Softmaker Ltd برنامه ها

Loading...
KristenDate Sverige 2.0.1
Softmaker Ltd
KristenDate blev lanserat i 2012, och är nuSveriges snabbast växande mötesplats för kristna. Här hittar dumänniskor med samma livssyn, värderingar och ambitioner ikärlekslivet.Som medlem kan du söka bland mängder av intressanta profiler,skicka och ta emot meddelanden, skicka vänförfrågningar och gillaandras profiler, se vem som har besökt din profil, ladda upp fotondirekt från din telefon, spara intressanta profiler, prata imegafonen och få en fullständig överblick över senast registreradeoch inloggade medlemmar.Funktioner:- Skapa en profil via appen på 1-2-3- Sök bland tusentals profiler- Skicka och ta emot privata meddelanden- Ladda upp foton direkt från din telefon- Skicka meddelanden i megafonen- Lägga till vänner och vänförfrågningar- Skicka «Jag gillar din profil» komplimanger- Spara andras profiler i «Mina favoriter»- Se alla som har besökt din profil- Översikt över nya medlemmar- Översikt över senast inloggad medlemmar- Push-notifiering vid nya meddelanden, vänner etc- Blockera användare du inte önskar att ha kontakt med- Hög säkerhet vid mobilverifieringKärlekshistorier:« Jag vill tacka er för att ha träffat den rätta som ger migallt jag behöver; kärlek, trygghet, glädje och tröst » - Amanda« Vill bara berätta att jag och min Birger träffades genom ersajt i september förra året. Tack för att ni finns » - Teresia« Ett mail, en fika, en middag, en kyss, ett fantastiskt år, enfantastik ring, en underbar man. Tack för att ni förde ihop mig medmin Samuel » - MjebChristian Date waslaunched in 2012 and is now the fastest growing meeting place forChristians. Here you can find people with the same outlook on life,values ​​and aspirations in the love life.As a member, you can search from a variety of interestingprofiles, send and receive messages, send friend requests and likeother people's profiles, see who has visited your profile, uploadphotos directly from your phone, save interesting profiles, talkingon the megaphone and getting a complete overview of the latestregistered and logged in members.Features:- Create a profile through the app 1-2-3- Search through thousands of profiles- Send and receive private messages- Upload photos directly from your phone- Send messages in megaphone- Adding friends and friend requests- Send «I like your profile» compliments- Save other's profiles in «My Favourites»- Make sure everyone who has visited your profile- Overview of new members- Overview of last logged in members- Push Notifications for new messages, friends, etc.- Block user you do not wish to have contact with- High security at the mobile authenticationLove Stories:«I want to thank you for having met the right that gives meeverything I need; love, security, joy and comfort "- Amanda«Just want to tell you that I and my Birger met through yoursite in September last year. Thanks for being there "- Theresa«A mail, a snack, a dinner, a kiss, a great year, a fantasticring, a wonderful man. Thank you for bringing me together with mySamuel »- Mjeb
NettDating 2.0.1
Softmaker Ltd
Som medlem på NettDating kan du søke blanttusenvis av profiler, sende og motta meldinger, sendevenneforespørsler og like andres profiler, se hvem som har besøktdin profil, laste opp bilder rett fra din telefon, opprettefavoritter, snakke i megafonen samt få full oversikt over de sistregistrerte og innloggede medlemmene.Funksjoner:- Opprett en profil via appen på 1-2-3- Søk blant tusenvis spennende profiler- Send og motta private meldinger- Last opp bilder rett fra din telefon- Send offentlige meldinger via megafonen- Send og motta venneforespørsler- Send og motta «Jeg liker din profil»- Legg profiler du liker i «Mine favoritter»- Se hvem som har besøkt din profil- Oversikt over nyeste medlemmer- Oversikt over sist innloggede medlemmer- Push varsling ved nye meldinger etc- Blokker profiler du ikke vil snakke med- Høy sikkerhet via mobilverifiseringLykkehistorier:« Takket være dere har jeg nå fått meg kjæreste » - Kine« Det ble full klaff på NettDating, og vi er nå et lykkelig par» - Diamant og Jaco« Takk for en super tjeneste hvor jeg traff min store kjærlighet» - Bergenser 71As a member of onlinedating allows you to search among thousands of profiles, send andreceive messages, sending friend requests and like other people'sprofiles, see who has visited your profile, upload photos directlyfrom your phone, create favorites, talking on the megaphone and getfull overview over the last registered and logged in members.Features:- Create a profile via app on 1-2-3- Search from thousands intriguing profiles- Send and receive private messages- Upload photos directly from your phone- Send public messages through megaphones- Send and receive friend requests- Send and receive "I like your profile»- Add profiles you like "My favorites"- See who has visited your profile- Overview of the newest members- Overview of last logged in users- Push notifications for new messages etc- Block profiles you will not talk to- High security via mobile verificationLuck Stories:"Thanks to you, I now have my boyfriend" - Kine"It was nailed online dating, and we are now a happy couple" -Diamond and Jaco"Thank you for a super service where I met my great love" -​​Bergensener 71
Skeiv – Møteplassen for skeive 3.0.5
Softmaker Ltd
Siden lansering i 2009 har vi fått tusenvis avfornøyde medlemmer, og stadig fler finner lykken hos oss. Her kandu komme i kontakt med andre skeive, enten du søker nye vennereller en romanse.Som medlem kan du søke blant mengder av spennende profiler, sendeog motta meldinger, sende venneforespørsler og like andresprofiler, se hvem som har besøkt din profil, laste opp bilder rettfra din telefon, opprette favoritter, snakke i megafonen samt fåfull oversikt over de sist registrerte og innloggedemedlemmene.Funksjoner:- Opprett en profil via appen på 1-2-3- Søk blant tusenvis spennende profiler- Send og motta private meldinger- Last opp bilder rett fra din telefon- Send offentlige meldinger via megafonen- Send og motta venneforespørsler- Send og motta «Jeg liker din profil»- Legg profiler du liker i «Mine favoritter»- Se hvem som har besøkt din profil- Oversikt over nyeste medlemmer- Oversikt over sist innloggede medlemmer- Push varsling ved nye meldinger etc- Blokker profiler du ikke vil snakke med- Høy sikkerhet via mobilverifiseringSince launch in 2009, wehave received thousands of satisfied members, and more and morefind happiness with us. Here you can get in touch with other queer,whether you are looking for new friends or romance.As a member you can browse the volumes of exciting profiles, sendand receive messages, sending friend requests and like otherpeople's profiles, see who has visited your profile, upload photosright from your phone, create favorites, speaking in megaphones andget a complete overview of most recently registered and logged inmembers.features:- Create a profile via app on 1-2-3- Search from thousands exciting profiles- Send and receive private messages- Upload photos right from your phone- Send public messages through megaphones- Send and receive friend requests- Send and receive "I like your profile»- Add profiles you like "My Favorites"- See who has visited your profile- Overview of the newest members- Overview of last logged in users- Push notification of new messages etc- Block profiles you will not talk to- High security via mobile verification