1.0 / February 25, 2016
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

Appen riktar sig till statsanställdaochstuderande vid svenska högskolor eller universitet och avserdeförsäkringar Kammarkollegiet tillhandahåller vidtjänsteresor,utlandstjänstgöring och utlandsstudier. I appenåterfinns viktiganummer, goda råd och instruktion förskadeanmälan.

I försäkrad på resan-appen har vi samlat viktig information fördigsom är försäkrad hos Kammarkollegiet och ska ut och resaitjänsten, arbeta utomlands eller studera vid en utländskhögskolaeller universitet.
The app is aimedatgovernment employees and students at Swedish universitiesoruniversity, and refers to the insurance Kammarkollegietprovidesfor missions, overseas service and study abroad. In the appareimportant numbers, good advice and instruction for theclaim.

The insured on the trip app we have gathered importantinformationfor those who are insured by the Legal and going totravel in theservice, work abroad or study at a foreign collegeoruniversity.

App Information Försäkrad på resan

Kammarkollegiet Show More...

Försäkrad på resan 1.0 APK
Appen riktar sig till statsanställdaochstuderande vid svenska högskolor eller universitet och avserdeförsäkringar Kammarkollegiet tillhandahåller vidtjänsteresor,utlandstjänstgöring och utlandsstudier. I appenåterfinns viktiganummer, goda råd och instruktion förskadeanmälan.I försäkrad på resan-appen har vi samlat viktig information fördigsom är försäkrad hos Kammarkollegiet och ska ut och resaitjänsten, arbeta utomlands eller studera vid en utländskhögskolaeller universitet.The app is aimedatgovernment employees and students at Swedish universitiesoruniversity, and refers to the insurance Kammarkollegietprovidesfor missions, overseas service and study abroad. In the appareimportant numbers, good advice and instruction for theclaim.The insured on the trip app we have gathered importantinformationfor those who are insured by the Legal and going totravel in theservice, work abroad or study at a foreign collegeoruniversity.
Loading...