برترین 5 برنامه مشابه به NettDating

Loading...
Møteplassen - seriøs dating 1.10.3.1
Mötesplatsen i Norden AB
Last ned Møteplassens trygge dating-appforAndroid helt gratis, og begynn å søke blant tusenvis avseriøsesingle. Lik andre single i nærheten av deg, og se hvem somlikerdeg tilbake, send og motta meldinger og last opp bilderuansetthvor du er. Møteplassens dating-app er gratis å lastened.________________________________________________________Med den nyeste versjonen av vår dating-app blir det enda enklereogmorsommere å ta kontakt med andre seriøse single. Møteplassenharalt for deg som er singel og ønsker å prøve å date på enenkelmåte, via mobiltelefonen din. På vår datingside møtes singlesomleter etter noen å dele livet med.Med Møteplassen for Android kan du:• Like andre single og se hvem som liker deg tilbake• Søke blant tusenvis av single fra hele landet• Se hvilke single som har besøkt profilen din• Sende og motta meldinger fra andre single• Se hvilke single som er pålogget akkurat nå• Bla i de singles personlige fotoalbum• Laste opp egne bilder direkte fra din Android• Skrive innlegg i Møteplassens megafontjeneste, helt gratisFinne noen å dele livet med – Bli medlem gratis på Norgesbestedatingside!__________________________________________________________Ta kontakt med vår kundeservice i dag hvis du harspørsmål:kundeservice@moteplassen.comDownload meetingplacesafe dating app for Android for free and start searching amongthethousands of serious singles. Lik other singles near you andseewho likes you back, send and receive messages and uploadimageswherever you are. Meeting place dating app is freetodownload.________________________________________________________With the latest version of our dating app makes it even easierandmore fun to make contact with other serious singles. Meetingplacehas everything for those who are single and want to try todate inan easy way, via your mobile phone. On our dating site tomeetsingles who are looking for someone to share life with.Meeting Place for Android you can:• As other singles and see who likes you back• Search from thousands of singles from around the country• See which singles who visited your profile• Send and receive messages from other singles• See which singles who are online right now• Browse the singles personal photo album• Upload your own photos directly from your Android• Posting to meeting place megafontjeneste, absolutely freeFinding someone to share life with - Join Free on Norway'sbestdating site!__________________________________________________________Please contact our customer service today if you havequestions:kundeservice@moteplassen.com
Friend & Family Locator 2.6.4
Phone Tracker Productions
• http://www.androidheadlines.com/2015/11/sponsored-app-review-track-mobile-phone.html• https://www.techwibe.com/locator-android-app-trace-contacts• GPS tracker to track a cell phone of one ormorecontactsbyphone number:The contacts must have installed the app, too. Through theappyoucansend requests for location sharing to definedcontactsandgroups. Youcan choose from your mobile contacts oftheandroidaddress book - thegroups from there where also read inbythe appand can be used there.So you can track a cell phoneofyourfriend, your family member, yourcolleague etc.Thelocationtracking can also be disabled easily atevery time -eitherforevery single contact or for all contactstogether. Theappshowsalso, when a contact last used the app - whenhe waslastonline -and shows also the time when a location was lastsendedandtheaccuracy of a location. The process of track a cellphoneisdonethrough GPS or through another method choosen byyou.Androidalsooffers other, non-GPS-based methods which youcanchoose.• Easily invite friends/family:Contacts/Friends/Family can easily be invited todownloadtheFriendLocator/Family Locator-App. Possible ways toinvite themareforexample SMS, E-Mail etc. The more contacts haveinstalledtheapp,the more possibilities there are to locatemobileofyourcontacts.• Get notified when contacts arrive:You can create notification zones with location andradiusandassigncontacts to them. When one of the assignedcontactsentersor leaves(you can choose) the zone, you willbenotifiedaccustically andvisually by the app. So you do not havetowaitlong if a contactarrives late and are more flexible.• Send emergency call in desperate situations:If you come into a desperate situation, for example ifyouhaveaaccident or you get lost and nobody is near, youcanfastandeasily send an emergency call to selected contactswiththe"Familyand Friend Locator"-App that they can helpyou.Yourlocation isincluded by the Phone Tracker in the emergencycallsoothers canlocate mobile of you - for examle by familymembers.TheGPSTracker-App also allows you to send the emergencycall bySMSsothat the receiver not even have to install the apptogetinformed- he only must own a cell phone.• Chat-Function:The Friend Locator/Family Locator-App has also a chatfunctionsoyoucan there directly coordinate with your contacts.WiththePhoneTracker you can chat with single contacts orwithwholegroups tocoordinate meeting places and all theotherthings.• No user account needed:To use the app you don`t need a user account like inmanyotherapp.You are indentified by your phone number. You mustverifyitwhenyou first launch the app - but it goes allautomatically,nofurtherunnecessary account with username andpassword needed.Thedata ofthe app which goes over network will beencryptedthough.So yourprivacy is protected best.Enjoy one of the best GPS Tracker and locate mobileofyourfriendor family member :)
KristenDate Norge - Møteplassen for kristne 3.3.9
Social Garden AS
Siden lansering i 2009 har KristenDate fått tusenvis avfornøydemedlemmer, og stadig fler finner lykken hos oss. Her kan dukomme ikontakt med andre kristne, enten du søker nye venner ellerenromanse. Som medlem kan du søke blant mengder avspennendeprofiler, sende og motta meldinger, sendevenneforespørsler og likeandres profiler, se hvem som har besøktdin profil, laste oppbilder rett fra din telefon, opprettefavoritter, snakke imegafonen samt få full oversikt over de sistregistrerte oginnloggede medlemmene. Funksjoner: - Opprett enprofil via appen på1-2-3 - Søk blant tusenvis spennende profiler -Send og mottaprivate meldinger - Last opp bilder rett fra dintelefon - Sendoffentlige meldinger via megafonen - Send ogmottavenneforespørsler - Send og motta «Jeg liker din profil» -Leggprofiler du liker i «Mine favoritter» - Se hvem som har besøktdinprofil - Oversikt over nyeste medlemmer - Oversikt oversistinnloggede medlemmer - Push varsling ved nye meldinger etc-Blokker profiler du ikke vil snakke med - Høy sikkerhetviamobilverifisering