3.1.0 / September 30, 2018
(3.9/5) (204)
Loading...

Description

Beleef fietsen met de gratis fiets app De gratis fiets appvan Fietsnetwerk.nl gebaseerd op de knooppuntenroutesgeeft je de ideale begeleiding tijdens prachtige fietsroutes diewij voor je hebben samengesteld. Zoek je gewenste fietsroute oplocatie, thema of in de buurt. Eenmaal onderweg krijg je bij elkfietsknooppunt te zien wat het volgende punt op je route is. Hetwerkt supereenvoudig! Altijd met een mooie herinnering naar huis Jeziet direct wat er in de omgeving te zien en te doen, is, inclusiefafstand en actuele openingstijden. Je kunt de informatie over deze'afstapmomenten' bekijken en ze direct bezoeken. Wij verzorgen deroute naar deze ‘afstapmomenten’ zoals horeca, restaurants, museaen andere bezienswaardigheden, en weer terug naar je fietsroutezodat je die verder kunt vervolgen. Nooit meer de weg kwijt Tussende knooppunten door kun je rustig van de omgeving genieten. Ruimvoor het volgende knooppunt ontvang je een notificatie metinformatie over het vervolg van de fietsroute en de directeomgeving, ook als je telefoon op stand-by staat. Langs deknooppunten met minimaal batterijverbruik Het internet enbatterijgebruik is door inzet van de nieuwste innovaties tot eenabsoluut minimum beperkt. Wat kun je verwachten van de Fietsnetwerkapp? ✔ Onbeperkt aantal thematische routes ✔ Begeleiding doormiddel van innovatieve en batterij-vriendelijke GPS technologie✔ Duidelijke route en omgevingsinformatie bij elkfietsknoopunt ✔ De leukste afstapmomenten met uitgebreideinformatie onderweg (zien & doen) ✔ Afstapmomentenbezoeken (ook buiten de knooppuntenroutes) ✔ Kaart metroute-informatie en fietsknooppunten ✔ Begeleiding naar eersteen dichtstbijzijnde startpunt van je route Download nu de gratisFietsnetwerk app, nooit meer de weg kwijt en altijd met een mooieherinnering naar huis! Enjoy cycling with free bike app The freebicycle app Fietsnetwerk.nl based the node routes gives you theperfect guidance during bicycle routes which we have compiled foryou. Find your next bike trail on site, theme or nearby. Once onthe road you will see each bicycle hub that is the next point onyour route. It works super easy! Always a nice memory home You seeimmediately what to see and do in the area, is including distanceand current opening hours. You can view the information about this"foothold Moments" and visit them immediately. We provide the routeto the 'drop-off points' such as hospitality, restaurants, museumsand other attractions, and back to your bike trail so you cancontinue to continue. Never get lost Between the nodes you canquietly enjoy the surroundings. Over the next junction, you willreceive a notification with information about the continuation ofthe trail and the surrounding area, even if your phone is instandby mode. Along the nodes with minimal battery consumption TheInternet and battery use by using the latest innovations to anabsolute minimum. What can you expect from the Fietsnetwerk app? ✔Unlimited number of thematic routes ✔ Guidance through innovativeand battery-friendly GPS technology ✔ Clear route and areainformation for each node bike ✔ The best foothold Moments withcomprehensive information on the go (see & do) ✔ visit AfstapMoments (outside the node routes) ✔ Map with route information andcycling ✔ Guidance to first and closest starting point of yourroute Download the free app Fietsnetwerk, never get lost and alwayswith a nice memory home!

App Information Fietsnetwerk - Beleef fietsen

 • App Name
  Fietsnetwerk - Beleef fietsen
 • Package Name
  nl.fietsnetwerk.app
 • Updated
  September 30, 2018
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  3.1.0
 • Developer
  Laad Media B.V.
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Fietsnetwerk - Beleef fietsen Version History

Select Fietsnetwerk - Beleef fietsen Version :
 • 3.1.0 (93) - Latest Version
 • Fietsnetwerk - Beleef fietsen 3.1.0 APK File

  Publish Date: 2018 /11/17
  Requires Android: Android 4.3+ (Jelly Bean, API: 18)
  File Size: 22.6 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: b56e43cc8b7bc63b3c9264f9c3bcaa9c0841602b
  APK Signature: cc69879e93f1a1b66f5ce5b50d74fa3724943854

Laad Media B.V. Show More...

