1.0 / July 10, 2013
(4.4/5) (13)
Loading...

Description

Voetbal Vereniging FC Binnenmaas App
Wedstrijden, uitslagen en standen van alle voetbalelftallen vanFCBinnenmaas.
Snel en eenvoudig alle belangrijke informatie overVoetbalvereniging bekijken zoals; Clubinformatie, acties,nieuws,afgelastingen, uitslagen, wedstrijden, standen, socialmediaen delocatie van FC Binnenmaas.
Football AssociationFCBinnenmaas App
Fixtures, results and standings of all football teamsFCBinnenmaas.
Quickly and easily view all important information such asFootballAssociation, Club information, promotions and news,cancellations,results, races, classes, social media and location ofFCBinnenmaas.

App Information FC Binnenmaas

 • App Name
  FC Binnenmaas
 • Package Name
  nl.sportunion.fcbinnenmaas.android
 • Updated
  July 10, 2013
 • File Size
  355k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  VPRI Internetdiensten
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

VPRI Internetdiensten Show More...

Gorinchem 1.1 APK
Digitale gemeentegids GorinchemDigigids Gorinchem is een dynamische, gezellige en levendigestad met goede voorzieningen, en voldoende onderwijs. Alleinformatie hierover kunt u vinden in de vernieuwde digitalegemeentegids 2010/2011. Denk aan informatie over het bestuur,gemeentelijke producten en diensten, de bedrijven, de scholen, dekerken, de verenigingen en andere organisaties handig bekijken. Ukunt hiermee ook zoeken op bedrijven en door middel van Google mapsmeteen de locatie van de bedrijven vinden.Daarnaast vindt u informatie over de historie, ontwikkelingen ophet gebied van cultuur, recreatie en toerisme, sport etc. Kortom;een handzaam overzicht van gegevens en adressen die u de weg wijzennaar het bloeiende verenigingsleven en de organisaties eninstanties in die Gorinchem rijk is. Om actuele ontwikkelingen tevolgen kunt u kijken op de website van de gemeentewww.gorinchem.nlDeze wordt dagelijks aangepast en hier kunt u de meest actueleinformatie vinden over de gemeentelijke organisatie enontwikkelingen in de stad.Er verschijnt naast deze digitale gemeentegids ook een papierengids en een plattegrond van Gorinchem, van dezelfde uitgever.Gorinchem heeft een zeer boeiende samenleving. Velen voelen zich erthuis. “Samen leven”, “samen opgroeien” en “samen naar school”komen in allerlei onderdelen van het werk van de gemeente terug.Iedereen doet mee en moet ook mee kunnen doen!
Hengelo 1.1 APK
Digitale gemeentegids HengeloHengelo is een dynamische, gezellige en levendige gemeente metgoede voorzieningen, en voldoende onderwijs. Alle informatiehierover kunt u vinden in de vernieuwde digitale gemeentegids. Denkaan informatie over het bestuur, gemeentelijke producten endiensten, de bedrijven, de scholen, de kerken, de verenigingen enandere organisaties handig bekijken. U kunt hiermee ook zoeken opbedrijven en door middel van Google maps/Layar meteen de locatievan de bedrijven vinden.Daarnaast vindt u informatie over de historie, ontwikkelingen ophet gebied van cultuur, recreatie en toerisme, sport etc. Kortom;een handzaam overzicht van gegevens en adressen die u de weg wijzennaar het bloeiende verenigingsleven en de organisaties eninstanties in die Hengelo rijk is. Om actuele ontwikkelingen tevolgen kunt u kijken op de website van de gemeente http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=8691Deze wordt dagelijks aangepast en hier kunt u de meest actueleinformatie vinden over de gemeentelijke organisatie enontwikkelingen in de stad.Er verschijnt naast deze digitale gemeentegids ook een papierengids van FMR Producties.
Oost Gelre 1.1 APK
De digitale gemeentegids Oost GelreDe gemeente Oost Gelre is een groene, jonge en dynamischegemeente. Het ligt centraal en goed ontsloten in het oostelijkedeel van de Achterhoek (Gelderland) en heeft ruim 30.000 inwoners.Het is goed wonen, werken en recreëren in Oost Gelre.In deze digigids vindt u via de zoekmogelijkheid informatie oververenigingen en instanties in Oost Gelre. Op sportief, cultureel ensociaal-maatschappelijk terrein. U treft de adressen,telefoonnummers en voor zover aanwezig e-mail- en internetadressenaan. Ook staan bij alle adresgegevens een plattegrond en eenrouteplanner zodat u de vereniging of instantie gemakkelijk kuntvinden.Wilt u meer weten over producten en diensten van de gemeente, hetgemeentebestuur van Oost Gelre en onze plannen en projecten, kijkdan op www.oostgelre.nl.
