1.0.1 / December 10, 2016
(5.0/5) (3)

Description

Touch basket , move basket and collect fruit. The Bomb clear yourscore and heart. Dont touch bomb and stone.In the vote is to fillthe boxes by collecting the necessary fruits. Avoid bombs andstones.It's time for the Fruit Collection.How to Play:- Grab thefalling fruit.- Avoid stones and bombs.- Fill the seats and theboxes with the appropriate fruit.* Collect your fingers by slidingyour finger across the screen.* Tell us about your experience.*Please rate the app and write a review.* If you have any problems,please email us.Good luck!fruit,pick fruit,collectfruit,apple,pear,basket,box,collecting fruit,bomb,stone,fruitgame,fruit play game,play simple game

App Information Fruit

 • App Name
  Fruit
 • Package Name
  com.AlibabaStudio.Fruitgatherer
 • Updated
  December 10, 2016
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Alibaba Studio
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link
Loading...

Alibaba Studio Show More...

Run, Santa Claus, Run 1.0.0 APK
Meet Santa in endless side running game with jumping on snowman andcollect gifts. Slide, jump on snowman.
Defence City 1.0.0 APK
You have to defeat the bombed attack on your village. Let's seeyou, neutralize the air bombs.How to play?- Deactivate the fallingbombs by touching them.- Stop bombs on the watch- Protect the city*Please rate.* Tell us by commenting on the issues.Goog Luckbombgame,game,play game,protect city,Defence City,defence,city,citygame simple game,simple,game
Fruit 1.0.1 APK
Touch basket , move basket and collect fruit. The Bomb clear yourscore and heart. Dont touch bomb and stone.In the vote is to fillthe boxes by collecting the necessary fruits. Avoid bombs andstones.It's time for the Fruit Collection.How to Play:- Grab thefalling fruit.- Avoid stones and bombs.- Fill the seats and theboxes with the appropriate fruit.* Collect your fingers by slidingyour finger across the screen.* Tell us about your experience.*Please rate the app and write a review.* If you have any problems,please email us.Good luck!fruit,pick fruit,collectfruit,apple,pear,basket,box,collecting fruit,bomb,stone,fruitgame,fruit play game,play simple game
Rebel Gods 1.0.0 APK
Story:Many years ago, the gods ruled the world. Great Zeus was theking of the Gods. But people loved only Great Zeus. So other Godswere jealous of him. One day Hades rebelled to Zeus, after Paseidonand other gods joined him. So, Zeus lost the power of the god andwas a demigod. Zeus wanted to restore the power of the god. Touchto the screen and kill soldiers of rebel gods.How play:- Kill thezombies on the Zeus by touching the screen.- Your player is ahalf-god, do not be afraid to die.- Fight in hell after you'redead.- Go through the rough stages.* An epic fighting game in theage of myth and legend that will show what a mobile device isworth!* The souls of the most powerful gods were called to a brutalwar.* War to be myth!* War in Hell!hell game,war game,rebelgods,god,olympos gods,zeus game,zeus,zeus war
Motivasyonu Yakala 1.0.1 APK
Hayat zorluklarla dolu. Başarılı insanların hayatından örnek alaraksizler de başarıyı yakalaya bilirsiniz.Başarı hikayeleri, pek çokaçıdan motivasyon kaynağı olabiliyor. Yokluğun içinde dahikaynaklar olabileceği inancını aşılıyorlar. Hele ki sıfırdanbaşlamış kişiler bu anlamda en güçlü ilhamlara dönüşüyor.Hepimizzaman zaman pılımızı pırtımızı toplayıp bir köşeye çekilmek,kimsenin görmediği bir yerde saklanmak istiyoruz. Oysa böylezamanlarda da kendinizi motive edebilir, güçlü kalmayıbaşarabilirsiniz. İşte ünlü isimlerden zor zamanlarda sizi motiveedecek nükteler:“Hareketsizlik; korku ve şüpheyi, hareket ise güvenve cesareti doğurur. Eğer korkuyu yenmek istiyorsanız, evde oturuponu düşünmeyi bırakın. Dışarı çıkın ve onunla uğraşın.” –DaleCarneige“Bazen en büyük zayıflıklarınızla karşılaşıncaya kadarkendi gücünüzü fark edemeyebilirsiniz.” –Susan Gale“Arkamızda vebizden önce neler olduğu, içimizde neler olduğuyla kıyaslandığındaçok ufak kalır.” –Ralph Waldo Emerson“Zor zamanlar hiç bitmez amazor insanlar biter.” –Robert H. Schuller“Çince’de kriz kelimesi ikikarakterden oluşur; bu karakterlerden biri tehlikeyi, diğerifırsatı temsil eder.” –John