1.1.4 / January 14, 2015
(4.3/5) (473)

Description

The game "The conquest of Istanbul in 1453," is about theconquestof Constantinople, the capital of the Eastern Roman Empire,by theOttoman Sultan Fatih Sultan Mehmet and his army on the 29thMai in1453. It illustrates the saga that. Fatih Sultan Mehmed, whoowneda Grand Army, and the "crazy Turks" Ulubatli Hasan andTokatçıOsman, was realized using the prayers of Aksemsettin andotherscholars.

Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) said:“Verily,Constantinople shall be conquered, its commander shall bethe bestcommander ever and his army shall be the best armyever.”

Tags: Angry Turks in 1453, Fatih Sultan Mehmed,Aqq-Shams’ud-Dīn,Ramadan .

App Information Fall of Constantinople in 1453

 • App Name
  Fall of Constantinople in 1453
 • Package Name
  air.IstanbulunFethi
 • Updated
  January 14, 2015
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1.4
 • Developer
  Eray Bolukcu
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email erillimustafa@gmail.com
  İnönü Mah ulusu cad no 115 daire 7 Ataşehir/ İstanbul
 • Google Play Link

Eray Bolukcu Show More...

Online Dama 1.0.7 APK
Eray Bolukcu
Online Dama(Türk daması) oynamakistiyorsanızhemen yükleyin. Bilgisayara karşı oynamaktansıkıldıysanızçevrimiçi onlarca kişiye karşı dama oynamak için hemenindirin.Oyunumuzu beğenirseniz puan verip yorum yazmayıihmaletmeyin.Dama 64 kareden oluşan yarısı siyah yarısı beyaz tahtanınüzerinetoplam 32 olmak üzere 16 beyaz ve 16 siyah taşla oynananbiroyundur. Son kareye varan taş dama olur ve sınırsız miktardauçarakilerler. Çin daması gibi çapraz yutmayan Türk daması onlineolaraksizlerin kullanımına sunulmuştur.Damanın vazgeçilmez kuralı olan yutma mecburiyetioyunumuzdabulunmaktadır. Aynı anda daha fazla yutan taş varsa otaşı oynamakzorundasınızdır. Bir taş birden fazla yol ile taşyutuyorsa en uzunyuttuğu yolu kullanmak zorundasınız.Eğer iyi bir online satranç oyuncusu iseniz bu oyunda tam sizegöre.Taş oyunları arasında strateji ve zeka gerektiren nefis biroyun,hem de kültür mirası...Online olmasının anlamı ise, rakibiniz başka bir androidkullanıcısıolması. Gerçek insanlara karşı dama keyfi için onlinedamayıseçin.Online Checkers(TurkishCheckers) If you want to play then install it. If you aretired ofplaying against the computer Download now to play checkersonlineagainst dozens of people. If you like our game scores do notforgetto give comments yet.Checkers 64 black half white and half consisting of a square is16,played 16 games, including 32 total black stones on thewhiteboard.Checkers and progresses up to the last frame will be anunlimitedamount of flying stones. Swallowing the cross as TurkishCheckersChinese Checkers is available to you online.Daman obliged to swallow the rules are indispensable in our game.Ifyou swallow more stones at the same time you have to play thatmove.You have to use more than one way with a stone path which isthelongest stone swallow swallowing.If you are a good online chess players in this game is foryou.Stone game between strategy and a delicious game thatrequiresintelligence, as well as cultural heritage ...The meaning of being online, your opponent is another androidusers.Choose to enjoy Checkers Checkers online against realpeople.
Fall of Constantinople in 1453 1.1.4 APK
Eray Bolukcu
The game "The conquest of Istanbul in 1453," is about theconquestof Constantinople, the capital of the Eastern Roman Empire,by theOttoman Sultan Fatih Sultan Mehmet and his army on the 29thMai in1453. It illustrates the saga that. Fatih Sultan Mehmed, whoowneda Grand Army, and the "crazy Turks" Ulubatli Hasan andTokatçıOsman, was realized using the prayers of Aksemsettin andotherscholars.Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) said:“Verily,Constantinople shall be conquered, its commander shall bethe bestcommander ever and his army shall be the best armyever.”Tags: Angry Turks in 1453, Fatih Sultan Mehmed,Aqq-Shams’ud-Dīn,Ramadan .
King Bird No Ads 5.0.3 APK
Eray Bolukcu
Kral Kuş yepyeni bir platform oyunudur.Kralkuş şehrini savunmayan çalışan bir kahramandır. Şehrini yoketmeyegelen düşmanlarına karşı özel güçlerini kullanarakşehrinikorur.Oyunda dikkat ve hız çok önemlidir. Çünkü ilerleyenlevellerdedüşmanlar hızlı ve daha güçlü olarak gelmektedir. Buyüzdenodaklanarak hareket etmeliyiz. Hızlı ve dikkatli olmalıyız.Hızlıve dikkatli olmamızda yer yer yetersiz olabilir.Bu durumda kazandığımız paralar ile Kral kuşaupgradeleryapabileceğimiz store bölümü bulunmakta. Store bölümünde6 upgradetipi bulunmaktadır. Bunlar:>> Damage: Kral kuşun vuruş gücünü artırır.>> Invincible Time: Kral kuş belirli bir beklemesüresiardından özel yeteneği olan invincible modu kullanabilir. Bumodbelirli bir süre içindir. Oyun başında çok kısayken bu upgradeilesüresi uzatılabilir.>> Invincible Stand: Invincible modunu tekrarkullanabilmekiçin geçmesi gereken süreyi ifade eder. Bu sürebaşlarda 90saniyedir. Bu upgrade kullanılarak süre 25 saniyeyekadardüşürülebilir. Bu arada Invincible time süresi de uzatılmışsasıksık invincible modu ile hareket edilebilir.>> Agility: Kral Kuşun çevikliğini ifade eder. Buçeviklikdikey anlamdaki hız ve ivmesi içindir.Bu upgrade ile dahahızlıhareket edilebilir.>> Armor: Kral kuşa karşı yapılan saldırılara karşızırhıifade eder. Yüzde ile gösterilir. Yüzde miktarı yapılansaldırınıngücünün iptal edilen, işlemeyen yüzdesidir.>> Money Factor: Kazanılan paranın katsayısını ifadeeder.Örneğin bu upgrade X2 ise kazandığınız $100, $200 olur. Buupgradediğerlerinden daha önemli ve daha pahalı bir upgrade tir.