3.3 / October 17, 2014
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Tag på en kultur- og naturhistorisk rejse fra Cisterciensermunkenesopførelse af Esrum Kloster i 1151, frem til i dag.Med etorienteringskort i hånden og denne app på mobilen, føres du rundt iområdet ved Esrum Kloster og Møllegården og de omkringliggendeskove. Undervejs får du 10 spændende fortællinger om munkene, derkom til Esrum for 800 år siden og andre mennesker, hvis liv harudspillet sig i disse omgivelser siden da. Mød blandt andet etpicnicselskab fra 1865 på en pram på Esrum Brændekanal eller MariaPedersdatter, der dømmes til døden efter at have født et barn idølgsmål.Ved turens start skal du starte denne app og vente til GPSforbindelsen er etableret. Herefter er det blot at følge kortet frastartstedet ved Esrum Kloster og følge ruten på ca. 3 km.De fysiskeposter er markeret med en rød pæl i landskabet. Når du finder enpost vil din mobiltelefon automatisk afspille enfortælling.Orienteringskortet med posterne kan downloades frahttp://www.findveji.dk/projects/6184. Her kan du også findefolderen, der fortæller mere om de fysiske poster – og se hvor ilandet du ellers kan finde vej.Folderen finder du også her:http://www.TravelTales.dk/TravelTalesServer/EsrumFolder.pdfRigtiggod fornøjelse!Denne app er baseret på TravelTales - se mere påhttp://www.TravelTales.dkBemærk at installationen kan tage lang tidpga størrelsen på app'en, der indeholder omkring 35 min.lydbilleder i høj kvalitet - dette er også afhængig af hvor megetplads du har tilbage på din telefon. Så hav tålmodighed underinstallationen... :-)Hvis du har problemer med pladsen på dintelefon kan du alternativt hente app'en 'TravelTales og hente turenvia TravelTales app'en. Brug menu-knappen og vælg 'Hent tur påserver' og vælg herefter turen 'Find vej i Esrum' i TravelTalesapp'en.Take a cultural and natural history travel from Cistercianconstruction of Esrum in 1151, until today.With an orientation mapin hand and this app on your phone will take you around the area atEsrum and Møllegården and the surrounding forests. Along the way,you get 10 exciting stories of monks who came to Esrum 800 yearsago and other people whose lives have been played out in thisenvironment since then. Meet including a picnic company from 1865on a barge on-rooms Burning Channel or Maria Pedersen's daughter,who is sentenced to death after giving birth to a child insecret.When the tour starts, launch the app and wait for the GPSconnection is established. Now you simply follow the map from thestarting point at Esrum and follow the route of approximately 3km.The physical items are marked with a red pole in thecountryside. When you find an item, your phone will automaticallyplay a story.Orientation map with the entries can be downloadedfrom http://www.findveji.dk/projects/6184. Here you can also findthe booklet that tells more about the physical items - and seewhere in the country you may otherwise find their way.The leafletis also available here:http://www.TravelTales.dk/TravelTalesServer/EsrumFolder.pdfEnjoy!Thisapp is based on Travel Tales - see more athttp://www.TravelTales.dkNote that the installation may take a longtime because of the size of the app that contains about 35 min.sound images in high quality - this is also dependent on how muchspace you have left on your phone. So have patience during theinstallation ...:-)If you have any problems with the space on yourphone, you can alternatively download the app 'Travel Tales andretrieve trip through Travel Tales app. Use the menu button andselect 'Get ride on server' and then select the trip 'Find your wayin-rooms' in Travel Tales app.

App Information Find vej i Esrum

 • App Name
  Find vej i Esrum
 • Package Name
  com.eosconsult.findveji.esrum
 • Updated
  October 17, 2014
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  3.3
 • Developer
  Eos-Consult
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Eos-Consult Show More...

