1.9.1.2 / August 4, 2018
(4.6/5) (9)
Loading...

Description

FigBall Free - touch-skill arcade gameAn addictive skillful gamebased on skills such as: quick reaction and ability to avoidobstacles. The FigBall has no end, so it never ends. Collect pointsand beat records. Works on touch screen. Touch the ball with yourfinger and avoid dangerous beams and collect extra bonuses. Each ofthe bypassed beams is another point. Take your finger off thescreen to stop the game. This way you can check how to avoid acollision or take a break. Get the most points and become a FigBallchampion.Green beam - 5 additional points.Blue beam - 500additional points.Red beam - minus 1 life.Yellow beam - suddendeath.Violet beam for 3 extra lives.Meet your friends and family.See who can achieve the best result. Our game is ranked online witha scoreboard. Play and enter the TOP 10 ranking: FigBall is a freearcade game that is fun and perfect for your brain to train. Playand practice your mind at the same time!If the game is interesting,please rate and comment. Your support is very valuable to us. Thankyou for your help. But if you don't like something in the game, letus know as well. You can send us an e-mail at [email protected] Weare pleased to read your comments, which allow you to improve thegame.

App Information FigBall - touch-skill arcade game

 • App Name
  FigBall - touch-skill arcade game
 • Package Name
  com.his.figball
 • Updated
  August 4, 2018
 • File Size
  3.8M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.9.1.2
 • Developer
  Home Intelligent System
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  ul. Gostyńska 1/1 51-219 Wrocław Poland
 • Google Play Link

Home Intelligent System Show More...

