1.12 / November 8, 2013
(3.8/5) (4)
Loading...

Description

Czeka cię matura z angielskiego? Chcesz szybko i skutecznie nauczyćsię słownictwa wymaganego na egzaminie dojrzałości? Skorzystaj zfiszek PONS i perfekcyjnie przygotuj się do matury. Dziękiaplikacji PONS nauczysz się nowych słów i ich poprawnej wymowypoprzez interaktywne nagrania. Moduł statystyczny pozwoli ciśledzić postępy w nauce, przez co stanie się ona bardziejefektywna. Z PONSem będziesz mógł powtarzać poznany materiał, atakże sprawdzisz swoją wiedzę dzięki testom. Fiszki maturalne PONSzawierają zakresy tematyczne zgodne z katalogiem maturalnym.Dodatkowo – powtórka i nauka zwrotów przydatnych na egzaminieustnym.You're in the English Baccalaureate? Want to quickly andeffectively learn the vocabulary required in the exam of maturity?Use flashcards trainer and perfectly prepared for the exam. Withthis application PONS learn new words and their correctpronunciation through interactive video. Statistics module willallow you to track your progress, so that it becomes moreeffective. The trainer will be able to repeat the known material,and test your knowledge through tests.Flashcards high schooltrainer include subject areas in accordance with the catalog ofmatriculation. Additionally - and science replay phrases useful inthe oral test.

App Information Fiszki PONS - matura z angielskiego PEŁNA WERSJA

 • App Name
  Fiszki PONS - matura z angielskiego PEŁNA WERSJA
 • Package Name
  pl.klett.fiszkiENGFull
 • Updated
  November 8, 2013
 • File Size
  48M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.12
 • Developer
  Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o.
 • Installs
  100+
 • Price
  $3.49
 • Category
  Education
 • Developer
  Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań
 • Google Play Link

Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. Show More...

