/ August 15, 2019
(5.0/5) (10)
Loading...

Description

The Forest Fairy wakes up one morning and sets out to take the bookof magic in the Magic Cave. The journey encounters variousobstacles. Do you want to help him? A fun game application ... Itwill consist of 3 games and 8 levels ... At the beginning of thegame you can win 4 lives.You can earn new souls according to yourperformance and score ... level1: crows forest level2: magic stepslevel3: icy lake Level4: swamp level5: magic cave 1 Level6: MagicCave 2 level7: magic cave 3 level8: spell book each new level openswhen you finish the previous one. You can play every level againafter you finish the whole game ...

App Information Fairy Adventure

 • App Name
  Fairy Adventure
 • Package Name
  air.perioyunu
 • Updated
  August 15, 2019
 • File Size
  42M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
 • Developer
  AtolyePapirus
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  275/7 s. N.12/9 Bayraklı/İzmir/Turkey/(35030)
 • Google Play Link

AtolyePapirus Show More...

air.testmakinesiv5.A0 APK
AtolyePapirus
UYGULAMA ÜCRETSİZDİR FEN BİLGİSİ SORULARI İÇERMEKTEDİR.KULLANIMİÇİN İNTERNET BAĞLANTISI GEREKİR... Ortaokul 5-6-7-8. sınıflar içinseçilmiş nitelikli sorulardan oluşan süreli test uygulaması. 2000civarı fen bilgisi sorusu ile geliyor... Liselere hazırlık... FenBilimleri Müfredat konularına uygun testler... Öğrencinin testiandroid cihazında çözmesini sağlayacak defter uyguması eşliğinde,cevaplarını verip testteki başarısını anında yansıtan cevaplamaekranı. testmakinesi.net sitemize bağlantı veren puan analizimodülü soru bankamızdan rastgele sorular seçen rastgele testoluştur bölümü... Testmakinesi fen bilimleri süreli test uygulamasıtamamen ücretsizdir... UYGULAMANIN ÇALIŞMASI İÇİN İNTERNETBAĞLANTINIZIN OLMASI GEREKİYOR... FREE INTERNET CONNECTIONAPPLICATION FOR SCIENCE QUESTIONS MUST İÇERMEKTEDİR.KULL my ...Secondary 5-6-7-8. The questions selected for the classes ofqualified term test application. Around 2000 coming up with sciencequestions ... preparation for high school ... Science Curriculumsubject to appropriate tests ... Student test to ensure the solvingof android devices appropriate to accompany the book, Answeringscreen instantly reflects the success in testing whether theanswers. testmakinesi.net score analysis module that link to oursite Create a random test section choose random questions from ourquestion bank ... Testmakine of science-term test application iscompletely free ... APPLICATIONS NEED TO BE WORKING FOR INTERNETCONNECTION your ...
TestMakinesi fizik APK
AtolyePapirus
Üniversite sınavlarına hazırlanan fen bilimleri ve matematiköğrencileri için KPSS sınavlarına hazırlanan fen bilimleri vematematik öğrencileri için fizik soru bankası içeren fizik testleriuygulamasıdır... testler rastegele soru seçilerek oluşturulabildiğigibi ünitelendirilmiş olarak da uygulanabilir.. TestGörüntülendiğinde isterseniz tablet ya da telefonunuzda bir dijitalkalem yardımıyla soru üzerinde defter uygulaması eşliğinde çözümyapabilir ve silebilirsiniz. cevap kağıdını açarak cevaplarınızıverip sınav sonucunuzu alabilir yanlış sorularınız tespitedebilirsiniz.. her test 12 şer sorudan oluşur. test soruları 2000civarında soru içeren bir soru bankasından seçilir.. testi çözendiğer adaylar arasındaki puan durumunuzu öğrenebilir,kendiçözdüğünüz testlerin sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. UYGULAMAÜCRETSİZDİR... UYGULAMANIN ÇALIŞMASI İÇİN İNTERNET BAĞLANTINIZINOLMASI GEREKİYOR... for science and math students preparing foruniversity exams for science and math students prepared to KPSSexam Physics is a physics question practice tests containing bank... As it can be created by selecting Random-question test It wasadministered as divided into units .. When the test questions ifyou want to display on your tablet or phone using a digital pen Youcan book the solution accompanied by application and delete them.You can get your result by opening the exam answer sheet whetheryour answer You can determine your wrong question .. Each testconsists of 12 questions evil. test questions are selected from aquestion bank containing about 2000 questions .. see if you cansolve test scores between the other candidates, you can view theresults of tests of their resolve. FREE PRACTICE ... APPLICATIONSNEED TO BE WORKING FOR INTERNET CONNECTION your ...
air.fentest APK
AtolyePapirus
Fen Bilgisi 6.7.8.sınıf yeni müfredatına uygun ,1000 civarında soruiçeren kaliteli bir soru bankası ile oluşturulmuş,süreli testlerbarındıran bir mobil aplikasyon.. Öğrenciler testleri çözüppuanlarını takip edebilirler..çözdükleri testlere yorumyazabilirler.. uygulama ücretsizdir ve soru bankasızenginleştirlmeye devam etmektedir... Gerek ünite sonu hazırlıklaryazılılara çalışma gerek Lise giriş fen bilgisi sınavlarınahazırlanma konusunda destek olacak bir uygulamadır.. UYGULAMANINÇALIŞMASI İÇİN İNTERNET BAĞLANTINIZIN OLMASI GEREKİYOR... Science6.7.8.sınıf accordance with the new curriculum, created withquality questions with a question bank of around 1,000, term testshosts a mobile application .. Students can write reviews of scoreson tests that follow edebilirler..çöz solve tests .. application isfree and continues to zenginleştirl question bank ... Both unitsshould work to end preparations are writing High School prepare forthe entrance exam science Is an application that will support about.. APPLICATIONS NEED TO BE WORKING FOR INTERNET CONNECTION your ...
