/
(4.3/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action

 • نام برنامه
  GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action
 • نام بسته
  com.theonegames.gunshipbattle
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action

نسخه برنامه GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action :
 • 2.6.10 (2005021610)
 • 2.5.41 (2005021541)
 • 2.5.31 (2005021531)
 • 2.5.30 (2005021530)
 • 2.5.21 (2005021521)
 • 2.5.20 (2005021520)
 • 2.5.11 (2005021511)
 • 2.5.10 (2005021510)
 • 2.5.01 (2005021501)
 • 2.5.00 (2005021500)
 • 2.4.90 (2005021490)
 • 2.4.30 (2005021430)
 • 2.4.20 (2005021420)
 • 2.4.10 (2005021410)
 • 2.4.01 (2005021401)
 • 2.3.91 (2005021391)
 • 2.3.80 (2005021380)
 • 2.3.70 (2005021370)
 • 2.3.60 (2005021360)
 • 2.3.50 (2005021350)
 • 2.3.31 (2005021331)
 • 2.3.21 (2005021321)
 • 2.3.20 (2005021320)
 • 2.3.10 (2005021310)
 • 2.3.00 (2005021300)
 • 2.2.90 (2005021290)
 • 2.2.81 (2005021281)
 • 2.2.72 (2005021272)
 • 2.2.60 (2005021260)
 • 2.2.51 (2005021251)
 • 2.2.4.2 (2005021242)
 • 2.2.3 (2005003023)
 • 2.2.1 (2005003021)
 • 2.1.9 (2005003019)
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.6.10 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /2/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 17.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: bc18865737f12da04733a7f46c8544ca177c5941
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.41 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: c59bf6dd19ae4f2864e0b2ba0931a060b0fef39a
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.41 فایل دیتا

  File Size: 97.8 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/4/27
  File Sha1: def609f845ac44c3f55423ce9674b19ab92f0974
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.31 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: da3d42a3161eacdacc441f162d6a32b38322fafc
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.30 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/30
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 2673f12bdaa86faa329cf46f0067bef975fc97a2
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.21 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 7020435da4cbb43b189888d7c700657e68d3a534
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.20 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: ed06c9c47db129d5432257828c9885679014d43d
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.11 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: a586f9b36e1cf7499d7c8ac8201723694dcbffaf
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.10 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: cbcaaab4b5e4dec87f82c5cee227f8f0dc969756
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.01 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: b7592adf64618daf32aa31787ab3ba72a818f290
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.5.00 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 13.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: fd31666bdb71c219192105583587f4e99ca8b9d1
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.4.90 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 15.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 732a9439f13e1ce04aa82ceb5002ba3b67c02fc2
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.4.30 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 13.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: d270931363d2634456d650ecac2cf3ab03ee3d54
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.4.20 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: d0166b9489cfcc2465f7359292ada54eab2705f4
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.4.10 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: aba4404b1d9c71d37c9e89e8163d46f6394fc83c
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.4.01 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 5bc866b7c1643b060830ba7a2151f527425f0a79
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.91 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 2d96a19d72dd69834f95c0887e5bd268f814a5b6
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.80 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/30
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: a7168b596034afd44c93b8f5e5731ad042d3eed7
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.70 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/23
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 422e78afbf5c5f155e2c06e5f174411e19303ea4
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.60 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 20b0b31503a9b372c3960fd32b30057333753bfc
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.50 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 12.0 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 03eee78c48f694ea8f92a73548cde8f511ebe52b
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.31 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 11.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 8615aa658ef226f9892c25b9c634b74fb38abaaf
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.21 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.6 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 1b1c1eabf75c8002e928d49b17fbf5f184fe4f8e
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.20 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.6 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: dbb147e7f87b47f16fce42d955f5a60b779f37b2
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.10 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 1ae43673c771c4ee7a96563e3d196c95a87c3194
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.3.00 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 4053d244e56154721011b64cfa9a04da2f145755
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.90 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 543bc99c256c3e82a71005431f3a16d9d5a99fb5
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.81 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: f41fd02734afb619c945f6d997e2cf4eeab0ccdd
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.72 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 0f3ca92a836c737c55518c1cff89191fc37f6e78
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.60 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 85b95f37781a6d6fcff2d0dee69d2387c55b2628
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.51 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 29a11cb524c11741b8c112fa022d341682cbfa76
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.4.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: f905ba81137881fb69b125a3034f4b2ccad35e5e
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/4
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 5d191433b0738e4445027e17a1e8cc0fa0b7c5e6
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.2.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 328903bb8ec31e2c2a9304c3984bd88c0804b8c6
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f
 • GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action 2.1.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 11.7 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: d5d3b9b26b77fd568b314773e7b51661b3a7509f
  امضای APK برنامه: 5626e5181dc8afad6340bae31d4b4879ab716b1f

نحوه نصب فایل دیتا

 1. در ابتدا, فایل برنامه GUNSHIP BATTLE: Helicopter 3DJOYCITY Corp.Action را دانلود کنید.
 2. فایل برنامه را بر روی گوشی خود ریخته و نصب کنید ( برنامه را پس از نصب اجرا نکنید )
 3. فایل دیتای همان نسخه را دانلود کنید که به صورت فایل *.obb هستند با نام '' و پس از دانلود در مسیر زیر کپی کنید :
  /SDCARD/Android/obb/com.theonegames.gunshipbattle/
 4. مسیر کامل پس از کپی کردن فایل دیتا باید به صورت زیر باشد :

  اگر چنین مسیری وجود نداشت باید فولدر های موردنیاز را بسازید و فایل دیتا را در مسیر تعیین شده قرار دهید

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344