/ March 24, 2013
(3.3/5) (41)
Loading...

توضیحات

De BuikBuddy is ontwikkeld door MSD en is eenhulpmiddel voor mensen met de chronische darmziekten de Ziekte vanCrohn en colitis ulcerosa. Naast een uitgebreid medisch dagboekwaarin patiënten hun ziekteverloop kunnen monitoren enmedicatieherinneringen kunnen instellen, bevat deze app ook eenvertaalmodule voor de meest voorkomende klachten in een grootaantal talen, als ook een toiletvoorrangskaartje van de CCUVN(Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) dat ook inverschillende talen vertaald kan worden.

De app heeft ook een toiletzoekfunctie zodat je makkelijk hetdichtstbijzijnde toilet kan vinden. Ook kan je notities maken voorvragen die je op een later tijdstip nog aan je arts wiltstellen.

Naast het monitoren van je eigen ziekte kan je als je dat wiltabonneren op gezonde en lekkere recepten voor mensen met de ziektevan Crohn en Colitis

De ziekte van Crohn en Colitis Ulserosa is een aandoeningwaarbij de darmen of het maag-darmkanaal ontstoken kan zijn.Voeding is geen oorzaak van de ontstekingen, maar kan wel helpenbij het verminderen van de klachten. Sommige mensen met de ziektevan Crohn en Colitis Ulserosa kunnen alles verdragen, maar anderenreageren erg snel en hevig op bijvoorbeeld vetten, bepaalde kruidenen melkproducten. Bij deze recepten is rekening gehouden met dezeklachtgevende producten en zijn verder volgens de richtlijnengezonde voeding samengesteld.

In de app ontvang je ook nieuws van de CCUVN als ook vacaturesvan Agens.

Deze app is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en deCCUVN. Mocht u op of aanmerkingen hebben over deze app dan kunt umailen naar info@msd.nl.

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
Postbus 581, 2003 PC Haarlem
T: 023 - 515 31 53

اطلاعات برنامه اندروید BuikBuddy

 • نام برنامه
  BuikBuddy
 • نام بسته
  nl.cone.bb
 • تاریخ بروزرسانی
  March 24, 2013
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android Varies with device
 • نسخه
 • توسعه دهنده
  MSD B.V.
 • تعداد نصب
  5,000 - 10,000
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
  Medical
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

MSD B.V. نمایش ادامه...