Şimdilik birbirinden farklı 110 level bulunmaktadır.Platformoyunumuzun bu levelleri zorlaşarak belirli birsistematikiçerisinde ilerlemektedir. Yandığınız veya oyundançıktığınız zamanen son bulunduğunuz level ve sahip olduğunuz paraile platformoyunumuza devam edersiniz.Her on levelde bir Daha güçlü bir düşman ileçarpışmakzorundasınız. Yaptığınız bu savaşta galip gelemezsenizlevelitekrar oynamak zorunda kalırsınız.Kral kuş aynı zamanda bir savaş oyunudur. Düşmanlarıntamamıylasavaşarak şehrini kurtarmaya çalışır kral kuş.Dikkat vehızbirleşerek hareket ettirilmelidir. Bu açıdan bakıldığındaaynızamanda bir dikkat ve hız oyunudur.Oyunu beğenirseniz bir çok platformdaarkadaşlarınızlapaylaşabilirsiniz. İyi eğlenceler.King Bird is anewplatform game. King is a hero running birds defend thecity.Against the enemies coming to destroy the city using thecityretains its special powers.Attention and speed in the game is very important. Becausetheadvancing enemy in level comes as faster and more powerful. Soweneed to move a focus. Quickly and we must be careful. Our fastandbe careful in places may be insufficient.In this case, we have gained the king bird with coins and includesasection on store upgrades we can do. Store in section 6 are thetypeof upgrade. These are:>> Damage: Increases the power of the king ofbirdsshot.Invincible >> Time: The king of birds with specialabilitiesafter a certain waiting period invincible mode can beused. Thismode is for a certain time. The very beginning of thegame areshort and can be extended with this upgrade.Stand >> Invincible: Invincible mode again refers to thetimeafter which to use. In the beginning of this period is 90seconds.This upgrade can be reduced up to 25 seconds using atime.Meanwhile, the Invincible time period has expired, oftenmovingmode can be invincible.>> Agility: Agility refers to the King of Birds. This senseofagility in the vertical velocity and acceleration can beiçindir.bmove faster with the upgrade.>> Armor King against attacks made against bird refersarmor.Is indicated by percent. The amount so canceled the power oftheattack, is the percentage of bearing.>> Money Factor: This factor refers earned money. Forexample,if X2 earned this upgrade for $ 100, $ 200 would. Thisupgradeupgrade more important than others and more expensivetractor.There are now different level 110. A certain level of it isquitedifficult platform in our game is progressing. When you getburnedor exit the game and the level you have the latest platformswiththe money you'll continue our game.Every ten levels you have to collide with a more powerfulenemy.If you do not conquer this battle will have to play thelevelagain.King also is a war game birds. The enemy is trying to savethecity with all of the fighting and speed combine to kuş.dikkatkingshould be moved. When viewed from this perspective, attentionandspeed at the same time is a game.If you like a lot of games on the platform you can sharewithyour friends. Good fun.
Kahraman Soldier 1.9 APK
Eray Bolukcu
It is a platform game where tanks andtroopsare located. At the same time this is a war game. DevelopedwithGodot engine.Run, jump and battle with the tanks! Tanks, as well asenemysoldiers and helicopters, also fight against the good. Usethesprings to jump up and try to find an aisle.If you want to play fun games and test your skill at the sametime,you are a game hero soldier battle and adventure gameaccording toyour exact needs. Our game is absolutely free. A newgame, theheroic soldier, was built in 2017. It is a play similar tothecanter games. It looks like a fagot in terms of advancing withgunsand killing enemies. From the most adventurous games you canevenplay as one of the most beautiful games in the world withoutthehero military net. The game is not just an adventure, actiongame.At the same time an intelligence game is a strategy game. Youhaveto make progress in the right places by making the right moves.Allthe features of your game are free.Although our game is a war game, it is an application that doesnotappeal to adults but is also a child's game. Violence in thevoteis definitely unrealistic violence.There are different enemies in the vote. These enemies preventtheprogress of heroic soldiers. You must try to finish the episodesbyskipping the enemies with your skill and skill.Getting used to the game may take a while because the game isadifficult game.Enemies include aircraft, helicopters, soldiers and tanks. Youmustdestroy these enemies in the hero's soldier game. The internetisabsolutely unnecessary when playing the game and it is a free,freegame. For this reason you should absolutely.Apart from the battle sections, there are maze sections. Youmusttry to reach the exit in the mixed section of the labyrinth.Youmust try to reach the exit as soon as you reach the exit inarace.In the vote there are springs for jumping high places. Byusingthese springs you can jump up and reach the upper zones.You can use potions to complete your energy. These potions,whichare beverages, enable the hero to complete the energies ofthesoldier and continue the adventure. If you lose the battlebeforeyou reach the potion, you must start the split again.If you close the game, you can continue the game from where youleftoff later.The thorns in the game kill you completely and cause divisiontostart again. For this reason, you should stay away fromimprovingyour strategies by paying close attention to yourthorns.Try the heroic soldier, the newest battle game, at thefirstopportunity.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.