Hernings Hemmelige Historier 3.2 APK
Eos-Consult
Lyden af Hernings Hemmelige HistorierHvor godt kender du din by?Hvilke historier gemmer den på? Gå på opdagelse på en ny måde ibyens historie.På en rute gennem Herning ligger ti vidt forskelligehistorier fra hvert sit årti gemt. Fælles for dem alle er, at dehar rod i virkeligheden, men er de også den skinbarligesandhed?Ruten strækker sig fra Hosekræmmerstatuen ved Tekstilforumi Vestergade til skulpturen Elia i Birk. Inden du starter turenskal du starte denne app og lige vente til GPS forbindelsen eretableret. Herefter begynder vandringen.Du kan starte lige præcisder på ruten, du gerne vil og du bestemmer selv, om strækningenskal tilbagelægges til fods eller på cykel. Undervejs vil de tihistorier finde dig efterhånden som du nærmer dig det sted, hvor deudspilles.Lyden af Hernings Hemmelige Historier har også enskattejagt tilknyttet. Du kan finde spørgsmålene påwww.herningshemmeligehistorier.wordpress.com/gps-historier/, hvorder også findes meget mere information.Du kan finde et kort over deti lokaliteter på www.tinyurl.com/herningshemmeligehistorier. Herkan du også hente GPS koordinaterne (brug 'KML' linket tilvenstre).Rigtig god fornøjelse!Denne app er udarbejdet ifm.Hernings 100-års jubilæum som købstad og den er baseret påTravelTales - se mere på www.TravelTales.dk ogwww.eos-consult.comThe sound of Herning's Secret StoriesHow well doyou know your city? What stories are saving it for? Discover a newway in the city's history.On a route through Herning is located tendifferent stories each one from a decade saved. Common to them allis that they are rooted in reality, but they are also the plaintruth?The route extends from hosier statue at Textile Forum inVestergade the sculpture Elia in birch. Before starting the trip,start this app and just wait for the GPS connection is established.Then begin the journey.You can start exactly on the route you wantand you decide whether the route to be traveled on foot or by bike.Along the way, the ten stories find you as you approach the placewhere they played out.The sound of Herning's Secret Stories alsohas a treasure attached. You can find the questions onwww.herningshemmeligehistorier.wordpress.com/gps-historier/, wherethere is also much more information.You can find a map of the tensites at www.tinyurl.com / Herning secret stories. Here you canalso download GPS coordinates (using 'KML' link on theleft).Enjoy!This app has been prepared in connection with.Herning's 100th anniversary as a market town and it is based onTravel Tales - see more at www.TravelTales.dk andwww.eos-consult.com
TravelTales 3.8 APK
Eos-Consult
The TravelTales application will play sound images when you enterspecific locations.Download the different journeys through theTravelTales application and make sure that your GPS service isturned on. Put the phone in your pocket, wear your favouriteearphones and discover the world around you with vivid stories inyour ears to help your imagination. Enjoy the journey...!TheTravelTales concept makes it possible to add or changejourneys.TravelTales is also available on the App Store foriPhones.More info at: www.traveltales.dk andwww.eos-consult.com.The TravelTales team
Find vej i Esrum 3.3 APK
Eos-Consult
Tag på en kultur- og naturhistorisk rejse fra Cisterciensermunkenesopførelse af Esrum Kloster i 1151, frem til i dag.Med etorienteringskort i hånden og denne app på mobilen, føres du rundt iområdet ved Esrum Kloster og Møllegården og de omkringliggendeskove. Undervejs får du 10 spændende fortællinger om munkene, derkom til Esrum for 800 år siden og andre mennesker, hvis liv harudspillet sig i disse omgivelser siden da. Mød blandt andet etpicnicselskab fra 1865 på en pram på Esrum Brændekanal eller MariaPedersdatter, der dømmes til døden efter at have født et barn idølgsmål.Ved turens start skal du starte denne app og vente til GPSforbindelsen er etableret. Herefter er det blot at følge kortet frastartstedet ved Esrum Kloster og følge ruten på ca. 3 km.De fysiskeposter er markeret med en rød pæl i landskabet. Når du finder enpost vil din mobiltelefon automatisk afspille enfortælling.Orienteringskortet med posterne kan downloades frahttp://www.findveji.dk/projects/6184. Her kan du også findefolderen, der fortæller mere om de fysiske poster – og se hvor ilandet du ellers kan finde vej.Folderen finder du også her:http://www.TravelTales.dk/TravelTalesServer/EsrumFolder.pdfRigtiggod fornøjelse!Denne app er baseret på TravelTales - se mere påhttp://www.TravelTales.dkBemærk at installationen kan tage lang tidpga størrelsen på app'en, der indeholder omkring 35 min.lydbilleder i høj kvalitet - dette er også afhængig af hvor megetplads du har tilbage på din telefon. Så hav tålmodighed underinstallationen... :-)Hvis du har problemer med pladsen på dintelefon kan du alternativt hente app'en 'TravelTales og hente turenvia TravelTales app'en. Brug menu-knappen og vælg 'Hent tur påserver' og vælg herefter turen 'Find vej i Esrum' i TravelTalesapp'en.Take a cultural and natural history travel from Cistercianconstruction of Esrum in 1151, until today.With an orientation mapin hand and this app on your phone will take you around the area atEsrum and Møllegården and the surrounding forests. Along