1.03 / December 16, 2015
(3.5/5) (326)
Loading...

Description

Fizik dersinde LYS ve YGS'de çıkan konularınanlatımı sizler için bir uygulama haline getirdik. Bu uygulama ilebirlikte sınavlarda ve okul derslerinde daha başarılı olacağınızainanıyoruz.Uygulama içinde
Atışlar ve Yerçekimi
Basınç
Basit Makineler
Dinamik
Doğrusal ve Bağıl Hareketler
Elektrik Akımı ve Dalgalar
Elektrostatik
Isı ve Sıcaklık
İş ve Enerji
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Magnetizma- Elektroliz- Ses
Moment- Denge
Optik
Paralel Kuvveter ve Ağırlık Merkezi
Vektörler
konularını bulabilirsiniz.
YGS'de LYS in physicscourses and lectures of the issues we have made an application foryou. With this application you will be more successful in schoolwork and in examinations but in inanıyoruz.uygul
Shooting and Gravity
Pressure
Simple Machines
Dynamic
Linear and Relative Movements
Electric Currents and Waves
Electrostatic
Heat and Temperature
Work and Energy
Forces
Matter and Its Properties
Magnetism-electrolysis-Audio
Moment-Balance
Optical
Parallel Forces and Weight Center
Vectors
Here you will find topics.

App Information Fizik Konu Anlatımları

 • App Name
  Fizik Konu Anlatımları
 • Package Name
  com.eiao.fiziktumkonular
 • Updated
  December 16, 2015
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.03
 • Developer
  Zafer COŞKUN
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Zafer COŞKUN Show More...

