2.0.1.9 / September 2, 2020
(4.4/5) (177)
Loading...

Description

French - Azerbaijani and Azerbaijani - French dictionary is a freeoffline dictionary (vocabulary) with easy and functional userinterface, covers over 30.000 words. ★ Features: • Favorite words •Bookmark - Rename a bookmark - Sorting a bookmark • Adding notes toword • History( as day,month ...) • Adding new words • Editingwords • Random word button • Search filters - suffix (starts with)- prefix (ends with) • Text-to-speech (TTS) (word or selected text)• Voice recognition • Night mode • Backup/Restore (File &Dropbox ) • Tabs visibility - you can show or hide tabs (insettings). ✓ Supports Android N ✓ Tablet UI Support • Changing textsize on the description window • Sharing in other apps • The optionof searching, sounding and sharing of marked word in thedescription window. * Description window is opened as clicking onthe word. You can minimize and maximize the description window withswipe function. - Setting • Changing option of text size • Changingoption of UI color • Clearing option of Bookmark, Favorite, Note,History list You can give suggestions, comments and legal questionsrelated to dictionary to this address. hasanaga.mammadov@gmail.comFrench - Azerbaijani dictionary is offline dictionary, offlinedictionary needs memory.

App Information French-Azerbaijani dictionary

 • App Name
  French-Azerbaijani dictionary
 • Package Name
  info.hasanaga.azefra
 • Updated
  September 2, 2020
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  2.0.1.9
 • Developer
  Hasanaga Mammadov
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Bakı/Azərbaycan. Rahib Mammadov 3.
 • Google Play Link

Hasanaga Mammadov Show More...