the way,you get 10 exciting stories of monks who came to Esrum 800 yearsago and other people whose lives have been played out in thisenvironment since then. Meet including a picnic company from 1865on a barge on-rooms Burning Channel or Maria Pedersen's daughter,who is sentenced to death after giving birth to a child insecret.When the tour starts, launch the app and wait for the GPSconnection is established. Now you simply follow the map from thestarting point at Esrum and follow the route of approximately 3km.The physical items are marked with a red pole in thecountryside. When you find an item, your phone will automaticallyplay a story.Orientation map with the entries can be downloadedfrom http://www.findveji.dk/projects/6184. Here you can also findthe booklet that tells more about the physical items - and seewhere in the country you may otherwise find their way.The leafletis also available here:http://www.TravelTales.dk/TravelTalesServer/EsrumFolder.pdfEnjoy!Thisapp is based on Travel Tales - see more athttp://www.TravelTales.dkNote that the installation may take a longtime because of the size of the app that contains about 35 min.sound images in high quality - this is also dependent on how muchspace you have left on your phone. So have patience during theinstallation ...:-)If you have any problems with the space on yourphone, you can alternatively download the app 'Travel Tales andretrieve trip through Travel Tales app. Use the menu button andselect 'Get ride on server' and then select the trip 'Find your wayin-rooms' in Travel Tales app.
Find vej i ... Københavns Havn 3.3 APK
Eos-Consult
Find vej i Københavns Havn – Christiansborg rundt. Byvandring på enny måde! Find vej i Københavns Havn er et spændende tilbud tilkajak-roere, men andre interesserede kan også sagtens tage turenrundt langs kajen på gå-ben. Det går ud på at finde vej gennemhavnen på en rute der fører rundt om Slotsholmen. Der er placeret 8poster som er markeret på et kort der kan downloades frawww.findveji.dk eller herhttp://www.traveltales.dk/FindvejiKbhHavn2012ChristiansborgRundt.pdf.De fysiske poster kan kun ses fra vandet, men med denne app har dumulighed for at tage del i den medrivende fortælling hvor du førestilbage til Christian d. 4.’s København. Når du finder en post vildin mobiltelefon automatisk afspille en bid af fortællingen… Når dutager turen skal du starte denne app og lige vente til GPSforbindelsen er etableret. Herefter er det blot at følge kortet frastartstedet ved Børskaj, rundt om Slotsholmen og tilbage tilstartstedet mens du undervejs bliver klogere på Kanalområdet ogdets historie.På www.findveji.dk kan du finde folderen derfortæller mere om de fysiske poster – og se hvor i landet du ellerskan finde vej. Rigtig god fornøjelse!Denne app er baseret påTravelTales - se mere på www.TravelTales.dkBemærk at installationenkan tage lang tid pga størrelsen på app'en, der indeholder 10-12min. lydbilleder i høj kvalitet - dette er også afhængig af hvormeget plads du har tilbage på din telefon. Så hav tålmodighed underinstallationen... :-)Alternativt kan turen hentes separat og brugesmed TravelTales (www.traveltales.dk)Find your way in the harbor -Christiansborg around. City walk sightseeing in a new way!Find yourway in the harbor is an exciting proposition for kayak paddlers,but other interested parties can also easily take the trip alongthe quay on foot.It is to find your way through the harbor on aroute leading around the castle island. It is located 8 items thatare marked on a map that can be downloaded from www.findveji.dk orherehttp://www.traveltales.dk/FindvejiKbhHavn2012ChristiansborgRundt.pdf.Thephysical records are visible only from the water, but with this appyou have the opportunity to take part in the immersive story whereyou return to the Christian the 4th 's Copenhagen. When you find anitem, your phone will automatically play a bit of the story ...Whenyou take the trip, start this app and just wait for the GPSconnection is established. Then it is simply to follow the map fromthe start by Børskaj, around the castle island and back to thestarting point while underway become wiser Channel area and itshistory.On www.findveji.dk you can find the folder that tells moreabout the physical items - and see where in the country you mayotherwise find their way.Enjoy!This app is based on Travel Tales -see more at www.TravelTales.dkNote that the installation may take along time because of the size of the app that contains 10-12 min.sounds in high quality - this is also dependent on how much spaceyou have left on your phone. So have patience during theinstallation ... :-)Alternatively, the trip downloaded separatelyand used with Travel Tales (www.traveltales.dk)
Lyden af Ilskov 3.3 APK
Eos-Consult