F. Kennedy“Aşk insanı baskılamaz,besler.” –Louisa May Alcott“Eleştiriyi severim. İnsanı güçlükılar.” –LeBron James “Hata yaparak harcanmış bir hayat, sadecedaha onurlu değil, aynı zamanda hiçbir şey yapmayarak harcanmış birhayatta daha işe yarardır.” –George Bernard Shaw“Çok fazladüşünmeye gerek yok. Nefes alarak ve severek devam edin. Sonsuzakadar bu şansınız olmayacak.” -Leo Buscaglia“Önünüze ne çıkarsaçıksın, ne kadar zor olursa olsun, ne kadar adaletsiz olursa olsunkendi yolunuzdan gidin. Hayatta kalmaktan çok daha fazlasınızbaşarabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen başarabilirsiniz.” -JoelOsteen“Birisi tarafından sevilmek size güç verir, birini sevmek isecesaret.” -Lao Tzu“Bir insan yiyecek olmadan yaklaşık 40 gün, suolmadan 3 gün, hava olmadan yaklaşık 8 dakika yaşayabilir. Ancakumut olmadan sadece 1 saniye yaşayabilir.” -Hal Lindsey“Bir olmayıbaşarabildiğimiz kadar güçlü, bölündüğümüz kadar zayıfız.” -J.K.Rowling“Güçlü olmanın sırrı konsantrasyondur.” -Ralph WaldoEmerson“Dünyanın dertlerinde karşı yüzen birçoğumuz, bu dertlerhakkında pek bir şey bilmeyin. Sadece biraz övgüye veya cesareteihtiyacımız vardır ve bu sayede hedefimize ulaşırız.” -JeromeFleishman“Eğer bir hayaliniz yere düşüp binlerce parçayaayrılıyorsa, bu parçalardan birini alıp yeniden başlamaktan aslakorkmayın.” -Flavia Weedn“Kışın en kara günlerinde öğrendim kiiçimde bitmek bilmeyen bir yaz mevsimi var.” -AlbertCamus“Dünyadaki önemli şeylerin birçoğu, hiçbir umut yokmuş gibigörünmesine rağmen denemeyi hiç bırakmayan insanlar tarafındangerçekleştirilmiştir.” -Dale Carneige“Hayattaki en önemli erdemcesarettir çünkü cesaret olmadan, diğer hiçbir erdemi tam anlamıylauygulayamazsınız.” -Maya Angelou “Kalbinizden geçen doğru neyse onuyapın çünkü her koşulda eleştirileceksiniz. Eğer kalbinizden geçeniyaparsanız eleştirileceksiniz, yapmazsanız kendi kendinizieleştireceksiniz.” -Eleanor Roosevelt“Bir kişi ne kadaryargılıyorsa, o kadar az seviyor demektir.” -Honore deBalzac“Cesaret her zaman gürlemez. Bazen cesaret günün sonunda‘yarın tekrar deneyeceğim’ diyen zayıf bir sestir.” -Mary AnneRadmacher“Zayıflar hiçbir zaman affetmez. Affetmek güçlülereözgüdür.” -Mahatma Gandhi“Hayat hiçbirimiz için kolay değil. Pekinedir? Sebat etmeli ve bunun da ötesinde kendimize güvenmeliyiz.Hepimizin kısmetinde bir şeyler olduğuna inanmalıyız. Ne pahasınaolursa olsun bunu elde etmeliyiz.” -Marie Curie“Dışarıda olup bitendeğil, kendi zihniniz üzerinde bir gücünüz var. Bunun farkınavardığınızda, aradığınız gücü bulacaksınız.” -Marcus AureliusLifeis full of challenges. You know you have achieved success by takingthe example of the lives of successful people.Success stories canbe a source of motivation in many respects. They instill the beliefthat even in the absence of resources possible. Especially whenpeople started from scratch are turned into the most powerfulinspiration in this regard.We collect our baggage from time to timeto retreat to a corner of our battery, stored in a place where noone would like to see. However, you can motivate yourself in suchtimes, you managed to stay strong. Here are the famous names indifficult times will motivate you have wit:"Inactivity; fear andsuspicion, motion raises the confidence and courage. If you want toovercome fear, to stop thinking about him sit at home. Go out andplay around with it. "-Dale Carnegie"Sometimes your biggestweakness might not notice until I ran across your power.", SusanGale"What is before us and behind us, inside of us remain verysmall compared to what is happening." Ralph Waldo Emerson"Toughtimes never end, but ends it difficult for people." -Robert H.Schuller"In Chinese the word crisis is composed of two characters;One of the dangers of these characters represents anotheropportunity. "-John F. Kennedy"Love does not suppress the people,nourishes." -Louis May Alcott"I like criticism. It makes peoplestronger. "-lebro James "Failure by a life spent not only morehonorable, but also by a life spent doing nothing more useful."