BuikBuddy APK
MSD B.V.
De BuikBuddy is ontwikkeld door MSD en is eenhulpmiddel voor mensen met de chronische darmziekten de Ziekte vanCrohn en colitis ulcerosa. Naast een uitgebreid medisch dagboekwaarin patiënten hun ziekteverloop kunnen monitoren enmedicatieherinneringen kunnen instellen, bevat deze app ook eenvertaalmodule voor de meest voorkomende klachten in een grootaantal talen, als ook een toiletvoorrangskaartje van de CCUVN(Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) dat ook inverschillende talen vertaald kan worden.De app heeft ook een toiletzoekfunctie zodat je makkelijk hetdichtstbijzijnde toilet kan vinden. Ook kan je notities maken voorvragen die je op een later tijdstip nog aan je arts wiltstellen.Naast het monitoren van je eigen ziekte kan je als je dat wiltabonneren op gezonde en lekkere recepten voor mensen met de ziektevan Crohn en ColitisDe ziekte van Crohn en Colitis Ulserosa is een aandoeningwaarbij de darmen of het maag-darmkanaal ontstoken kan zijn.Voeding is geen oorzaak van de ontstekingen, maar kan wel helpenbij het verminderen van de klachten. Sommige mensen met de ziektevan Crohn en Colitis Ulserosa kunnen alles verdragen, maar anderenreageren erg snel en hevig op bijvoorbeeld vetten, bepaalde kruidenen melkproducten. Bij deze recepten is rekening gehouden met dezeklachtgevende producten en zijn verder volgens de richtlijnengezonde voeding samengesteld.In de app ontvang je ook nieuws van de CCUVN als ook vacaturesvan Agens.Deze app is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en deCCUVN. Mocht u op of aanmerkingen hebben over deze app dan kunt umailen naar info@msd.nl.Merck Sharp & Dohme B.V.Waarderweg 39, 2031 BN HaarlemPostbus 581, 2003 PC HaarlemT: 023 - 515 31 53
Pijndagboek 1.2 APK
MSD B.V.
Het Pijndagboek is een overzichtelijk enmakkelijk te gebruiken hulpmiddel voor mensen met pijnklachten.Naast het uitgebreide Pijndagboek waarin het pijnverloop gemonitordkan worden, is het ook mogelijk deze gegevens via e-mail te delen,bijvoorbeeld met de behandelaar. Het Pijndagboek is mogelijkgemaakt door Merck, Sharp & Dohme B.V.
ReumaCoach 1.0 APK
MSD B.V.
De ReumaCoach is een hulpmiddel voorpatiëntenmet Reumatoïde Artritis. Veters strikken, tanden poetsen,een kraanopendraaien. Als u reuma heeft, gaan dit soort alledaagsedingenvaak stroef. Daarom introduceert MSD de app ReumaCoach.ReumaCoachhoudt bij hoe u zich voelt en geeft oefeningen voorsoepelegewrichten. De app herinnert u wanneer u uw medicatie moetinnemenen aan uw afspraak bij de reumatoloog. Zo verloopt uw dagnet watsoepeler. De ReumaCoach is gemakkelijk in gebruik, is gratisenbevat geen advertenties.Onderdelen ReumaCoach:Tijdslijn: met het uitgebreide medische dagboek maakt uuwziekteverloop inzichtelijk, kunt u notities maken, vragennoterendie u op een later tijdstip aan uw arts kunt stellen enkrijgt umedicatie en afspraakherinneringen.Hoe voelt u zich?: u geeft aan hoe u zich op een die dagvoelt.Ook kunt u tekst ingeven over dingen die u belangrijkvindt.Oefeningen: verantwoorde en relevante bewegingen voorellebogen,polsen, vingers en schouders die helpen uw spieren engewrichtensoepeler te maken. Deze oefeningen zijn ontwikkeld insamenwerkingmet een gespecialiseerde fysiotherapeut. U kuntaangeven hoe u hetoefenen heeft ervaren.Medicijnen: hier kunt u uw medicijnen die u gebruikt bijhoudeninde vorm van een lijst, waarbij u ook elke dag een overzichtkrijgtvan medicijnen die u moet slikken.Agenda: hier kunt u eenvoudig afspraken bijhouden diebelangrijkzijn voor uw situatie. Doktersbezoeken bijvoorbeeld. Ookkunt uherinneringen instellen.Verslagen: in de verslagen ziet u het verloop van hoe uzichvoelt over de tijd, inclusief de belangrijkste gebeurtenissendie uin de app vastlegt. U kunt een verslag ook per emailversturen.Mocht u op- of aanmerkingen hebben over deze app dan kuntumailen naar info@msd.nl.The Rheumatism Coach isatool for patients with Rheumatoid Arthritis. Tyingshoelaces,brushing teeth, turning a tap. If you have arthritis,will thiskind of everyday things often difficult. Therefore MSDintroducesthe app Rheumatism Coach. Rheumatism Coach keeps track ofhow youfeel and provides exercises for flexible joints. The appremindsyou when to take your medication and your appointment withtherheumatologist. So does your day just a little smoother.TheRheumatism Coach is easy to use, is free and contains no ads.Parts Rheumatism Coach:Timeline: the comprehensive medical journal makes yourdiseaseprocess transparent, you can take notes, write downquestions youcan ask your doctor and get medication and appointmentreminders ata later date.How do you feel: you indicate how you feel on that day. Youcanalso enter text about things that are important to you.Exercises: responsible and relevant motions for elbows,wrists,fingers and shoulders that help make your muscles andjointsflexible. These exercises were developed in collaborationwith aspecialist physiotherapist. You can specify how youhaveexperienced. PracticingMedications: allows you to keep track of your medicationsthatyou use in the form of a list, where each day you get a listofmedications you must swallow.Blog: you can easily keep track of appointments thatareimportant to your situation here. Doctor Visits for example.Youcan also set reminders.Reports: in the reports you will see the progress of how youfeelabout the time, including the major events that you capture intheapp. You can also send a report by email.Should you have any comments about this app then please emailusat info@msd.nl.
Loading...