4.2.23 / April 12, 2019
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Fiszkoteka szkoły językowej Language House służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych Language House. Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez Language House, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy. Jeżeli nie jesteś uczniem Language House, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida. Jeżeli jesteś uczniem Language House i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Language House.Fiszkoteka language school Language House is fast, effective andenjoyable learning vocabulary and phrases scholars on languagecourses Language House. As a student, you have access to thecourses provided by the school or its teachers, and you canmanually create your own multimedia flashcards. If you are astudent of a large company supported by Language House, firstensure that there are no dedicated application Fiszkoteki to handleyour business. If you are not a student of Language House, andwould like to use Fiszkoteki solutions, download a simple versionof the application Fiszkoteka on Android. If you are a student ofLanguage House and do not know your username, please contact theschool Language House.

App Information Fiszkoteka Language House

 • App Name
  Fiszkoteka Language House
 • Package Name
  air.biz.krokodyl.language_house
 • Updated
  April 12, 2019
 • File Size
  7.8M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  4.2.23
 • Developer
  Fiszkoteka.pl - nauka języka z fiszek
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Sonbou Marcin Młodzki ul. Mielczarskiego 8 / 58, 02-798 Warszawa, Polska
 • Google Play Link

Fiszkoteka.pl - nauka języka z fiszek Show More...