-George Bernard Shaw"No need to think too much. Continue breathtaking and fondly. You will not have this chance forever. "LeoBuscaglia"Whatever comes in front of you, no matter how difficult,no matter how unjust, go your own way. You can accomplish much morelikely to survive. Despite all this you can accomplish. "-JoelOsteen"To be loved by someone gives you strength, while lovingsomeone ventured." -Lao Tzu"Without a human food about 40 days, 3days without water, can live without air for about 8 minutes.However, only 1 second live without hope. "-Still Lindsey"So we cannot achieve a strong, weak as we are divided." -J.K. Rowling"Thesecret of being strong and concentration." Ralph Waldo Emerson"Manyof us float against the world's troubles, the troubles do not knowanything about this. Only we need a bit of praise or encouragementand so we reached our destination. "-Jero to Fleishman"If you fallinto a dream of thousands of parts falling to the ground, never beafraid to start again take one of these parts." -Flavi Weed"Ilearned in the darkest days of winter inside a never-endingsummer." -Albert Camus"Most of the important things in the world,though it seems like there is no hope assay was carried out bypeople who never leave." -Dale Carnegie"The most important virtuesin life is courage because without courage you can not applyliterally no other virtue."-To Angelou "You said your hearttoward criticized because whatever structure it in allcircumstances. You will be criticized if you do have in your heart,if you do not you criticize yourself. "-Elean Roosevelt"If a personhow to judge, it means much less love." -Honor de Balzac"Couragedoes not always roar. Sometimes courage at the end of the day,'I'll try again tomorrow, "it is a weak voice." -Mary AnneRadmacher"The weak never forgive. Forgiveness is specific to thestrong. "-Mahat Gandhi"Life is not easy for any of them. Well,what? We should trust ourselves, must persevere and beyond that. Wemust believe that we all have something in fortune. We have to getit no matter what. "-Marie Curie"The outside is not done, you havepower over your own mind. You have to realize this, you will findthe power you are looking for. "Marcus Aurelius
Namaz Bələdçisi 1.0.3 APK
Namaz qılmaq üçün nə etmək lazımdır?1. Dəstəmaz almaq.Eyimangətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərləbirlikdə(dirsəklərdən və ya dirsəklərə qədər) əllərinizi yuyun.(Yaşəlinizlə) başınızı və hər iki bəndə (oynağa) qədərayaqlarınızıməsh edin (və ya: başınızı məsh edin, ayaqlarınızı isəhər ikitopuğa qədər yuyun). Əgər cünub (murdar) olmusunuzsa, qüsledin(bədəninizi başdan ayağa qədər yuyub təmizləyin).Xəstələndiyiniz,səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və yaqadınlarlayaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqlatəyəmmüm edin,ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün (paklığı niyyətedib əllərinizibir dəfə torpağa sürtərək üzünüzü, bir dəfə dətorpağa sürtərəkəllərinizi məsh edin). Allah sizi çətinliyə salmaqistəməz, lakin Osizi pak, təmiz etmək və sizə olan nemətinitamamlamaq (artırmaq)istər ki, bəlkə, şükür edəsiniz! (Maidə 6)2.Namazda geyim vətəmizlik. Ey Adəm oğulları, bütün ibadətlərdə gözəllibaslarınızıgeyinin, yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki Allahisrafedənləri sevməz.(Əraf 31)3. Namaz qılınan məkanıntəmizolması.Yadına sal ki, Biz evi insanlar üçün savab vəəmin-amanlıqyeri etdik. “İbrahimin durduğu yeri namazgah edin”.İbrahimə vəİsmailə də: “Evimi təvaf edənlər, orada qalıb həmişəibadətdəolanlar, rüku və səcdə edənlər üçün təmizləyin-deyətövsiyəetdik.(Bəqərə 125)Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbəninyerinibildirib belə buyurmuşduq: “Mənə heç bir şeyi şərik qoşma,evimitəvaf edənlər, qiyama duranlar, rüku edən və səcdəyəqapananlarüçün təmizlə”.(Həcc 26)4. Qibləyə dönmək.(Ya Rəsulum!)Biz səninüzünün göyə tərəf çevrildiyini görürük, ona görə də sənirazıolduğun qibləyə tərəf döndərəcəyik. İndi üzünü Məscidülhəramatərəfçevir! (Ey müsəlmanlar!) Harada olsanız (namaz vaxtı) üzünüzüorayadöndərin! Kitab verilmişlər bunun öz Rəbbi tərəfindən birhəqiqətolduğunu yaxşı bilirlər. Allah onların əməllərindənxəbərsizdeyildir.(Bəqərə 144)(Ya Rəsulum!) Hər hansı bir yerəgetdikdə,(namaz vaxtı) üzünü Məscidülhərama (Kəbəyə) tərəf çevir!