Puzzle Free 1.0 APK
Puzzle for free "Autumn in Poland". The puzzle on time, fourlevels. The high level of difficulty. In each subsequent levels arethe smaller puzzles. You have to fit in time. The failed, pleasetry again. Exercise your memory and concentration. Puzzle have got16 different images. The Pictures are different, easy anddifficult. Arrange the puzzle and check where you are in theranking.
Test Miłości - dla zakochanych 1.11 APK
Walentynkowy test miłości - aplikacja na Walentynki i nietylko.Kocha, nie kocha... to popularna zabawa znana od dawna wktórej zakochana osoba próbuje odgadnąć czy jej uczucia sąodwzajemnione. Nie jesteś pewna co on do Ciebie czuje? Maszwątpliwości czy czeka Was wspólna przyszłość? Nie zamartwiaj siętylko sprawdź! Uwierz w magiczną moc kwiatów. Czy kiedyśzastanawiałaś się jak wielką moc mają wyrywane przez Ciebie płatkikwiatów? Nie lekceważ potęgi natury i zagraj w tę prostą grę.Idealna zabawa na Walentynki.Valentine's Love Test - Theapplication for Valentine's Day and beyond.Loves does not love ...it is a popular game known for a long time in love with the persontrying to guess whether her feelings are reciprocated.You're notsure what he feels to you? You have a problem or you wait a commonfuture? Do not worry just check it out! Believe in the magic powerof flowers. Have you ever wondered how much power you have tornpetals? Do not underestimate the power of nature and play thissimple game. Perfect fun for Valentine's Day.
Tarot po polsku 1.57 APK
Darmowy Tarot po polsku - Twoja karta dnia. Aplikacja tarocistkiKaren. Mianem tarota określana jest talia kart do wróżenia, gry lubmedytacji. Tarot przybierał wiele różnych form na przestrzeniwieków. Każda z kart ma swe znaczenie, talia symbolizuje wędrówkęczłowieka przez życie, poszczególne karty dają wskazówki jakzachować się w danej sytuacji. Wylosuj swoją kartę dnia iprzeczytaj wskazówkę może unikniesz błędu lub karty Tarotapodpowiedzą Ci rozwiązanie Twojego problemu. Jeśli chcesz wiedziećwięcej skontaktuj się z naszą tarocistką Karen.Życzymy miłejzabawy. Aplikacja Tarot dostępna jest dla wszystkich urządzeń zsystem Android, takich jak smartfony i tablety. Aplikacja KartyTarota po polsku jest całkowicie bezpłatna.Free Tarot in Polish -your card of the day. Application tarocistki Karen.As determinedtarot is a deck of cards for divination, games or meditation. Tarothas taken many different forms over the centuries. Each card hasits importance, waist symbolizes the human journey through life,each card gives tips on how to behave in a given situation.Drawyour card the day and read the clue can avoid error or Tarot cardwill tell you the solution of your problem. If you want to knowmore please contact our tarocistką Karen.We have fun. Tarot app isavailable for all devices with Android, such as smartphones andtablets. Application of Tarot cards in Polish is completely free.
FigBall - touch-skill arcade game 1.9.1.2 APK
FigBall Free - touch-skill arcade gameAn addictive skillful gamebased on skills such as: quick reaction and ability to avoidobstacles. The FigBall has no end, so it never ends. Collect pointsand beat records. Works on touch screen. Touch the ball with yourfinger and avoid dangerous beams and collect extra bonuses. Each ofthe bypassed beams is another point. Take your finger off thescreen to stop the game. This way you can check how to avoid acollision or take a break. Get the most points and become a FigBallchampion.Green beam - 5 additional points.Blue beam - 500additional points.Red beam - minus 1 life.Yellow beam - suddendeath.Violet beam for 3 extra lives.Meet your friends and family.See who can achieve the best result. Our game is ranked online witha scoreboard. Play and enter the TOP 10 ranking: FigBall is a freearcade game that is fun and perfect for your brain to train. Playand practice your mind at the same time!If the game is interesting,please rate and comment. Your support is very valuable to us. Thankyou for your help. But if you don't like something in the game, letus know as well. You can send us an e-mail at [email protected] Weare pleased to read your comments, which allow you to improve thegame.
Freesur 8 bit retro game 2.3.1.1 APK
Please read carefully the description of the 8-bit game below inorder to complete all the levels available! Free adventure platformgame - Freesur. It is a classic, 8-bit game with a retro feel toit. Prepare yourself for a chllange and help Sur get to the finishline! It is not an easy game. However, a few exercises will makecompleting the game much more managable. A 2D platform game, inwhich you will encounter dangerous mosquitos, both single and in agroup. Wait to shoot them in a straigh line, otherwise they willget you. By rolling (an arrow and a blue key) avoid some enemieswithout loosing your life. In the next 8-bit game you may meet askeleton. Then you can either shoot it or roll over it. You shouldalso avoid fire, since it will cause you to lose your life. Youwill often find it in chests - make sure not to burn yourself!Dangerous jellybeans may also appear. FreeSur is a adventureplatform game, where you will find additional lives hidden, forexample, in little chests. You shold also collect golden coins.Walljump - attaching and bouncing off the wall. There will also bea new weapon - fire pistol, one shot is enough. Find the hiddenpassage and defeat the boss. Go the the finish line and go onto theTOP10 ranking. Platform games are fun for the whole familly. Theretro style of the game will evoke the memories of the old 8-bitcomputers. Control: green - jump - a walljump an arrow + blue - aroll red - a shot yellow - a fire
Puzzle on time 1.42 APK
Three-level puzzle on time. Puzzle on time this 30 different imagesto choose from. Each level more difficult. Puzzle on time are easyto use. Can play children. In each level are the smaller puzzles.In this way you practice remembering. Arrange the puzzle and getthe best time. Check where you are in the ranking. Download thefree game for android and keep practicing your memory andconcentration during the great fun. Puzzle game for each for free.
Puzzle Extreme 1.15 APK
The extreme puzzle on time, four levels. Puzzle are easy to use.The very high level of difficulty. Not one user will have to toilto overcome four levels. In each levels are the smaller puzzles.You have to fit in time. Check whether you can pass fourth leveland whether enter you into the ranking. Puzzle extreme this 16different images to choose from. The Pictures are different, easyand difficult. Everyone can find something for themselves. Arrangethe puzzle and get the best time. Check where you are in theranking. Exercise your memory and concentration during the greatfun. Solve your favourite puzzles on the go. Download the free gamefor android - Puzzle Extreme for everyone.
Quiz Kolejowy po polsku 1.19 APK
Ciekawy quiz o kolejnictwie po polsku. Wylosuj pytania i sprawdźswoją wiedzę w zakresie kolejnictwa.Wśród pytań znajdziesz prostejak i bardzo trudne na które zapewne odpowie tylko prawdziwy maniakkolei. Świetna zabawa dla fanów kolei żelaznej. Zapraszamy donaszego Kolejowego Quizu.An interesting quiz about the Polishrailway. Draw questions and test your knowledge ofkolejnictwa.Wśród questions you will find simple and very difficultto answer that probably the only real maniac turn. Great fun forfans of the railways. Welcome to our Rail Quiz.
Loading...