPLACE out - a tool that will let you easilycreatepresentations using VR technology. Thanks to the intuitiveeditoraccessible from a web browser everybody can easily createvirtualtours in no time! Thanks to VR technology based mobileapplicationyou can use your device to conveniently browse throughallpresentations stored in the open evryplace.com service!* youcanexplore projects created by other users* you can view edition ofavirtual tour in real time* you can follow all changes as theyareintroduced - it takes two seconds for your device toupdatethem!Have you been given a QR code on a leaflet or goggles?Use theEVRYPLACE application - scan it, put on your goggles andenjoywatching your presentation in virtual reality. It's easierthan youthink!

App Information Evryplace

Fream S.A. Show More...

Gazetki Tesco 1.3.1 APK
Fream S.A.
Teraz mnóstwo promocji, specjalnych ofert iokazyjnych cen w jednym miejscuMobilna aplikacja Tesco to:- Gwarantowane przesyłanie gazetek Tesco do aplikacji na 3 dniprzed startem nowej promocji- Stały dostęp do bieżącej oferty- Dostęp do oferty alkoholowej- Możliwość skorzystania z serwisu Tesco Ezakupy bezpośrednio zaplikacji- Dostęp do magazynu Tesco Magazyn- Dostęp do magazynu Tesco Loves Baby- Dostęp do serwisu Tesco.pl bezpośrednio z aplikacjiDo zobaczenia w Tesco!Now a lot of promotions,special offers and bargain prices in one placeTesco mobile application are:- Guaranteed sending newsletters Tesco application for 3 daysbefore the start of a new promotion- Instant access to current listings- Access to the offer alcohol- Possibility to use the site Tesco Ezakupy directly from theapp- Access to the warehouse Tesco Magazine- Access to the Tesco store Loves Baby- Access to the site directly from the application Tesco.pl See you in Tesco!
Zdrowy Apetyt 2.0 APK
Fream S.A.
Tesco na zdrowy apetyt!Już dziś odkryj pierwszą aplikację mobilną Tesco, która pozwoliCi zadbać o ciało i stan Twojego organizmu. Przyjazna ifunkcjonalna aplikacja Zdrowy Apetyt, przygotuje indywidualny idopasowany do Twoich potrzeb Tygodniowy Plan Żywieniowy, dziękiktóremu rozpoczniesz mądre i zdrowe odżywianie z Tesco. Dodatkowo,dostępny w aplikacji zegar żywieniowy poinformuje Cię o porachTwoich posiłków.Z aplikacją Zdrowy Apetyt:- odkryjesz smak fantastycznych i prostych przepisów przygotowanychtylko dla Ciebie- mądrze zadbasz o stan swojego organizmu- nauczysz się jak szybko i łatwo przygotować proste potrawy- dzięki intrygującym Poradom Dnia, zapoznasz się z interesującymiciekawostkami żywieniowymi- poznasz ABC dobrego odżywiania.Nastaw swój zegar na zdrowie i zadbaj o siebie już dziś!Tesco healthy appetite!Discover today the first mobile application for Tesco, whichwill allow you to take care of your body and condition of yourbody. Friendly and functional application Healthy Appetite, willprepare individual and tailored to your needs Weekly NutritionalPlan, through which begin wise and healthy diet with Tesco. Inaddition, available in the application clock feeding times willinform you about your meals.The application Healthy Appetite:- Discover taste fantastic and simple rules prepared just foryou- Wisely take care of the condition of your body- Learn how to quickly and easily prepare simple meals- Thanks to intriguing tips from Day, you are familiar withinteresting trivia nutritional- Know the ABC of good nutrition.Set your clock on health and take care of yourself today!
DeLaval milk24 1.1.2 APK
Fream S.A.
DeLaval milk24cloud has been created to easily manage milking datafrom standalone DeLaval milking units. DeLaval milk24Android appprovides access to data stored in the milk24cloud, that is: - Milkharvesting totals per milking session, day, week or lactation. -Milk production data presented as text and graphs, per cow,user-defined group or herd. - Cow milking graphs, milking time,milking speed - Milk income per cow, user-defined group, herd,milking, day or month. - Individual cow alerts: (Milk yielddeviations, conductivity deviations, presence of blood in themilk.) DeLaval uses push notifications to deliver live alerts tothe milker, when any anomalies are detected during the milking.
