2.1 / November 7, 2013
(2.3/5) (9)
Loading...

Description

De Fooddler gebruikt een betrouwbareengevalideerde databank die eind 2014 verplicht allemerkproductenzal bevatten. Nu kan je de app al testen met eenhandvolbarcodes.

---

Scan de barcode van een product en de voedingswaardenverschijnenoverzichtelijk op je scherm. De hoeveelheid energie(kcal), suiker,zout, vezels, onverzadigd vetten en totale vettenwordt per portieweergegeven met vijf 123feelfree-niveaus: 0, 1, 2,3 of +.

Vink aan waar je allergisch aan bent (gluten, lactose, noten …)enje krijgt een waarschuwing als het gescande product datallergeenbevat.

De exacte voedingsinformatie per 100 gram, zoals ze op deverpakkingstaat, is ook beschikbaar (na swipe). De data zijn 100%betrouwbaar,gezien ze rechtstreeks door de merkeigenaars beheerdworden. Devertaling naar de 123feelfree-niveaus iswetenschappelijk onderbouwden werd gevalideerd door een uitgebreidMedisch Comité.

De Fooddler is een app van 123feelfree®.
Lees meer op http://www.123feelfree.be
The Fooddler usingareliable and validated database that requires the end of 2014allbranded products will contain. Now you can test the app withahandful of barcodes.

---

Scan the barcode of a product and the nutritional values​​appearclearly on the screen. The amount of energy (kcal), sugar,salt andfiber, unsaturated fats, and total fat per serving is shownwithfive 123feelfree levels: 0, 1, 2, or 3 +.

Tick ​​what you are allergic to (gluten, lactose, nuts ...) andyouget a warning if the scanned product containing allergen.

The exact nutritional information per 100 grams, as they stateonthe package, is also available (after swipe). The data are100%reliable, since they are directly managed by the brand owners.Thetranslation to the 123feelfree levels is scientifically basedandvalidated by a comprehensive Medical Committee.

The Fooddler is an app 123feelfree ®.
Read more on http://www.123feelfree.be

App Information Fooddler

Xenarjo CVBA/123feelfree Show More...

Fooddler 2.1 APK
De Fooddler gebruikt een betrouwbareengevalideerde databank die eind 2014 verplicht allemerkproductenzal bevatten. Nu kan je de app al testen met eenhandvolbarcodes.---Scan de barcode van een product en de voedingswaardenverschijnenoverzichtelijk op je scherm. De hoeveelheid energie(kcal), suiker,zout, vezels, onverzadigd vetten en totale vettenwordt per portieweergegeven met vijf 123feelfree-niveaus: 0, 1, 2,3 of +.Vink aan waar je allergisch aan bent (gluten, lactose, noten …)enje krijgt een waarschuwing als het gescande product datallergeenbevat.De exacte voedingsinformatie per 100 gram, zoals ze op deverpakkingstaat, is ook beschikbaar (na swipe). De data zijn 100%betrouwbaar,gezien ze rechtstreeks door de merkeigenaars beheerdworden. Devertaling naar de 123feelfree-niveaus iswetenschappelijk onderbouwden werd gevalideerd door een uitgebreidMedisch Comité.De Fooddler is een app van 123feelfree®.Lees meer op http://www.123feelfree.beThe Fooddler usingareliable and validated database that requires the end of 2014allbranded products will contain. Now you can test the app withahandful of barcodes.---Scan the barcode of a product and the nutritional values​​appearclearly on the screen. The amount of energy (kcal), sugar,salt andfiber, unsaturated fats, and total fat per serving is shownwithfive 123feelfree levels: 0, 1, 2, or 3 +.Tick ​​what you are allergic to (gluten, lactose, nuts ...) andyouget a warning if the scanned product containing allergen.The exact nutritional information per 100 grams, as they stateonthe package, is also available (after swipe). The data are100%reliable, since they are directly managed by the brand owners.Thetranslation to the 123feelfree levels is scientifically basedandvalidated by a comprehensive Medical Committee.The Fooddler is an app 123feelfree ®.Read more on http://www.123feelfree.be
Loading...