0.0.2 / October 9, 2014
(3.9/5) (12)

Description

Convert all of the pieces from pink to blueClick on the pieces tochange them from pink to blue and vice-versa. But, be carefull,changing one piece also changes its adyacents (below, above, leftand right) pieces. Try to do it in the minimun number of movements!The game will maintain your progress even if you close the browserwindow (in modern browsers only)

App Information Flip it

Ung Dung Vui Show More...

Lịch Hẹn Âm Lịch - Sự Kiện 0.0.2 APK
Ung Dung Vui
Văn hóa Việt Nam gắn liền với các sự kiện âm lịch , đó là các ngàylễ , ăn hỏi , cưới , các ngày rằm , ngày giỗ ông bà tổ tiên. Vớinhu cầu đặt lịch cho các ngày âm lịch cũng như dương lịch , ứngdụng ra đời cho phép bạn hẹn 1 lịch cụ thể nào đó , vd như ngàysinh nhật , ngày cưới hỏi bạn bè , hoặc ngày giỗ ông bà tổ tiên ,đến ngày đó , ứng dụng sẽ tự động nhắc nhở chúng ta nhớ , và chuẩnbị cho công việc cũng như kế hoạch của ngày hôm đóỨng dụng giúp bạnquản lý các sự kiện trong ngày , dễ dàng sử dụng , Không chỉ hỗ trợâm lịch mà ứng dụng hiển thị song song ngày âm lịch và dương lịchnên bạn sẽ dễ dàng biết đc ngày âm , dương trong tuần , tháng ...Đểthêm 1 sự kiện mới , hãy click vào ngày hôm đó , sẽ hiện ra các cửasổ để bạn có thể nhập thông tin và lưu lại . đến ngày và giờ đã hẹn, hệ thống sẽ thông báo lên điện thoại cho bạn , quá tiện phảikhông nàoVietnam Cultural events associated with lunar, it is theholidays, engagement, wedding, the full moon day, the anniversaryof ancestors. With demand schedule for the day as well as lunarcalendar, application launch allows you to schedule an appointmentone particular,such as birthday, wedding day a friend, oranniversary ancestors, to date, the application will automaticallyremind us to remember, and prepare for work as well as the plan ofthe dayIt helps you manage the events of the day, easy to use, notonly supports the lunar parallel application displays the date andlunar calendar so you will easily know DC Day negative, positive inthe week, May ...1 To add a new event, click on that day, thewindow will appear for you to enter the information and save. tothe appointment date and time, the system will inform you on thephone, too convenient not to do
Xem Bói 0.0.4 APK
Ung Dung Vui
+ Xem Tướng số , xem vận mệnh , xem bói tình yêu , bói cung hoàngđạo + xem tuong so , xem van menh , xem boi tinh yeu , phong thuy ,thuat phong thuy, boi ngay sinh Ứng dụng được xây dựng dựa trênkiến thức về tử vi, tứ trụ, âm dương ngũ hành và đôi tuổi Đôngphương, kết hợp với Tử vi Tây phương. Bạn có thể tham khảo để hiểuthêm về người yêu và lựa chọn hôn nhân của mìnhBạn cần xem tuổi vợchồng? Bạn cần biết về năm tuổi và chom sao chi phối nhân duyênmình ra sao? Nhóm máu có những tác động gì? Tên họ có gì hot? Ngàycưới đẹp và viên mãn theo quy luật Âm Dương Ngũ Hành? Bạn đang FAvà cần bố cục phong thủy để thay đổi điều này? ĐÀO HOA TRẬN sẽ trảlời cho bạn. Tất cả sẽ được tìm thấy chỉ bằng một cú click chuộtHOÀN TOÀN MIỄN PHÍ vào Icon Tình Duyên mới nhất của chúng tôi.+ Xemtử vi trọn đời : Tóm lượt cuộc đời và các mốc sự nghiệp, tìnhduyên, sức khỏe.+ Xem tử vi 12 cung hoàng đạo+ Xem bói theo ngàysinh+ Xem tuổi kết hôn+ Xem tên đoán tính cách+ Xem cách sinh contheo ý muốn+ Bói bài tây qua ngày tháng sinh của bạn+ Đặt tên chocon sinh năm Giáp Ngọ theo bộ chữ (rất hay)
Trap The Tiger 14.0.1 APK
Ung Dung Vui
Trap the Tiger in this addictive game of cunning and skill.Therules are simple, click on the light dots around the Tiger to turnthem dark and trap him. Each level gets progressively harder. Easyto play, impossible to master!
Monkey is Hunger 0.0.2 APK
Ung Dung Vui
very easy to play , drag and drop top monkey to banana list under ,when all monkey full in list , you win
Car Dodge 0.0.1 APK
Ung Dung Vui
easy to play car dodge tap to change lanes
Flip it 0.0.2 APK
Ung Dung Vui
Convert all of the pieces from pink to blueClick on the pieces tochange them from pink to blue and vice-versa. But, be carefull,changing one piece also changes its adyacents (below, above, leftand right) pieces. Try to do it in the minimun number of movements!The game will maintain your progress even if you close the browserwindow (in modern browsers only)
Ôn thi giấy phép lái xe - GPLX 0.0.2 APK
Ung Dung Vui
Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phéplái xe các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, F.Các chức năng chính củaứng dụng bao gồm:- Biển báo giao thông.- Ghi nhớ.-Bộ Đề Thi - Luyệnthi (có chế độ trắc nghiệm - luyện trắc nghiệm nhiều kết quả thi sẽrất tốt).- Mẹo làm bàiNhững điểm mới hơn của bộ đề 450 câu hỏi luậtgiao thông đường bộ:- 1 câu hỏi có thể có nhiều đáp đúng chứ khôngphải chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, thí sinh dự thi sẽ phải lựa chọntất cả các phương án đúng.- Thêm danh sách biển báo giao thông:biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh.Applications includethe full 450 questions for tests, driving license of A1, A2, B1,B2, C, D, E, F.The main functions of the application include:- Roadsigns.- Remember Me.Recommended Test unit- Exam (test mode -practice test exam results will be very good).- Tip homeworkThe newlocation of the subject than 450 questions on road traffic law:- 1question can have multiple correct answer rather than just onesingle choice, contestants will have to select all the optionsproperly.- Add list of traffic signs: prohibition signs, warningsigns, signboards command.
Fruits Quest 0.0.3 APK
Ung Dung Vui
You will first incarnation on farmers collect the fruit away. Yourmission is to go out of the garden and collect fruit. all 60gardens, each garden is 1 1 task you complete the tasks in thisgarden game will take you to the next garden. each garden is onelast hurdle with you How to play: You can Swipe left, right, up anddown on the screen to move the farmer to position fruit. everyplace you go through color changes and you will be unable to returnto that position anymore, so the garden now, you have to calculatethat yourself go and pick one circuit each ripe fruit that is notblocked, if you is blocked walkways, you will lose and have toreplay this screen

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.7.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.