2.7 / May 26, 2016
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Fitness Station v Radlicích. Aerobic, fitness, solarium, vnitřní avenkovní bazén, kryo sauna, vacu studio a další. Využijte kesportování naši mobilní aplikaci.Fitness Station in Radlice.Aerobics, fitness, solarium, indoor and outdoor pool, sauna cryo,Vacu studio and more. Take advantage of our sport to the mobileapplication.

App Information Fitness Station

AppSisto Show More...

5D Kino 1.0.0 APK
AppSisto
Kam v Praze do kina ? 3D minulostí. Přivítejte 5D KINO Praha. Jakoprvní nabízíme nový zážitek pro celou rodinu v pohodlí obchodníhocentra Galerie Harfa. Najdete nás ve 2. patře vedle DINOSHOPU.Wherein Prague to the cinema? 3D past. Welcome the 5D cinema in Prague.The first to offer a new experience for the whole family in thecomfort of shopping center Galerie Harfa. Find us on the 2nd floornext to DINOSHOPU.
Franck Provost 2.9922 APK
AppSisto
V samém centru Prahy naleznete oázu klidu a luxusu v elegantnímprostřední salónu FRANCK PROVOST Slovanský dům. Profesionální týmkadeřníků Vám poradí s novým účesem podle posledních pařížskýchtrendů. Naši odborníci Vám pomohou s výběrem vhodné vlasovékosmetiky. Nehte se hýčkat exkluzivními kosmetikými službami,profesionální manikúrou či spa pedikúrou. V našem kadeřnickémsalónu používáme výrobky: Franck Provost, L'Oréal Paris, KÉRASTASEFranck Provost - oficiální kadeřnický salón České Miss. In the verycenter of Prague, you will find an oasis of tranquility and luxuryin an elegant salon FRANCK PROVOST middle Slavic House. Theprofessional team of stylists will advise you with a new hairstyleaccording to the latest Parisian trends. Our experts will help youchoose the right hair care products. Nails pampered with exclusivekosmetikými services, professional manicures and spa pedicures. Inour hairdressing salon use products: Franck Provost, L'Oréal Paris,KÉRASTASE Franck Provost - The official hairdresser Czech Miss.
Ecostep 2.9922 APK
AppSisto
Vítejte v aplikaci společnosti EcoStep s.r.o., výhradnímdistributorem, servisem a výrobcem hygienického a sanitárníhozařízení a doplňků. Naše produkty jsou ekologické a ekonomické skompletní zárukou 2 až 5 let. Pomůžeme vám snížit vysoké náklady natoalety, úklid a spotřebu vody či energie. Garantujeme špičkovýservis a údržbu maximálně do 48 hodin po celé ČR a SR. Neváhejtenás kontaktovat za účelem osobní schůzky a prezentace v místěvašeho podnikání. Welcome in the company EcoStep Ltd., exclusivedistributor, service and manufacturer of hygienic and sanitaryequipment and accessories. Our products are environmentallyfriendly and economical complete with warranty 2-5 years. We canhelp you reduce the high costs of the toilets, cleaning andconsumption of water and energy. We guarantee superior service andmaintenance within 48 hours all over the Czech Republic andSlovakia. Please contact us for personal meetings and presentationsat your place of business.
AutoservisJN 1.0.0 APK
AppSisto
Náš autoservis byl založen v roce 2000, jako menší dílna sezákladním vybavením. Postupem času, tak jak přibývaly zakázky azvyšovaly se nároky zákazníků, jsme rozšiřovali náš tým o nové lidia investovali do kvalitních zařízení a technologií pro diagnostikumotorů, měření geometrie, klempířské práce, sváření a lakováníapod. V nedávné době jsme nově otevřeli pneuservis. Nyniposkytujeme celé spektrum služeb potřebných pro bezpečný abezproblémový provoz vozidel, včetně jejich oprav. Opravy zpojistných událostí provádíme bezhotovostně, pojistné událostivyřídíme za Vás! Po dobu opravy vozidla Vám rádi bezplatnězapůjčíme náš automobil.Our service station was founded in 2000 asa small workshop with basic equipment. Over time, as theyaccumulate orders and increased customer demands, we have expandedour team with new people and to invest in quality equipment andtechnology for engine diagnostics, measurement and geometry,plumbing, welding and painting, etc. We have recently opened a newtire. Now provides a full range of services required for the safeand smooth operation of vehicles, including their repair. Repairsof claims provide cashless, claims will be made by you! During therepair of a vehicle charge we will be happy to lend our car.