Velkommen til Ilskov! Ilskov er en landsby i den nordlige del afHerning kommune. Det er en by, der efterhånden har eksisteret imere end 100 år, og den gemmer således på adskillige interessantehistorier. Inden byens opståen var området præget af hedearealermed større gårde, der adskilte Hald Hovedgård og Herningholm. Meddenne tur kan du opleve Ilskovs historie helt tæt på og høre omnaturen i området. Du bevæger dig rundt til de udlagte historier oghører hvert sted en bid af Ilskovs mere end 100-årige historiebeskrevet af de mennesker, der var tæt på historien og dramatiseretaf skuespillere. Din smartphone og denne app holder øje med, hvordu er, og afspiller automatisk de små dramatiserede skuespil påpræcist de steder hvor historierne udspillede sig. Hør bl.a. omopdyrkningen af heden, 2. verdenskrigs påvirkning i området ogtelefoniens udvikling. De udlagte historier finder du med etorienteringskort udgivet af Herning Orienteringsklub – print frahttp://www.findveji.dk/projects/6222 eller http://www.ilskov.netBemærk at app'en Indeholder lydbilleder i høj kvalitet og derforkan tage lidt tid at hente ned. Dette er også afhængigt af hvormeget plads du har på din telefon. Så hav tålmodighed underinstallationen. Når du tager turen skal du starte denne app og ligevente til GPS forbindelsen er etableret. Punkterne kan opsøges ivilkårlig rækkefølge. Rigtig god tur! Denne app er baseret påTravelTales - se mere på http://www.TravelTales.dk Welcome toIlskov! Ilskov is a village in the northern part of themunicipality of Herning. It is a city that has gradually beenaround for more than 100 years, and it saves so on severalinteresting stories. Within the city's emergence area wascharacterized by moorland with larger farms that separated HaldManor and Herningsholm. With this trip you will experience Ilskovshistory up close and learn about nature in the area. You movearound with the set stories and hear each place a piece of Ilskovsmore than 100-year history described by the people who were closeto the story and dramatized by actors. Your smartphone and this appkeeps track of where you are, and automatically plays the littledramatized acting in exactly the places where the stories tookplace. Hear on the cultivation of the unit, the 2nd World Warinfluence in the region and telephony development. The classifiedstories you will find an orientation maps published by HerningOrienteering Club - Print from http://www.findveji.dk/projects/6222or http://www.ilskov.net Note that the app contains sound images inhigh quality and therefore may take some time to download theprogram. This also depends on how much space you have on yourphone. So be patient during installation. When you take the trip,start the app and just wait for the GPS connection is established.The points can tune in any order. Very good trip! This app is basedon Travel Tales - see more at http://www.TravelTales.dk
Apollo og de gode fortællinger 3.2 APK
Eos-Consult
Apollo er en gammel campingvogn...Brun, orange og godt slidt. Indei Apollo myldrer fortællinger frem fra kroge og hjørner, når derkommer gæster på besøg. Og Apollo har selvfølgelig også sin egenhistorie. Den deler kunstner Annette Skov, der ejer campingvognen,gerne med gæsterne. I efteråret 2013 besøgte mere end 200 gæsterApollo, som rejste rundt til alle seks biblioteker i GentofteKommune. Resultatet er en lydmontage på mere end 2 timer, hvor børnog voksne i alle aldre deler ud af deres fortællinger omyndlingslege, barndom, farlige cykelstyrt, drømme, livretter,kæledyr og meget andet. Den kan høres på alle bibliotekerne.Menlige her, hvor du står nu, kan du downloade et lydbillede med nogleaf de gode fortællinger. Lydbillederne er øjebliksbilleder. Hvadvar historiefortællerne optaget lige den dag i efteråret 2013? Oghvordan giver de deres oplevelser videre?Filosofien bag Apollo erbl.a.:- at det er godt at fortælle historier, fordi vi skabersammenhæng og mening ved at fortælle.- at steder og ting inspirereros til historier og stimulerer erindringen.- at vi oplever voreslokalområde på en ny måde, når vi finder ud af, at stederne bærervores fortællinger.- at det at dele historier giver en mulighed forfællesskab.- at historier opstår i krydsfeltet mellem sted ogmenneske, og at vi ved at få historierne både lærer steder ogmennesker bedre at kende.- at alle har historier, som beretter omvores tid, tanker og drømme.Apollo is an old caravan ...Brown,orange and well worn. Inside the Apollo swarming tales from thenooks and corners when guests come to visit. And Apollo has ofcourse its own story. It shares artist Annette Skov, who owns thecaravan, preferably with the guests.In autumn 2013 visited morethan 200 guests Apollo, who traveled to all six libraries inGentofte Municipality. The result is a sound montage of more than 2hours when children and adults of all ages share their storiesabout favorite games, childhood, dangerous bike crash, dreams,favorite foods, pets and much more. It can be heard in all thelibraries.But right here where you are now, you can download asound stage with some of the good stories.Sound images aresnapshots. What were the storytellers busy right that day in autumn2013? And how they provide their experiences on?The philosophybehind Apollo include:- That it is good to tell stories because wecreate coherence and meaning by telling.- The places and thingsinspire us to stories and stimulates the mind.- That we experienceour local community in a new way, when we find out that the sitesshare our stories.- That sharing stories provide an opportunity forfellowship.- That stories arise at the intersection of place andperson, and that by getting the stories both teacher places andpeople better acquainted.- All have stories that tell of our time,thoughts and dreams.
