1.08 / October 14, 2019
(4.2/5) (9)
Loading...

Description

WHY DO YOU NOT DOWNLOAD Flashlight pro: Light Blinking? Flashlightpro: Light Blinking is free application flash light for your phone.Very simple, very useful and brightest LED flashlight. Simple andeasy to use Flashlight pro: Light Blinking app for your many modelsof phones Used Flashlight pro: Light Blinking to dance in party,walk in the dark and find somethings. Best app for flashlight.Download and use app.

App Information Flashlight pro: Light Blinking - No Ads

 • App Name
  Flashlight pro: Light Blinking - No Ads
 • Package Name
  noad.star.flashlightfree
 • Updated
  October 14, 2019
 • File Size
  341k
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.08
 • Developer
  Star WinNT
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Star WinNT Show More...

Bói 12 Cung Hoàng Đạo 1.35 APK
Star WinNT
Bạn thuộc một cung trong 12 cung Hoàng Đạo. Bạn muốn biết hôm naymình thế nào? Tuần này mình ra làm sao? Tháng này mình có gì mới?Bạn muốn biết tính cách của bạn bè qua ngày sinh hay độ phù hợptrong tình yêu, tình bạn, trong công viêc? Bạn muốn tìm hiểu truyềnthuyết các cung hoàng đạo, hay đơn giản là muốn biết về tổng quancác cung và tình hình các cung trong năm nay. Ứng dụng Bói 12 CungHoàng Đạo sẽ giúp bạn làm được điều đó. Còn chờ gì nữa, hãy cài đặtvà chia sẻ cho bạn bè ứng dụng Bói 12 Cung Hoàng Đạo hot nhất hiệnnay. Ứng dụng cho phép người sử dụng có nhiều lựa chọn, bạn có thểxem cho mình, xem cho bạn bè và người thân. Ngoài ra trong bản nângcấp mới nhất bạn có thể xem tính cách và tướng qua ngày sinh. Hãytải ứng dụng Bói 12 Cung Hoàng Đạo và cảm nhận độ tiện ích nhé.
Shoot Color 1.07 APK
Star WinNT
Shoot Color a shoot color game free very hot! Shoot Color a shootcolor game free very hard! How to play game: 1. Tap any where toshot arrows 2. When the arrow stop, check color of this. - If ithave color same color with triangle, Continous; - Else - OH - GameOver. There 60 levels to discover. Who can pass all. Play StickShoot Color and train to archery master. Compare with other player!Shoot Color VERY SIMPLE TO PLAY BUT VERY HARD TO MASTER!!
Daily Horoscope Tarot 2019 1.42 APK
Star WinNT
What are your Horoscope, your Life-Path number and Your ChineseZodiac? Do you want to known Overview, Love, Career and Wellness ofyour daily, your weekly, your monthly and your yearly? Do you wantto known love and friendship of two Sign? Do you want get readingDaily Tarot and all of your Daily Horoscope, your Life-Path numberand your Chinese Zodiac? "Daily Horoscope Tarot 2019" does supportyou know that. ★ "Daily Horoscope Tarot 2019" - the best HoroscopeDaily 2019, Tarot Daily 2019 and Astrology 2019 application onGoogle Play! ★ Small app but this is very USEFUL and veryINTERESTING! ★ Today, yesterday, tomorrow, weekly, monthly, yearlyHoroscope! ★ Overview, Love, Career and Wellness Horoscope! ★ TwoSign in Love and Friendship! ★ Horoscope overview! ★ Zodiaccompatibility! ★ Today, yesterday, tomorrow, weekly, monthlyLife-Path number and Chinese Zodiac! ★ Reading Tarot with daily,weekly, monthly and Yes/No Tarot! Discover our "Daily HoroscopeTarot 2019", the perfect way to start your day!
Flashlight pro: Light Blinking - No Ads 1.08 APK
Star WinNT
WHY DO YOU NOT DOWNLOAD Flashlight pro: Light Blinking? Flashlightpro: Light Blinking is free application flash light for your phone.Very simple, very useful and brightest LED flashlight. Simple andeasy to use Flashlight pro: Light Blinking app for your many modelsof phones Used Flashlight pro: Light Blinking to dance in party,walk in the dark and find somethings. Best app for flashlight.Download and use app.