Autocentrum Kalfas 2.7 APK
AppSisto
S námi si kvůli opravě autoskla nemusíte brát den volna! S námitotiž všechno vyřídíte za pár minut. Stačí jenom zdarma zavolat na800 05 05 05 nebo vyplnit online rezervační formulář . V domluvenouhodinu nám pak přivezete svoje auto a tím to pro vás celé končí -od této chvíle už se totiž o všechno staráme jenom my. Nejdřív zevšeho vám půjčíme náhradní auto, abyste nemuseli domů nebo do prácepěšky. Následně vyměníme poškozené autosklo za nové, vyřídímevšechno papírování s pojišťovnou a nakonec vám zavoláme, že semůžete pro své auto stavit. Jakmile budete mít cestu kolem, jenomsi auto vyzvednete. V některých případech dokonce nebudete zaautosklo platit – více o tom, jak získat nové autosklo zdarma, sipřečtěte tady. Tak co, jdete do toho?With us you either to repairwindscreens not take a day off! With us, everything is sort out afew minutes. Just free to call 800 05 05 05 or fill out the onlinebooking form. At the appointed hour, then bring my car and that'sthe end for you throughout - from now on it is about everything wecare just us. First of all, we will lend you a replacement vehicle,you do not have work or home on foot. Then replace the damagedwindscreen with new ones, arrange all the paperwork with theinsurance company, and then you call it, you can stop by for yourcar. Once you have your way around, just pick up your car. In somecases, you will not even pay for windscreen - more on how to get anew windscreen for free, read here. So, you go into it?
WPC Woodplastic 2.82 APK
AppSisto
Naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. jepředním českým výrobcem unikátních produktů z materiálu WPC dlelicence Strandex Corporation.Our company WPC -Forexia® Inc. is a leading Czech producer of unique product made ofWPC under license Strandex Corporation.
Running Sushi Ginza 1.1.0 APK
AppSisto
Neboli sushi na běžicím pásu – je nejpříjemnější způsob, jak seponořit do chutí japonských specialit. Ve dvou řadách originálníhootočného pásu se neustále objevují talíře se sushi, maki, dim-sun adalšími japonskými, čínskými a dalšími specialitamiOr sushi on aconveyor belt - is the most pleasant way to delve into the flavorsof Japanese cuisine. Two rows of the original swivel beltcontinuously appear plates of sushi, maki, dim-sun and otherJapanese, Chinese and other specialties
Luka nad Jihlavou 2.7 APK
AppSisto
Luka nad Jihlavou - to nejsou jen její obyvatelé, ale takéorganizace, instituce a služby, které v obci působí. Vpolistopadové historii obec zkrásněla, omládla a zmodernizovala se.Bohatá výstavba rodinných domků, nové zdravotní středisko, dům spečovatelskou službou, nová mateřská školka, most přes řekuJihlavu, výstavba obecních bytů, koupaliště, lyžařský vlek azejména plynofikace celé obce je ukázkou bohaté a činorodé prácecelé obce.Luka nad Jihlavou - it is not only its residents but alsoorganizations, institutions and services that operate in thevillage. In post-communist history village prettier, rejuvenatedand modernized with. Rich construction of houses, new healthcenter, nursing home, a new kindergarten, a bridge over the riverJihlava, construction of public housing, swimming, downhill skiingand especially the gasification of the whole village is an exampleof a rich and vibrant work of the entire community.
Loading...