Cinayət Məcəlləsi APK
Azərbaycan Respublikasının CinayətMəcəlləsiSon yenilənmə tarixi 06.01.2016Tətbiqin özəllikləri:• Offline işləmə rejimi - app-ı internet olmadan istifadə edəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz maddəni "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Bookmark - Bəyəndiyiniz maddəni lüğətdə müxtəlif qruplardasaxlaya bilərsiniz.• Maddənin izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərindətutub saxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (longpress)• Tarixçə - Baxdığınız maddələrin tarixçəsi• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı• Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinin təyini• Məlumatları silmək imkanıYeni App-lardan xəbər tutmaq üçün səhifəmizi izləyinhttps://www.facebook.com/AzLiterature/Açar sözlər: Azerbaycan, baki, qanun, cinayet mecellesi
Mobil Nömrə Daşıma 1.0.3 APK
App, Telefon kitabçanızda olan bütünnömrələrin"Mobil Nömrə Daşınması" (MND)* qoşulu olub-olmamasınıyoxlayır. Zəngetdiyiniz nömrə MND xidmətinə qoşulubsa 2 nömrəlitelefon işlədənlərmüvafiq operatorun nömrəsi ilə zəng edərəkxərclərinizə qənaət edəbilərsiniz.Məs. Əgər zəng etdiyiniz nömrə "Azercell"-dən"Bakcell"-ədaşınılıbsa zəng zamanı "Bakcell" nömrənizdən istifadəedərəkxərclərə qənaet etmiş olursunuz.App-ı işlətmə qaydası:Əsas səhifədən "Başla" düyməsini basmaqla birinci dəfətelefonkitabçanızda olan nömrələr yoxlamaq üçün app-a əlavəedilir.Yoxlama 3 cür aparıla bilər:- Hər bir kontaktın sağında yerləşən "yoxla"düyməsinibasmaqla- Bir neçə kontaktı seçib yoxlama aparmaqla ( bir neçəkontaktseçmək üçün kontakt üzərində "long press" (tutub saxlamaq)vasitəsiilə edə bilərsiniz)- "Float button"-dan istifadə edərək "bütün kontaktlarıyoxla"düyməsini sıxmaqla- Klaviatura bölməsindən telefon kitabçasında olmayan nömrənidaxiledib statusunu yoxlaya bilərsiniz.- App yalnız Azercell, Bakcell və Narmobileoperatorlarınınnömrələrini qəbul edir.- Yoxlama zamanı "kiçiltmə" düyməsi vasitəsi ilə"gözləmərejimindən" adi rejimə keçid edə bilərsiniz.- Yoxlama nəticəsi hər bir kontaktın adı əvvəlində Boz(xidmətəqoşulmayıb) və Yaşıl (xidmətə qoşulub) rəngli "seçim"düyməsi ilətəsvir edilir. Xidmətə qoşulmuş kontaktın keçid etdiyioperatoroxla göstərilir.- Axtarış funksiyası vasitəsi ilə kontaklara sürətli birformadatapa bilərsiniz. Axtarış kontaktın adı və nömrəsi iləaparılır.- İstifadə olunan servislər həddindən artıq yüklənməyəgörəyoxlama zamanı "Yoxlama zamanı xəta baş verdi" xəbərdarlığınıalabilərsiniz. Zəhmət olmasa müəyyən vaxtdan sonra yenidəndavamedin.App-dan istifadə zamanı hər hansı xəta baş verdikdə bizəyazmağınızxahiş olunur.Əlaqə: hasanaga.mammadov@gmail.comhttp://fb.com/hasanaga.mammadovFB Page:https://www.facebook.com/MobileNPQEYD:Servislər Azərbaycan Respublikası Rabitə və YüksəkTexnologiyalarNazirliyi Məlumat və Hesablama Mərkəzi tərəfindəntəmin edilir.Serverin yükləməsinin qarşını almaq üçün hər əməliyyatzamanımaksimum 25 kontaktın statusu yoxlanılır. Növbəti yoxlamanı3dəqiqədən sonra davam etdirə bilərsiniz.Bu məhdudiyyət tək-tək və klaviatura ilə yoxlamaya aid deyil.
AzPoems - Şeirlər 2.0.1.9 APK
App-da, Azərbaycanın 19 məşhur şairinin ümumilikdə 4260 seçmə şeiriverilmişdir. App-da şeirləri olan şairlər: Ramiz Rövşən NüsrətKəsəmənli Abbas Səhhət Abdulla Şaiq Almas İldırım Baba PünhanBəxtiyar Vahabzadə Cabir Novruz Cəfər Cabbarlı Əhməd Cavad HüseynCavid Xəlil Rza Ulutürk Mikayıl Müşfiq Mirzə Ələkbər Sabir MədinəGülgün Məmməd Araz Məmməd Aslan Nəbi Xəzri Səməd Vurğun App,şairlərin internetdə açıq şəkildə yayılan kitabları əsasındahazırlanmışdır. Bəzi şairlərin kitabları mətn formasındaolmadığından (şəkil formasında olduğuna görə) şeirləriyayımlanmamışdır. Şeirlərdə olan xətalarla bağlı göstərilənemail-lə əlaqə saxlayın. App-a tez-tez yeni şeirlərin əlavəolunmağı planlaşdırılır. App-ın özəllikləri: • Offline işləmərejimi - şeirləri internet olmadan istifadə edə bilərsiniz. •Sürətli axtarış • Kateqoriya sistemi • Seçilmişlər siyahısı(Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri"ürək" düyməsini basmaqla busiyahıya əlavə edə bilərsiniz. • Bookmark - Bəyəndiyiniz şeirlərimüxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz. • Tarixçə - oxuduğunuzşeirlərin tarixçəsi • Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviaturavə s. Açar sözlər:seirler, azerbaycan seirleri, sairler.
French-Azerbaijani dictionary 2.0.1.9 APK
