1.2.15 / September 5, 2016
(4.8/5) (16)

توضیحات

Aplikacja o szerokiej funkcjonalności, pozwala min. na: -sprawdzenie niedoborów w uprawie, - zawiera katalog produktówINTERMAG, - daje możliwość sprawdzenia mieszania się nawozówIntermag oraz nawozów Intermag ze Środkami Ochrony Roślin, - szybkikontakt z ekspertem - lokalizacje poprzez moduł GPS punktówdystrybucji znajdujących się najbliżej naszego miejsca zamieszkania- i inneThe application of the wide functionality, lets min.to: - Checking the deficiencies in the cultivation, -Contains a catalog of products INTERMAG, - Is able to checkthe mixing of fertilizers and fertilizer Intermag Intermag of PlantProtection agents, - Quick contact with an expert -Locations through GPS module distribution points that are closestto our place of residence - And further

اطلاعات برنامه اندروید INTERMAG AgroExpert

 • نام برنامه
  INTERMAG AgroExpert
 • نام بسته
  com.threestep.intermag.dnr2
 • تاریخ بروزرسانی
  September 5, 2016
 • حجم فایل
  5.3M
 • حداقل نسخه اندروید
  Android 2.3.3 and up
 • نسخه
  1.2.15
 • توسعه دهنده
  INTERMAG sp. z o.o.
 • تعداد نصب
  1,000+
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
  Tools
 • توسعه دهنده
  INTERMAG Sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15G 32-300 Olkusz
 • Google Play Link
INTERMAG sp. z o.o. نمایش ادامه...
INTERMAG AgroExpert 1.2.15 APK
INTERMAG sp. z o.o.
Aplikacja o szerokiej funkcjonalności, pozwala min. na: -sprawdzenie niedoborów w uprawie, - zawiera katalog produktówINTERMAG, - daje możliwość sprawdzenia mieszania się nawozówIntermag oraz nawozów Intermag ze Środkami Ochrony Roślin, - szybkikontakt z ekspertem - lokalizacje poprzez moduł GPS punktówdystrybucji znajdujących się najbliżej naszego miejsca zamieszkania- i inneThe application of the wide functionality, lets min.to: - Checking the deficiencies in the cultivation, -Contains a catalog of products INTERMAG, - Is able to checkthe mixing of fertilizers and fertilizer Intermag Intermag of PlantProtection agents, - Quick contact with an expert -Locations through GPS module distribution points that are closestto our place of residence - And further
INTERMAG CropAssist 1.2.14 APK
INTERMAG sp. z o.o.
Aplikacja o funkcjonalności dotyczącej min: kalkulatora nawożenia -szacującego orientacyjne koszty zabiegów nawożenia dolistnegozawiera PROGRAMY NAWOŻENIA DOLISTNEGO dla różnych upraw zawieralistę dystrybutorów nawozów INTERMAG daje możliwość szybkiegokontaktu z ekspertami INTERMAGApplication functionality on theminutes:    Fertilizer Calculator - estimatesthe approximate cost of foliar fertilizationtreatments    contains PROGRAMS foliarapplication for different crops    contains alist of distributors of fertilizersINTERMAG    gives you the ability to quicklyconnect with experts INTERMAG
INTERMAG AgroStress 1.2 APK
INTERMAG sp. z o.o.
U progu nowego sezonu wegetacyjnego warto zastanowić się jakiedziałania podjąć, aby zapewnić roślinom na plantacji jak najlepszyrozwój, niezależnie od warunków środowiskowych i uprawowych. Chłód,mróz, brak lub nadmiar wody w glebie, susza czy zbyt wysokatemperatura to czynniki, które wywołują stres roślin, ograniczająclub hamując ich wzrost i rozwój, a w konsekwencji także plonowanie.Stres istotnie obniża odporność roślin, czyniąc je podatnymi nainfekcje patogenów i atak szkodników; w skrajnych warunkach możeprowadzić nawet do śmierci organizmu. Dlatego firma INTERMAGopracowała Strategię Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin –STRESS CONTROL SYSTEM (SCS).At the dawn of the new growing seasonit is worth considering what action to take to ensure that theplants on the plantation as the best development, regardless ofenvironmental and cultivation. Cold, frost, lack or excess water inthe soil, drought or too high temperature are factors that causeplant stress by limiting or inhibiting their growth anddevelopment, and consequently the yield. Stress significantlyreduces the resistance of plants, making them vulnerable toinfections pathogens and pests attack; in extreme conditions caneven lead to death of the organism. Therefore, the company hasdeveloped a Strategy Development INTERMAG Natural Plant Resistance- STRESS CONTROL SYSTEM (SCS).
Loading...