/
(4.6/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card

 • نام برنامه
  Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card
 • نام بسته
  com.youdagames.gop3multiplayer
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card

نسخه برنامه Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card :
 • 3.8.5 (109)
 • 3.8.4 (108)
 • 3.0.9 (82)
 • 3.0.7 (81)
 • 3.0.4 (78)
 • 3.0.3 (74)
 • 3.0.1 (73)
 • 3.0.0 (72)
 • 2.9.8 (70)
 • 2.8.8 (60)
 • 2.8.4 (56)
 • 2.8.1 (52)
 • 2.8.0 (51)
 • 2.7.8 (50)
 • 2.7.7 (49)
 • 2.7.5 (47)
 • 2.7.2 (46)
 • 2.7.0 (45)
 • 2.6.8 (44)
 • 2.6.7 (43)
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.8.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /3/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.3+ (Jelly Bean, API: 18)
  حجم فایل: 61.9 MB
  تست شده بروی: (, API: 27)
  کد Sha1 فایل: ae1aaf2d5cd1bc98c0b940c3bfc1dd1d09f6120d
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.8.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /3/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.3+ (Jelly Bean, API: 18)
  حجم فایل: 61.9 MB
  تست شده بروی: (, API: 27)
  کد Sha1 فایل: fc75df116ff26fc856189ecdcd90b7fcd0d0d1db
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.0.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/10
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 53.8 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: a5e22c308a4f642c98d8a9a73dd8a8ebec45085e
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.0.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/30
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 46.5 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 228b418bd52bf5154030b768ab9946dc6d918d5b
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.0.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 46.5 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 156ef45dc788168cdac4582bc4865d85a6e1f52e
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.0.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 43.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: fdb06508827ae78de805c5b810944625e1a28dec
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.0.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 42.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: d6ca4cff4e2ff39e815c46384be4768cc2618025
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 3.0.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 42.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 53337ec42d1a9bbe0b26e7edde64f7e2210708de
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.9.8 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /12/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 41.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 58ba0cbdfcc85cc0b092c698ee2c4f1b97eab700
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.8.8 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 45.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2ed762efcb855ad9c1d98369d623bbd0be6f6c4a
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.8.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 45.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 7542340d7ef5d3e6bbc3035e14c1ed51a6b7f349
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.8.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 45.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 525f083c270c72a004cb21a26dc19638061cdeea
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.8.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 45.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 92608aee2d63348b00bdc67c555255793eab625c
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.7.8 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 42.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: be4f81b71347a282d3104de99a8732d2618d8307
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.7.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 41.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 8f5b43e3ef434233291b2b31a4b2bd239d55c1cb
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.7.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 41.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: cb7023a8179150ce961c3084cd748fb3321924db
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.7.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 40.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: e5125afd381dc8cda1b6198c29ddad21aaf68b8d
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.7.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 40.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: dba37373ed26ae91d31a8905912ea945e8ab19bf
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.6.8 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/2
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 40.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 0ac0649275936b137d8f6870bd8444e4657ecab9
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f
 • Governor of Poker 3 - Texas Holdem Poker OnlineYouda Games Holding B.V.Card 2.6.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 40.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: ec61bbbe594b7a808a486ee65eb196e1c0741c69
  امضای APK برنامه: 31df79f4280093990d7c52e914fed4e8e5f5295f

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value