HJL IT & Development AB برنامه ها

Loading...
KameraKontroll 3.6
HJL IT & Development AB
KameraKoll gör det möjligt att ändra inställningar samt be kameranutföra vissa uppgifter på distans. För fjärrstyrning så krävs detatt kameran har stöd för SMS styrning och att denna är aktiverad ikameran, samt att kamerans SIM korts stöder fjärrstyrning. Förnärvarande stöds Kamera modell Scout Guard SG-550m 14SHD Flermodeller kommer i framtiden. Appen genererar en kommandotext somsedan skickas till kameran som ett SMS. (SMS kostnad som för ettvanligt SMS som du skickar ifrån din telefon)
Molnus 1.0.131
HJL IT & Development AB
Manage all your Molnus-compatible cameras with full control oversettings. Get notifications for camera events like image-upload andbattery-status. Features: - Control all your camera settingsdirectly from Molnus. - Control your camera from browser or app. -Secure upload and cloud storage. - Push notification to bothbrowser and app. - Photo gallery for easy management of photos. -Get push-notifications when pictures are uploaded. - Take photosdirect browser or app with swift delivery. - Register new camerasfrom browser or app. - Share cameras with other users that havefull control. - Take part of other users cameras with full control.
Pro-Optics 2.0
HJL IT & Development AB
Denna app ger dig möjlighet att fjärrstyra alla funktioner idinPro-Optics kamera. Du kan även kolla saldo på det SIM-kortsomsitter i din kamera. Appen kommunicerar med kameran via SMS.Detdenna app gör är att skapa dessa SMS kommandon som sedanskickasifrån den telefon som denna app är installerad på, tillkameranstelefonnummer. Bruksanvisning för denna app finner dupåhttp://www.pro-optics.se/docs/appmanualv1.pdfKauko-ohjaaPro-Optics-kameraa tällä yksinkertaisella sovelluksella.Sinulla onpääsy kaikkiin kameran asetuksiin sekä mahdollisuustarkistaaHylteSim-korttisi saldo tämän sovelluksen kautta.Sovellustulkitsee valitut asetuksesi ja luo koodin näille. Tämäkoodilähetetään sitten tekstiviestinä matkapuhelimestasi kameraan.Jotenkaikki viestit kameraan lähetetään tekstiviestilläkameranmatkapuhelinnumeroon. Lähettimen lähettämisestäpuhelimesilähetyskustannukset ovat samat kuin lähettäessäsisäännöllisestitekstiviestejä Pohjoismaissa ja veloitat puhelimesikäyttämänmatkapuhelinoperaattorin. Remote control your Pro-Opticscamera viathis simple app. You will have access to all camerasettings, aswell as the ability to check the balance of yourHylteSim card viathis app. The app works to interpret your setsettings youselected, and generate a code for these. This code isthen sent asa text message from your mobile phone to the camera. Soallcommunication to the camera is via SMS that you send tothecamera's mobile number. The cost of sending SMS from your phoneisthe same as when sending regular SMS in the Nordic region,andcharges the mobile operator you use on your phone.