Kod Kultury Miasta 1.0 APK
Fream S.A.
Kod Kultury Miasta to program, dziękiktóremukorzystając z bogatej oferty kulturalnej Wrocławia,otrzymujeszatrakcyjne nagrody.Kod Kultury Miasta, zapisany w postaci kodu QR, znajduje sięnakarcie lub w aplikacji na smartfony.Każdy otrzymuje unikatowy kod, dzięki któremu możegromadzićpunkty i wymieniać je na atrakcyjne nagrody.Jak zbierać punkty i odbierać nagrody? To proste:Odbierz kartę w miejscu biorącym udział w programie (listamiejscdostępna tu), lub pobierz ją na swój smartfon. Aplikacjajestdostępna zarówno dla użytkowników systemu iOS jak iAndroid.Gdy odwiedzisz instytucję biorącą udział w programie, zbliż kodQRznajdujący się na karcie lub w aplikacji do czytnika.Punktyautomatycznie zostaną zapisane na Twoim koncie.Liczbę zgromadzonych punktów sprawdzisz rejestrując się nastroniewww lub w aplikacji.W dowolnym momencie wymieniaj punkty na nagrody. Winstytucjachkultury uczestniczących w programie wystarczy pokazaćkartę lub kodQR na smartfonie. Czytnik pokaże ile mamy punktów ipoinformujeobsługę o możliwości przyznania nagrody.Karta, aplikacja oraz korzystanie z systemu sącałkowiciebezpłatne.Kod Kultury Miasta to także doskonałe źródło informacji o tym,codzieje się we Wrocławiu. W aplikacji i na stronie www zapoznaszsięz ofertą kulturalną miasta i sprawdzisz, gdzie odbywasięwydarzenie, które Cię interesuje.Kod Kultury Miasta to program unikatowy w skali kraju i wartozniego aktywnie korzystać, bo im częściej będziesz w teatrzeczymuzeum, tym więcej otrzymasz biletów na kolejne wydarzenia.City Culture Code isaprogram through which using the rich cultural offer ofWrocław,receive attractive prizes.City Culture Code, written in the form of a QR code, is onthecard or in an application for smartphones.Everyone receives a unique code, so it can accumulate pointsandexchange them for prizes.How to earn points and receive rewards? It's simple:Pick up a card at a site involved in the program (the listofavailable here), or download it on your smartphone. Theapplicationis available both for iOS and Android.When you visit an institution participating in the program, comeQRcode on the card or in an application to the reader. Points willbeautomatically saved to your account.The number of points accumulated in check by signing up onthewebsite or in the application.At any time, replace the points for prizes. Theculturalinstitutions participating in the program simply show thecard orQR code on your smartphone. The reader will show how manypointsand we will inform the service about the possibility oftheaward.Card, application and use of the system are completely free.Source Culture Town is also a great source of informationaboutwhat is happening in Wrocław. In the application, and onthewebsite you will learn about the cultural offer of the cityandcheck where the event takes place that interests you.City Culture Code is a program unique in the country and itisworth it to actively use, because the more you will be in atheateror museum, the more you get tickets for the next event.
MShopper 1.01 APK
Fream S.A.
MShopper jest największą polskąplatformązawierającą:- kupony rabatowe na zakupy produktów i usług w Twoim mieście- informacje kulturalne wraz z biletami i zaproszeniaminawydarzenia- dodatkowe usługi specjalne! (bezpłatne lub z dużym upustem)
Evryplace 1.3.4 APK
Fream S.A.
Exploring the virtual reality has become much easier now.CheckEVRYPLACE out - a tool that will let you easilycreatepresentations using VR technology. Thanks to the intuitiveeditoraccessible from a web browser everybody can easily createvirtualtours in no time! Thanks to VR technology based mobileapplicationyou can use your device to conveniently browse throughallpresentations stored in the open evryplace.com service!* youcanexplore projects created by other users* you can view edition ofavirtual tour in real time* you can follow all changes as theyareintroduced - it takes two seconds for your device toupdatethem!Have you been given a QR code on a leaflet or goggles?Use theEVRYPLACE application - scan it, put on your goggles andenjoywatching your presentation in virtual reality. It's easierthan youthink!
Loading...