1.0 / May 19, 2016
(1.0/5) (5)
Loading...

Description

Danmark og EU investereriLanddistrikterne
Sammen med den Lokale Aktionsgruppe LAG Randers har RandersKommune,Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ØkonomiogIndenrigsministeriet og EU deltaget i finansieringen afprojektet.

Naturpark Randers Fjord som Vækstdriver for udvikling

Formålet
Ansættelse af en tovholder, der kan faciliterere processenomkringcertificering af Randers Fjord under FriluftsrådetsNaturparkMærkningsordning, så et forholdsvist ukendt, utilgængeligtområdekan blive en ny naturturisme destination, og derigennemstyrkelokalt erhvervsliv, bosætning og udvikling afetlanddistriktsområde.

Finansieringen omfatter
Ansættelse af tovholder for Naturpark Randers Fjord, etableringafgrejbank Udbyhøj, rapport om lystfiskerpotentialet, lystfiskerAppsamt ny hjemmeside.

Denmark and the EUinvestsin Rural
Along with the Local Action LAG Randers RandersMunicipality,Ministry of Housing, Urban and Rural Economy andMinistry of theInterior and the EU participated in financing theproject.

Natural Park Randers Fjord as Growth Driver for Development

The purpose
Hiring a facilitator who can faciliterere process ofcertificationof Randers Fjord in Outdoor Council's Natural Parklabeling scheme,then a relatively unknown, inaccessible region maybecome a newnature tourism destination, and thereby strengthenlocal business,settlement and development of a rural area.

The funding covers
Recruiting coordinator for the Nature Park Randers Fjord,theestablishment of gear bank Udbyhøj, report on potentialangler,angler App and new website.

App Information Fiskesteder

Skybrud.dk Play Show More...

Fiskesteder 1.0 APK
Danmark og EU investereriLanddistrikterneSammen med den Lokale Aktionsgruppe LAG Randers har RandersKommune,Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ØkonomiogIndenrigsministeriet og EU deltaget i finansieringen afprojektet.Naturpark Randers Fjord som Vækstdriver for udviklingFormåletAnsættelse af en tovholder, der kan faciliterere processenomkringcertificering af Randers Fjord under FriluftsrådetsNaturparkMærkningsordning, så et forholdsvist ukendt, utilgængeligtområdekan blive en ny naturturisme destination, og derigennemstyrkelokalt erhvervsliv, bosætning og udvikling afetlanddistriktsområde.Finansieringen omfatterAnsættelse af tovholder for Naturpark Randers Fjord, etableringafgrejbank Udbyhøj, rapport om lystfiskerpotentialet, lystfiskerAppsamt ny hjemmeside.Denmark and the EUinvestsin RuralAlong with the Local Action LAG Randers RandersMunicipality,Ministry of Housing, Urban and Rural Economy andMinistry of theInterior and the EU participated in financing theproject.Natural Park Randers Fjord as Growth Driver for DevelopmentThe purposeHiring a facilitator who can faciliterere process ofcertificationof Randers Fjord in Outdoor Council's Natural Parklabeling scheme,then a relatively unknown, inaccessible region maybecome a newnature tourism destination, and thereby strengthenlocal business,settlement and development of a rural area.The funding coversRecruiting coordinator for the Nature Park Randers Fjord,theestablishment of gear bank Udbyhøj, report on potentialangler,angler App and new website.
Loading...