French - Azerbaijani and Azerbaijani - French dictionary is a freeoffline dictionary (vocabulary) with easy and functional userinterface, covers over 30.000 words. ★ Features: • Favorite words •Bookmark - Rename a bookmark - Sorting a bookmark • Adding notes toword • History( as day,month ...) • Adding new words • Editingwords • Random word button • Search filters - suffix (starts with)- prefix (ends with) • Text-to-speech (TTS) (word or selected text)• Voice recognition • Night mode • Backup/Restore (File &Dropbox ) • Tabs visibility - you can show or hide tabs (insettings). ✓ Supports Android N ✓ Tablet UI Support • Changing textsize on the description window • Sharing in other apps • The optionof searching, sounding and sharing of marked word in thedescription window. * Description window is opened as clicking onthe word. You can minimize and maximize the description window withswipe function. - Setting • Changing option of text size • Changingoption of UI color • Clearing option of Bookmark, Favorite, Note,History list You can give suggestions, comments and legal questionsrelated to dictionary to this address. hasanaga.mammadov@gmail.comFrench - Azerbaijani dictionary is offline dictionary, offlinedictionary needs memory.
Photobaku Photo Editor 0.2.2 APK
- Photobaku allows you to create neweffectsfor your photo.- With app, you can add vignette, texture effects to photos.Alsoyou can change brightness, contrast, HSV values, RGB valuesandrotation of photo.- Plus, you can apply many popular photo effects , filtersandframes to your photo.- Photos can be shared easily via Facebook, Twitter, Instagramandmore.- Photos can be saved different sizes at Photobaku folder.Photo credits: Abbas AtilayDesigned by Xamid Bakhshievhttps://www.facebook.com/phteditorapp
Fəlsəfə terminləri lüğəti 2.0.1.9 APK
App, "Nəzərova A.H. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı,“Elmvə təhsil”, 2014, 224 səh." əsasında hazırlanmışdır. App-da970fəlsəfi terminin izahı verilmişdir. Lüğətdə Azərbaycandilindəişlənən fəlsəfi termin və termin-söz birləşmələrinin genişşəkildəizahı verilmişdir. Lüğət tələbələrin, müəllimlərin,tədqiqatçılarıntərcüməçilərin və fəlsəfə ilə maraqlanan oxucukütləsininistifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Özəllikləri: •Offline işləmərejimi - lugeti internet olmadan istifadə edəbilərsiniz. • Sürətliaxtarış • Axtarış filterləri: Axtarış sözü iləbaşlayan və bitən •Seçilmişlər siyahısı (Favorite) • Bookmark -Bəyəndiyiniz sözülüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz. •Tarixçə -Baxdığınız sözlərin tarixçəsi • Azərbaycan hərfləri üçünvirtualklaviatura • Tablet dəstəyi Mövzuyla bağlı müzakirə qrupu -İzahlılüğət müzakirəqrupuhttps://www.facebook.com/groups/972252922817073/ terminlenlugeti,felsefe lugeti
🐸 Green Jumper 1.0.2 APK
Green Jumper is 2D Vertical one-tap jumping game. Control GreenJumper movement with the single tap. ✔ You have to keep jump fromone platform to another platform but do it carefully in order notto fall down. ✔ If Green Jumper touches any obstacle then the GreenJumper will die. ✔ Water is coming up, try to be quick, otherwiseit is over. ✔ Each adventure level ends with a final flag. ✔ Andcomplete all level one by one. How to Play : - Tap the screen tojump. Features - 2D Platform: Classic platform game style - Simpleone touch Game play - 18 levels, more levels are coming soon -Suitable for all ages - Easy to learn but very hard to master -Beautiful Graphics - Play the previous levels anytime - Easycontrols and smooth movements ✔ And it's FREE! Are you ready totake an adventure in this jumping game? We hope you enjoy thisgame. Like the game, share with other. Provide us with yourfeedback and suggestions. Made with Unity. Art by Kenney.nl.
iLüğət - Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti 3.0.1.9 APK
App, "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti" kitabıəsasındahazırlanmışdır. Izahli luget App-da 44750 sözün izahıverilmişdir.Tətbiq tamamilə yenilənib. Özəllikləri: • Offlineişləmə rejimi -lugeti internet olmadan istifadə edə bilərsiniz. •Sürətli axtarış• Axtarış filterləri: Axtarış sözü ilə başlayan vəbitən •Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü"ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz. •Bookmark -Bəyəndiyiniz sözü lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlayabilərsiniz. •Sözün izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə(üzərində tutubsaxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı(long press) •Tarixçə - Baxdığınız sözlərin tarixçəsi • Azərbaycanhərfləri üçünvirtual klaviatura • Tablet dəstəyi Tənzimləmələrbölməsi •İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı • Mətninölçüsünüdəyişdirmək imkanı • Landscape modunda məlumat pəncərəsininyerinintəyini • Məlumatları silmək imkanı Mövzuyla bağlı müzakirəqrupu -İzahlı lüğət müzakirəqrupuhttps://www.facebook.com/groups/972252922817073/
Loading...