Lock Screen Off: Quick Lock 1.08 APK
Star WinNT
Lock Screen Off: Quick Lock fastest to lock and off screen! Verysimple, very small, very useful! Lock and off Screen by one touchthe icon! This app uses the Device Administrator permission. To useapp please activevate device administrator to Lock screen. If youwant to uninstall "Lock Screen Off: Quick Lock", you need todeactivate "Lock Screen Off: Quick Lock" before("Settings—>Security—>Device administrators" to deactivate"Lock Screen Off: Quick Lock"). Lock Screen Off: Quick Lock is thebest application for lock screen.
Bói bài Tarot: Bói vui 1.19 APK
Star WinNT
Bói bài Tarot là một loại bói bài phương tây chính xác đến bấtngờkhiến mọi người phải tin đến ngạc nhiên, đặc biệt dạng bói bàibóitarot rất được các bạn trẻ và teen yêu thích và thường xuyênxembói bài về tình duyên, học hành và công việc,.... Các nhàchiêmtinh học có thể đọc về tương lai của người khác thông quan mộtlábài, đó gọi là bài Tarot. Tuy nhiên, điều này chỉ đơn giản làmộthuyền thoại và sự thật chưa được kiểm chứng, chứng minh mộtcáchchính xác nhưng nó lại ẩn chứa độ chính xác đến ngạc nhiên. Ởmộtsố khía cạnh thì chỉ một lá bài Tarot sẽ không thể đại diệnchotương lai hay nói về tương lai của bạn. Mặt khác, lá bài Tarotchỉcung cấp cho bạn những chỉ dẫn về các kết quả có thể xảytrongtương lai dựa trên sự lựa chọn của bạn. Nó chỉ cho phép bạnkhámphá những lựa chọn mà bạn có thể đưa ra quyết định. Ngoài ra,theonguyên tắc bài Tarot là không thay đổi lựa chọn, nhưng rỏ ràngđóchỉ là nguyên tắc, bình thường mọi người có quyền thay đổi lựachọncủa mình như thay đổi số phận vậy. Nhưng không nên lạm dụng, sẽmấthết ý nghĩa của một lá bài Tarot! Ứng dụng là tập hợp của gần100vấn đề được các nhà chiêm tinh đưa ra cho bạn. Còn chờ gì nữahãykiểm tra xem các vấn đề mình đang vướng mắc thông qua Bói bàiTarotnào!
Dragon 2048 : Monster Grow 1.05 APK
Star WinNT
Do you known how to monsters grow? Dragon 2048 : Monster Grow - apuzzle game with creative gameplay and cute, strange graphic. Fromeggs, you can create to many powerful dragon. Very easy, verysimple but very hot. HOW TO PLAY GAME Dragon 2048 : Monster Grow -Drag to the screen to move - Combine two identical dragons, youwill receive one higher level - Game over if you can not moveNotice: You can compare with other player! Now: install and playDragon 2048 : Monster Grow. Share it with your friends.
Motor Racing - Try to best Racer 1.04 APK
Star WinNT
"Motor Racing - Try to best Racer!" is the best racing andadventuregame. Meet Peter Smith crazy - a great adventure racer.In the himgolden age, he likes to race on bad roads and make themotor jumpcrazy on the hill. In the game: ★ Along the way toconquer the badroads, you will be enjoying the beautiful scenerysuch as Egyptianmystery, harsh desert, dreamy night coast ... ★ Inaddition, you cancollect vertical gold coins to upgrade yourmotorcycle, change theplaying scene, or try a better motor. ★After the race is over, youcan compare best distance with otherplay in social networks ★"Motor Racing - Try to best Racer!" withtop graphics, smoothphysical interaction and smooth game control,will make you happy.Now join us and win in racing. Share it withyour friends! We islooking forward to your comments or feedbackfor better gamedevelopment. If you like "Motor Racing - Try tobest Racer!", takethe time to vote and write comments for thegame. We are happy toserve you.
Loading...