2.9.3 /
(4.6/5) ()
Loading...

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports

 • نام برنامه
  World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports
 • نام بسته
  com.nextwave.wcc2
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
  2.9.3
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports

نسخه برنامه World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports :
 • 2.9.3 (104) - آخرین نسخه
 • 2.9.1 (101)
 • 2.5.4 (42)
 • 2.5.3 (40)
 • 2.5.2 (38)
 • 2.5.1 (37)
 • 2.5 (36)
 • 2.1 (29)
 • 2.0.5 (26)
 • 2.0.4 (23)
 • 2.0.3 (22)
 • 2.0.2 (21)
 • 2.0 (19)
 • 1.2.1 (17)
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.9.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2021 /4/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 75.4 MB
  تست شده بروی: (, API: 29)
  کد Sha1 فایل: 2be44576cc49ce459f1f7ebc7885b0ee93cecd7b
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.9.3 فایل دیتا

  File Size: 336.0 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2021/4/19
  File Sha1: ea9bb24f1be84901b30eb264a72994767e8b6ba4
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.9.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2021 /1/23
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 75.2 MB
  تست شده بروی: (, API: 29)
  کد Sha1 فایل: 8da275b2e08f8048014d6e9cd29e2e4cabcbb7aa
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.9.1 فایل دیتا

  File Size: 336.0 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2021/1/23
  File Sha1: 23dca7b8d4101d7823666b4c865290fbc4cd2109
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.5.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 19.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 8ec1127f2b2585d66b0f97bd5d055cbe8af8eb56
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.5.4 فایل دیتا

  File Size: 119.9 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/5/12
  File Sha1: dffaa24b1cd0212898834673ac16223387e49f54
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.5.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 19.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 2bd5c0a55b312aaf67ed9d4988a3e01230fa146b
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.5.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 19.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: cd35066f1916979bea88ac7dc37d2127d351918c
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.5.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 19.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: c6c759bda1ae570f70bbe9478643d6c3df6b47ca
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 19.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 88c0c7dc2aedfc72f0fe4cc57054a31e3543d978
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 60.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 93b28040ca8b0100312fb98583d1124dccf34531
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.0.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 50.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: af28eb0817f2ba940f666018239afa493fc42846
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.0.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 59.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 16a4ccbb3c022b1461b6d62fb29cbb1a0e121612
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.0.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 54.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 9c17bf4b5dd20b994c220885d5b7a82ca074adc7
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.0.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 54.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 25392d98b4124fc5b8117eba03260c1d29937159
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 54.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: e2c33a29f3798d589daf859d94fd8453160aa394
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335
 • World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 1.2.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 49.1 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: e4ee657ba222989d4698245f13c1bc4631ed79e0
  امضای APK برنامه: 36afb2755c6dc84f161cc4929b4fd87ddd786335

نحوه نصب فایل دیتا

 1. در ابتدا, فایل برنامه World Cricket Championship 2Nextwave MultimediaSports 2.9.3 را دانلود کنید.
 2. فایل برنامه را بر روی گوشی خود ریخته و نصب کنید ( برنامه را پس از نصب اجرا نکنید )
 3. فایل دیتای همان نسخه را دانلود کنید که به صورت فایل *.obb هستند با نام 'main.104.com.nextwave.wcc2.obb' و پس از دانلود در مسیر زیر کپی کنید :
  /SDCARD/Android/obb/com.nextwave.wcc2/
 4. مسیر کامل پس از کپی کردن فایل دیتا باید به صورت زیر باشد :
  /SDCARD/Android/obb/com.nextwave.wcc2/main.104.com.nextwave.wcc2.obb

  اگر چنین مسیری وجود نداشت باید فولدر های موردنیاز را بسازید و فایل دیتا را در مسیر تعیین شده قرار دهید
Loading...