1.8 / September 7, 2018
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Fruitcorso Tiel, oogstfeest van Fruitdelta Rivierenland is hetenigefruitcorso in Nederland. Met deze app brengen we hetFruitcorso nogdichterbij. In de app vind je alle informatie die jenodig hebt voorhet bezoek aan het Fruitcorso van Tiel. Op 15september is hetFruitcorsoweekend, maar de week voorafgaande zijner al allerleiactiviteiten. De opening van de Corsoweek is opdonderdag 6september. De festiviteiten worden afgesloten opmaandag 17september. Het Fruitcorso staat op de lijst van deUNESCO alsimmaterieel Erfgoed Nederland. Stichting 4-Stromenlandisorganisator van het Fruitcorso. Fruitcorso Tiel,FruitdeltaRivierenland harvest festival is the only fruit parade intheNetherlands. With this app we bring the Fruitcorso even closer.Inthe app you will find all the information you need for the visittothe Fruitcorso van Tiel. On the 15th of September itisFruitcorsoweekend, but the week before there are all kindsofactivities. The opening of the Corsoweek is on Thursday6September. The festivities will be closed on Monday 17September.The Fruit parade is on the list of UNESCO as immaterialHeritageNetherlands. Stichting 4-Stromenland is the organizer oftheFruitcorso.

App Information Fruitcorso

 • App Name
  Fruitcorso
 • Package Name
  nl.siff.fruitcorso
 • Updated
  September 7, 2018
 • File Size
  8.9M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  Appec.nl
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Appec.nl Show More...

Siff Portfolio 1.5 APK
Appec.nl
In this app all the projects build by Siff are presented from ouronline database. The projects are ordered per platform. Eachproject has a description, contact information and images of theproject. The app also simplifies sending Siff a message.
Faber 1.2 APK
Appec.nl
Blijf op de hoogte van alle Faber-activiteiten, maak kennis met hetteam en neem een kijkje achter de achter de schermen.Keep track ofall Faber activities, meet the team and take a look behind thebehind the scenes.
Toon 1.1 APK
Appec.nl
Reserveer gemakkelijk een tafel, bekijk de agenda voor de leuksteevenementen en nog veel meer...Reserve a table easily, check thecalendar for the best events and much more ...
Berklebapp 1.1 APK
Appec.nl
Omdat Berkleba zijn klanten graag verrast, hebben we dezeBerklebapp laten ontwikkelen. Het doel van deze app is dat wij hetu, onze klant, zo makkelijk mogelijk willen maken. Met behulp vande diverse zoekcriteria kunt u snel en eenvoudig het juiste productzoeken dat geschikt is voor de gewenste toepassing. U kunt zoekenop producteigenschappen van de tapes en/of lijmen. Of u kunt zoekenop basis van het materiaal waarop u tape of lijm wil toepassen.Lukt het niet om met de Berklebapp een juiste keuze te maken oftwijfelt u aan de uitkomst? Neem dan contact met ons op. Onzecontactgegevens vind u onder contactbutton in deze app.Bent utevreden over de Berklebapp of heeft u op-/ of aanmerkingen overdeze app? Dan horen we dat graag van u.Because Berkleba customerslike surprises, we have developed this Berklebapp. The purpose ofthis app is that we have you, our customer, want to make it as easyas possible.Using the various search criteria, you can quickly andeasily find the right product that is suitable for the desiredapplication.You can search by product attributes of the tape and /or glue. Or you can search based on the material you want to applytape or glue.If you can not make the right choice with theBerklebapp or you doubt the outcome? Please contact us. Our contactinformation can be found under the contact button in this app.Areyou satisfied with the Berklebapp or have you up / or commentsabout this app? Then we want to hear from you.
De Duivelsberg 1.1 APK
Appec.nl
De officiële app voor Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg in Bergen Dal, Gelderland!The official app for PannenkoekenrestaurantDevils Berg in Berg en Dal, Gelderland!
StartBoost APK
Appec.nl
De officiële StartBoost app. Official Launch Boost app.
De Bierhoeder APK
Appec.nl
Met deze app blijf je gemakkelijk op de hoogtevan alle nieuwtjes aangaande De Bierhoeder. Superhip entrendy!
Loading...