Fietsnetwerk - Beleef fietsen 3.1.0 APK
Beleef fietsen met de gratis fiets app De gratis fiets appvan Fietsnetwerk.nl gebaseerd op de knooppuntenroutesgeeft je de ideale begeleiding tijdens prachtige fietsroutes diewij voor je hebben samengesteld. Zoek je gewenste fietsroute oplocatie, thema of in de buurt. Eenmaal onderweg krijg je bij elkfietsknooppunt te zien wat het volgende punt op je route is. Hetwerkt supereenvoudig! Altijd met een mooie herinnering naar huis Jeziet direct wat er in de omgeving te zien en te doen, is, inclusiefafstand en actuele openingstijden. Je kunt de informatie over deze'afstapmomenten' bekijken en ze direct bezoeken. Wij verzorgen deroute naar deze ‘afstapmomenten’ zoals horeca, restaurants, museaen andere bezienswaardigheden, en weer terug naar je fietsroutezodat je die verder kunt vervolgen. Nooit meer de weg kwijt Tussende knooppunten door kun je rustig van de omgeving genieten. Ruimvoor het volgende knooppunt ontvang je een notificatie metinformatie over het vervolg van de fietsroute en de directeomgeving, ook als je telefoon op stand-by staat. Langs deknooppunten met minimaal batterijverbruik Het internet enbatterijgebruik is door inzet van de nieuwste innovaties tot eenabsoluut minimum beperkt. Wat kun je verwachten van de Fietsnetwerkapp? ✔ Onbeperkt aantal thematische routes ✔ Begeleiding doormiddel van innovatieve en batterij-vriendelijke GPS technologie✔ Duidelijke route en omgevingsinformatie bij elkfietsknoopunt ✔ De leukste afstapmomenten met uitgebreideinformatie onderweg (zien & doen) ✔ Afstapmomentenbezoeken (ook buiten de knooppuntenroutes) ✔ Kaart metroute-informatie en fietsknooppunten ✔ Begeleiding naar eersteen dichtstbijzijnde startpunt van je route Download nu de gratisFietsnetwerk app, nooit meer de weg kwijt en altijd met een mooieherinnering naar huis! Enjoy cycling with free bike app The freebicycle app Fietsnetwerk.nl based the node routes gives you theperfect guidance during bicycle routes which we have compiled foryou. Find your next bike trail on site, theme or nearby. Once onthe road you will see each bicycle hub that is the next point onyour route. It works super easy! Always a nice memory home You seeimmediately what to see and do in the area, is including distanceand current opening hours. You can view the information about this"foothold Moments" and visit them immediately. We provide the routeto the 'drop-off points' such as hospitality, restaurants, museumsand other attractions, and back to your bike trail so you cancontinue to continue. Never get lost Between the nodes you canquietly enjoy the surroundings. Over the next junction, you willreceive a notification with information about the continuation ofthe trail and the surrounding area, even if your phone is instandby mode. Along the nodes with minimal battery consumption TheInternet and battery use by using the latest innovations to anabsolute minimum. What can you expect from the Fietsnetwerk app? ✔Unlimited number of thematic routes ✔ Guidance through innovativeand battery-friendly GPS technology ✔ Clear route and areainformation for each node bike ✔ The best foothold Moments withcomprehensive information on the go (see & do) ✔ visit AfstapMoments (outside the node routes) ✔ Map with route information andcycling ✔ Guidance to first and closest starting point of yourroute Download the free app Fietsnetwerk, never get lost and alwayswith a nice memory home!
Fietsnetwerk 1.0.0 APK
In Nederland is een nieuw fietsnetwerkgeïntroduceerd door fietsnetwerk.nl. Dit nieuwe fietsnetwerk sluitaan op het bestaande knooppuntennetwerk en wordt ontwikkeld voor defietsers die ook weleens af willen wijken van de bestaandeknooppunten. Hiermee worden nu op een unieke manier ook de gebiedenbuiten de knooppunten in kaart gebracht. Het nieuwe fietsnetwerk iste herkennen aan de nummers die bestaan uit 3 cijfers die naadloosaansluiten op het bestaande knooppuntennetwerk. De nummers zijngekoppeld aan aantrekkelijke locaties, zoals bijvoorbeeldbezienswaardigheden, musea en horecagelegenheden. Dankzij ditnieuwe netwerk kan de recreatieve fietser op eenvoudige wijzeafwisselende en aantrekkelijke fietsroutes plannen.In the Netherlands, a newcycling network introduced by fietsnetwerk.nl. This new cyclenetwork connects to the existing node network and is designed forcyclists who also sometimes want to deviate from the existingnodes. It now also the areas mapped out the nodes in a unique way.The new cycling network is indicated by the numbers that consist ofthree numbers that integrate seamlessly with the existing networknode. The numbers are linked to attractive locations such asattractions, museums and restaurants. This new network recreationalcyclists can easily plan varied and attractive routes.
Badkoerier Fietsen 2.1.4 APK
Fietsen wil je beleven! De app Fietsnetwerk -Beleef fietsen met knooppunten routes van Fietsnetwerk.nl geeft jede ideale navigatie tijdens de mooiste fietsroutes die wij voor jehebben samengesteld. Zoek je gewenste route op locatie, thema ofeenvoudig dicht in de buurt. Eenmaal onderweg krijg je bij elkfietsknooppunt te zien wat het volgende punt op je route is. Ookzie je direct wat er in de omgeving te zien en te doen is. Je kuntinformatie over deze prachtige ‘belevenissen’ bekijken en ze directin je route toevoegen. Wij verzorgen de routebeschrijving naar‘afstapmomenten’ zoals horeca, restaurants, musea en anderebezienswaardigheden en weer terug naar het knooppunt waar je defietsroute kunt vervolgen. Tussen de knooppunten door kun je rustigvan de omgeving genieten. Ruim voor het volgende knooppunt ontvangje een notificatie met informatie over het vervolg van de route ende directe omgeving, ook als je telefoon op stand-by staat. Met deapp van Fietsnetwerk.nl beleef je fietsen!Cycling wants you toexperience! The app Cycle Network - Experience bicycles nodesFietsnetwerk.nl routes gives you the perfect navigation during thebest cycling routes which we have compiled for you. Looking desiredroute by location, theme or simply close. Once on the road you willsee each bicycle hub that is the next point on your route. Also youcan see immediately what to see in the area and do. You can viewinformation about this wonderful 'experiences' and add themdirectly to your route. We provide directions to 'drop-off points'such as hospitality, restaurants, museums and other attractions andback to the intersection where you can continue the cycle route.Between the nodes you can quietly enjoy the surroundings. Over thenext junction, you will receive a notification with informationabout the continuation of the route and its immediate surroundings,even when your phone is in standby mode. The app Fietsnetwerk.nlenjoy your ride!
Loading...