5.764 /
(4.5/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather

 • نام برنامه
  GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather
 • نام بسته
  com.gau.go.launcherex.gowidget.weatherwidget
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
  5.764
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather

نسخه برنامه GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather :
 • 6.143 (296)
 • 6.121 (283)
 • 5.78 (232)
 • 5.775 (231)
 • 5.774 (230)
 • 5.764 (224) - آخرین نسخه
 • 5.762 (222)
 • 5.76 (220)
 • 5.752 (219)
 • 5.751 (218)
 • 5.75 (217)
 • 5.701 (200)
 • 5.70 (199)
 • 5.692 (198)
 • 5.69 (196)
 • 5.671 (193)
 • 5.65 (190)
 • 5.64 (189)
 • 5.63 (188)
 • 5.62 (187)
 • 5.61 (186)
 • 5.601 (185)
 • 5.60 (184)
 • 5.583 (180)
 • 5.57 (176)
 • 5.562 (175)
 • 5.56 (173)
 • 5.551 (172)
 • 5.55 (171)
 • 5.543 (170)
 • 5.52 (163)
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 6.143 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /3/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 20.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: c437af9a89bd27343c74af0864132ef4afe88bc6
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 6.121 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /12/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 20.6 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 8997aa46ea06becd1cbff0d2846bcfaf87df9f83
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.78 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 16.4 MB
  تست شده بروی: Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  کد Sha1 فایل: 930205d9aa07fc8db68972015962f71ebb19a302
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.775 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 15.3 MB
  تست شده بروی: Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  کد Sha1 فایل: b971f434fdb24d5374e897d92afe11d5dc2d0d59
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.774 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/11
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 15.3 MB
  تست شده بروی: Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  کد Sha1 فایل: 3fbbf578f6692e71660dd56fe8a99c743d967dcc
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.764 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /3/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 13.4 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: bea31f000b944523ca37a6c697a13e2acd73974c
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.762 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/4
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 13.4 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: d6b411e7c56f68442039f71c89c635c3bebc1bce
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.76 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: ed0b67923c6b25f1c5de12be97644d6c598ca4df
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.752 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: cd4627815df927942b25511331c6b5521eb7a916
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.751 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/11
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: fad18e14d712f461ab25dd94d7906b2519b09f81
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.75 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.1 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 562e9ca749ac8df81736c642227a7f7f319730fa
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.701 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 12.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 22402ca4951cf427f0ae7ace0306090ec776f170
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.70 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 12.4 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 78f9a0da61ad0e9542a9dfddf17a54f5713d15a6
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.692 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/4
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 15.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: e237978ac44d0f7adac9f042164194eb6ea9be51
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.69 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/30
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 15.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: d82b89301fb00cd1fee816727e52d416902150de
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.671 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/11
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.4 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 172164987179be23c580b58d8185675170f2bc04
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.65 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.4 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 36768b08d8b81933a4c12fa885597613162af150
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.64 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: e089286829c016fffb6b86f61e049773954969a8
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.63 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/6
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: eafbb77432a573eaadd5605604d544a00977d98f
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.62 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.1 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 441f19a9fdbce85f9c620888a83fdb9d42b1ec70
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.61 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.3 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 661136f00fec100dde1a60bae4eedc8c2a9cf135
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.601 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 3cf8cd1867bdd420f7a3edbb4fc3c91292b6d5a8
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.60 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/30
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 31ebfc03a548c3b577ede18e8711fc2f7988271f
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.583 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.7 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 347f659860ad75a2accb83c619e2acbe57d0b154
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.57 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.7 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 3ed0e57b333b487373ed5f4fabaa24321889cbfa
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.562 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.8 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: c055e24d93c31738703451827d6cbdea0b663627
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.56 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.7 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: e783d9d21362822170bf40a699749deb5af8c247
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.551 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.6 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 9093aa234d01137d35a65fa0177fbc800b8feb04
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.55 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.6 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: 7a072169dcd11df7f26e5bd82eac2372fec2f82a
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.543 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.4 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: c6396cf87359037d0d737dd4eee5bac99134a152
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b
 • GO Weather - Widget, Theme, Wallpaper, EfficientGOMO GoWeather 5.52 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  حجم فایل: 14.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  کد Sha1 فایل: e8e41d05ff84f3ed9ff40843cd3bb17dec428cbe
  امضای APK برنامه: 4ace2a33e9cd3113adbb0ebce4eed90c5f43338b

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered