1.2.3 / July 14, 2017
(4.5/5) (365)
Loading...

Description

Oficiální aplikace fotbalového klubu FC Viktoria PlzeňOfficialapplication of the football club FC Viktoria Plzeň

App Information FC Viktoria Plzeň

 • App Name
  FC Viktoria Plzeň
 • Package Name
  cz.fcviktoria.android
 • Updated
  July 14, 2017
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.3
 • Developer
  eSports.cz
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

eSports.cz Show More...

cz.gambrinusliga.android 1.9.11 APK
eSports.cz
Tuto aplikaci přináší Ligová fotbalová asociace ve spolupráci sagenturami 2Score a eSports.cz. Aplikace Fortuna ligy je jedinouoficiální aplikací nejvyšší české fotbalové soutěže. Díky ní budetemít možnost být v neustálém kontaktu nejen s Fortuna ligou, aletaké s vaším oblíbeným klubem. V oficiální mobilní aplikaciFORTUNA:LIGA naleznete kromě aktuálního zpravodajství tytoinformace: MŮJ KLUB - Zvolte si svůj oblíbený klub a budete mítokamžitě po ruce všechny zprávy, rozpis zápasů, soupisku a hráčskéstatistiky. STATISTIKY - Nejlepší střelci, nejlepší brankáři,nejtrestanější hráči. Kromě individuálních statistik však máteneustále po ruce také týmové statistiky. DATABÁZE HRÁČŮ - Vaplikaci mají svůj profil všichni hráči, co se v aktuální sezóněobjevili na prvoligovém trávníku. Na kartě hráče si tak můžeteprohlédnout jeho souhrnnou bilanci v každé sezóně, kterou kdy veFortuna lize odehrál, a jeho bilanci v každém zápase, který odehrálv aktuální sezóně. VIDEOSESTŘIHY - Díky sestřihům vám ve Fortunalize neuteče žádný gól. ONLINE PŘENOSY - Kromě přehledného aintuitivního zápasového kalendáře můžete všechny zápasy 1.Fotbalové ligy sledovat živé prostřednictvím podrobných textovýchpřenosů. STADIONY - Chcete navštívit poprvé nějaký stadion?Aplikace FORTUNA:LIGA vám pomůže jednoduše najít cestu a dozvíte iinformaci o vstupenkách a parkování. ...A SPOUSTU DALŠÍCHINFORMACÍ, díky kterým budete mít dokonalý přehled o Fortuna lize.This application brings the League Football Association incooperation with agencies and 2Score eSports.cz. Aplikace Fortunaleague is the only official app highest Czech football league. Withit you will be able to be in constant contact not only with FortunaLeague, but also with your favorite club. The official mobileapplication FORTUNA: LIGA addition to find the latest newsfollowing information: MY CLUB - Choose your favorite club and youwill have immediately at hand all the news, game schedule, rosterand player statistics. STATISTICS - Top scorers, best goalkeepersnejtrestanější players. In addition to individual statistics,however, always on hand also team statistics. DATABASE OF PLAYERS -In your profile are all players that are in the current seasonMajor League appeared on the lawn. On the player so you can see theaggregate balance of each season, when he played in the leagueFortuna, and its balance sheet in every match, which took place inthe current season. Video highlights - Thanks haircuts in Fortunawill not miss any league goal. Online broadcast - In addition tothe clear and intuitive wrestling calendar can all matches firstfootball league, watch live broadcasts via detailed text. Stadium -the first time you visit a stadium? Applications FORTUNA: LIGAhelps you easily find your way to find information on tickets andparking. ... And lots of other information, which will allow you acomplete overview of Fortuna League.
HC Kometa Brno 1.1.0 APK
eSports.cz
Aplikace HC Kometa Brno představuje nový krok ve spojení s vašimoblíbeným klubem. Nejen na stadionech, na webu a sociálních sítích,ale i na vašem smartphonu nyní můžete být s Kometou v kontaktukaždý den. Aplikace obsahuje:- Nejnovější zprávy a rozhovory zeživota klubu - Reportáže ze zápasů - Kalendář zápasů s možnostízakoupit vstupenky online - Soupisku hráčů s jejich fotografiemi apodrobnými profily - Fotogalerii ze zápasů Komety- Podrobnéstatistiky hráčů - Aktuální extraligovou tabulku - V průbehu zápasůnavíc přímo na hlavní stránce aplikace aktuální skóre a odkaz natextový online přenos - Videoobsah- Informace o předprodejivstupenek a o Kajot Aréně - Propojení se sociálními sítěmi, nakterých Kometu najdete: Twitter, Facebook, Youtube, Google+-Praktické kontakty na klubApplication HC Kometa Brno represents anew step in conjunction with your favorite club. Not only in thestadiums, the Web and social networks, but also on your smartphonecan now be in contact with the comet every day.The applicationincludes:- The latest news and interviews from the life of theclub- Match reports- Calendar of matches with the opportunity topurchase tickets online- Roster of players with their photographsand detailed profiles- Comets game photos- A detailed playerstatistics- Current extra league table- In addition, during a matchon the main page of the application date scores and link to onlinetext transmission- Video content- Information on pre-sale ticketsand Kajot Arena- Integration with social networks on which thecomet will find: Twitter, Facebook, Youtube, Google+- Usefulcontacts for club
HC Sparta Praha 1.0.9 APK
eSports.cz
Aplikace HC Sparta představuje nový krok vespojení s vašim oblíbeným klubem. Nejen na stadionech, na webu asociálních sítích, ale i na vašem smartphonu nyní můžete být sSpartou v kontaktu každý den.Aplikace obsahuje:- Nejnovější zprávy a rozhovory ze života klubu- Reportáže ze zápasů- Kalendář zápasů s možností zakoupit vstupenky online- Soupisku hráčů s jejich fotografiemi a podrobnými profily- Fotogalerii ze zápasů Sparty- Podrobné statistiky hráčů- Aktuální extraligovou tabulku- V průbehu zápasů navíc přímo na hlavní stránce aplikace aktuálnískóre a odkaz na textový online přenos- Videoobsah- Informace o předprodeji vstupenek a o Tipsport Aréně- Propojení se sociálními sítěmi, na kterých Spartu najdete:Twitter, Facebook, Youtube, Google+- Praktické kontakty na klubAplikace HC Spartarepresents a new step in conjunction with your favorite club. Notonly in the stadiums, the Web and social networks, but also on yoursmartphone, you can now be in touch with the Sparta every day.The application includes:- The latest news and interviews from the life of the club- Reports from matches- Calendar of matches with the option to buy tickets online- Roster of players with their photographs and detailedprofiles- Game photos Sparta- Detailed statistics of players- Current extra league table- In addition, during a match on the main screen of the currentscore and link to the online broadcast text- Video content- Information on Presale tickets and Tipsport Arena- Integration with social networks on which Sparta includes:Twitter, Facebook, Youtube, Google+- Practical contacts club
HC LEV Praha 1.0.1 APK
eSports.cz
Aplikace HC LEV Praha představuje nový krok vespojení s vašim oblíbeným klubem. Nejen na stadionech, na webu asociálních sítích, ale i na vašem smartphonu nyní můžete být seLvem v kontaktu každý den.Obsahuje nejnovejsi zpravy, reportaze, kalendar zapasu, soupisky,hracske karty, statistiky a mnoho dalsiho.Application Praha HC LEVrepresents a new step in conjunction with your favorite club. Notonly in the stadiums, the Web and social networks, but also on yoursmartphone can now be in touch with Leo every day.Includes the latest news, reports, calendar of matches, rosters,player cards, statistics and much more.
FC Viktoria Plzeň 1.2.3 APK
eSports.cz
Oficiální aplikace fotbalového klubu FC Viktoria PlzeňOfficialapplication of the football club FC Viktoria Plzeň
HC Škoda Plzeň 1.1.11 APK
eSports.cz
Buďte se svým oblíbeným klubem neustále vespojení pomocí oficiální aplikace klubu HC Škoda Plzeň. Nejen nastadionech, na webu a sociálních sítích, ale i na vašem smartphonunyní můžete být s Indiány v kontaktu každý den.Aplikace obsahuje:- nejnovější články- zápasové reportáže- kalendář zápasů- soupiska- hráčské karty- statistiky- tabulky- kontakty- a mnoho dalšíhoBe with your favoriteclub, keep in touch using the official application club HC Plzeň.Not only in stadiums, on the web and social networks, but also onyour smartphone you can now be in touch with Indians every day.Applications include:- Latest Articles- Match report- Calendar of matches- Roster- Gaming Cards- Statistics- Tables- Contacts- and much more
Fortuna Liga 1.4 APK
eSports.cz
S oficiálnou mobilnou aplikáciou Fortuna ligy budete mať našu liguvždy na dosah. Aktuálne správy, tabuľky, štatistiky - neunikne vámnič zaujímavé z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Mátemožnosť prednostne sledovať novinky a zápasy svojho obľúbenéhoklubu či klubov. Nemôžete vidieť zápas svojho mužstva na štadióneči v priamom prenose? S live servisom budete hneď informovaní okaždej dôležitej zmene. Program zápasov si môžete uložiť priamo dokalendára vo svojom mobile. Túto aplikáciu vám prináša Únialigových klubov v spolupráci s eSports.cz. The official mobileapplication of Fortuna league will have our league is always withinreach. Breaking news, tables, statistics - you will not missanything interesting in the top Slovak football competition. Youhave the option preferred to watch news and match your favoriteclub or clubs. You can not see their match played at the stadium orlive? The live service will immediately be informed of anyimportant change. The program matches you can save directly to yourcalendar in your phone. This app brings the Union League Club incooperation with eSports.cz.
ŠK Slovan Bratislava 1.54 APK
eSports.cz
Aplikácia ŠK Slovan Bratislava predstavuje nový krok v spojení svaším obľúbeným klubom. Nielen na štadióne, webe či sociálnejsieti, ale teraz už aj na vašom Androide môže byť so Slovanom vkaždodennom kontakte. V aplikácii nájdete: Najnovšie správy zdiania v klube, rozhovory, komentáre k zápasom Rozpis zápasovSúpisku hráčov, podrobné profily a aktuálne štatistiky Fotogalériuzo zápasov Video z klubovej TV Aktuálnu tabuľku Informácie opredpredaji vstupeniek Praktické kontakty na klub Otázky a návrhyna vylepšenie posielajte na podpora@esports.cz Application ofSlovan Bratislava is a new step in conjunction with your favoriteclub. Not only the stadium, website or social network, but now alsoon your Android, may be with Slovan in daily contact. Theapplication includes: Latest news from events in the club,interviews, comments to the game schedule Roster players, detailedprofiles and current statistics Photo gallery of matches Video fromTV Club current table Information about advance ticket Practicalcontact the club Questions and suggestions for improvement shouldbe sent to podpora@esports.cz
Loading...