Fiszki PONS - matura z niemieckiego 1.12 APK
Czeka cię matura z niemieckiego? Chcesz szybko i skutecznie nauczyćsię słownictwa wymaganego na egzaminie dojrzałości? Skorzystaj zfiszek PONS i perfekcyjnie przygotuj się do matury. Dziękiaplikacji PONS nauczysz się nowych słów i ich poprawnej wymowypoprzez interaktywne nagrania. Moduł statystyczny pozwoli ciśledzić postępy w nauce, przez co stanie się ona bardziejefektywna. Z PONSem będziesz mógł powtarzać poznany materiał, atakże sprawdzisz swoją wiedzę dzięki testom.Fiszki maturalne PONSzawierają zakresy tematyczne zgodne z katalogiem maturalnym.Dodatkowo – powtórka i nauka zwrotów przydatnych na egzaminieustnym.Aplikacja darmowa zawiera pełną funkcjonalność i dostęp dowybranej partii materiału - wszystkie treści dostępne są w wersjipłatnej.Awaits you with a German Abitur? Want to quickly andeffectively learn the vocabulary required in the exam of maturity?Use flashcards trainer and perfectly ready for their final exams.With this application, trainer you will learn new words and theircorrect pronunciation through interactive video. The statisticalmodule will allow you to track your progress, so it becomes moreefficient. With Pons will be able to repeat the known material, andtest your knowledge through tests.Flashcards high school trainerinclude thematic areas in line with the catalog of matriculation.Additionally - replay and learning useful phrases in the oraltest.Free application contains the full functionality and access tothe selected batch - all content available in the paid version.
Słówka. Twoja matura z angielskiego. Fiszki PONS 1.00 APK
Chcesz dobrze wypaść z języka na maturze? Skorzystaj z aplikacjiPONS do nauki słownictwa! Zakresy tematyczne słówek zgodne są zkatalogiem maturalnym do egzaminu ustnego – zawierają m.in. takietematy, jak zdrowie, podróżowanie i turystyka, przyroda, szkoła,dom, człowiek. Ucz się słownictwa własnym tempem; sprawdzaj dziękiaplikacji, ile już nauczyłeś się. Dzięki testom będziesz wiedzieć,na co stać będzie cię na prawdziwej maturze. Dla wszystkich, którzykorzystają z książkowego wydania Repertorium maturalnego zprzewodnikiem, kody odblokowujące wszystkie kategorie gratis!Szczegóły na www.twojamatura.pl.You want to do well from languageto high school? Use the application to learn vocabulary trainer!Thematic vocabulary ranges are consistent with the catalog ofmatriculation to the oral test - including, among others, topicssuch as health, travel and tourism, nature, school, house, man.Learn vocabulary at your own pace; Check the application by howmuch you learned. With testing you will know what you will get on areal high school. For all who enjoy the book-release Repertorymatriculation with a guide, unlocking codes in all categories forfree!Details on www.twojamatura.pl.
Fiszki PONS - matura z angielskiego PEŁNA WERSJA 1.12 APK
Czeka cię matura z angielskiego? Chcesz szybko i skutecznie nauczyćsię słownictwa wymaganego na egzaminie dojrzałości? Skorzystaj zfiszek PONS i perfekcyjnie przygotuj się do matury. Dziękiaplikacji PONS nauczysz się nowych słów i ich poprawnej wymowypoprzez interaktywne nagrania. Moduł statystyczny pozwoli ciśledzić postępy w nauce, przez co stanie się ona bardziejefektywna. Z PONSem będziesz mógł powtarzać poznany materiał, atakże sprawdzisz swoją wiedzę dzięki testom. Fiszki maturalne PONSzawierają zakresy tematyczne zgodne z katalogiem maturalnym.Dodatkowo – powtórka i nauka zwrotów przydatnych na egzaminieustnym.You're in the English Baccalaureate? Want to quickly andeffectively learn the vocabulary required in the exam of maturity?Use flashcards trainer and perfectly prepared for the exam. Withthis application PONS learn new words and their correctpronunciation through interactive video. Statistics module willallow you to track your progress, so that it becomes moreeffective. The trainer will be able to repeat the known material,and test your knowledge through tests.Flashcards high schooltrainer include subject areas in accordance with the catalog ofmatriculation. Additionally - and science replay phrases useful inthe oral test.
Fiszki PONS - 1000 słów angielskich 1.3 APK
Aplikacja, która nauczy Cię podstawowego słownictwa angielskiego! Znaszymi fiszkami zobaczysz, jak szybko powiększa się zbiór wyrazówangielskich, które nauczyłeś się dzięki naszej aplikacji.Przeglądaj je, oznaczaj wyrazy, które już umiesz, słuchaj ichpoprawnej wymowy. Jeśli już czujesz sie pewnie - skorzystaj z testui pozwól, by system ocenił Twoją znajomość języka!An applicationthat will teach you the basic English vocabulary! With our manilafolders you'll see how quickly expands to a set of English wordsthat you have learned through our application. Browse them,signifying the words that you already know, listen to the correctpronunciation. If you feel confident now - take advantage of thetest and let your system rated knowledge!
Słówka. Twoja matura z rosyjskiego. Fiszki PONS. 1.00 APK
Chcesz dobrze wypaść z języka na maturze? Skorzystaj z aplikacjiPONS do nauki słownictwa! Zakresy tematyczne słówek zgodne są zkatalogiem maturalnym do egzaminu ustnego – zawierają m.in. takietematy, jak zdrowie, podróżowanie i turystyka, przyroda, szkoła,dom, człowiek. Ucz się słownictwa własnym tempem; sprawdzaj dziękiaplikacji, ile już nauczyłeś się. Dzięki testom będziesz wiedzieć,na co stać będzie cię na prawdziwej maturze. Dla wszystkich, którzykorzystają z książkowego wydania Repertorium maturalnego zprzewodnikiem, kody odblokowujące wszystkie kategorie gratis!Szczegóły na www.twojamatura.pl.You want to do well from languageto high school? Use the application to learn vocabulary trainer!Thematic vocabulary ranges are consistent with the catalog ofmatriculation to the oral test - including, among others, topicssuch as health, travel and tourism, nature, school, house, man.Learn vocabulary at your own pace; Check the application by howmuch you learned. With testing you will know what you will get on areal high school. For all who enjoy the book-release Repertorymatriculation with a guide, unlocking codes in all categories forfree!Details on www.twojamatura.pl.
Fiszki PONS - 333 słów angielskich 1.0 APK
Aplikacja, która nauczy Cię podstawowego słownictwa angielskiego! Znaszymi fiszkami zobaczysz, jak szybko powiększa się zbiór wyrazówangielskich, które nauczyłeś się dzięki naszej aplikacji.Przeglądaj je, oznaczaj wyrazy, które już umiesz, słuchaj ichpoprawnej wymowy. Jeśli już czujesz sie pewnie - skorzystaj z testui pozwól, by system ocenił Twoją znajomość języka!An applicationthat will teach you the basic English vocabulary! With our manilafolders you'll see how quickly expands to a set of English wordsthat you have learned through our application. Browse them,signifying the words that you already know, listen to the correctpronunciation. If you feel confident now - take advantage of thetest and let your system rated knowledge!
Fiszki PONS - 1000 słów francuskich 1.3 APK
Aplikacja, która nauczy Cię podstawowego słownictwa francuskiego! Znaszymi fiszkami zobaczysz, jak szybko powiększa się zbiór wyrazówniemieckich, które nauczyłeś się dzięki naszej aplikacji.Przeglądaj je, oznaczaj wyrazy, które już umiesz, słuchaj ichpoprawnej wymowy. Jeśli już czujesz się pewnie - skorzystaj z testui pozwól, by system ocenił Twoją znajomość języka!An applicationthat will teach you the basic French vocabulary! With our fiszkamiyou see how quickly expands the set of words of German that youhave learned through our application. Look at them, meaning wordsthat you already know, listen to the correct pronunciation. If youalready feel comfortable - use test and let the system has ratedyour knowledge!
Fiszki PONS - 1000 słów niemieckich 1.3 APK
Aplikacja, która nauczy Cię podstawowego słownictwa niemieckiego! Znaszymi fiszkami zobaczysz, jak szybko powiększa się zbiór wyrazówniemieckich, które nauczyłeś się dzięki naszej aplikacji.Przeglądaj je, oznaczaj wyrazy, które już umiesz, słuchaj ichpoprawnej wymowy. Jeśli już czujesz się pewnie - skorzystaj z testui pozwól, by system ocenił Twoją znajomość języka!An applicationthat will teach you the basic vocabulary of German! With ourfiszkami you see how quickly expands the set of words of Germanthat you have learned through our application. Look at them,meaning words that you already know, listen to the correctpronunciation. If you already feel comfortable - use test and letthe system has rated your knowledge!
Loading...