Skovskolens Skattejagt 3.3 APK
Eos-Consult
Gå på opdagelse på Skovskolens område.Find startstedet, lyt godttil fortællingen på telefonen og find så vej til næste punkt – dérfår du næste opgave og fortælling. Turen kan gøres på under en halvtime – og det er næsten sikkert, at du finder hjem igen!Denne turer for børn, familier og opdagelsesrejsende. Du finder vej vedhjælp af en forklaring, der bliver afspillet på mobiltelefonen. Derer i alt 7 poster på ruten. Ved hver post vil en ny bid afrutebeskrivelsen blive afspillet på mobiltelefonen og forklare digvejen hen til den næste post. På ruten vil du se nogle af alle despændende ting, der er på Skovskolen. Ved hver post vil du havemulighed for at besvare et spørgsmål, om det du ser. Svarene vil duefterfølgende kunne finde på internettet, se den lille folder vedrutens start. I folderen er der også et kort, der kan hjælpe dighvis du farer helt vild – men husk: kun i alleryderstenødstilfælde.Startstedet er ved den ottekantede hytte for endendeaf P-pladserne og den store hal, Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480Fredensborg.Rigtig god fornøjelse.Denne app er baseret påTravelTales – se mere på http://www.TravelTales.dkDownload app’enhjemmefra. Størrelsen på app’en kan betyde at det tager lidttid.Discover the Forest School area.Find the starting point, listenwell to the story on the phone and then find their way to the nextpoint - there you get next task and narrative. The trip can be donein under half an hour - and it is almost certain that you will findback home!This trip is for children, families and explorers.Youfind their way through an explanation that will be played on themobile phone. There are a total of 7 items on the route. For eachitem, a new bit of the route description will be played on themobile phone and explain to you the way to the next record. On theroute you will see some of the exciting things that are at ForestSchool. For each item, you will be able to answer a question aboutwhat you see. The answers you will subsequently be able to find onthe internet, watching the little folder at the route start. In thefolder there is also a map that can help you if you get totallylost - but remember: only in the most extreme emergencies.Thestarting point is the octagonal hut ending of parking spaces andthe great hall, Forestry College, Nødebovej 77A, 3480Fredensborg.Enjoy.This app is based on Travel Tales - see more athttp://www.TravelTales.dkDownload the app from home. The size ofthe app may mean that it takes a little time.
Find vej i Knurrenborg Vang 3.3 APK
Eos-Consult
Velkommen til Knurrenborg Vang!Her begynder din tur rundt til enrække kulturspor i skoven. Du finder de 13 poster ved hjælp afkortet, som du kan finde i folderen ved naturlegepladsen, eller kanprinte fra http://www.findveji.dk/projects/6218 (eller søg påKnurrenborg Vang).Men posterne er usynlige! Du ved du har fundetposten når din telefon af sig selv begynder at afspille denspændende fortælling, om stedets historie.Bemærk at app'enIndeholder lydbilleder i høj kvalitet og derfor kan tage lidt tidat hente ned. Dette er også afhængigt af hvor meget plads du har pådin telefon. Så hav tålmodighed under installationen.Rigtig godtur!Welcome to growl Borg Vang!Here begins your tour of a number ofcultural remains in the woods. For the 13 lines through the mapthat you can find in the folder at the natural playground, or canprint from http://www.findveji.dk/projects/6218 (or search themurmurings Borg Vang).But the items are invisible! You know youhave found the item when your phone itself starts playing theexciting story about the history.Note that the app contains soundimages in high quality and therefore may take some time to downloadthe program. This also depends on how much space you have on yourphone. So be patient during installation.Very good trip!
Loading...