/
(4.3/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing

 • نام برنامه
  Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing
 • نام بسته
  com.sigmagame.imonster
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing

نسخه برنامه Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing :
 • 4.7.4 (170004074)
 • 3.21.1 (170003211)
 • 3.21.0 (170003210)
 • 3.20.7 (170003207)
 • 3.20.5 (170003205)
 • 3.20.4 (170003204)
 • 3.20.3 (170003203)
 • 3.20.2 (170003202)
 • 3.20.1 (170003201)
 • 3.20.0 (170003200)
 • 3.19.2 (170003192)
 • 3.18.0 (170003180)
 • 3.17.0 (170003170)
 • 3.16.2 (170003162)
 • 3.13.0 (170003130)
 • 3.12.2 (170003122)
 • 3.11.5 (170003115)
 • 3.11.1 (170003111)
 • 3.10.1 (170003101)
 • 3.10.0 (170003100)
 • 3.9.2 (170003092)
 • 3.9.1 (170003091)
 • 3.9.0 (170003090)
 • 3.8.3 (170003083)
 • 3.8.2 (170003082)
 • 3.8.1 (170003081)
 • 3.8.0 (170003080)
 • 3.7.0 (170003070)
 • 3.6.0 (170003060)
 • 3.5.0 (170003050)
 • 3.4.1 (170003041)
 • 3.4.0 (170003040)
 • 3.3.1 (170003031)
 • 3.3.0 (170003030)
 • 3.2.6 (170003026)
 • 3.2.4 (170003024)
 • 3.2.3 (170003023)
 • 3.1.2 (170003012)
 • 3.1.1 (170003011)
 • 3.1.0 (170003010)
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 4.7.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /3/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 58.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 4d4d3ceb106ec83ccad9f944fc766081958eb4d6
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.21.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: b3c1c835cbd5d07d0d3cdf1a741d276bf2d20fd7
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.21.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/23
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 11d2a5afbd27e2c9cb353013553e78c789ad23e1
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.20.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: e164563c812bbc7960282659ded948080e229585
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.20.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 4c71020542acd3675e8e4d6c3a0a6f7ec6ea44d2
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.20.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 26352b49cf24b03f73d071b658b15c3a2f328f82
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.20.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: fa6cb1a566a050544c1fba06753472f2db1649c7
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.20.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/11
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 08f20f930e094afe13c168aaeaafad3259dbd990
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.20.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/4
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 70293cd2177f9afd94106e92563d67009d520006
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.20.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: eaeed1e99ac216de9a00034cd6c213c6280d439a
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.19.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 58.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: ef9330eba17b80201bd3f8834d91a315fa950cf8
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.18.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.3 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: ef2ffb7b2bd1b4effb43b33af415d47dc9e13c4e
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.17.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: a989e5b1510835d174c3f529d7007221a6928c3e
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.16.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 8a3adb92b83da6a485dc370d7e2a4389891b0806
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.13.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 56.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: af14485fc31df546b59d823027afa4d63479c664
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.12.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 56.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: e0f4dd0548f6a6db53fa09e24b1544cca9c071e8
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.11.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 56.3 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: ae58c06a12fdb17e2435b7bffc9cc25964530cd8
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.11.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 56.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: be47bcb070eb0ed5f49f4dc17f8402c21854ed33
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.10.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 56.3 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 5be10744bf7a106ea8be7f3b847793a424120399
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.10.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 56.3 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 70eaffa0e2ba94117c9363dfebbde2d589370ca4
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.9.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 55.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6bfcb86638c092128384b12f4779817cec2b3451
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.9.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 55.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 129b158db6bf0e0b68fb5e0ca2660e3cee343c1e
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.9.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6c9a8e51eabbab90c323ee29df49d1a666b7270f
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.8.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 82807764c54b8060976668c2977213b300aa02d9
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.8.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: ee9153470235a6fe2b349ad99ac66a16369d9c12
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.8.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 923d78073de8c4d78033296330c204f15d90b152
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.8.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 719c658931c0bdface1607b1898503e0efb1c4cf
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.7.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 674964694691ba01c6cdd2bc1211da505ad179e0
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.6.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 53.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: f79412288e3c30d05bea1d939297f8dcdca428fe
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.5.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 3838a9c6db2e1c093b3fd52aa7bc4fdcb9bd775e
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.4.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: cc20a62dcb4adbe5a6af69d6ba11dc798c780198
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.4.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/11
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2e5419988262d305684d96919261adb39bd0fe52
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.3.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 730e2be23f250cf89888b71230b59c2274d7380e
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.3.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/2
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: e78c8fa4efb0a7eda7ef918b66ada2aca9992f53
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.2.6 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: d5cb532eeae20a0e4714eda5bc9845212425c3f8
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.2.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 029e4180080170498b7a589549552d7b2da20a55
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.2.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 57.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 9936a999c5a63f805315aaa8c45142420303799b
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.1.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 53.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: adcd1fa8a0f3fbe292285c81250bfa96371efbe9
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.1.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 53.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: d3d64eed94a45eb22b5ea48bd092733a390dc868
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273
 • Bulu MonsterSigma Game LimitedRole Playing 3.1.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 53.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 4766562b8cea8d2ddd69e4bd6d6ba23bbc0e23ed
  امضای APK برنامه: 81ef5e2e9b714366ffe909bc19e05eb0f5e85273

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.