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1.03 APK
Zafer COŞKUN
10.sınıf Dil ve Anlatım dersi için konuanlatımlı olarak hazırladığımız bu uygulamayı sizlere sunuyoruz. Buuygulama içinde bir sene boyunca göreceğiz 3 ünitenin konularıbulacaksınız.Hem telefon için hem de tablet için faydalı olacağınainanıyoruz.Başarılar.Language and Speechtopics for grade 10 courses narrative we offer we have prepared forthis application. We will see in this app for over a yearbulacaksınız.he subjects of 3 units for my phone to be useful forboth tablets are inanıyoruz.başarı.
Optik 1.02 APK
Zafer COŞKUN
Fizik dersi konularından Optik hakkında bilgive konu anlatımları bulabileceğiniz çok kullanışlı bir uygulama. Buuygulama sayesinde YGS, LYS ve okul derslerinde başarılıolacağınıza inanıyoruz. Başarılar.Optical Physics of thetopics of the course and lecture you can find information about avery useful application. With this application, YGS, LYS, and webelieve you will be successful in school lessons.Achievement.
Yazar Eser Eşleştirme Tablet 1.03 APK
Zafer COŞKUN
LYS Edebiyat ve okul derslerindeöğrencilerimizi en çok zor zorlayan konulardan biri yazarlar veyazarların eserlerini öğrenebilmektir.Bu uygulama ile animasyonşeklinde yazar eser eşleştirmesini sizlere sunuyoruz. Yazar-Esereşleştirmesi uygulaması ile bunları öğrenmek daha eğlenceli halegelecektir.Tablet için kullanabileceğiniz bu uygulamanın telefon için olanıda aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eiao.yazaresereslestirmeminiLYS literature and ourstudents in school work very hard at pushing one of the issues theauthors and the works of authors in the form of animation writersand works öğrenebilmektir.b mapping applications we offer.Writer-Author with mapping applications will become more fun tolearn them.Tablets can use this application for your phone which you candownload from the link below.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eiao.yazaresereslestirmemthe
9.sınıf Tarih Konu Anlatımı 1.03 APK
Zafer COŞKUN
9.sınıf Tarih dersi konu anlatımlı olarakhazırladığımız bu uygulama içinde 6 ayrı üniteden oluşan aşağıdakikonuları bulabilirsiniz:1.Ünite :Tarih Bilimine Giriş2.Ünite: Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar3.Ünite:İlk Türk Devletleri4.Ünite:İslam Tarihi ve Uygarlığı (13.Yüzyıla Kadar)5.Ünite:Türk - İslam Devletleri (10-13.Yüzyıllar)6.Ünite:Türkiye Tarihi (11-13 Yüzyıllar)Bu konuların içinde bulunduğu uygulama ile başarınızı dahaarttırabilirsiniz. İyi çalışmalar…Narrative topics 9thgrade history lesson, we have prepared a separate unit consistingof 6 in this application you will find the following topics:1st Unit: Introduction to the Science of History2nd Unit: Birth of Civilization and the First CivilizationsUnit 3: First Turkish States4.Unit A: Islamic History and Civilization (Up to 13thcentury)A 5.Ünit: Turkish - Islamic States (10th-13th century are)6.Ünit A: History of Turkey (11-13 centuries)With these issues in the application where you can improve yoursuccess. Good work ...
9. Sınıf Edebiyat Konuları 1.02 APK
Zafer COŞKUN
9.sınıf Türk Edebiyatı dersinde 9.Sınıföğrencilerimizin kolaylıkla kullanabileceği faydalı bir uygulamasunuyoruz. Bu uygulama içinde 4 bölümde halinde bir yıl boyuncagörebileceğiniz bütün konuların anlatımına ulaşabilirsiniz.Başarılar…Turkish Literature in 9thgrade 9th grade students can use to easily offer a usefulapplication. In this embodiment, one year, you can see the 4thchapter to the narrative of all the topics are available.Achievement ...
Servet-i Fünun Edebiyatı 1.03 APK
Zafer COŞKUN
LYS'de ve 11.Sınıf Türk Edebiyatı dersindeServet-i Fünun / Fecri Ati Edebiyatı konusunda sizlere faydalıolacağına inandığımızı bir uygulama sunuyoruz. Uygulama içeriğindeServet-i Fünun'un genel özellikleri, temsilcileri hakkında bilgilerbulabiliriz. Fecri Ati bildirisi hakkında açıklamalarıbulabilirsiniz. Konu çalışmaları sonucunda ONLİNE test çözümleriylekendinizi değerlendirebilirsiniz.Sınavda ve derslerdebaşarılar...LYS and 11th grade inTurkish Literature of Servet-i / Fecri Ati literature that webelieve will be useful to you in practice offer. Applications inthe context of the general characteristics of Servet-i Fünun, wecan find information about representatives. You can findexplanations about Fecri Ati inappropriate. As a result of threadsONLINE değerlendirebilirsiniz.sınav yourself with the test solutionand achievements in lessons ...
9. Sınıf Dil ve Anlatım 1.02 APK
Zafer COŞKUN
9.sınıf Dil ve Anlatım dersi konu anlatımlıuygulamayı kullanarak derslerinizdeki başarıyı dahaartırabilirsiniz.Bu uygulamada bir yıl boyunca Dil ve Anlatımdersinde 5 üniteden oluşan bütün konuları bulabilirsiniz. Dahafazlasını da sitemize girerek ulaşabilirsiniz.Başarılar..Language and narrativetopics 9th grade applications using Expression course your lessonsmore artırabilirsiniz.b success in practice for a year in Languageand Speech course you can find all threads consisting of 5 units.More ulaşabilirsiniz.başarı are also entering our site ..
Milli Edebiyat 1.03 APK
Zafer COŞKUN
LYS'de ve 11.Sınıf Türk Edebiyatı dersindesınava hazırlanan ve halen okuyan öğrencilerimize Milli Edebiyatdönemi ile ilgili ayrıntılı bir çalışma sunuyoruz. Bu uygulamaiçinde Milli Edebiyat dönemi özellikleri, bu dönemde kullanılannazım türleri ve düzyazı türleri hakkında bilgi, dönemintemsilcileri ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz.Bu uygulama ONLİNE test çözümleriyle desteklenerek konuyukavramanıza yardımcı olacağına inanıyoruz.Başarılar..LYS Turkish Literatureand 11th grade students studying in preparing for exams and stillour National Literature offer a detailed study related to theperiod. National Literary period features in this application, thisterm is used in verse and prose about the types of informationtypes, information about representatives and works of the periodcan be found. ONLINE supported with this application testingsolutions will help you to comprehend the subject ofinanıyoruz.başarı ..
Loading...