ÇünkiRəbbin tərəfindən göstərilən bu qiblə haqdır. Allahgördüyünüzişlərdən xəbərsiz deyildir. (Ya Rəsulum!) Haradan(səfərə) çıxsan,(namaz vaxtı) üzünü Məscidülhərama tərəf çevir! (Eymüsəlmanlar!)Harada olsanız, üzünüzü o tərəfə döndərin ki,(özlərinə) zülmedənlərdən başqaları sizə irad tutmasınlar. Sizonlardan deyil,Məndən qorxun; Mən də sizə olan nemətimi tamamlayım(artırım) ki,siz haqq yolu tapasınız. (Bəqərə 149-150)5. Namazdasəs tonu.Namazqılarkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alçalt.Bunun arasındaorta bir yol tut.(İsra 110)7. Bilinən biribadət-Namaz.--Hzİbrahimin namaz qılması-İbrahim 37, 40, Həcc 26,Ənbiya 73.-Hzİsmailin namaz qılması-Ali İmran 54, 55, Məryəm 55.-HzMusa və HzHarunun namaz qılması-Yunus 87.–Hz İsanın namazqılması-Məryəm31.–Hz Zəkəriyyənin namaz qılması-Ali İmran 39.–HzŞueybin namazqılması-Hud 87.–Hz İsaq və Hz Yaqubun namazqılması-Ənbiya 73.-HzLoğmanın namaz qılması-Loğman 17.-Hz Məryəminnamaz qılması-Aliİmran 43.8. Namazın vaxtı:Bəqərə 238. Namazlara,xüsusilə ortanamaza riayət edin və Allaha itaət üçün ayağaqalxın.Hud 114.Namazı gündüzün iki başında və gecə girən kimiqıl.İsra 78.Günortadan gecənin qaranlığınadək namaz qıl. Sübhnamazını da qıl.Çünki sübh namazı müşahidə olunur.Nur 58. Ey imangətirənlər, sahibolduqlarınız, həddi-büluğa çatmayanlar bu üçvaxtda sizdən icazəalsınlar: sübh namazından əvvəl, günortapaltarınızı çıxartdığınızzaman və gecə namazından sonra.9. Namazdanə demək lazımdır.Ənkəbut45. Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyubnamaz qıl. Həqiqətən,namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir.Allahı yada salmaq isəibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nəetdiklərinizi bilir.Müzəmmil20. Elə isə Qurandan sizə asan gələnioxuyun, namaz qılın, zəkatverin və Allah yolunda gözəl bir borcverin.namaz,namaztəqvimi,namaz vaxtı,ibadet,ibadət,nece namazqilmali,namaz qılmanınsertleri,quran,allahHow do I pray?1.ablution.O ye who believe!When you rise up to prayer in the faceand elbows (elbows orelbows) to wash your hands. (Wet hands) yourheads, and bothparagraph (playful) and wipe your feet up (or: wipeyour heads, andwash your feet up to the ankles on both sides). Ifimpure (unclean)if you are, you can ablution (purify your body fromhead to toe).Ill, you're away from home, when you come from theprivy or youhave touched the women can not find water, clean sand,and thenwipe your faces and your hands (purity of intent, rubbingyour faceburied in his hands, once, once you wipe your hands on theground,rubbing). He does not want to make things difficult, but Hepurifyyou and complete His favor on you (to) it, that you maybegrateful! (Table 6)2. prayer clothing and cleaning.O ChildrenofAdam! Wear your beautiful apparel of all worship, and eatanddrink, and do not, for God loves not the wasters. (Al-31)3.prayerspace to be clean.Remember We made the House a resort formankindand a place of safety. "Abraham abide." Abraham and Ishmael,"myhouse who circumambulate, those worshiping therein, for thosewhobow and prostrate clean-I've recommended. (Al-Baqarah:125)Rememberwhen Abraham Kaaba, saying: "I do not associateanything withanything, My House for those who circumambulate, torise up and bowand prostrate themselves clean to fall." (Hajj,26)4. The returndirection.(Muhammad) We see the turning of yourface to heaven, soI turn to Qibla that shall please thee. Now youface towards theSacred Mosque! (O Muslims) wherever (in prayer),turn your faces!People of the Book know well that it is the truthfrom their Lord.Allah is not unaware of what they do. (Al-Baqarah144)(Muhammad) goto any place (in prayer), Sacred Mosque (Kaaba)Switch to a party!Because the truth from your Lord. God is notunaware of what youdo. (Muhammad) From (journey) cıxsan (prayer)face towards theSacred Mosque! (O Muslims) wherever you are, turnyour facestowards it, that (they) those who oppress others, takeyour peril.If you are not from them, but fear Me; I may complete Myfavor uponyou (to) that you may be guided. (Surat 149150)5. Thetone of voicein prayer.Most of what the sound of prayer, lift up,nor too low.In addition, seek a middle course between the two.