1.01 / August 15, 2014
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

De meest prominente fashion wekenwordengehouden in de vijf mode hoofdsteden van de wereld: Milaan,Parijs,New York, Londen en Berlin.Showing wat is "in" en wat is"out" voorde season.Zoek de juiste combinatie en krijg je eerstehandtassenvoor jouw collectie garderobe.Als je deze items wint,zullen zeautomatisch worden toegevoegd aan jouw modegarderobe.

De vlinder kaart is de kaart waar je het seizoen mee begint.Kijkuitvoor de magische bal! Als haar magische bal de grond raakt,eerderdan de zilveren en gouden handtas die je kunt verzamelen,veries jehet spel.

  Als je de volgende Fashionweek Heroes3 gaat spelen, zullendekaarten met verschillende mode items ook toegevoegd worden aanjouwcollectie.Probeer 2 handtassen in je collectie te krijgen enhoemeer punten je wint hoe beter.

Het volgende seizoen kun je jouw volgende vleugelkaartwinnen,verbeter jouw krachten! .Ieder seizoen komen er kaartenmetverschillende krachten bij!Win en gebruik je BUTTERFLY CARD omtekrijgen wat je wilt.Verzamel meer kaarten en mode items methetvolgende seizoen Fashionweek Heroes spel.Terms of Use and Privacy Policy:http://www.uprizze.com/blogs/info-fashionweek-heroes.html
Credit forauthors:http://www.uprizze.com/blogs/info-fashionweek-heroes.html
The most prominentfashionweeks are held in the five fashion capitals of the world:Milan,Paris, New York, London and Berlin.Showing what is "in" andwhat is"out" for season.Zoek the right combination and get yourFirsthandbags for your collection garderobe.Als you win theseitems, theywill be added to your fashion wardrobeautomatically.

The butterfly card is the card that you season it begint.Kijkoutfor the magic ball! If her magic ball hits the ground, ratherthansilver and gold handbag that you can collect, veriesthegame.

If you're going to play the next Fashion Week Heroes3 the cardswillbe different fashion items also get added to yourcollectie.Probeertwo handbags in your collection, and the morepoints you win, thebetter.

The next season, you can map your next wing win, improveyourpowers! .Ieder Season cards come with different forces! Get anduseyour BUTTERFLY CARD to get what you wilt.Verzamel more cardsandfashion items with the next season Fashion Week Heroesgame.Terms of Use and PrivacyPolicy:http://www.uprizze.com/blogs/info-fashion-weekheroes.html
Credit for authors: http://www.uprizze.com/blogs/info-fashion-weekheroes.html

App Information FashionweekHeroes2

DesignerFashion Show More...

FashionweekHeroes2 1.01 APK
De meest prominente fashion wekenwordengehouden in de vijf mode hoofdsteden van de wereld: Milaan,Parijs,New York, Londen en Berlin.Showing wat is "in" en wat is"out" voorde season.Zoek de juiste combinatie en krijg je eerstehandtassenvoor jouw collectie garderobe.Als je deze items wint,zullen zeautomatisch worden toegevoegd aan jouw modegarderobe.De vlinder kaart is de kaart waar je het seizoen mee begint.Kijkuitvoor de magische bal! Als haar magische bal de grond raakt,eerderdan de zilveren en gouden handtas die je kunt verzamelen,veries jehet spel.  Als je de volgende Fashionweek Heroes3 gaat spelen, zullendekaarten met verschillende mode items ook toegevoegd worden aanjouwcollectie.Probeer 2 handtassen in je collectie te krijgen enhoemeer punten je wint hoe beter.Het volgende seizoen kun je jouw volgende vleugelkaartwinnen,verbeter jouw krachten! .Ieder seizoen komen er kaartenmetverschillende krachten bij!Win en gebruik je BUTTERFLY CARD omtekrijgen wat je wilt.Verzamel meer kaarten en mode items methetvolgende seizoen Fashionweek Heroes spel.Terms of Use and Privacy Policy:http://www.uprizze.com/blogs/info-fashionweek-heroes.htmlCredit forauthors:http://www.uprizze.com/blogs/info-fashionweek-heroes.htmlThe most prominentfashionweeks are held in the five fashion capitals of the world:Milan,Paris, New York, London and Berlin.Showing what is "in" andwhat is"out" for season.Zoek the right combination and get yourFirsthandbags for your collection garderobe.Als you win theseitems, theywill be added to your fashion wardrobeautomatically.The butterfly card is the card that you season it begint.Kijkoutfor the magic ball! If her magic ball hits the ground, ratherthansilver and gold handbag that you can collect, veriesthegame.If you're going to play the next Fashion Week Heroes3 the cardswillbe different fashion items also get added to yourcollectie.Probeertwo handbags in your collection, and the morepoints you win, thebetter.The next season, you can map your next wing win, improveyourpowers! .Ieder Season cards come with different forces! Get anduseyour BUTTERFLY CARD to get what you wilt.Verzamel more cardsandfashion items with the next season Fashion Week Heroesgame.Terms of Use and PrivacyPolicy:http://www.uprizze.com/blogs/info-fashion-weekheroes.htmlCredit for authors: http://www.uprizze.com/blogs/info-fashion-weekheroes.html
Barcelona Tourist Information 1.0 APK
Barcelona Tourist Information. Quick access to your Camera. Quickaccess to your Camcorder. Press the speaker and the text will bespoken.Barcelona Tourist Information. Quick access to your camera.Quick access to your Camcorder. Press the speaker and the text willbe spoken.
Doctor Word 1.0 APK
Are you the new Doctor Word and find the words to help the Doctorovercome the obstacles, Take the word CAR for example, Engine ,bumper,,, do you know more parts?Are you the new Doctor Word andfind the words to help the Doctor over come the obstacles, Take theword CAR for example, engine, bumper ,,, do you know more parts?
Loading...