Reimerswaal 1.0 APK
Digitale gemeentegids ReimerswaalReimerswaal is een dynamische, gezellige en levendige gemeentemet goede voorzieningen, en voldoende onderwijs. Alle informatiehierover kunt u vinden in de vernieuwde digitale gemeentegids. Denkaan informatie over het bestuur, gemeentelijke producten endiensten, de bedrijven, de scholen, de kerken, de verenigingen enandere organisaties handig bekijken. U kunt hiermee ook zoeken opbedrijven en door middel van Google maps/Layar meteen de locatievan de bedrijven vinden.Daarnaast vindt u informatie over de historie, ontwikkelingen ophet gebied van cultuur, recreatie en toerisme, sport etc. Kortom;een handzaam overzicht van gegevens en adressen die u de weg wijzennaar het bloeiende verenigingsleven en de organisaties eninstanties in die Bergen rijk is. Om actuele ontwikkelingen tevolgen kunt u kijken op de website van de gemeente http://www.reimerswaal.nl/Deze wordt dagelijks aangepast en hier kunt u de meest actueleinformatie vinden over de gemeentelijke organisatie enontwikkelingen in de stad.Er verschijnt naast deze digitale gemeentegids ook een papierengids van FMR Producties.
Amsterdam Oost 1.0 APK
Digitale gemeentegids Amsterdam Stadsdeel OostAmsterdam Stadsdeel Oost is een dynamische, gezellige enlevendige stad met goede voorzieningen, en voldoende onderwijs.Alle informatie hierover kunt u vinden in de vernieuwde digitalegemeentegids. Denk aan informatie over het bestuur, gemeentelijkeproducten en diensten, de bedrijven, de scholen, de kerken, deverenigingen en andere organisaties handig bekijken. U kunt hiermeeook zoeken op bedrijven en door middel van Google maps/Layar meteende locatie van de bedrijven vinden.Daarnaast vindt u informatie over de historie, ontwikkelingen ophet gebied van cultuur, recreatie en toerisme, sport etc. Kortom;een handzaam overzicht van gegevens en adressen die u de weg wijzennaar het bloeiende verenigingsleven en de organisaties eninstanties in die Bergen rijk is. Om actuele ontwikkelingen tevolgen kunt u kijken op de website van de gemeentewww.oost.amsterdam.nlDeze wordt dagelijks aangepast en hier kunt u de meest actueleinformatie vinden over de gemeentelijke organisatie enontwikkelingen in de stad.Er verschijnt naast deze digitale gemeentegids ook een papierengids van FMR Producties.
Rockanje Webcam 1.10 APK
Rockanje (The Netherlands) on yourmobilephone.
ssv H.B.S.S 1.0 APK
Voetbal Vereniging H.B.S.S Schiedam AppWedstrijden, uitslagen en standen van alle voetbalelftallenvanH.B.S.S Schiedam .Snel en eenvoudig alle belangrijke informatie overVoetbalvereniging bekijken zoals; Clubinformatie, acties,nieuws,afgelastingen, uitslagen, wedstrijden, standen, social mediaen delocatie van H.B.S.S Schiedam .FootballAssociationH.B.S.S Schiedam AppFixtures, results and standings of all football teams ofHBSSSchiedam.Quickly and easily view all important information such asFootballAssociation, Club information, promotions and news,cancellations,results, races, classes, social media and location ofHBSSSchiedam.
Amsterdam Nieuw West 1.1 APK
Digitale gemeentegids Amsterdam StadsdeelNieuw-WestAmsterdam Stadsdeel Nieuw-West is een dynamische, gezellige enlevendige stad met goede voorzieningen, en voldoende onderwijs.Alle informatie hierover kunt u vinden in de vernieuwde digitalegemeentegids. Denk aan informatie over het bestuur, gemeentelijkeproducten en diensten, de bedrijven, de scholen, de kerken, deverenigingen en andere organisaties handig bekijken. U kunt hiermeeook zoeken op bedrijven en door middel van Google maps/Layar meteende locatie van de bedrijven vinden.Daarnaast vindt u informatie over de historie, ontwikkelingen ophet gebied van cultuur, recreatie en toerisme, sport etc. Kortom;een handzaam overzicht van gegevens en adressen die u de weg wijzennaar het bloeiende verenigingsleven en de organisaties eninstanties in die Bergen rijk is. Om actuele ontwikkelingen tevolgen kunt u kijken op de website van de gemeentewww.nieuwwest.amsterdam.nlDeze wordt dagelijks aangepast en hier kunt u de meest actueleinformatie vinden over de gemeentelijke organisatie enontwikkelingen in de stad.Er verschijnt naast deze digitale gemeentegids ook een papierengids van FMR Producties.
Loading...