/
(4.4/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference

 • نام برنامه
  English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference
 • نام بسته
  livio.pack.lang.en_US
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference

نسخه برنامه English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference :
 • 3.9.1 (391)
 • 3.8 (380)
 • 3.6 (360)
 • 3.5 (350)
 • 3.5 (350)
 • 3.5 (350)
 • 3.5 (350)
 • 3.4.1 (341)
 • 3.4 (340)
 • 3.4 (340)
 • 3.4 (340)
 • 3.4 (340)
 • 3.4 (340)
 • 3.4 (340)
 • 3.4 (340)
 • 3.4 (340)
 • 3.2.2 (322)
 • 3.2 (320)
 • 3.1 (310)
 • 3.0 (300)
 • 2.9 (290)
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.9.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /3/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 30.4 MB
  تست شده بروی: (, API: 27)
  کد Sha1 فایل: e557742ac62b995b208ca3ad6b269976fc85f704
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.8 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /12/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 29.0 MB
  تست شده بروی: (, API: 26)
  کد Sha1 فایل: 2b66362016c8db89b17a1b15054da883fc70c1cc
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.6 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.7 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 76f1f89b41ab50bbf2dadaa8fbdcdf98b0da5469
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 021b182754a828518e4bc0f7b704f3f072097c6b
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/23
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 021b182754a828518e4bc0f7b704f3f072097c6b
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 021b182754a828518e4bc0f7b704f3f072097c6b
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 021b182754a828518e4bc0f7b704f3f072097c6b
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 5ec69fc309fae2f59c30a1950110ff5851654f05
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/23
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  حجم فایل: 28.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 34f28f86ca6b91367af668dd449c38d6bf60b5a8
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.2.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 24.4 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: f547fca16d74fffbc69ac0a85533660921bf4f28
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 24.4 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: bf7ef93768804d53b21bd480ff871d2c4b88cd9a
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 20.8 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 25a47a6047c7dbc7f7b333d5f25b61389e5ec1a9
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 3.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 20.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 74a12fbf9059763e0d4537665abc4172630d3c61
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc
 • English Dictionary - OfflineLivioBooks & Reference 2.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 18.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 41387319e7e19c529eddf6a55f47c9ef50d9864c
  امضای APK برنامه: c2f941f8e7a52b0e455ef71dc087fe4d53855ddc

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.