Fiszkoteka GoBest 4.2.18 APK
Fiszkoteka szkoły językowej GoBest służy do szybkiej, skutecznej iprzyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychGoBest. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez GoBest, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżelinie jesteś uczniem GoBest, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem GoBest i nie znasz swojego loginu,skontaktuj się ze szkołą GoBest. Fiszkoteka language school GOBESTis fast, effective and enjoyable learning vocabulary and phraseslearned in the language courses GOBEST. As a student, you haveaccess to courses provided by the school or its teachers, as wellas you can yourself create your own multimedia flashcards. If youare a student of a large company supported by GOBEST, first ensurethat there are no dedicated application Fiszkoteki to support yourbusiness. If you are not a student of GOBEST, and would like to useFiszkoteki solutions, download a simple version of the applicationFiszkoteka on Android. If you are a student GOBEST and you do notknow your username, please contact the school GOBEST.
Fiszkoteka Convers 4.2.23 APK
Fiszkoteka szkoły językowej Convers służy do szybkiej, skutecznej iprzyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychConvers. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez Convers, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżelinie jesteś uczniem Convers, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem Convers i nie znasz swojego loginu,skontaktuj się ze szkołą Convers. Fiszkoteka language schoolConvers used to quick, effective and enjoyable learning vocabularyand phrases learned in the language courses Convers. As a student,you have access to courses provided by the school or its teachers,as well as you can yourself create your own multimedia download. Ifyou are a student of a large company supported by Convers, firstensure that there are no dedicated application Fiszkoteki tosupport your business. If you are not a student Convers, and wouldlike to use Fiszkoteki solutions, download a simple version of theapplication Fiszkoteka on Android. If you are a student Convers anddo not know your username, please contact the school Convers.
Fiszkoteka Greenwich 4.2.18 APK
Fiszkoteka szkoły językowej Greenwich służy do szybkiej, skuteczneji przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychGreenwich. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez Greenwich, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżelinie jesteś uczniem Greenwich, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem Greenwich i nie znasz swojegologinu, skontaktuj się ze szkołą Greenwich. Fiszkoteka languageschool Greenwich is fast, effective and enjoyable learningvocabulary and phrases learned language courses Greenwich. As astudent, you have access to the courses provided by the school orthe teachers, as well as you can yourself create your ownmultimedia flashcards. If you are a student of a large companyoperated by the Greenwich, first ensure that there are no dedicatedapplication Fiszkoteki to support your business. If you are not astudent of Greenwich, and would like to use Fiszkoteki solutions,download a simple version of the application Fiszkoteka on Android.If you are a student of Greenwich and do not know your username,please contact the school Greenwich.
Fiszkoteka® Lang 4.2.18 APK
Fiszkoteka szkoły językowej LANG Ltc służy do szybkiej, skuteczneji przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychLANG Ltc. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez LANG Ltc, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżelinie jesteś uczniem LANG Ltc, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem LANG Ltc i nie znasz swojegologinu, skontaktuj się ze szkołą LANG Ltc. Fiszkoteka languageschool LANG Ltc is fast, effective and enjoyable learningvocabulary and phrases scholars on LANG language courses Ltc. As astudent, you have access to courses provided by the school or itsteachers, as well as you can yourself create your own multimediaflashcards. If you are a student of a large company supported byLANG Ltc, first ensure that there are no dedicated applicationFiszkoteki to support your business. If you are not a student ofLANG Ltc, and would like to use Fiszkoteki solutions, download asimple version of the application Fiszkoteka on Android. If you area student LANG Ltc and you do not know your username, pleasecontact the school LANG Ltc.
Engram Fiszkoteka 4.1.3 APK
Engramowa Fiszkoteka służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnejnauki. Zawiera unikalne na rynku treści i materiały edukacyjne wpełni zintegrowane z programem „Ucz się inteligentnie”. UWAGA:Tylko uczniowie Instytutu mają dostęp do autorskich kursów EIEEngram. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami:https://engram.fiszkoteka.pl/kontakt Engrams Fiszkoteka is fast,effective and enjoyable learning. Contains unique market contentand educational materials fully integrated with the program "Learnintelligently."   NOTE: Only students of the Institute haveaccess to copyright courses EIE Engram. If you want to access,please contact us: https://engram.fiszkoteka.pl/kontakt
Fiszkoteka LC 2.59.194 APK
Fiszkoteka studia językowego LC służy do szybkiej, skutecznej iprzyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychLC. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołęczy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne,multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez LC, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanejaplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżeli nie jesteśuczniem LC, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnijzwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida. Jeżeli jesteśuczniem LC i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą LC.Fiszkoteka linguistic studies LC is used for quick, effective andenjoyable learning vocabulary and phrases learned language coursesLC. As a student, you have access to the courses provided by theschool or the teachers, as well as you can yourself create your ownmultimedia flashcards. If you are a student of a large companyoperated by LC, first ensure that there are no dedicatedapplication Fiszkoteki to support your business. If you are not astudent of the LC, and would like to use Fiszkoteki solutions,download a simple version of the application Fiszkoteka on Android.If you are a student of LC and do not know your username, pleasecontact the school LC.
Fiszkoteka Columbus 4.2.23 APK
Fiszkoteka szkoły językowej Columbus Centrum Języków Europejskichsłuży do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotówuczonych na kursach językowych Columbus Centrum JęzykówEuropejskich. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionychprzez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez Columbus Centrum Języków Europejskich, upewnijsię najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy. Jeżeli nie jesteś uczniem Columbus Centrum JęzykówEuropejskich, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki,ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida. Jeżelijesteś uczniem Columbus Centrum Języków Europejskich i nie znaszswojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Columbus Centrum JęzykówEuropejskich. Columbus language school Fiszkoteka EuropeanLanguages ​​Centre is used for fast, effective and enjoyablelearning vocabulary and phrases scholars on language coursesColumbus Centre of European Languages. As a student, you haveaccess to the courses provided by the school or its teachers, andyou can manually create your own multimedia flashcards. If you area student of large companies served by the Columbus Centre ofEuropean Languages, first ensure that there are no dedicatedapplication Fiszkoteki to handle your business. If you are not astudent of Columbus Centre for European Languages ​​and would liketo use Fiszkoteki solutions, download a simple version of theapplication Fiszkoteka on Android. If you are a student of ColumbusCentre of European Languages ​​and do not know your username,please contact the Columbus School of European Languages ​​Centre.
Fiszkoteka Sówka 2.59.191 APK
Fiszkoteka szkoły językowej Sówka służy do szybkiej, skutecznej iprzyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychSówka. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez Sówka, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżelinie jesteś uczniem Sówka, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem Sówka i nie znasz swojego loginu,skontaktuj się ze szkołą Sówka. Fiszkoteka language school owl isfast, effective and enjoyable learning vocabulary and phraseslearned language courses owl. As a student, you have access to thecourses provided by the school or the teachers, as well as you canyourself create your own multimedia flashcards. If you are astudent of a large company that is supported by the Owl, firstensure that there are no dedicated application Fiszkoteki tosupport your business. If you are not a student of the Owl, andwould like to use Fiszkoteki solutions, download a simple versionof the application Fiszkoteka on Android. If you are a student owland do not know your username, please contact the school owl.
Loading...