/
(4.2/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing

 • نام برنامه
  Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing
 • نام بسته
  com.us.ragnarok
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing

نسخه برنامه Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing :
 • 5.7.0 (108)
 • 4.8.0 (95)
 • 4.7.0 (94)
 • 4.6.0 (93)
 • 4.5.1 (92)
 • 4.4.0 (91)
 • 4.0.2 (86)
 • 4.0.1 (85)
 • 4.0.0 (84)
 • 3.9.5 (83)
 • 3.9.2 (82)
 • 3.9.0 (81)
 • 3.8.3 (79)
 • 3.8.0 (77)
 • 3.7.1 (76)
 • 3.7.0 (75)
 • 3.6.2 (74)
 • 3.6.1 (73)
 • 3.5.0 (71)
 • 3.4.1 (70)
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 5.7.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /2/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 21.9 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: eb2278374f24a1ab1bba42ec016a8170f516bbc7
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.8.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 21.0 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: a65a257f196333bb5a39f0afdd14beb9e7233373
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.8.0 فایل دیتا

  File Size: 119.3 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/5/18
  File Sha1: 9482d7fc4594d7dfc98159b91a61eabb74d3705f
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.7.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 21.0 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: d00c39d542681fdb47781706c8a49d4163aab3fc
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.6.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 21.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: b19afb58d9d7a38aafaee03bcb235cc710fcfa3a
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.5.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 21.2 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: a0934ad9b767756b3495b281bfe8299208d90c8b
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.4.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 21.3 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: eafd2d5f29a1ea83174f9756924835d966e6273d
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.0.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.6 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: f8de37901b6ed53355b46e8567c225f0e702a5a1
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.0.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.6 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 8bc535f8c7017a0e5c3e19df98ee21bd87f67a71
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 4.0.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.6 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: ea94baecfeb3c0d5cc776c3d2fb1c327dcffd68c
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.9.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.6 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 24dac9a8a8d00639be6728334c4d7c5406d52dd3
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.9.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 82aa7e9331b178a60e58a9d7b5c0b43319609963
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.9.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: af3d867e6a27ee9b1e2dcb5334358df4bd993316
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.8.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: d7c67aeeb43adacd89dca4e5f61cb9cc732e99cf
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.8.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 250df474050634031a5eed53d1f5f42216102792
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.7.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 89d9bfb2603a8b982349a0ee4a2c79502a0ac8ac
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.7.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 1671e8b8bc3310929b7adae7d304a93ece108879
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.6.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 9d1398efd72fb11d99c7f4047747ac35c26b242b
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 97fc650149b4a3f76354e25f5a7e4f5047b4e0a9
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.5.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/4
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: f5a9c4e5b306a27775f8beaebcb1e4ad4211125d
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072
 • Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing 3.4.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  حجم فایل: 19.5 MB
  تست شده بروی: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  کد Sha1 فایل: 70c1422c83ad92d225eb3fdb4cfba34cea623f3f
  امضای APK برنامه: 1cf2602291935c6818112fd20ef1bed14c9ba072

نحوه نصب فایل دیتا

 1. در ابتدا, فایل برنامه Ragnarok Classic MMORPGGravity&NeocyonRole Playing را دانلود کنید.
 2. فایل برنامه را بر روی گوشی خود ریخته و نصب کنید ( برنامه را پس از نصب اجرا نکنید )
 3. فایل دیتای همان نسخه را دانلود کنید که به صورت فایل *.obb هستند با نام '' و پس از دانلود در مسیر زیر کپی کنید :
  /SDCARD/Android/obb/com.us.ragnarok/
 4. مسیر کامل پس از کپی کردن فایل دیتا باید به صورت زیر باشد :

  اگر چنین مسیری وجود نداشت باید فولدر های موردنیاز را بسازید و فایل دیتا را در مسیر تعیین شده قرار دهید

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value