(Isra 110)Known7-Prayer worship.Pray Abraham-Ibrahim, 37 Hz, 40,Hajj, 26, Anbiya73.Ishmael pbuh pray-Imran, 54, 55, Mary 55.Aaron,Moses and theProphet pbuh pray, Dolphins 87.Pbuh Jesus, Mary,pray-31.Zechariahpbuh pray, Imran 39.Shuaib pbuh pray Hood 87.Isakand the Prophetpbuh Jacob pray-Anbiya '73.Logmanın pbuh pray-Socket17.Pbuh Mary,pray-Imran 43.8. Prayer time:238. Cow prayers,especially themiddle prayer, obedience to God and to follow up ontheir feet.114.He entered the prayer of the day and night as thelight of twominds.78. Isra darkness of the night in prayer in theafternoon. Inthe light of dawn. There is a prayer in themorning.Nur 58.Believers Things have, have not reached puberty askleave of youthree times before the dawn prayer, noon and after thenight prayertime.9. What should I say in prayer.45.'Ankaboot beenrevealed toyou the Book and read the prayer. Surely Prayerrestrains fromshameful and unjust deeds. In remembrance of Allah isthe greatestworship. God knows what you do.Muzzammil 20. So do youeasily readthe Koran, pray, give alms, and the cause of Allah agoodlyloan.prayer, the prayer calendar, prayer, worship, pray, howyoushould pray, pray terms, establishing a god
Hustle and Bustle 1.0.0 APK
Touch screen and balloon moves right and left, so protect frombrick and needle.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments. WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from. WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/. WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher. Need help with the app? Visit the forumsat https://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting ortweet us @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.3 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps. FEATURES • Singkaraoke free to millions of songs with music and lyrics. Karaokeanytime, anywhere. • Sing solo or duet to songs, sing a cappella,dance, play along, or just enjoy the show! • Sound like a pro! Addpolish to your vocals with studio effects. • Use pitch correctionfor real-time tuning while you sing. • Star in your own musicvideo! Record your vocals first, then add any video that youcreate. • Apply video filters to make your recording look pro!Choose from Selfie, Vintage, Black & White, Sepia, and FightClub. • Add visual effects, like smoke, bubbles and fireflies, tomake your recording stand out even more. • Share your creation onour 50M+ global platform to get discovered. • Upload your song tothe Smule Songbook for other singers to perform • Connect withFacebook to find and karaoke with friends on Smule, as well as chatwith other singers! • Have a karaoke duet with top artists: ShawnMendes, Jason Derulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, JamesArthur, Jessie J and more! • Beat your singing score and sing likea karaoke pro! • Customize your profile page and pin your favekaraokes. With new songs added daily, you’ll find your favoritesongs and karaoke hits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule: SING POP HITS & KARAOKE BALLADS: * Shape ofYou - Ed Sheeran * Play That Song - Train * Treat You Better -Shawn Mendes * Say You Won’t Let Go - James Arthur * Closer - TheChainsmokers, ft. Halsey * 7 Years - Lukas Graham * Rockabye -Clean Bandit, ft. Anne-Marie * Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend SING NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS: * Killing Me Softly - The Fugees * I Will Survive -Gloria Gaynor * Un-break My Heart- Toni Braxton * Happy - PharrellWilliams * Eye of the Tiger - Survivor * Bohemian Rhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS: * Beauty and the Beast - Beautyand the Beast (Disney) * Part of Your World - The Little Mermaid(Disney) * Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney) * Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Smule Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTING THE WORLDTHROUGH MUSIC™ We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree. FIND YOUR VOICE No matter what kind of singer you are, youcan sound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers on Smule http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smule http://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smule http://plus.google.com/+smule Havequestions? http://www.smule.com/support/sing#android This app hasbeen Superpowered