1.0.20 / March 9, 2017
(4.7/5) (9)
Loading...

Description

EvyapPort terminali hakkında bilgileriiçerir.Softtech-Gullseye tarafından geliştirilmiştir.
It containsinformationabout evyapport terminal. SoftTech-developed bygulls.

App Information EvyapPort

SoftTech A.S. Show More...

Bilet Okut 1.2 APK
SoftTech A.S.
Bilet Okut, son 1 yıla ait MilliPiyangobiletlerinizin ikramiye kazanıp kazanmadığını sorgulayan birmobiluygulamadır. Diğer benzer uygulamalardan farklı olarak "KameraileKayıt*" özelliğiyle Augmented Reality ve OCRteknolojilerinikullanarak bilet numarasını elle yazmanıza gerekkalmadan ceptelefonunuzun kamerası ile algılanmasını sağlar.Böylelikleözellikle yılbaşında birden çok bileti hızlı bir şekildesistemekaydedebilir ve ikramiyenizi sorgulayabilirsiniz.Ayrıca isteyenler için elle kayıt fonksiyonu da mevcuttur.Push Notification özelliği ile ileri tarihlikaydettiğinizbiletlerin sorgulaması sistem tarafından yapılarakçekiliş sonrasıuygulama sahibine bildirilir. Böylece listede numaraaramayapmanıza gerek kalmadan kazanan biletinize ne kadarikramiyeçıktığı Push Notification ile öğrenebilirsiniz.Ayrıca sisteme kaydettiğiniz tüm biletlerin toplam kazancınıyineBilet Okut uygulaması içinden görüntüleyebilirsiniz.Bilet Okut içerisinden bulunduğunuz tarihten 1 yıl geriye doğrutümçekilişlerin tam listesine oluşabilirsiniz.Bol şanslar!* Kamera İle Kayıt özelliği Kasım 2013 çekilişlerindenitibarensorgulama yapabilmektedir.Tickets Okuda, lastonefor the year of National Lottery tickets is a mobileapplicationthat queries have won the jackpot. Unlike othersimilarapplications "Registration with the camera *" feature,AugmentedReality and ticket number manually using OCR technologywithouthaving to leave your mobile phone with camera enablesrecognition.Thus, more than one ticket, especially at Christmasquickly you canquery your system can record and bonuses.In addition, the recording function is also available for thosewhowant hands.Push Notification feature of the tickets with Save postdatedinquirymade by the system after the application is notified of thelottery.Thus, in the list of winning numbers to make calls withoutneedingyour ticket out how much bonus you can learn with thePushNotification.In addition, the total gain of the system that you have savedalltickets Tickets still read it through practice you canview.Ticket Okuda located within 1 year from the date backwards tothefull list of all the raffle can occur.Best of luck!* Camera with recording feature is capable of questioningsinceNovember 2013 raffle.
EvyapPort 1.0.20 APK
SoftTech A.S.
EvyapPort terminali hakkında bilgileriiçerir.Softtech-Gullseye tarafından geliştirilmiştir.It containsinformationabout evyapport terminal. SoftTech-developed bygulls.
Loading...