Tails with Pictures APK
AtolyePapirus
Popular Aesop and La Fontene Fabls in this application. You canplay 10 puzzle games in the application... 11 SEPTEMBER 2018version 7.1.3 reduced the number of ads appearing on the contentThere are 10 fable with pictures for reading. all fabls free todisplay Content: The Field Mouse and The House Mouse The Fox andthe stork The Ant and The Grasshopper Liar Shepherd Frog and cowStubborn goats Rabbit and Turtle Fox and crow Lion and the mousewind and the sun
Speed Planet Puzzle APK
AtolyePapirus
A small game application that learn the planets in the our solarsystem ... put the planets its own place which appearing on thegame screen as soon as possible and take your place on thescoreboard ...
air.testandrocam to.v8.1.10 APK
AtolyePapirus
Test Oluştur uygulaması versiyon no:8.0.0 android olarak hazır...Bu versiyonda Öğretmenlerin işini kolaylaştıracak test sınavı optikokuma sistemi eklendi.... Testoluştur ile standart olarakhazırlanmış 40 soruluk optik cevap kağıdını indirip,dilersenizkendi test sınavlarınızda, dilerseniz uygulamamızla oluşturduğunuzsınavlarla kullanabilirsiniz.. Ayrıca uygulamamızda yer alan diğerözellikler: Testmakinesi.com sitemizdeki fen bilgisi soru bankamızda artık uygulama içinden soru seçerek testler oluşturmanızısağlıyor... Oluşturduğunuz testleri mail adresinizeyollayabilirsiniz... TestOluştur ile dokümanlardaki test sorularınıayrı ayrı fotoğraflayarak birarada tek bir döküman halinegetirebilirsiniz... 1-Test sorularını içeren dökümanlarınızıhazırlayın.. 2-Test sorularını fotoğraflayın,ya da mevcutfotoğrafları kullanın 3-Soru imajını kırparak düzenleyin..4-Sorular için seçenek belirleyin ve kaydedin... 5-Testdökümanınızın pdf çıktısı hazır... Oluşturduğunuz test ileisterseniz http://testmakinesi.com sitesinden, öğrencilerinizionline sınav yapın... dilerseniz Testmakinesi.com sitesinden de,testoluştur uygulaması ile oluşturduğunuz dökümanlaraulaşabilirsiniz. testmakinesi.com sitesinde testoluştur uygulamasıile üye olduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz geçerlidir. TESTOLUŞTURUYGULAMASI KONUSUNDAKİ ÖNERİ ŞİKAYET VE TESPİTLERİNİZİ ALT TARAFAYORUM BIRAKARAK BİLDİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN... Test Build app versionno: 8.0.0 ready as android ... In this version, the test examoptical reading system was added to facilitate the work of theteachers .... Tested with standard 40-question optical answer Ifyou download the paper, you can use your own test exams, if youwish to use with the application you can create exams.   Otherfeatures included in our application are: Testmakinesi.com our sitein the question of science question is now in the applicationquestion bank allows you to create tests by selecting ... You cansend your tests to your mail address ... With TestOffice you cantest the test questions in the documents and make them into asingle document together ... 1-Prepare your documents containingtest questions. 2- Photograph test questions, or use existingphotos 3- Edit your image by trimming the question .. 4-Selectoptions for questions and save ... 5-PDF output of your testdocument is ready ... If you want to test withhttp://testmakinesi.com, test your students online ... If you wish,you can also access the documents you created with Testmakinesi.testmakinesi.com is a member of the test application, you are amember of the user name and password is valid. SUGGESTIONS FOR THEAPPLICATION OF TESTOLLIKT  DON'T FEEL AWAY THROUGH THE LOWERINTERPRETATION ...
Illustrated Stories v2.0.3 APK
AtolyePapirus
This application is including a science fiction story namedPlanetXetna... Story tells five universty students who were livedsomedifferent methaphisic and extraordinary experiences... There isnoads in application but for read complete of the story you can payalittle cost... Good reading....
Fairy Adventure APK
AtolyePapirus
The Forest Fairy wakes up one morning and sets out to take the bookof magic in the Magic Cave. The journey encounters variousobstacles. Do you want to help him? A fun game application ... Itwill consist of 3 games and 8 levels ... At the beginning of thegame you can win 4 lives.You can earn new souls according to yourperformance and score ... level1: crows forest level2: magic stepslevel3: icy lake Level4: swamp level5: magic cave 1 Level6: MagicCave 2 level7: magic cave 3 level8: spell book each new level openswhen you finish the previous one. You can play every level againafter you finish the whole game ...
Loading...